Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1987
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : İlköğretim Matematik Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Özel Kıvılcım İlköğretim Okulu
 • Orta Okul : Özel Kıvılcım İlköğretim Okulu (2001)
 • Lise : Mersin 75. Yıl Anadolu Öğretmen Lisesi (2005)
 • Lisans : Marmara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Matematik Öğretmenliği (2010)
 • Y.Lisans : Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Matematik Öğretmenliği (Ocak 2013)
 • Doktora : Hacettepe Üniversitesi
 • Doktora Dal : İlköğretim Bölümü
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Delice, A. & Karaaslan K.G. (2016). Topolojinin ilkokul, ortaokul ve lise matematik dersi öğretim programlarında ele alınmasının tartışılması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,43, 43-66. (2016)
2- Karaaslan, K. G., Ay, Z. S. (2017). Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Alan Bilgilerinin Kavramsal-İşlemsel Bilgi Kapsamında İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 716-736.rn (2017)
3- Akbay, L., Terzi, R., Kaplan, M., & Karaaslan, K. G. (2018). Expert-Based Attribute Identification and Validation on Fraction Subtraction: A Cognitively Diagnostic Assessment Application. Journal On Mathematics Education, 9(1). doi:10.22342/jme.9.1.4341. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1-  Karaaslan, G. & Karaaslan, K. G. (2011). Üstel Fonksiyonun ve Logaritma Fonksiyonunun Grafiklerinin Çizimi ile İlgili Uygulamalara Yönelik Bir Geogebra Etkinliği. 1.Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.46-55, Pamukkale Eğitim Vakfı, Denizli. (2011)
2-  Karaaslan, G., Karaaslan, K. G. & Delice, A. (2012). Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerine Göre 3 Boyutlu Geometri Problemlerinin Çözümlerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri (Bildiri Özetleri Kitabı, Tam Metin: http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2524-31_05_2012-09_36_48.pdf) , Niğde Üniversitesi, Niğde. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1-  Karaaslan, G., Karaaslan, K. G. & Delice, A. (2012). Analitik Düzlemde Vektörler ve Doğru Denklemleri Konularının Geogebra Yazılımı Yardımıyla Öğretimi. 2. Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumunda Sunulan Bildiri (Bildiri Özetleri Kitabı), Pamukkale Eğitim Vakfı, Denizli. (2012)
2-  Karaaslan, K.G. & Polat Ay, Z.S. (2014). Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Alan Bilgilerinin Kavramsal İşlemsel Bilgi Bağlamında İncelenmesi. 11 Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri, Çukurova Üniversitesi, Adana. (2014)
3- Karaaslan, K.G. & Karaaslan, G. (2017). Topolojinin oraokul ve lise seviyesine indirgenmesi: Çizgeler Örneği. 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 17-19 Mayıs, Afyon. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karaaslan, K.G. & Durmaz, B. (2016). Investigation of the problems posed by preservice elementary mathematics and primary teachers.International Conference on Research in Education and Science (ICRES), May 19-22, 2016, Bodrum, Turkey, Proceeding Book (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1-  Karaaslan, G. & Karaaslan, K. G. (2011). Cabri Geometri Yazılımı Yardımıyla Üçgende Açı-Kenar Bağıntılarının Öğretimi: Etkinlik Örneği. 16th Asian Technology Conference in Mathematics Sunulan Bildiri (Bildiri Özetleri Kitabı), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye. (2011)
2- Gürel N., Karaaslan G., Karaaslan K. G., Gürel R. (2015) Investıgatıon of Secondary And Vocatıonal Hıgh School Students’ Number Sense, Paper presented at the meeting of International Conference on New Horizons (INTE), June 10-12, Barcelona/ Spain. (2015)
3- Karaaslan K.G., Karaaslan G. & Turanlı, N. (2015).Investigation of mathematical thinking process of vocational high school students: Example of analytic geometry. Paper presented at the meeting of International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), June 23-26, Antalya. (2015)
4- Karaaslan, K.G. & Durmaz, B. (2016). Investigation of the problems posed by the pre-service elementary mathematics and classroom teachers. International Conference on Research in Education & Science (ICRES), 19-22 May, Antalya/TURKEY. (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- Ortaöğretim Geometri Ders Programına Yeni Konu Önerisi: Topoloji (2013)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Analitik Geometri Konusunda Meslek Lisesi Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi (2015)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi (9-11 Mayıs 2013) (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4085
Email kgizemyig(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.