Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1973
 • Kan Gurubu : 0 rh (-)
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Tarih
 • Anabilim Dalı : Yakınçağ Tarihi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNGİLİZCE
 • Lisans : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Lisans Bölüm : TARİH (1997)
 • Y.Lisans : BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Y.Lisans Dal : İŞLETME/EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (2008)
 • Doktora : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Doktora Dal : TARİH/YAKINÇAĞ TARİHİ
 • (2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Birinci Dünya Savaşı'nın İlk Yılında Tanin (2016)
2- Sürgünlerin İktidarı (2016)
3- II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Askeri Matbuatı ve Siyasi Hayattaki Rolü (2017)
4- Osmanlı'da Bir Alman Subayı Colmar von der Goltz (2019)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Balkan Wars in the Ottoman Mılıtary Press (The Sample of the Journal of Ordu ve Donanma) (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Mehmet Ali KARAMAN, “Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin Eğitimi Halka Yayma Çalışmaları”, History Studies, Volume 6, Issue 1, Ocak 2014, ss.115-122 (2014)
2- Mehmet Ali KARAMAN, Meşrutiyet Dönemi Basın ve Basında Ordu Siyaset İlişkisi”, Studies of the Ottoman Domain, C.4, S.6, Şubat 2014. (2014)
3- Mehmet Ali KARAMAN, “Osmanlı Modernleşmesinde Basın”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.32, Ağustos 2014. (2014)
4- S. ZEYREK, Mehmet Ali KARAMAN, “Meşrutiyet Dönemi Tarih Yazımında İhmal Edilmiş Bir Kaynak: Donanma Mecmuası (1326-1334)”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, S.209, Nisan 2014, ss.1-20. (2014)
5- Mehmet Ali KARAMAN, 'Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı-Alman İttifakını Meşrulaştırma Çabaları',Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) Yıl:2014 Sayı: 1, ss. 48-59. (2014)
6- Mehmet Ali KARAMAN, Kaptan George Nelkene Weldberg (Mehmet Zeki Bey'in) Müdafaa-i Milliye Gazetesi ve Balkanlar (2015)
7- BALKAN ÇÖZÜLMESİ VE OSMANLI CEPHESİNDEN BALKAN DEVLETLERİ ALGISI (2018)
8- XIX. Yüzyılda Selanikte Musevi Bir Aile: Alatiniler (2018)
9- Fransız İhtilali'nin Osmanl İmparatorluğu'na Etkileri (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mehmet Ali KARAMAN- Hasan BABACAN “Osmanlı Askeri Basınında Balkan Savaşları” Bükreş - Romanya, 21-24 Kasım 2013. (2014)
2- Mehmet Ali KARAMAN “Osmanlı Zabitleri Nazarından Karadağ Ordusu, II. Uluslarara Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakânî, Podgorica Karadağ, 1-4 Mayıs, 2014. (2014)
3- Mehmet Ali KARAMAN, “Hareket Ordusu’nun Yayın Organı 'Şanlı Ordu' Gazetesi", TTK., Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Selanik, 20-21 Şubat 2014, C.3, Ankara 2014, ss.253-264. (2014)
4- Mehmet Ali KARAMAN, Sultan Reşad'ın Rumeli Seyahati III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Bükreş, 2015. (2015)
5- Mehmet Ali KARAMAN, 1925 Adana Pamuk Kongresi ve Cumhuriyet Dönemi Pamuk Politikaları, Çukurova Sempozyumu, Adana, 2015. (2015)
6- AHMED CEVDET PAŞA'NIN BOSNA MÜFETTİŞLİĞİ (2018)
7- Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye’de Propaganda Amaçlı Gazete Çıkarılması (2018)
8- I. Dünya Savaşı Basınında Propaganda Faaliyetleri (2018)
9- Meşrutiyet Devrinde Ortaya Çıkan Jimnastik Cemiyetlerinin,Osmanlı İmparatorluğu Aleyhindeki Faaliyetleri (2018)
10- Donanma Mecmuası’nda Amerika İle Alakalı Yazılar (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mehmet Ali KARAMAN, 1925 Adana Pamuk Kongresi ve Cumhuriyetin Kuruluş Dönemi Pamuk Politikaları (2015)
2- Mehmet Ali Karaman, Sultan Reşad'ın Rumeli Seyahati (2015)
3- Meşrutiyet Devrinde Ortaya Çıkan Jimnastik Cemiyetlerinin,rnOsmanlı İmparatorluğu Aleyhindeki Faaliyetleri (2018)
4- Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye’de Propaganda Amaçlı Gazete Çıkarılması (2018)
5- Donanma Mecmuası’nda Amerika İle Alakalı Yazılar (2018)
6- AHMED CEVDET PAŞA'NIN BOSNA MÜFETTİŞLİĞİ (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Tarih Dersinde Teknoloji Kullanımının Öğrenci Başarısına Katkısı (2008)
Doktora Tezi
1- II Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Askerî Matbuatı ve Siyasi Hayattaki Rolü (2014)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (Süre : 2018 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (Süre : 2017 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- OSMANLI MİRASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OMAD) (2014 Yıl)
2- OSMANLI MİRASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OMAD) (2015 Yıl)
3- AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2016 Yıl)
4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2018 Yıl)
5- ULUSLARARASI SOSYAL VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (2018 Yıl)
6- HİSTORY STUDİES (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2014)
2- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2015)
3- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 02482133095/ 3095
Email karaman(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 11 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.