Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1991
 • Kan Gurubu : A rh(+)
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Burdur Cumhuriyet İlköğretim Okulu (2005)
 • Lise : Burdur Anadolu Öğretmen Lisesi (2009)
 • Lisans : Bilkent Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İşletme Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İşletme (Kapsamlı Burslu) (2014)
 • Y.Lisans : T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2018)
 • Doktora : T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doktora Dal : İşletme
ÖZGEÇMİŞ

12 Mart 1991 tarihinde Burdur'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Burdur'da tamamladıktan sonra 2009 yılında ÖSS'de il 4.'sü olarak Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi-İşletme Bölümü'nü burslu olarak kazandı. Bu okulda bulunduğu süre içerisinde, 2012 KPSS-Ortaöğretim'de Türkiye 5.'si oldu ve tüm dönemlerde Yüksek Onur Listesi'nde yer aldı.2014 Haziran ayında bölüm 3.'sü ve Yüksek Onur öğrencisi olarak mezun oldu.  2014 yılında girdiği KPSS sınavında 25 farklı puan türünde Türkiye 1.'si oldu. Aynı yıl içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş.-Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın açtığı sınavı 1.'likle kazanarak Müfettiş Yardımcısı oldu. Bu görevinde yurtiçindeki şubelerin ve genel müdürlük birimlerinin denetim sürecine iştirak etti. Yine T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'deki görevinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda planlama, ar-ge, merkezden teftiş ve spot teftiş birimlerinde çalıştı.   2015 yılı Aralık ayındaki ÖYP yerleştirmelerinde, işletme alanında Türkiye genelindeki en yüksek yerleştirme puanı ile T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2016 yılı içerisinde aynı okulda Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme anabilim dalında yüksek lisansa 1. olarak kabul aldı. 2017 yılında TÜBİTAK Yüksek Lisans Bursunu almaya hak kazandı. 2018 yılında "Bankaların Yabancı Fon Kaynakları ve Fon Kaynak Tercihinin Banka Performansına Etkisi" başlıklı çalışma ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme anabilim dalında doktora eğitimine başladı. İyi derecede İngilizce bilen (2014 YDS-95,00 puan)  Mustafa Çelik, halen T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki görevine devam etmektedir.  
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ÇELİK M . (2018). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Performans Analizi: Büyüklük Ve Sahiplik Yapısı Ayrımıyla Bir Karşılaştırma.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 146-168. DOI: 10.30798/makuiibf.388083 (2018)
2- TEKŞEN, Ö., ÇELİK, M. (2018). Kredi Türlerinin Takipteki Krediler Oranına Etkisi: Varlık Temelli Krediler Yüksek Takipteki Krediler Oranı İçin Bir Kalkan Mı?. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 79, 95-110.DOI: 10.25095/mufad.438778 (2018)
3- ÇELİK, M., DALĞAR,H.,TEKŞEN,Ö.,SAK,A.F. (2018). Kobilerin Kredilendirme Kararlarında Kredi Skorlama Modellerinin Kullanımı Üzerine bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (3), 934-953. DOI: 10.30798/makuiibf.422139 (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- BELKE, M., ÇELİK, M., KAHREMAN, Y.,(2018). Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Krediler Oranını Etkileyen Bankaya Özgü ve Makroekonomik Faktörler, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi (04.05.2018-05.05.2018). (2018)
2- SAK, A.F., TEMEL, F., ÇELİK,M. (2018). Kurumsal Sürdürülebilirliğin Finansal Performansa Etkisi - BİST Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksi Uygulaması, 1. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi (04.05.2018-06.05.2018). (2018)
3- SAK, A.F., TEMEL, F., ÇELİK, M. (2018).Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Finansal Tablo Manipülasyonu Arasındaki İlişki - BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Uygulaması, 1. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi (04.05.2018-06.05.2018) (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Bankaların Yabancı Fon Kaynakları ve Banka Fon Kaynak Tercihinin Banka Performansına Etkisi: Türkiye'deki Mevduat Bankaları Üzerine Bir Araştırma (2018)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2018-Haziran Sayısı), Editör Yardımcılığı (Süre : 2018 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2018-Aralık Sayısı), Editör Yardımcılığı (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- TUBİTAK Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu (2017)
2- TUBİTAK Doğrudan Yurt İçi Doktora Bursu (2018)

Makaleler, Yazılar

KOBİLERİN KREDİLENDİRİLME KARARLARINDA KREDİ SKORLAMA MODELLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

05.01.2019

Bu çalışmanın amacı, KOBİ’lerin kredibilitesini tespit ederken bankalarca kullanılan kredi skorlama modellerindeki kriterleri açıklamak ve finansal kurumlardan fon sağlama sürecinde KOBİ’ler aleyhine olan bilgi asimetrisini ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamda, amaçsal örnekleme ile seçilen Burdur il...

Yorum : 0 Okunma : 1 Devamı Oku >>

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TAKİPTEKİ KREDİLER ORANINI ETKİLEYEN BANKAYA ÖZGÜ VE MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER

01.11.2018

ÖZETBu çalışmada bankaların takipteki kredi oranları üzerinde etkili olan bankaya özgüve makroekonomik faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla çalışmakapsamında 2005-2015 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye’de faaliyet gösterenticari bankalar incelenmişt...

Yorum : 0 Okunma : 2 Devamı Oku >>

KREDİ TÜRLERİNİN TAKİPTEKİ KREDİLER ORANINA ETKİSİ: VARLIK TEMELLİ KREDİLER YÜKSEK TAKİPTEKİ KREDİLER ORANI İÇİN BİR KALKAN MI?

01.11.2018

ÖZETBu çalışma, mevduat bankaları bazında farklılaşan kredi tercihlerinin, takipteki krediler oranı üzerindeki muhtemel etkisini tespit etmeyi amaç edinmektedir. Bu kapsamda en büyük 10 Türk mevduat bankasının 2006-2016 yılları arasındaki verileri üzerinden panel veri analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, konut ve ticari taşıt kredileri ile takipteki krediler oranı arasında negatif; taşıt kredileri ile takipteki kre...

Yorum : 0 Okunma : 1 Devamı Oku >>

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN MEVDUAT BANKALARININ PERFORMANS ANALİZİ: BÜYÜKLÜK VE SAHİPLİK YAPISI AYRIMIYLA BİR KARŞILAŞTIRMA

01.11.2018

ÖZETCAMELS analizi, sermaye yeterliliği, varlık kalitesi, yönetim yeterliliği, kârlılık, likidite ve piyasa riskine duyarlılık bileşenleri bazında bankaların performanslarını ölçmeye yarayan bir yöntemdir. Analiz, her bir bankanın sektör ortalamasından ne düzeyde farklılaştığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, farklı aktif büyüklükleri ve sahiplik yapılarına sahip Türk mevduat bankalarının CAMELS yö...

Yorum : 0 Okunma : 1 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email mcelik(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.