Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1967
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : İç Hastalıkları
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Akçapınar İlköğretim Okulu (1978)
 • Orta Okul : Çemişgezek Ortaokulu (1981)
 • Lise : Elazığ Atatürk Lisesi (1984)
 • Lisans : Fırat Üniv. Vet. Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim
 • Y.Lisans Dal : Fırat Üniversitesi (1990)
 • Doktora : Fırat Üniv. Sağlık Bil.Enst.
 • Doktora Dal : İç Hastalıkları
 • (2001-11-12 11:09:45)
 • Doçenlik : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
 • Doçenlik Dal : İÇ HASTALIKLARI (12-10-2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sezer K, Kabu M, Yiğitarslan K, M.C. Karakurum Abomazum deplasmanlı süt ineklerinde pre ve post-operatif bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg. 2012, 26(3), 175-181. (2012)
2- Sezer K, Keskin M. Serbest oksijen radikallerinin hastalıkların patogenezisindeki rolü. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg. 2014, 28(1), 49-56. (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ALBAY MK, KARAKURUM MC, SAHINDURAN S, SEZER K, YILDIZ R, BUYUKOGLU T.Selected serum biochemical parameters and acute phase protein levels in a herd of Saanen goats showing signs of pregnancy toxaemia. Veterinarni Medicina. (ISI).Cilt. 59, 6-8, 2014 (2014)
2- A. Aydoğan, K. Sezer, Ö. Özmen, M. Halıgür, M.K. Albay.Clinicopathological Investigations of Accidental Catharanthus roseus Toxicity in Sheep. Israel Journal of Veterinary Medicine, Yayın Kabul Edildi, (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- S. Sahinduran, M.K.Albay, K.Sezer, Ö. Özmen, N. Mamak, M. Halıgür, M.C. Karakurum, R. Yıldız. Coagulation Profile, Haematological and Biochemical Changes in Kids Naturally İnfected with Peste Des Petits Ruminants, Trop. Anim Health Prod July, Cilt 44, 453-457, 2012 (2012)
2- K.Sezer, S. Sahinduran, M.K.Albay, M.C. Karakurum. Abomazum Deplasmanlı Sütçü Sığırlarda D (-) ve L (+) Laktik Asit ile Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelerin Diagnostik ve Prognostik Açıdan Öneminin Belirlenmesi. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 19 (Supl –A): A167-A173, 2013. (2013)
3- R. Adanır, K. Sezer, O. Köse, The Prevalance of Dirofilaria immitis in Dogs with Different Breed, Ages and Sex. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60 (4); 2013 (2013)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- H. Özdemir, K. Sezer, S. Kılıç, Haematological and certain biochemical parameters in dairy cows of Turkey, Indian Vet J (ISI) , Cilt 81, 1418-1419, 2004 (2004)
2- H. Özdemir, K. Sezer, S. Kılıç, Some of blood parameters in cows of different ages, Indian Vet J (ISI) , Cilt 82 (7), 1319 – 1321, 2005 (2005)
3- H. Özdemir, K. Sezer, S. Kılıç, Seasonal Levels of some Haematobiochemical parameters in dairy cows, Indian Vet J (ISI) , Cilt 82 (7), 756-758, 2005 (2005)
4- Ö. Özmen, S.Sahinduran, M.Halıgür, K. Sezer, Clinicopathologic observations on Coenurus cerebralis in naturally infected sheep, Schweizer Archiv für Tierheilkunde (ISI) , Cilt 147 (3), 129-134, 2005 (2005)
5- Ö. Özmen, S.Sahinduran, M.Halıgür, K. Sezer, Clinical and pathological observations and treatment of congenital goitre in kids, Bull. Vet Inst. Pulawy (ISI) , Cilt 49, 237-241, 2005 (2005)
6- S. Sahinduran, K.Sezer,T.Büyükoglu, B.A.Yukarı, M.K.Albay, Plasma Ascorbic Acid Levels in Lambs with Coccidiosis, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (ISI) , Cilt 30, 219-221, 2006 (2006)
7- M.C. Karakurum, M.K.Albay, S. Sahinduran, K.Sezer, Coagulation Parameters in Cattle with Left Displacement of Abomasum, Kafkas Üniv. Vet Fak Derg, Cilt 15, 293-296, 2009 (2009)
8- M.Halıgür, Ö. Özmen, S.Sahinduran, K. Sezer, Clinical, Pathological and Immunohistochemical Findings in Diarrheic Dogs and Evaluation of Canine Parvoviral and Coronaviral Enteritis, Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI) , Cilt 8, 720-725, 2009 (2009)
9- T. Ileri-Büyükoglu, S. Sahinduran, K.Sezer, T. Güldür, Evaluation of changes in serum lipoprotein and apolipoprotein patterns in cows with ketosis, Am J Vet Res. (ISI) , Cilt 70 (5), 563-570, 2009 (2009)
10- S. Sahinduran, K.Sezer, T.Büyükoglu, M.K.Albay, M.C. Karakurum, Evaluation of Some Haematological and Biochemical Parameters Before and After Treatment in Cows with Ketosis and Comparison of Different Treatment Methods, Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI) , Cilt 9 (2), 266-271, 2010 (2010)
11- K. Sezer, S.Sahinduran, M.K.Albay, Investigation of the Effect of Different Treatment Regimens on Blood Acid-Base Balance in Cows with Ketosis, Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI) , Cilt 9 (2), 287-291, 2010 (2010)
12- M.K.Albay, S.Sahinduran, M. Kale, MÇ. Karakurum, K. Sezer. Influence of Tarantula cubensis Extract on the Treatment of the Oral Lesions in Cattle with Bluetongue Disease Kafkas Üniv. Vet Fak Derg. Cilt 16 (4), 593-596, 2010 (2010)
13- MK Albay, S Sahinduran, MC Karakurum, K Sezer. “Serum Biochemistry values in Barbary Sheep and Cameroon Sheep”. Indian Vet. J. December 87: 1272-1273, 2010 (2010)
14- K. Sezer, MK Albay, Ö. Özmen, M. Halıgür, S. Şahinduran, F. Mor, A. Köker. Haematological, biochemical and thyroid gland investigations in pregnant cows and in calves chronically intoxicated with nitrate. Revue Med. Vet. 162, 5, 223 -228, 2011 (2011)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Sezer K., Özdemir H. Elazığ ve Çevresindeki İneklerde Osteomalasinin Epizootiyolojisinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2002, 16 (1), 95-105. (2002)
2- Sezer K. Bir Aylık Buzağıda Theileriosis Olgusu. Bültendif, Mayıs 2006, 26; 6-8 (2006)
3- Sezer K., Şahinduran Ş. Ruminantlarda Hypothyroidism. Bültendif, Kasım 2004, 23; 10-13 (2004)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şahinduran Ş., Sezer K., Büyükoğlu T. İ., Yukarı B A., Albay M. K. Koksidiyozisli Kuzularda Plazma-Askorbik Asit Düzeyleri. II Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Elazığ, 9-11 Eylül 2004, P56 (2004)
2- Özmen Ö., Şahinduran Ş., Halıgür M., Sezer K. Doğal Enfekte Koyunlarda Coenurus Cerebralis’e İlgili Kliniko Patolojik Bulgular. II Veteriner Patoloji Kongresi, Nevşehir, 6-10 Eylül 2004, 104 (2004)
3- Şahinduran Ş, Sezer K, Büyükoğlu T, Karakurum MÇ, Albay MK. Ketozisli ineklerin tedaviden önce ve tedaviden sonraki bazı hematolojik ve biyokimyasal kan değerlerinin incelenmesi ve değişik ilaçlarla tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Temmuz 2009. Selçuk İzmir. (2009)
4- Adanır R., Yukarı, BA. Sezer, K., Köse, O. Tavşanlarda Sarcoptes scabiei ve Psoroptes cuniculi Enfestasyonlarında Topikal Eprinomektin Uygulaması, XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Adana, 1-7 Kasım 2009, 220 (2009)
5- Sezer K, Kabu M, Yiğitarslan K, M.C. Karakurum Abomazum deplasmanlı süt ineklerinde pre ve post-operatif bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması 10. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası katılımlı) p81-82. 27-30 Haziran 2013 Kapadokya – Nevşehir. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Özmen Ö., Şahinduran Ş., Sezer K. Oğlakların Konjenital Guatrları Üzerinde Klinikopatolojik İncelemeler. II Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Elazığ, 9-11 Eylül 2004, P78 (2004)
2- Şahinduran Ş., Sezer K. 1997-2002 Yılları Arasında Burdur’da Gözlenen Köpek Hastalıklarının Klinik Olarak Değerlendirilmesi, II Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, 10-13 Nisan 2003, 202 (2003)
3- Haligur M, Ozmen O, Sahinduran S, Sezer K. İshalli köpeklerde klinik, patolojik ve immunohistokimyasal bulgular ile kanin parvoviral ve kanin koronaviral enteritislerin değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Temmuz 2009. Selçuk / İzmir. (2009)
4- Karakurum MÇ, Albay MK, Şahinduran Ş, Sezer K. Sol abomasum deplasmanlı sığırlarda koagülasyon parametreleri. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Temmuz 2009. Selçuk İzmir. (2009)
5- S. Sahinduran, M.K.Albay, K.Sezer, Ö. Özmen, N. Mamak, M. Halıgür, M.C. Karakurum, R. Yıldız. Küçük ruminant vebası (PPR) bulunan oğlaklarda hematolojik, biyokimyasal ve koagulasyon profilindeki değişimler "Coagulation Profile, Haematological and Biochemical Changes in Kids Naturally İnfected with Peste Des Petits Ruminants" (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- K. Sezer, S.Sahinduran, M.K.Albay. Investigation of the Effect of Different Treatment Regimens on Blood Acid-Base Balance in Cows with Ketosis, 19th International Congress of Fe.Me.S.P.Rum. Belgrade, Serbia. May 25-28 2011. 271-275 (2011)
2- R. Adanır, K. Sezer, M. Halıgur. The Prevalance of Dirofilaria immitis in Stray Dogs in Burdur Region. XVth ISAH Congress Vienna, Austria 3-7 July 2011 925-927 (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- R. Adanır, K. Sezer, O. Kose, B. A. YUKARI. Efficacy of Topical Administration of Eprinomectin for the Treatment of Naturally Acquiired Otodectes cynotis in Cats. 17th FECAVA Euorocongress, 6th TSAVA Congress Istanbul, Turkey September 7-10 2011. 537. (P118) (2011)
2- K. Sezer, MK Albay, Ö. Özmen, M. Halıgür, S. Şahinduran, F. Mor, A. Köker. Haematological, biochemical and thyroid gland investigations in pregnant cows and in calves chronically intoxicated with nitrate., XIII. Middle European Buiatric’s. Belgrade, Serbia. June 05-08 2013. p515 (2013)
3- MK Albay, S Sahinduran, MC Karakurum, K Sezer. Serum Biochemistry values in Barbary Sheep and Cameroon Sheep. Macedonian Veterinary Review. Proceeding of the 5th International Scientific Meeting Days of veterinary medicine. p28. Ohrid, Macedonia, September 5-7, 2014. (2014)
4- K Sezer. Theileriosis case in a one-month old calf. Macedonian Veterinary Review. Proceeding of the 5th International Scientific Meeting Days of veterinary medicine. p14. Ohrid, Macedonia, September 5-7, 2014. (2014)
Doktora Tezi
1- Elazığ ve Çevresindeki İneklerde Osteomalasinin Epizootiyolojisinin Araştırılması. (2001)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Kocatepe Veterinary Journal (2012 Yıl)
2- Kocatepe Veterinary Journal (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Yıl:2016)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Yıl:2009)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Laktasyon Dönemindeki Klinik ve Subklinik Ketozisli İneklerde Farklı Tedavi Yöntemlerinin Asit-Baz Dengesi Üzerindeki Etkileri. (Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2003.01.0108.008 Yürütücü – teslim edildi) (2003)
2- İneklerde abomasum deplasmanlarının tanı ve prognozunda karaciğer enzimleri D(-) ve L(+) laktik asidin önemi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 0087-NAP-09 Yürütücü-teslim edildi) 2013, (2009)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Laktasyon Dönemindeki Klinik ve Subklinik Ketozisli İneklerin Tedaviden Önce ve Tedaviden Sonraki Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Değerlerinin İncelenmesi ve Değişik İlaçlarla Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması.( Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2003.01.0108.005 Yardımcı Araştırmacı - teslim edildi) (2003)
2- Ketozisli Sığırların Serum Lipoprotein Kompozisyonundaki Değişikliklerin Elektroforetik Değerlendirilmesi.(Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2003.01.0108.007 Yardımcı Araştırmacı - teslim edildi) (2003)
3- Burdur Yöresi Sokak köpeklerinde Dirofilaria İmmitis’in Prevalansı, (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 0055-NAP-08, Yardımcı araştırmacı, teslim edildi) 2008, (2008)
4- Gebelik toksemisi bulguları gösteren bir Saanen keçi sürüsünde gebelik toksemisiyle ilgili bazı parametrelerle akut faz proteini düzeylerinin değerlendirilmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 0117-NAP-10 Yardımcı Araştırmacı-teslim edildi) 2010, (2010)
5- İshalli hipovolemik buzağılarda Hidroksietil Nişasta (Hetastarch) ile Hidroksietil Nişasta (Hetastarch)+ % 7 lik NaCl ve Ringer Laktat solüsyonunun sağaltımdaki etkinliğinin karşılaştırılması (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 0141-NAP-11 Yardımcı Araştırmacı) 2011, (2011)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK (2005)
2- TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLÜ (2006)
3- TÜBİTAK BİLİM DESTEK ÖDÜLÜ (2009)
4- TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLÜ YAYIN TEŞVİK (2011)
5- BİLİMSEL DESTEK ÖDÜLÜ (2012)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Doç foto

sınav

23:23:43 01.11.2015

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Doç foto

Doçentlik sınavı

23:08:56 01.11.2015

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Ljubjana- Slovenya

çiftlikte (rakım 833 m)

22:55:57 22.11.2013

Bu galeride fotoğraf 2 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Önlük giyme töreni

2013 yılı önlük giyme töreninden

09:28:43 01.11.2013

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Vatikan

Vatikan sarayı 2013 şubat

14:23:39 19.08.2013

Bu galeride fotoğraf 8 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Yılan

Yılan

01:15:45 25.07.2013

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Roma

Colessorn

10:20:43 18.06.2013

Bu galeride fotoğraf 3 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Lizbon

2012 haziranrn

10:54:53 14.06.2013

Bu galeride fotoğraf 12 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Lizbon

Belgrad 2011

15:16:41 13.06.2013

Bu galeride fotoğraf 14 adet var. Fotoğrafları Göster >>

lizbon

lizbon 2012 haziran

14:19:17 12.06.2013

Bu galeride fotoğraf 3 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Belgrad - Roma- Lizbon- İstanbul

2011 Belgrad, 2012 Lizbon ve İstanbul, 2013 Roma foto galeri

14:15:23 12.06.2013

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Eğirdirde akşam

Eğirdir gölü akşam

11:55:47 05.06.2013

Bu galeride fotoğraf 5 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2204
Email ksezer(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.