Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1969
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Yönetim ve Organizasyon
 • Anabilim Dalı : İşletme Yönetimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Cumhuriyet İlkokulu (1980)
 • Lise : Bucak İmam-Hatip Lisesi (1987)
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Gazi Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Tarih (1991)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Cumhuriyet Tarihi (18.06.1998)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü
 • Doktora Dal : Yakınçağ Tarihi
 • (12.02.2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Uysal, Mustafa Ali, Hüseyin Avni Paşa (1820-1876), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 355 s., Ankara 2015.(ISBN: 978-975-16-3135-0) (2015)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Uysal, Mustafa Ali, Tarihi İpek Yolu Üzerinde Bir Kent: Bucak adlı kitap içinde "Tarih", Avrupa Birliği Hibe Projesi Kapsamında (TR0604.01-01/087), EPAMAT Basım ve Yayıncılık, s. 11-18, Ankara, 2009. (2009)
2- Uysal, Mustafa Ali, “Cumhuriyet Öncesi Burdur Ekonomisi”, Kuva-yı Milliye’den Cumhuriyet’e Burdur, (Editör: Zafer Gölen), Fakülte Kitabevi Yayınları, s. 109-139, Isparta 2011. (2011)
3- Uysal, Mustafa Ali, Taşın Olduğu Kent: Bucak (Heart of Stone: Bucak) adlı kitap içinde "Tarih", Bucak Belediyesi Yayınları, (Arma Matbaacılık Tanıt. Hizm. Ltd. Şti.), s. 13-20, İstanbul, 2015. (2015)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Uysal, Mustafa Ali, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Bucak’ta İdari ve Sosyal Yapı”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2, S. 3, s. 103-119, Burdur 2010-Güz. (2010)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Uysal, Mustafa Ali, Burdur Adının Menşei, Burdur Araştırmaları, C.1, s.7-9, Burdur 2001. (2001)
2- Uysal, Mustafa Ali, Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Burdur'da Eğitim Kurumları, Burdur Araştırmaları, C.1, s.55-69, Burdur 2001. (2001)
3- Uysal, Mustafa Ali, Cumhuriyet Öncesi Dönemde Burdur'un Ekonomik Yapısı, Burdur Araştırmaları, C.2, s.45-55, Burdur 2001. (2001)
4- Uysal, Mustafa Ali, Bucak'tan Efsane ve Masal Örnekleri, Burdur Araştırmaları, C.3, s.11-18, Burdur 2002. (2002)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Uysal, Mustafa Ali, “Sultan Abdülaziz’in Hal’ Ve Ölümünde Hüseyin Avni Paşa’nın Rolü”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, 12-13 Aralık 2013, Ankara, Ordu ve Siyaset, Bildiriler, C. 4, s. 65-98, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014. (2014)
2- Uysal, Mustafa Ali, "XIX. Yüzyıl Sonlarında Burdur'da İdari Yapı", 1. Teke Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C. 2, 04-06 Mart 2015, Burdur, Editör: Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Burdur 2015, s. 1045-1062. (ISBN: 978-9944-729-17-8) (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Uysal, Mustafa Ali, "Salnamelere Göre Burdur’un Coğrafi Yapısı”, Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, C. II, Gece Kitaplığı, Ankara 2016, s. 547-565. ISBN: 978-605-180-522-1. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Uysal, Mustafa Ali, "Salnamelere Göre Burdur’un Coğrafi Yapısı”, International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences (April 28-May 1, 2016, Milan, Italy)-Abstract Book, Edinburg/Texas, USA 2016 , s.94. ISBN : 978-1-4951-8967-8. (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2014)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2015)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı (Yıl:2014)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı (Yıl:2016)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Cumhuriyet'in İlanı'nın 80. Yılı ile ilgili "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu konferans, Süleyman Demirel Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay MYO, 28 Ekim 2003, Bucak. (Yıl:2003)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2483255843 /169
Email mauysal(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Konak Mah. 19 Mayıs Cad. 2707. Sok. No:5 Bucak-BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.