Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1971
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Antalya Barbaros İlkokulu (1982)
 • Orta Okul : Antalya FarukTugayoğlu İlköğretim Okulu (1985)
 • Lise : Antalya Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi-Elektronik Bölümü (1988)
 • Lisans : Ege Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Ziraat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Peyzaj Mimarlığı Bölümü (1993)
 • Y.Lisans : University of Oklahoma, College of Architecture
 • Y.Lisans Dal : Peyzaj Mimarlığı (1998)
 • Doktora : State University of New York-College of Environmental Science and Forestry
 • Doktora Dal : Environmental Studies-Environmental Land Use and Community Planning / Landscape Architecture (YÖK denklik Peyzaj Mimarlığı)
 • (2006)
 • Doçenlik : Ankara Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Peyzaj Mimarlığı (05 Ocak 2011)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Peyzaj Mimarlığı (25 Şubat 2016)
ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA, 1971 yılında Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Antalya'da, üniversite tahsilini İzmir'de tamamladı. 1993 yılında Ege Üniversite Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden dereceyle mezun oldu. 1993-95 yılları arasında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD'de yüksek lisans eğitimi aldı.

1995 yılında MEB yurtdışı bursunu kazanarak 1995-1996 yılları arasında ODTÜ yabancı dil hazırlık sınıfına devam etti. 1996 Mayıs ayında ABD'ne yüksek lisans ve doktora eğitimi için MEB tarafından gönderildi. 1998 yılında the University of Oklahoma'dan Yüksek Peyzaj Mimarı unvanıyla mezun oldu. 2006 yılında “Critical Barriers to Rational Planning Processes for the Coastal Zone Management: the Case Study of Antalya, Turkey” başlıklı doktora teziyle State University of New York, College of Environmental Science and Forestry'den Çevre Bilimi ve Peyzaj Mimarlığı doktoru ünvanıyla mezun oldu. 19 Haziran - 12 Eylül 2009 tarihleri arasında TÜBİTAK- BİDEB ve DFG (German Research Foundation) desteğiyle Berlin Teknik Üniversitesi Peyzaj Planlama ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Bölümü'nde araştırmalar yapmıştır.

Temmuz 2004-Kasım 2006 tarihleri arasında Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi, Kasım 2006-Temmuz 2010 tarihleri arasında aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. Bartın Üniversitesi'nde görevde bulunduğu sırada fakülte yönetim kurulu üyeliği, bölüm başkan yardımcılığı, orman fakültesi dergisi yayın kurulu üyeliği, dergi editör yardımcılığı vb. görevlerde bulunmuştur. Ekim 2013 tarihine kadar, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde öğretim üyesi, bölüm başkanı, fakülte ve yönetim kurulu üyesi, üniversite etik kurul üyeliği, İ.Ü. Sanat ve Tasarım Dergisi Editörlüğü ve yayın kurulu üyeliği  görevlerini yapmıştır.

Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA, halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Vekilliği, Üniversite Senato Üyeliği, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Editörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Çalışma alanları olan arazi kullanımı ve yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, kıyı alanları kullanımı, planlaması ve yönetimi, ekoloji, turizm vb planlama konularında uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlamış eserleri bulunmaktadır.

İLGİ ALANLARI

Arazi kullanımı ve yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, kıyı alanları kullanımı, planlaması ve yönetimi, ekoloji, turizm vb planlama konuları

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kaya, L.G. “Cultural Landscape for Tourism,” Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:4, 54–60, 2002. (2002)
2- Topay, M., L.G. Kaya, B. Yıldırım, E. İkiz ve S. Ö. Demirtaş, “ZKÜ Bartın Yerleşkesi Kampus Bilgi Sistemi,” Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 5(5): 71–77, 2003 (2003)
3- Kaya, L.G., M. Topay, E. İkiz, P. Dinçer, Ş. Öner ve F. Doğan, “ZKÜ Bartın Yerleşkesi Bina Bilgi Sistemi,” Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:7, 35–42, 2005 (2005)
4- Kaya, L.G. “Coastal Wetlands Protection Act: Case of Apalachicola-Chattahoochee-Flint (ACF) River,” Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:11, 34–44, 2007 (2007)
5- Gülez, S., L.G. Kaya, Ş. Dönmez, S. Görmüş Çetinkale, N. Koçan, “Mugada Kıyı Alanı Peyzaj Düzenlemesi Üzerine Bir Çalışma,” Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:12, 1–10, 2007. (2007)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Elinç, Z., L.G. Kaya “Asırlık Zeytin Ağaçları ve Peyzaj” Plant: Peyzaj ve Süs Bitkileri Dergisi, Yıl:3 Sayı: 7, 144-147, 2013 (2013)
2- Kaya, L.G., Z.K. Elinç, “Tarihin Seyrini Değiştiren Ağaç Türleri-I” Plant: Peyzaj ve Süs Bitkileri Dergisi, 4(12):76-77, 2014 (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çetin, M., M. Topay, L.G.Kaya, B.Yılmaz, “Biyoiklimsel Konforun Peyzaj Planlama Sürecindeki Etkinliği: Kütahya Örneği,” Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, 83-95, 2009. (2009)
2- Kaya, L.G. “Application of Collaborative Approaches to the Integrative Environmental Planning of Mediterranean Coastal Zone: Case of Turkey,” Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:18, 21–32, 2010. (2010)
3- Aslan, F., L.G. Kaya, B. Yılmaz, A. Atik, “Malatya Kent Halkının Dış Mekan Bitki Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma,” E-Journal of New World Sciences Academy-NWSA Social Sciences, 8 (1): 33-49, 2013. (2013)
4- Elinç, Z.K., T. Korkut, L.G. Kaya, “Hedera helix L. and damages in Tlos Ancient City,” International Journal of Development and Sustainability, 2(1): 333-346, 2013 (2013)
5- Elinç, Z.K., L.G. Kaya, H. Elinç “Investigation of Antic Period Garden Architecture with Restitution of the Garden of Terrace House-1 in the Ancient City of Ephesus”, IJSES International Journal of Social and Economic Sciences, 3(2): 99-110, 2013. (2013)
6- Elinç, Z.K., T. Korkut, N. Erkan, A.C. Aydın, L.G. Kaya, B. Akdağ, “Tlos Antik Kenti Türbe Kalıntıları ve Anıt Ağaçların Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi,” Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 5(2): 87-106, 2013. (2013)
7- B.Yılmaz, L.G. Kaya, O. Ateş, Y. Memlük, “Geleneksel Yapıların Kentsel Mekanda Oluşturduğu Düzenin Bartın Kenti Örneğinde İncelenmesi,” İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, 1-10, 2011 (2011)
8- Kaya, L.G., F. Aslan, B. Yılmaz, “Muğla-Dalyan Turizminin Özel Çevre Koruma Bölgesi Üzerine Etkileri,” İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, 255-266, 2011. (2011)
9- Elinç, Z.K., H. Elinç, L.G. Kaya, “Antalya Atatürk Kültür Parkı Örneğinde; Kentsel Yeşil Alanların Önemli Parçası Olan Su Elemanları” İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, 37-46, 2012. (2012)
10- Atik, A., B. Yılmaz, L.G. Kaya, F.Aslan, “Bazı Demografik Faktörlerin Kent İnsanının Bitki Tercihleri Üzerinde Etkileri: Malatya Kenti Örneği” İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt:2, Sayı:5, 165-176, 2012. (2012)
11- Elinç, Z.K., L.G. Kaya, H. Elinç “Analysis of Contribution of Vertical Gardens to Urban Sustainability: The Case Study of Antalya City, Turkey” İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 3(7): 55-59, 2013. (2013)
12- Kaya, L.G., C. Yücedağ, Ö. Duruşkan “Burdur Gölü Havzasının Çevresel Açıdan İrdelenmesi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1): 6-10, 2015. (2015)
13- Yücedağ, C., L.G. Kaya “Hava Kirleticilerin Bitkilere Etkileri” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 67-74, 2016. (2016)
14- Yücedağ, C., B. Bingöl, L.G. Kaya “Forest Genetic Resources in Burdur, Turkey” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisati ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yayıma kabul edildi, 2016. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Nowak, D., J. Walton, J. F. Dwyer, L.G. Kaya, S. Myeong, “The Increasing Influence of Urban Environments on U.S. Forest Management,” The Journal of Forestry, 103 (8): 377-382, 2005. (2005)
2- Kaya, L.G., A. Aytekin, “Determination of Outdoor Recreation Potential: Case of the City of Bartın and Its Environs, Turkey,” Fresenius Environmental Bulletin, 18 (8): 1513-1524, 2009. (2009)
3- Kaya, L.G., M. Çetin, H. Doygun, “A Holistic Approach in Analyzing the Landscape Potential: Porsuk Dam Lake and Its Environs, Turkey,” Fresenius Environmental Bulletin, 18 (8): 1525-1533, 2009. (2009)
4- Kaya, L.G. “Assessing Forests and Lands with Carbon Storage and Sequestration Amount by Trees in the State of Delaware, USA,” Scientific Research and Essays, 4 (10): 1100-1108, 2009. (2009)
5- Yılmaz, B., S. Gülez, L.G. Kaya, “Mapping of Biotopes in Urban Areas: A Case Study of the City of Bartın and its Environs, Turkey,” Scientific Research and Essays, 5 (4): 352-365, 2010. (2010)
6- Kaynakçı Elinç, Z., L.G. Kaya, H. M. Danacı, İ. Baktir, R. S. Göktürk, “Use of Outdoor Living Walls in Mediterranean-like Climates: A Case Study of Antalya Kaleiçi,” Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (1): 687 - 692, 2013. (2013)
7- Çakır, G.; H. Müderrisoğlu, L.G.Kaya, “Assessing the Effects of Long-Term Recreational Activities on Landscape Changes in the Abant Natural Park, Turkey,” The Journal of Forestry Research, DOI 10.1007/s11676-015-0141-x, 27(2):454-461, 2016 (2015)
8- Kaya, L.G., Z.K. Elinç, İ. Baktır, H. Elinç, “Utilization Potentials of Maquis Shrubland in Sustainable Landscape Design,” The Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), accepted, 2016. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Topay, M., L.G. Kaya, “Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Alan Öğrencilerin Profili,” Peyzaj Mimarları Odası 3. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, 554–557, 2007 (2007)
2- Özdemir, A., L.G. Kaya, “Peyzaj Mimarlığında Açılımlar ve Türkiye’de Farklı Fakültelerdeki Eğitimi,” Peyzaj Mimarları Odası 4. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 571-578, Selçuk, 2010. (2010)
3- Uzun, S., H. Müderrisoğlu, L.G. Kaya, Z. Demir, “Doğal Alanlardaki Rekreasyonel Faaliyetlerin Ekolojik Etkileri,” I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 791 - 809, Kemer, Antalya 2012. (2012)
4- Uzun, S., H. Müderrisoğlu, O. Yıldız, G. Çakır, N. Aksoy, L.G. Kaya, Z. Demir, H.S. Aşıkkutlu “Doğal Alanlardaki Farklı Rekreasyonel Faaliyetlerin Ekolojik Etkileri,” II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 101-128, Kuşadası, Aydın, 2013. (2013)
5- Kaya, L.G., Z. Kaynakçı Elinç, H. Elinç “Kentsel Tarihi Alanlarda Tescilli Ağaçlar ve Koruma Durumu: Antalya Kaleiçi Örneği,” V. Süs Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 1:150-156, Yalova, 2013. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Topay, M., L.G. Kaya, “Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Alan Öğrencilerin Profili,” Peyzaj Mimarları Odası 3. Ulusal Kongresi Özet Bildiriler Kitabı, Antalya, 106, 2007. (2007)
2- Özdemir, A., L.G. Kaya, “Peyzaj Mimarlığında Açılımlar ve Türkiye’de Farklı Fakültelerdeki Eğitimi,” Peyzaj Mimarları Odası 4. Ulusal Kongresi Özet Bildiriler Kitabı, 137, 2010. (2010)
3- Kaya, L.G., Z. Kaynakçı Elinç, H. Elinç, “Kentsel Tarihi Alanlarda Tescilli Ağaçlar ve Koruma Durumu: Antalya Kaleiçi Örneği,” V. Süs Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 34, 2013 (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kaya, L.G., R. Smardon, “Sustainable Tourism Development: the Case Study of Antalya, Turkey,” Proceedings of the 2000 Northeastern Recreation Research Symposium, Bolton Landing, New York, 222–227, 2000. (2000)
2- Kaya, L.G. “The Environmental Concerns of Turkish Community in Syracuse, New York,” International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment (ITAFE'05), Volume 2, 745-750, Adana, 2005 (2005)
3- Kaya, L.G. “Design Criteria of Equestrian Park: The Case of Oklahoma City, Oklahoma,” Proceedings, International Sports Sciences Congress, 1198–1201, Muğla, 2006 (2006)
4- Varol, T., L.G. Kaya, Y. Güven, “To Maintain Cancer Maps Using with Geographic Information Systems: Case of Bartın,” 5th International Conference on Geographic Information Systems (ICGIS-2008), Volume 2, 737-742, İstanbul, 2008. (2008)
5- Ertuğrul, M., L.G. Kaya, "Relationship of Forest Fires with Climate and Vegetation in Turkey" Conference of the Introduction of Non-traditional and Rare Plants, 10-16, Michurinsk, Russia, 2010. (2010)
6- Kaya, L.G., G. Kaçmaz, S. Gülez, “Evaluation of Izmir-Seljuk Ayasuluk Castle and Its Environs as being Archeological Park,” The 1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry, 954-968, Trabzon, 2010. (2010)
7- Kaya, L. G., B. Yılmaz, F. Aslan, O. Ateş, “Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Mesleğinde Öncü Kadınlar,” 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak 'Kadın': Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt:2, 983-989, Malatya, 2011. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kaya, L.G., R. Smardon, “Sustainable Tourism Development: the Case Study of Antalya, Turkey,” 2000 Spotlight on Graduate and Undergradute Research at ESF, Syracuse, New York, 2000. (2000)
2- Kaya, L.G., “Environmental Concerns Among Turkish People,” 2002 Spotlight on Graduate and Undergradute Research at ESF, Syracuse, New York, 2002 (2002)
3- Nowak, D.J., J.T. Walton, L.G. Kaya, J.F.Dwyer, “Delaware’s Urban and Community Forests,” 19th Annual New York State GIS Conference, Albany, New York, 2003. (2003)
4- Kerem, A., L.G. Kaya. "Rüzgar Enerji Santrallerinin Deprem Bölgelerinde Kullanımı," Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015, 456, Burdur, 2015. (2015)
5- Kaya, L.G., A. Kerem. "Deprem Bölgeleri İçin Mobil Hibrid (Rüzgar Türbini - Güneş Paneli) Enerji İstasyonu Modeli," Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015, 477, Burdur, 2015. (2015)
Doktora Tezi
1- Kaya, L. G. “Critical Barriers to Rational Planning Processes for Coastal Zone Management: The Case Study of Antalya, Turkey.” Published Ph.D. Dissertation. State University of New York, College of Environmental Science and Forestry, Faculty of Environmental Studies. 427 leaves: 28 cm. AAT 3215668, ISBN: 9780542654466. (2006)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi-2012 (Editör, Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2012 Yıl)
2- İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi-2013 (Editör, Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2013 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2015 Yıl)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi-2010 (Editör, Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2010 Yıl)
2- İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi-2011 (Editör, Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2011 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Bartın Orman Fakültesi Dergisi -2006 (Editör Yardımcısı, Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2006 Yıl)
2- Bartın Orman Fakültesi Dergisi -2007 (Editör Yardımcısı, Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2007 Yıl)
3- Bartın Orman Fakültesi Dergisi -2008 (Editör Yardımcısı, Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2008 Yıl)
4- Bartın Orman Fakültesi Dergisi -2009 (Editör Yardımcısı, Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2009 Yıl)
5- Bartın Orman Fakültesi Dergisi -2010 (Editör Yardımcısı, Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2010 Yıl)
6- American Journal of Environmental Engineering and Science-2014 (Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2014 Yıl)
7- American Journal of Science and Technology-2014 (Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2014 Yıl)
8- International Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources-2014 (Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2014 Yıl)
9- American Journal of Environmental Engineering and Science-2015 (Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2015 Yıl)
10- American Journal of Science and Technology-2015 (Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2015 Yıl)
11- International Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources-2015 (Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2015 Yıl)
12- American Journal of Environmental Engineering and Science-2016 (Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2016 Yıl)
13- American Journal of Science and Technology-2016 (Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2016 Yıl)
14- International Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources-2016 (Yayın Kurulu Üyeliği) (Süre : 2016 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- “4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak 'Kadın': Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt:I ve II” Malatya, 2011. (Süre : 2011 Yıl)
2- “I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı I-II” Bartın, 2009. (Süre : 2009 Yıl)
3- "Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı" Burdur, 2015 (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 2013 (2013 Yıl)
2- African Journal of Microbiology Research, 2014 (2014 Yıl)
3- Polish Journal of Environmental Studies (PJOES), 2014 (2014 Yıl)
4- Journal of Herbal Medicine, 2013 (2013 Yıl)
5- American Journal of Experimental Agriculture, 2013 (2013 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Scientific Research and Essays, 2012 (2012 Yıl)
2- Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2012 (2012 Yıl)
3- E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 2014 (2014 Yıl)
4- American Association for Science and Technology (AASCIT), 2014 (2014 Yıl)
5- International Journal of Ecological Science and Environmental Engineering, 2014 (2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- İÜ Sanat ve Tasarım Dergisi, 2011 (2011 Yıl)
2- İÜ Sanat ve Tasarım Dergisi, 2012 (2012 Yıl)
3- İÜ Sanat ve Tasarım Dergisi, 2013 (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- İnönü Üniversitesi GSTF Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı, 2010 (Yıl:2010)
2- İnönü Üniversitesi GSTF Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı, 2011 (Yıl:2011)
3- İnönü Üniversitesi GSTF Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı, 2012 (Yıl:2012)
4- İnönü Üniversitesi GSTF Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı, 2013 (Yıl:2013)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2013 (Yıl:2013)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2014 (Yıl:2014)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkan V., 2014 (Yıl:2014)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2015 (Yıl:2015)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkan V., 2015 (Yıl:2015)
10- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığı, 2016 (Yıl:2016)
11- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2016 (Yıl:2016)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2007 (Yıl:2007)
2- Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2008 (Yıl:2008)
3- Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2009 (Yıl:2009)
4- Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2010 (Yıl:2010)
5- İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı ABD Başkanı, 2013 (Yıl:2013)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekansal Planlama ve Tasarım ABD Başkanı, 2014 (Yıl:2014)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekansal Planlama ve Tasarım ABD Başkanı, 2015 (Yıl:2015)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekansal Planlama ve Tasarım ABD Başkanı, 2016 (Yıl:2016)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Üniversite Etik Kurulu Başkan Yrd., İnönü Üniversitesi, 2012 (Yıl:2012)
2- Üniversite Etik Kurulu Başkan Yrd., İnönü Üniversitesi, 2013 (Yıl:2013)
3- Fakülte Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2010 (Yıl:2010)
4- Fakülte Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2011 (Yıl:2011)
5- Fakülte Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2012 (Yıl:2012)
6- Fakülte Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2013 (Yıl:2013)
7- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2011 (Yıl:2011)
8- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2012 (Yıl:2012)
9- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2013 (Yıl:2013)
10- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2011 (Yıl:2011)
11- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2012 (Yıl:2012)
12- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2013 (Yıl:2013)
13- Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Bartın Üniversitesi, 2009 (Yıl:2009)
14- Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Bartın Üniversitesi, 2010 (Yıl:2010)
15- Enstitü Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 (Yıl:2013)
16- Enstitü Kurulu Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 (Yıl:2014)
17- Fakülte Kurulu Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2014 (Yıl:2014)
18- Enstitü Kurulu Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 (Yıl:2015)
19- Fakülte Kurulu Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2015 (Yıl:2015)
20- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senato Üyeliği, 2015 (Yıl:2015)
21- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senato Üyeliği, 2016 (Yıl:0)
22- Fakülte Kurulu Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2016 (Yıl:2016)
23- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2015 (Yıl:2015)
24- Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 (Yıl:2015)
25- Enstitü Kurulu Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 (Yıl:2016)
26- Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 (Yıl:2016)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Kaya, L.G. Peyzaj Göstergesi ve Peyzaj Kalitesi. 28 Ocak 2014 Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlasının Hazırlanması Projesi Eğitim Toplantısı, Ankara, 2014. (Yıl:2014)
2- Kaya, L.G. Peyzaj Görsel Kalitesi. 10-12 Aralık 2014, İstanbul İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi Eğitim Toplantısı, İstanbul, 2014. (Yıl:2014)
3- Kaya, L.G. Tokat Peyzaj Kalitesi. 16 Aralık 2014, Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlasının Hazırlanması Projesi Çalışma Toplantısı, Tokat, 2014. (Yıl:2014)
4- Kaya, L.G. Tokat İlçeleri Altyapı Sektörel SWOT Analizi. 16 Aralık 2014, Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlasının Hazırlanması Projesi Çalışma Toplantısı, Tokat, 2014. (Yıl:2014)
5- Kaya, L.G. Çorum Peyzaj Kalitesi. 17 Aralık 2014, Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlasının Hazırlanması Projesi Çalışma Toplantısı, Çorum, 2014. (Yıl:2014)
6- Kaya, L.G. Çorum İlçeleri Altyapı Sektörel SWOT Analizi. 17 Aralık 2014, Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlasının Hazırlanması Projesi Çalışma Toplantısı, Çorum, 2014. (Yıl:2014)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu başkanlığı
1- Düzenleme Kurulu Başkanı, Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015. (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Ulusal düzeyde basılmış afiş, poster, broşür, katalog, dergi, kitap vb’de basılan fotoğraf
1- Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu Tanıtım Broşürü, Burdur, 2014 (2014)
2- Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu Afişi, Burdur, 2014 (2014)
3- 1. Alıç Çalıştayı Afişi, Malatya, 2012 (2012)
4- Ceviz Paneli Afişi, Malatya, 2012 (2012)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Çetin, M. “Porsuk Baraj Gölü ve Yakın Çevresi Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma,” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı ABD, 2008. (2008)
2- Öter, A. “Bartın Kenti ve Yakın Çevresi Rekreasyon Alanlarının Saptanması ve Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma,” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı ABD, 2008. (2008)
3- Yenioğlu, F. “Kent Parklarında Aydınlatma Elemanlarının Kullanımının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Ankara-Altınpark Örneği,” Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı ABD, 2010. (2010)
4- Kaçmaz, G. “İzmir - Selçuk Ayasuluk Kalesi ve Yakın Çevresinin Arkeolojik Özellikleriyle Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi,” Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı ABD, 2010. (2010)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- “The Project of the University of Oklahoma, University Hospital, Donor Memorial Park,” Oklahoma City, Oklahoma, Araştırmacı, 1996 (Bu proje, Oklahoma Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanlığı ve çeşitli gönüllü kuruluşlarca desteklenmiştir). (1996)
2- “Open Space Masterplan for Lawton, Oklahoma,” Lawton, Oklahoma, Araştırmacı, 1996. (Bu proje, Oklahoma Eyaleti Lawton Kent Konseyi tarafından desteklenmiştir). (1996)
3- “Mapping Profile of Insured Family Loan Portfolio Services Process Report for the City of Seattle, Washington,” Contract No. H10P960-099-19-000. Prepared for US Department of Housing and Urban Development, Seattle Regional Office, 10 H. Seattle, Washington, Oklahoma, Araştırmacı, 1997. (1997)
4- “The Project of the City Park of Ramona,” Ramona, Oklahoma, Araştırmacı, 1997. (Bu proje, Oklahoma Eyaleti Ramona Kent Konseyi tarafından desteklenmiştir). (1997)
5- “Chattahoochee Riverway Projects,” A Landscape Architecture Foundation Demonstration Project sponsored by Atlanta Urban Resources Partnership (AURP), Araştırmacı, 1997. (1997)
6- “Urban LTER: Human Settlements as Ecosystems: Metropolitan Baltimore from 1797 to 2003,” Institute of Ecosystem Studies, Baltimore Office, Baltimore, Maryland. Araştırmacı, 2003. (2003)
7- “Urban and Community Forests,” USDA Forest Service, Urban and Community Forest Ecosystem Research, Syracuse, New York, Araştırmacı, 2002. (2002)
8- “Urban and Community Forests,” USDA Forest Service, Urban and Community Forest Ecosystem Research, Syracuse, New York, Araştırmacı, 2003. (2003)
9- “Urban and Community Forests,” USDA Forest Service, Urban and Community Forest Ecosystem Research, Syracuse, New York, Araştırmacı, 2004. (2004)
10- “Forest Pest Project,” USDA Forest Service, Urban and Community Forest Ecosystem Research, Syracuse, New York, Araştırmacı, 2002. (2002)
11- “Forest Pest Project,” USDA Forest Service, Urban and Community Forest Ecosystem Research, Syracuse, New York, Araştırmacı, 2003. (2003)
12- “Forest Pest Project,” USDA Forest Service, Urban and Community Forest Ecosystem Research, Syracuse, New York, Araştırmacı, 2004. (2004)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- “Açıkhava Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi: Malatya Kenti Örneği,” İnönü Üniversitesi, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, 2011. (2011)
2- “Açıkhava Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi: Malatya Kenti Örneği,” İnönü Üniversitesi, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, 2012. (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- “Büyükşehir Belediyelerinde Altyapı Faaliyetlerinin Koordinasyonu,” T.C. Sayıştay Başkanlığı, Performans Denetim Grubu, Ankara, Uzman, 2008. (2008)
2- “İstanbul İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi,” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Danışman, 2014. (2014)
3- “İstanbul İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi,” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Danışman, 2015. (2015)
4- “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası (Peyzaj Karakteri, Peyzaj Çeşitliliği ve Biyoçeşitlilik, Peyzaj Kalitesi, Peyzaj Stratejileri) Projesinin Hazırlanması,” Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Peyzaj Atlası Projesi, Danışman, 2012. (2012)
5- “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası (Peyzaj Karakteri, Peyzaj Çeşitliliği ve Biyoçeşitlilik, Peyzaj Kalitesi, Peyzaj Stratejileri) Projesinin Hazırlanması,” Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Peyzaj Atlası Projesi, Danışman, 2013. (2013)
6- “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası (Peyzaj Karakteri, Peyzaj Çeşitliliği ve Biyoçeşitlilik, Peyzaj Kalitesi, Peyzaj Stratejileri) Projesinin Hazırlanması,” Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Peyzaj Atlası Projesi, Danışman, 2014. (2014)
7- “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası (Peyzaj Karakteri, Peyzaj Çeşitliliği ve Biyoçeşitlilik, Peyzaj Kalitesi, Peyzaj Stratejileri) Projesinin Hazırlanması,” Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Peyzaj Atlası Projesi, Danışman, 2015. (2015)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, I. Alıç Çalıştayı, 18-19 Ekim 2012, Malatya (2012)
2- Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) 2013 Toplantısı, 16-18 Mayıs 2013, Malatya, 2013. (2013)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Bilim Kurulu Üyesi, Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, 18-120 Eylül 2014, SDÜ, Isparta (2014)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- TÜBİTAK -DFG [The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation)], Bilimsel Değişim Bursu, Berlin Teknik Üniversitesi- Peyzaj Planlama ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Bölümü, Haziran–Eylül 2009. (2009)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Yurtdışı (ABD) Master ve Doktora Eğitimi Bursu, 1995–2002. (1995)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- Amerikan Peyzaj Mimarları Birliği (ASLA) Oklahoma Bölümü Odülü, “Chattahoochee Riverway Project,” Oklahoma City, Oklahoma, 1998. (1998)
2- Amerikan Peyzaj Mimarları Birliği (ASLA), Atlanta Bölümü Ödülü, “Chattahoochee Riverway Project,” Atlanta, Georgia, 1998. (1998)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- TÜBİTAK -DFG [The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation)], Bilimsel Değişim Bursu, Berlin Teknik Üniversitesi- Peyzaj Planlama ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Bölümü, Haziran–Eylül 2009. (2009)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Latif Gürkan KAYA

Latif Gürkan KAYA

17:08:26 05.11.2013

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2780
Email lgkaya(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi abs.mehmetakif.edu.tr/lgkaya
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Peyzaj Mimarlığı Bölümü-İstiklal Yerleşkesi-Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.