Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1970
  • Kan Gurubu : 0RH+
  • Birimi : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • Lise : Malatya Valiliği H.Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (1993-06-25 15:40:34)
  • Lisans : Gazi Üniversitesi
  • Lisans Fakülte : Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi
  • Lisans Bölüm : Büro Yönetimi Eğitimi
  • Y.Lisans : Gazi Üniv. Eğt.Bil. Enst.
  • Y.Lisans Dal : Büro Yönetimi Eğt. (2003-08-15 13:45:59)
ÖZGEÇMİŞ

 

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- İşletme Yönetimi (2014)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Büro Etik Kuralları ve Bürolarda Yaşanan Cinsel Taciz Olaylarının Cinsiyete göre Algılanma Biçimi: Bir Alan Çalışması (2004)
2- Muhasebe Eğitimi Gören Öğrencilerin Etik Değerlerle İlgili Algıları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Örneği", Mesleki Bilimler Dergisi, MBD, 1(2): 84 – 93. (2012)
3- Büro Çalışanları, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Büro Çalışanlarına Yönelik Bir Alan Araştırması, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi Özel Sayısı, 1. (2013)
4- Tıbbı Sekreterlerin, Doktor-Hasta İletişimine Bakış Açıları: Burdur Devlet Hastanesi Örneği, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi Özel Sayısı, 1. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Programdan ve Gelecekten Beklentileri (SDÜ Burdur Meslek Yüksekokulu:Bir Alan Araştırması (2006)
2- Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Programdan Ve Gelecekten Beklentileri (SDÜ Burdur Meslek Yüksekokulu: Bir Alan Araştırması) - V. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 14-15 Eylül 2006-Çanakkale (2006)
3- Kamu Ve Özel Sektörde Çalışan Büro Elemanlarının Etik Olaylara Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma: Balıkesir Ve Burdur İlleri Çalışması- VI. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 25-27 Ekim 2007 Ankara. (2007)
4- Örgüt Çalışanları, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Büro Çalışanlarına Yönelik Bir Alan Araştırması, 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 4-6 Ekim, Isparta. (2012)
5- Tıbbi Sekreterlerin Doktor-Hasta İletişimine Bakış Açıları (Burdur Devlet Hastanesi Örneği), 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 4-6 Ekim, Isparta. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Programının Meslek Yüksekokullarındaki Yeri Ve Önemi (Burdur Meslek Yüksekokulu: Bir Alan Araştırması)- IV. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu- 14-16 Mayıs 2007- Bergama (2007)
2- Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Programdan ve Gelecekten Beklentileri Üzerine Bir Alan Araştırması: Balıkesir Meslek Yüksekokulu ve Burdur Meslek Yüksekokulu'nun Karşılaştırmalı Analizi- VI. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 25-27 Ekim 2007 Ankara (2007)
3- Hastane Yönetiminde Genel Performans Değerlendirmesi: Burdur Devlet Hastanesi Örneği, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 13-15 Eylül, Isparta. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar ve Bürolarda Cinsel Taciz (2004)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2012)
2- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2013)
3- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2014)
4- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar ve Cinsel Taciz Olaylarının Azaltılmasında Eğitimin Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Alan Çalışması (2000)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Dünya Bankası destekli "Temel Eğitim Projesi II. Faz İkraz Antlaşması " kapsamında Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Etkili İletişim" konulu seminerinde konuşmacı (2005)
2- Dünya Bankası destekli "Temel Eğitim Projesi II. Faz İkraz Antlaşması " kapsamında Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Etkili İletişim" konulu kursda konuşmacı (2006)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- III.ULUSAL MESLEK YÜKSEK OKULLARI SEMPOZYUMU'unda Yayın Kurulu Üyeliği (2005)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4567
Email mbektas(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.