Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Bölümü : Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Anabilim Dalı : Siyasi Tarih ABD
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Arapça
 • İlk Okul : Sücüllü İlkokulu
 • Lisans : Uludağ Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Necatibey Eğit. Fak. Sosyal Bil. Eğt. (Tarih Öğrt)
 • Lisans Bölüm : Tarih öğr. (1992)
 • Y.Lisans : SDÜ. Sosyal Bilimler Enst. Tarih A.B.D. (Yük.Lisans)
 • Y.Lisans Dal : Tarih (1997-02-14 15:56:03)
 • Doktora : SDÜ- Sosyal Bil.Enst.
 • Doktora Dal : Tarih Anabilim Dalı
 • (2006-07-13 1615:49)
 • Doçenlik Dal : Cumhuriyet Tarihi (26.11.2012)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

yüzme, voleybol, futbol

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- İnönü Dönemi Kültür Hayatı (1938-1950) (2011)
2- Burdur Vilayeti (1928) Burdur'un Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Durumu (2012)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Şeker, K., Burdur Kitabı-1 Sokaklar (Geçmişten Günümüze Burdur), Editör, Zafer Gölen, 13-29 pp., Isparta, Fakülte Kitabevi, 2011. (2011)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ŞEKER, K., "1860 Suriye Olaylarının Günümüz Ortadoğusuna Etkiler" Burdur Araştırma Dergisi, Burdur ,Mayıs 2001 (2001)
2- ŞEKER, K., " Hatayın Anavatana katılmasında Atatürk'ün Rolu" Jandarma Eğitim Dergisi , Ankara Eylül 2000 (2000)
3- -ŞEKER, K, " Ortadoğuda Su Meselesi" Dönence Dergisi, Burdur, Şubat 1998 (1998)
4- -ŞEKER; K., "İkinci Efes Yalvaç" Gülses gazetesi,Isparta,1,2,3,4 Mart 2000 (2000)
5- -ŞEKER, K., "İki Kitap ve Bir Dönem"Gülses Gazetesi, Isparta, 8 Haziran 2000 (2000)
6- -ŞEKER, K.,"Çanakkale Destanı" Gülses Gazetesi, Isparta,20,21 Mart 2000 (2000)
7- -ŞEKER, K.,"İki Devlet Ve Birkitap" Gülses Gazetesi, Isparta, 10 Eylül 2000 (2000)
8- -ŞEKER, K.,"Hatay Sorunu ve Hatayın Anavatana Katılması" Dönence Dergisi,Burdur, Haziran 1998 (1998)
9- Şeker, K. "1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Durumu", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi , 77-86 pp., Aralık 2007 , DOI: 1302-8944 (2007)
10- K. Şeker, "Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Empati", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 91-105 pp., 2010 , DOI: 1309-1387. (2010)
11- K, Şeker, "Türkiye'de Kamu İktisadi Teşekküllerine Bir Örnek: Keçiborlu Kükürt Fabrikası", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 93-102 pp., 2010 , DOI: 1309-1387 (2010)
12- Romanya Büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Raporları ile 1930-40 Yılları Arasında Romanya'da Yaşayan Türklerin Karşılaştığı Sorunlar ve Türkiye'ye Göçleri, Yeni Türkiye Rumeli Balkanlar Özel Sayısı, Mart-Haziran 2015, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi yayınları, C.IV, S.69, s.4109-4118. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- K. Şeker, "Milli Mücadele Döneminde Burdur'da Sosyal Hayat", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 75-93 pp., 2010. (2010)
2- K. Şeker, "Tek Parti Dönemi Ekonomik Politikaları ve Özel Teşebbüs Yatırımlarına Bir Örnek: Nuri Demirağ Tayyare Atölyesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 129-145 pp., 2010. (2010)
3- K, Şeker, "İnönü Dönemi Basın Hayatı ve 1948-50 Arasında CHP ile Muhalefet Arasında Basın Alanında Yaşanan Tartışmalarda Merzifon Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 39-54 pp., 2011/1 . (2011)
4- Arslan,s. Şeker, K; "Sekizinci Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kavramlarının Öğretiminde Bulmacaların Öğrenci Başarısına Etkisi"rnAkdeniz İnsani Bilimler Dergisi, C:III, S.1, s.29-41. Haziran 2013 (2013)
5- ŞEKER, K, "Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Kurulması ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Gelişmelere Bakışı", SDÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-15 pp, 2014/3, S.32 Isparta (2014)
6- K. Şeker, CHP Parti Müfettişlerinin Isparta ve İlçe Halkevi Raporları (1940-42), Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 37-51 pp, S24, Isparta 2011 (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- 1946 Belediye Seçimleri ve Isparta ile Burdur İllerinde Kadın Seçmanlerin Durumu" I. Burdur Sempozyumu Bildiri (2005)
2- Üniversite öğrencilerinin Harcamalarının Analizi, Bölge Ekonomilerine Katkılarını ve Harcama Farklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Ağlasın-Alanya Örneği, 12. Alanya Tarih ve Kültür Sempozyumu Kitapcığı, s.490-498 (2012)
3- Yeni Alanya Gazetesine Göre 1980'li Yıllarda Alanya'nın Sosyo-Ekonomik, ve Siyasi Durumu, 12 Alanya Tarih ve Kültür Sempozyumu Kitapçığı Alanya 2012, s.499-507 (2012)
4- Burdur Basını ve Burdur Basınının Burdur'un Ekonomik meselelerine Yaklaşımı (1950-1980) (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- ŞEKER, K., "Atatürkçü Düşünce sisteminin Özellikleri " Burdur Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu 5 Haziran 2003 (2003)
2- Çağdaşlaşma ve Atatürk İlkeleri (2006)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- K. Şeker, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri 22-24 Ekim 2008 Kitabı, "İnönü Döneminde Halkevlerinin Türk Toplumunun Kültürel Değişimine Katkıları(1938-1950), Isparta 2008, s.692-698 (2008)
2- K. Şeker, Second International Symposium On Sustainable Development konferansı dahilinde "Socıal Scence" bildiri kitapçığındaki "The Industrıal Developments In Turkey Durıng The Transıtıon Perıod From Ottoman State to Republıc", 425-432 pp., Saraybosna, Bosna-Hersek, 8-9 Haziran 2010. (2010)
3- K. Şeker, Tek Parti Dönemi Hükümet-Parti ve Halk İlişkilerinde Edremit Örneği konferansı dahilinde "Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu Bildiriler ve Özetler" bildiri kitapçığındaki "Tek Parti Dönemi Hükümet-Parti ve Halk İlişkilerinde Edremit Örneği", 332-340 pp., Edremit, Türkiye, Mayıs 2011. (2011)
4- K. Şeker, I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitapcığı" bildiri kitapçığındaki "Mehmet Akif'te Doğu-Batı Düşüncesi", 451-458 pp., Burdur, Türkiye, Kasım 2008. (2008)
5- Şeker, K.,, “Mehmet Akif ve Milli Mücadele”, Mehmet Akif Ersoy ve Balkanlarda Kültür Düşünce Hareketleri ve Yeniden Yapılanması Sempozyumu, 27-30 Mayıs 2009, Novi Pazar, Sırbistan (2009)
6- Şeker. K (2012). Democratic Party Period in Local and Central Administration Relations for A Sustainable Development – The Sample of Burdur City-4rd International Symposium on Sustainable Development Social Science. May 24-26, 2012, Sarajevo, 179-192. (2012)
7- K. ŞEKER, 1923-60 Arasi Bulgaristan’dan Türk Göçleri ve Türk-Bulgar İlişkileri, Uluslararası Balkan Sempozyumu Bildirileri Kitapçığı, 5-7 Ekim 2012, s.287-299. (2013)
8- K.Şeker, "Akif'te İttihat-ı İslam Anlayışı", Türk Dünyasını Işıklandıranlar: M.Akif, Hüseyin Cavid, Quafgaz Üniversitesi, Bilidirler kitapçığı, Bakü/Azerbaycan. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şeker, K.-Çatak, M. "A STUDY ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION: CASE STUDY OF BURDUR CITY", The 2nd International Conference on Educational Sciences "Information and Communication Technologies in Education, March 29-30, Tirana/Albania (2013)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Ağlasun Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü (Yıl:2011)
2- Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı (Yıl:2013)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliği ABD Başkanlığı (Yıl:2007)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur Basınının Burdur'un Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Problemlerine Yaklaşımı (1925-2000) (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Alanya

Alanya Sempozyumu Mayıs 2012

17:14:14 10.01.2013

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Alanya

Alanya sempozyumu

16:34:35 10.01.2013

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2553
Email kseker(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.