Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Kan Gurubu : AB+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Biyoloji
 • Anabilim Dalı : Zooloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Ankara Üniv. Fen Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Biyoloji
 • Y.Lisans : Fatih Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Biyoloji (2002-02-14 14:06:29)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Biyoloji
 • (2007-09-26 14:06:29)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kebapçı, Ü. (2008) Nigde'nin Biyolojik Çeşitliliği: Yumuşakçalar. In: Aladağlar'dan Bolkarlar'a Niğde'nin Biyoçeşitliliği (Elkitabı), Karatas, A., Karatas, A. & Sözen, M. (editörler), Nigde Çevre-Orman Il Müdürlügü Yayinlari, No. 1, Hamle Gazetecilik ve Matbaacilik Ltd. Sti., Nigde, pp. 74-77. (2008)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Seddon, M, Kebapçı, Ü., Lopes-Lima, M, van Damme, D., Smith, K. G. 2014. Freshwater molluscs. In: Smith, K.G., Barrios, V., William R.T. Darwall, W.R.T. Numa, C. (Eds). The status and distribution of freshwater biodiversity in the eastern mediterranean. IUCN, Cambridge. (2014)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gürlek, M. E., Kara, C., Kebapçı, Ü., 2012. Kahramanmaraş Kumaşır Gölü’nde Yaşayan Melanopsis buccinoidea buccinoidea (Olivier, 1801)’nın (Gastropoda:Melanopsidae) Konkometrik ve Sistematik Özellikleri. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2 (1): 17-25. (2012)
2- M. E. Gürlek, Ümit Kebapçı, C. Kara, M. Korkmaz, H. Güneş, "Ağrı İli Malakofaunası Üzerine Bir Ön Çalışma", Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 3, 1-19 pp., 2013 (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kebapçı,Ü. 2008. Survival and diversity of native and introduced snails in an urbanizing city in Turkey. Natura Montenegrina, 7 (2), 413-421. (2008)
2- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü. 2004 Slugs (Gastropoda:Pulmonata) of the Lakes Region (Göller Bölgesi) in Turkey. Turk J. of Zoology 28: 155-160. (2004)
3- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü., Gümüş, B.A. 2004. Edible Snails (Terrestrial) of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 28 329-335. (2004)
4- Yıldırım, M.Z., Gümüş, B.A., Kebapçı, Ü., Koca, S.B. 2006. The Basommatophoran Pulmonate Species (Mollusca: Gastropoda) of Turkey. Turkish Journal of Zoology. 30: 445-458 (2006)
5- Yıldırım, M.Z., Koca, S.B., Kebapçı, Ü. 2006. Supplement to the Prosobranchia (Mollusca: Gastropoda) Fauna of Fresh and Brackish Waters of Turkey. Turkish Journal of Zoology. 30: 197-204 (2006)
6- Ceylan, S., Kebapçı, Ü., Yıldırım, M. Z., 2008. Evolution of Malacological Diversity versus Geography in High Altitudes of Some SW Anatolian Heights. Natura Montenegrina 7 (2) 357-367 (2008)
7- Yıldırım, M. Z., Gülle, I., Kebapçı, Ü., Küçük, F. 2008. Faunal Diversity of Lake Burdur and its Vulnarability. Natura Montenegrina. 7 (2) 393-400 (2008)
8- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü., 2009. Endemism of land and freshwater gastropods in the Lakes Region (Turkey). Oltenia-Studii şi comunicari, Ştiintele Naturii. XXV/2009: 55-59. (2009)
9- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z., 2009. Land snail fauna of Aegean Region (Turkey): endemism patterns and vulnerability. Oltenia-Studii şi comunicari, Ştiintele Naturii. XXV/2009: 60-64. (2009)
10- Gülle, P., Boyacı, Y.Ö., Kebapçı Ü., Gülle, İ. 2010. A new Atractides KOCH, 1837 (Acari: Parasitengona: Hygrobatidae) species for the Turkish fauna. Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia Studii şi comunicari Ştiintele Naturii. XXVI: 84-86. (2010)
11- Kebapçı Ü., Yıldırım M. Z. 2010. Freshwater snails fauna of Lakes Region (Göller Bölgesi), Turkey. Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia Studii şi comunicari Ştiintele Naturii. XXVI: 75-81. (2010)
12- A. Shirokaya, Ümit Kebapçı, T. Hauffe, C. Albrecht, 2012. "Unrecognized biodiversity in an old lake: a new species of Acroloxus Beck, 1837 (Pulmonata, Hygrophila, Acroloxidae) from Lake Eğirdir, Turkey", Zoosystematics and Evolution , 88, 159-170 (2012)
13- Kebapçı, Ü., 2013. Cave and subterranean snails of Turkey. Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia Studii şi comunicari Ştiintele Naturii. 29 (2): 127-130. (2013)
14- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z., 2013. Alpine snails of Turkey. Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia Studii şi comunicari Ştiintele Naturii. 29 (2): 131-134. (2013)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Enghoff, H., Kebapçı, Ü., 2008. Calyptophyllum longiventre (Verhoeff, 1941) invading houses in Turkey, with the first description of the male (Diplopoda: Julida: Julidae). Journal of Natural History, 42 (31-32): 2143-2150 (2008)
2- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z., Gülle, İ., Öztop, M., Çağlan, D. C., 2012. The land snail fauna of Mut District (Mersin Province, Turkey). Turkish Journal of Zoology. 36(3): 307-318. (2012)
3- Ozturk, M., Kebapci, U., Gucel, S. , Cetin,E., Altundag, E. 2012. Biodiversity and Land Degradation in the Lower Euphrates Subregion of Turkey. J. Environ. Biol. 33, 311-323. (2012)
4- Kebapçı, Ü., Bahadır Koca, S., Yıldırım, M. Z. 2012. Revision of Graecoanatolica (Gastropoda: Hydrobiidae) species in Turkey. Turkish Journal of Zoology, 36 (4): 1-13. (2012)
5- Odabaşı, D.A., Kebapçı, Ü., Akbulut, M. 2013. Desciption of a New Pseudobithynia n. sp. (Gastropoda: Bithyniidae) from Northwest Turkey. Journal of Conchology. 41 (4): 527-532. (2013)
6- Yıldırım MZ, Kebapçı Ü, Bahadır Koca S, Yüce A (2015) New Bythinella (Gastropoda, Bythinellidae) species from western Turkey. ZooKeys 481: 1–13. (2015)
7- Glöer, G., Yıldırım, M. Z: & Kebapçı, Ü. 2015. Deblockedion of two new species of Pseudamnicola from southern Turkey (Mollusca: Gastropoda: Hydrobiidae). Zoology in the Middle East. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü. 2004 Arion (Mesarion) subfuscus (Draparnaud, 1805) a new record of the Malacofauna of Turkey. Israel Journal of Zoolgy. Vol. 49, No.4: 318-1319. (2004)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- M. Z. Yıldırım, S. Bahadır Koca, Ümit Kebapçı, S. Koşal Şahin , I. Burdur Sempozyumu konferansı dahilinde , "I.BURDUR SEMPOZYUMU", bildiri kitapçığındaki "Yassıgüme Köyü (Burdur-Türkiye) Civarı Fosil Mollusca Türleri", 838-842 pp.,Burdur, Kasım 2005. (2005)
2- M.Z. Yıldırım, Ümit Kebapçı, S. Ceylan, S. Bahadır Koca , I. Burdur Sempozyumu konferansı dahilinde , " I. Burdur Sempozyumu", bildiri kitapçığındaki "Burdur ve Civarında Yayılış Gösteren Gastopoda (Mollusca) Türleri", 843-854 pp., Burdur, Türkiye, Kasım, 2005 (2005)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kebapçı, Ü. 2014. Türkiye Mağara Salyangozları. 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ 23-27 Haziran 2014. Eskişehir. (2014)
2- Yıldırım, M.Z. Kebapçı, Ü., 2014. Toros Dağları’nda Alpin Yayılış Gösteren Kara Salyangozları.22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ 23-27 Haziran 2014. Eskişehir. (2014)
3- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z. 2014. Paleocoğrafik Bilgiler Işığında Doğu Akdeniz Sümüklüböcek Faunasının Zoocoğrafyasının Değerlendirilmesi.22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ 23-27 Haziran 2014. Eskişehir. (2014)
4- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü. 2014. Göller Bölgesi’nde Bulunan İstilacı ve Parazitolojik Öneme Sahip Gastropod Türleri. VI. Ulusal Lİmnoloji Sempozyumu. 25-28 Ağustos 2014, Bursa. (2014)
5- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z. 2014. Burdur İli Göl Havzalarının Fosil Gastropod Faunası ve Paleoekolojik Yorumlar. VI. Ulusal Lİmnoloji Sempozyumu. 25-28 Ağustos 2014, Bursa. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Erdoğan, N., Kebapçı, Ü., 2014.Yarışlı Gölü Çevresi Biyoçeşitliliği ve Tehditler. 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ 23-27 Haziran 2014. Eskişehir. (2014)
2- Gürlek, M. E., Kebapçı, Ü., Kara, C. 2014. Seyhan Nehir Sistemi Bivalvia Faunası İçin Yeni Kayıtlar. 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ 23-27 Haziran 2014. Eskişehir. (2014)
3- Gürlek, M. E., Kara, C., Kebapçı, Ü. 2014. Oxyloma elegans’ın (Stylommatophora: Pulmonata) Seyhan Nehir Sistemindeki Dağılımı. 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ 23-27 Haziran 2014. Eskişehir. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z:, ESS (International Conference on Environment: Survival and Sustainability) konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Mapping the Biodiversity of Land Snails in Turkey: A Preliminary Study", 411-419 pp.,Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Şubat, 2007 (2007)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kebapçı, Ü. Gülle, İ., Malacofauna, zooplankton and macrohydrophytes of Gölhisar Lake (Burdur, Turkey). “Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum (CZGA 2012)” 21-23 November 2012, Bükreş Romanya. (2012)
2- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü., 2012. Extinction in land and freshwater snails in Lakes Region (Turkey). “Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum (CZGA 2012)” 21-23 November 2012, Bükreş Romanya. (2012)
3- Kebapçı, Ü., Canbeyli, T, Baykuş, C., Akcalar, M., Yıldırım, M.Z., 2012. Changes in the mammalian fauna of Lake Burdur (Turkey) basin during Holocene. “Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum (CZGA 2012)” 21-23 November 2012, Bükreş Romanya. (2012)
4- Ceylan, S., Kebapçı, Ü., Yıldırım, M. Z.(2008). Evolution Of Malacological Diversity Versus Geography In High Altitudes Of Some SW Anatolian Heights. III.İnternational Symposium Of Ecologists Of The Republic Of Montenegro (ISEM3). 08-12 October, 2008.rn (2008)
5- Kebapçı,Ü. 2008. Survival and diversity of native and introduced snails in an urbanizing city in Turkey. III.İnternational Symposium Of Ecologists Of The Republic Of Montenegro (ISEM3). 08-12 October, 2008. (2008)
6- Yıldırım, M. Z., Gülle, I., Kebapçı, Ü., Küçük, F. 2008. Faunal Diversity of Lake Burdur and its Vulnarability. III.İnternational Symposium Of Ecologists Of The Republic Of Montenegro (ISEM3). 08-12 October, 2008. (2008)
7- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z., Öz, S., Bakır, S., 2013. National parks and public perception of national parks in Turkey: a case study. The Fifth Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa” Museum (CZGA 2013). 20-23 November 2013, Bükreş Romanya. (2013)
8- Kebapçı, Ü., 2013. Cave and subterranean snails of Turkey. The Scientific International Conference Museum And Scientific Research. 12-14 Eylül 2013, Craiova, Romanya. (2013)
9- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z., 2013. Alpine snails of Turkey. The Scientific International Conference Museum And Scientific Research. 12-14 Eylül 2013, Craiova, Romanya (2013)
10- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z., 2013. Zoogeography of slugs in the Mediterranean Basin: palaeogeographical implications. The Fifth Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa” Museum (CZGA 2013). 20-23 November 2013, Bükreş Romanya. (2013)
11- Kebapçı, Ü., 2013. Invasiveness and resilience in nonmarine mollusks of Turkey. The Fifth Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa” Museum (CZGA 2013). 20-23 November 2013, Bükreş Romanya. (2013)
12- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü. 2014.Nonmarine mollusks of parasitological importance in the Lakes Region ofTurkey. International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum, 19-22 November 2014, Bucharest, Romania (2014)
13- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z. 2014. Plio-Pleistocene malacofaunas of the Lake Burdur Basin. International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum, 19-22 November 2014, Bucharest, Romania. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü., 2012. Gastropod fauna of Akdağ Mountain. “Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum (CZGA 2012)” 21-23 November 2012, Bükreş Romanya. (2012)
Doktora Tezi
1- Kebapçı, Ü. 2007. Kuzeybatı Anadolu'nun karasal gastropodları. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. 1-248. (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Gürlek, M.E., Korkmaz, M., Kara, C., 2011. Doğubeyazıt Sazlığı (Ağrı)’nda Yasayan Lymnaea stagnalis (L., 1758)’in (Gastropoda:Lymnaeidae) Bazı Morfometrik Özellikleri. KSÜ Doğa Bil. Derg., 14(1), 27-32. (2011 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Biyolojik Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (Yıl:2009)
2- Biyolojik Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (Yıl:2010)
3- Biyolojik Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (Yıl:2011)
4- Biyolojik Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (Yıl:2012)
5- Biyolojik Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (Yıl:2013)
6- Biyolojik Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Sultan ve Karakuş Dağlarının Malakofaunasının Araştırılması (BAP) (2011)
2- Gölhisar ve Karataş Göllerinin Yumuşakça ve Zooplankton Faunası (2009)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- SYNTHESYS FRANSA (2008)
2- SYNTHESYS POLONYA (2008)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3032
Email kebapci(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 11 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.