Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Akdeniz Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İşletme (2013)
 • Y.Lisans : Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : İşletme- Yönetim ve Organizasyon (2018)
 • Doktora : Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : İşletme- Yönetim ve Organizasyon
 • (Devam Ediyor.)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Örgütsel Davranış

Pozitif Psikoloji

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Alparslan, Ali M., Yastıoğlu, S., Taş, M.Ali. "Mutlu Eden Yöneticiler: Pozitif Psikoloji Bağlamında Araştırmalar ve Öneriler". Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara. (2019)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Alparslan, A. Murat., Yastıoğlu, S., Taş, M. Ali, "Bireysel ve Sosyal Başarı Motivasyonunu Açıklayan Temel Değerler: Bir Alan Araştırması" Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, s. 133-151 (2017)
2- Yastıoğlu,S., Barutçu E., Taş, M. Ali, Demografik Değişkenlerin Farklı Kuşak Ayrımlarında Örgütsel Sinizme Etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:9, Sayı:21, 219-236. (2017)
3- Alparslan, A. Murat, Taş, M. Ali., Yastıoğlu,S., Girişimcilik Niyeti Eğitimle mi Artar Yoksa Kültürel Değerlerle mi Açıklanır? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:9, Sayı:21, 148-161 (2017)
4- Alparslan, A. Murat, Yastıoğlu, S. ve Taş, M. Ali, “Ulusal Kültür Özelliklerinin Ülkelerin İnovasyon Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Analiz”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3, ss. 469 – 481. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Alparslan, A. Murat, Taş, M. Ali, Aytaş, S. "Bireylerin Uyma Davranışlarında Kişisel Değerlerin Rolü: Bir Deney Çalışması", 4. Örgütsel Davranış Kongresi 2016, Adana (2016)
2- Alparslan, A. Murat, Yastıoğlu, S ve Taş, M. Ali (2017), " Liderliğin Karanlık Yönü: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarını Mutsuz Eden Yönetici Davranışları Üzerine Bir Saha Araştırması” 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 510-519. (2017)
3- Alparslan, A. Murat, Yastıoğlu, S., Taş, M. Ali, "İşgörenleri Mutlu Eden Yönetici Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", 5. Örgütsel Davranış Kongresi, Antalya 3-4 Kasım. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Taş, M. Ali, Alparslan, A. Murat ve Yastıoğlu, S.“A Field Research On The Relationship Between Psychological Capital And Religiousness Tendency”, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017 Proceedings Book), İstanbul (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Taş, M. Ali, Alparslan, A. Murat ve Aytaş, S.“A Field Research On The Relationship Between Psychological Capital And Religiousness Tendency”, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Kültürel Değerler, Psikolojik Sermaye ve Kariyer Uyum Yeteneği İlişkisine Dair Bir Saha Araştırması (2018)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- 7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2543
Email matas(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
17 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.