Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Jeoloji Mühendisliği
 • Anabilim Dalı : Uygulamalı Jeoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : SDÜ. Mühendislik Mimarlık Fak.
 • Lisans Bölüm : Jeoloji Müh.
 • Y.Lisans : SDÜ Fen Bil. Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Jeoloji (1996-08-01 10:59:57)
 • Doktora : SDÜ Fen Bil. Enstitüsü
 • Doktora Dal : Jeoloji ABD
 • (2005-02-03 10:59:57)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Hidrojeoloji, Çevre Jeolojisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Mermer Teknolojisi

Hidrojeoloji, Hidrojeolojik Havza Etütleri, Mermer Teknolojisi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ekolojik Değerlendirme Raporu

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Burdur Gölü Monografisi, Bölüm 1. Burdur Gölü'nün Hidrojeolojik ve Hidrolojik Özellikleri, Dumat Ofset, Ankara,2016. (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Soyaslan, İ.İ., Karagüzel, R., 2003. Isparta-Yalvaç Havzası Yüzey ve Yeraltısularının Kalitesi ve Kirliliği, SDÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 7, Sayı 2, Sayfa 317-326, Isparta. (2003)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Soyaslan, İ., İ., 2012. Kuyular Arası Dolaşımlı İzleyici Testlerinin Dönüş Profillerine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi, Türk Bilim Araştırma Vakfı, Tubav Bilim Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa, 9-15, (2012) (2012)
2- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., 2016. "Groundwater Qality Assessment Using Geographic Information Systems (GIS) in Bucak Burdur, Turkey." International Journal of Research Science and Management 3(1): 11-19 ISSN Online: 2349- 5197 (2016) (2016)
3- Burhan, V., Soyaslan, İ.İ., (2016). Jeotekstillerin Uygulama Alanları ve Fonksiyonları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı 1 (2016) (2016)
4- Küçükosmanoğlu, A., Küçükosmanoğlu, Ö.A., Soyaslan, İ. İ., 2016. Çolaklı plajı kıyı boyu tek boyutlu kum taşınımı, MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (1):1-10, (2016) (2016)
5- Soyaslan, İ.İ., Hepdeniz, K., 2016. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama kullanılarak Burdur ili arazi kullanımının zamansal değişiminin belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2): 94-101 (2016) (2016)
6- Soyaslan, İ.İ., Hepdeniz, K., 2018. Beyşehir Gölü Havzasının Yeraltısuyu Akım Modellemesi Esaslı Hidrojeolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 63-74, (2018). (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Davraz, A., Karagüzel, R., and Soyaslan, İ.İ., 2003. Importance of Hydrogeological and Hydrological Investigations in The Residential Area in Burdur, Turkey, Environmental Geology, Springer Verlag, 44/7, 852-861, Berlin. (2003)
2- Soyaslan, İ.İ., Dogan, A., and Karagüzel, R., 2008. Modelling of Lake-Groundwater Interaction in Turkey, Proceeding of the Institution of Civil Engineers, Water Management, volume 161, issue WM5, October277-287p. (2008)
3- Soyaslan, İ.İ., Karagüzel R., 2008. Investigation of Water Pollution in the Yalvac :Basin into Egirdir Lake, Turkey, Environmental Geology, Springer Verlag, volume 55, number 6, september 2008, 1236-1268 p., Berlin. (2008)
4- Davraz A, Karaguzel R, Soyaslan İ, Şener E, Seyman F, Sener Ş, 2009. Hydrogeology of Karst Aquifer Systems in SW Turkey and an Assessment of Water Quality and Contamination Problems, Environmental Geology, Springer Verlag, Volume 58, Number 5, 973-988 p., Berlin. (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Soyaslan, İ.İ., Doğan, A., Karagüzel, R., 2004. Yalvaç Havzası Yeraltısuyu Akım Modellemesi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, I. Ulusal Yeraltısuları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı 175-184 s., 23-24 Aralık, Konya. (2004)
2- Soyaslan, İ.İ., 2006. Enjeksiyon Geri Akış İzleyici Testlerinin Dönüş Profillerinin ve Profillere Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu 25-27 Mayıs, Bildiriler Kitabı, s. 357-366, Denizli. (2006)
3- Davraz, A., Karagüzel, R., Soyaslan, İ.İ., 2006. Eğirdir Gölü ve Akdeniz Arasındaki Bölgede Yeraltısuyu Dinamiğine Bir Yaklaşım, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu 25-27 Mayıs, Bildiriler Kitabı, s. 293-302, Denizli. (2006)
4- Karagüzel,R., Davraz,A., Soyaslan,İ., Seyman,F., Şener,Ş., Şener, E., 2006. Antalya İçme Suyu Havzalarının Kirlilik Tehdidi Açısından Değerlendirilmesi, Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 113-120, Antalya (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Soyaslan, İ.İ., Karagüzel, R., 2003. Isparta-Yalvaç Havzası Yüzey ve Yeraltısularının Kalitesi ve Kirliliği, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003,s.250, Isparta. (2003)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Bucak Havzası Yeraltı Suyu Sertlik Haritasının Hazırlanması ve Kayaç Su Etkileşiminin Yorumlanması, 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 6-10 Nisan 2015, MTA Kültür Sitesi, Bildiri Özleri Kitabı s.616-617. (2015)
2- Cevni, S., Soyaslan, İ.İ., 2016. Malzeme teknolojilerinde zemin etütlerinin önemi ve uygulama aşamaları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 Akademik Gelişim Günleri. 10-12 Mayıs 2016, Burdur. (2016)
3- Arıkan, A., Soyaslan, İ.İ., 2016. Zemin sıvılaşmasının mühendislik yapıları üzerine etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 Akademik Gelişim Günleri. 10-12 Mayıs 2016, Burdur. (2016)
4- Burhan, V., Soyaslan, İ.İ., 2016. Malzeme teknolojileri açısından mermer ve taş ocaklarının çevresel etkileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 Akademik Gelişim Günleri. 10-12 Mayıs 2016, Burdur. (2016)
5- Soyaslan, D.D., Soyaslan, İ.İ. (2018). Elektromanyetik Koruyucu Duvar Giysisi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı, 29-30 Mart 2018, Antalya. (2018)
6- Soyaslan, İ. İ., Soyaslan, D. D. (2018). Elektromanyetik Koruma Özellikli Yapı Malzemesinin Üretiminde Zeolit Dolgu Kullanımı, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı, 29-30 Mart 2018, Antalya. (2018)
7- Soyaslan, D. D., Öcal, C., Soyaslan, İ. İ. (2018). Tarihi Binaların Restorasyonunda Kullanılmak Üzere Lif Destekli Blok Malzemelerin Geliştirilmesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı, 29-30 Mart 2018, Antalya. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şener, E., Davraz, A.,Özçelik, M. and Soyaslan, İ.İ., 2005. Investigation of alternative groundwater source using multispectral satellite data:A case study in Antalya region (Turkey), 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), june9-11,2005, İstanbul (2005)
2- Soyaslan, İ.İ., 2006. Eğirdir Gölü Hoyran Havzasının Yeraltısuyu Bilançosu, The III International Scientific and Practical Conference 'Use of the Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes' 6-7 July 2006, p. 42-45, Bakü (2006)
3- Şener, E., Soyaslan, İ.İ., 2006. Eğirdir Gölü (Türkiye) Doğusundaki Karstik Boşalımların Uydu Görüntüleri ile Değerlendirilmesi, The III International Scientific and Practical Conference 'Use of the Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes' 6-7 July 2006, p.70-72, Bakü (2006)
4- Soyaslan, İ.İ., Hepdiniz, K., Konu, A., 2010. Burdur İli Bucak İlçesinde Yer Alan Mermer İşletmelerinin Sektöre Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Türkiye 7. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, s. 123-128, Afyonkarahisar. (2010)
5- Hepdiniz, K., Soyaslan, İ.İ., Konu, A., 2010. Burdur-Bucak Traverten Artıklarının Özellikleri ve Değerlendirilmesi, Türkiye 7. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, s. 541-547, Afyonkarahisar. (2010)
6- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ., 2015. Burdur İlinde Meydana Gelen Depremlerin Odak Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) ile 3 Boyutlu Modellenmesive Jeoistatistiksel Analizi, Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s. 104-111, 7-9 Mayıs 2015, Burdur (2015)
7- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., Sağdış, A., 2016. "Kaya Düşmesi Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi: Burdur İli Örneği" International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management Karabük Üniversitesi Daays'2016 2-4 mart 2016.rn (2016) (2016)
8- Çelik, O., İnce, H.H., Sağdıç, A., Soyaslan, İ.İ., Güneş, E., Soylu, H.K., 2016. "Afet Risklerinin Azaltılması Kapsamında Burdur Merkez Kocapınar Köyünde Yapılan Kaya Islah Çalışmalarının Araştırılması", International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management Karabük Üniversitesi Daays'2016 2-4 mart 2016 (2016)
9- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., Onaran, Ş., 2016. The Foundation Collaboration In Geographic Information SytemsrnEducation, 5th International Vocational Schools Symposium, Kongre Bildiriler Kitabı, s.1303-1307, Prizren-Kosova (2016) (2016) (2016)
10- Soyaslan, İ. İ., Hepdeniz, K., Soyaslan, D., (2017) Uses (Isced97) Uygulamasının Meslekyüksek Okullarındaki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Örneği, UMYOS 6th International Vocational Schools Symposium, Kongre Bildiriler Kitabı, p 264-271, Bosna Hersek. (2017)
11- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ. İ., 2016 Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitiminde Kamu İşbirliği,5th International Vocational Schools Symposium, Bildiriler Kitapcığı, Cilt 2, 573-577, 18-20 May 2016, Prizren. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karagüzel, R., Davraz, A., and Soyaslan, İ.İ., 2002. Hydrogeological and hydroulic investigations of Burdur city (SW-Turkey) for urbanization, International Conference on the Environmental Problems of the Mediterranean Region, 12-15 April 2002, Near East University, Nicosia, TRNC. (2002)
2- Çavuşlar, E., Soyaslan, D., Soyaslan, İ. İ., 2017, Ametist Taşı ile Tekstil materyallerine Antistres özelliği Kazandırılması, 16. Uluslararası Tekstil teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 24-6 Mayıs 2017, Bursa. (2017)
3- Soyaslan, D., Soyaslan, İ.İ., 2017. Göçük Altında Kalmayı Engelleyici ve Elektromanyetik Koruyucu Örgü Filesi, UTİB IX. Uluslararası ARGE Proje Pazarı, Bildiri Özetleri Kitabı, s.7. Bursa. (2017)
4- Soyaslan, İ.İ., Hepdeniz, K. 2018. Deri İşleme Tesislerinin Çevre Ve Toplum Sağlığıma Etkilerinin Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Sağlık Bilimlei ve Yaşam Kongresi, 02-05 Mayıs 2018 Burdur. (2018)
5- Soyaslan, İ.İ., Hepdeniz, K. 2018. Doğal Taş Ocaklarının Ekolojik, Çevresel Ve Toplum Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Sağlık Bilimlei ve Yaşam Kongresi, 02-05 Mayıs 2018 Burdur. (2018)
6- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ. İ. 2018. Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Afet Tehlike Haritalarının Hazırlanmasında Parametre Seçimi: Burdur İli Örneği, 1. Uluslararası Sağlık Bilimlei ve Yaşam Kongresi, 02-05 Mayıs 2018 Burdur. (2018)
7- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ. İ. 2018. Burdur Depreminde (12 Mayıs 1971) Meydana Gelen Deformasyonların Afet Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi, 02-05 Mayıs 2018 Burdur. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Soyaslan, D., Soyaslan, İ., Thermogravimetric Properties of Electromagnetic Shielding Plain-Knitted Composites Using Hybrid Yarn, The Fiber Society, Technical Conference Fibers for Progress, Liberec, Czech Republic, May 21–23,( 2014). (2014) (2014)
2- Soyaslan, İ., Hepdeniz, K., 2015. Burdur Depreminin (12 Mayıs 1971) Jeomorfolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015, Burdur. (2015)
3- Soyaslan, İ., İnce, H., 2015. Burdur Depreminin (12 Mayıs 1971) Yapı Hasarlarının Değerlendirilmesi, Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015, Burdur. (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- Devir-Daimli İzleyici Testlerinin Yorumlanması ve Uygulama Örnekleri, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996, Isparta. (1996)
Doktora Tezi
1- Eğirdir Gölü Doğusunun Hidrojeoloji İncelemesi ve Yeraltısuyu Modellemesi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 260 s., Isparta. (2004)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi rn (2004)
2- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (2012)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of Environmental Systems (JES) (2011 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- TÜBAV BİLİM DERGİSİ, TUBAV JOURNAL SCIENCE (2011 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü (Yıl:2008)
2- Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü (Yıl:2009)
3- Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü (Yıl:2010)
4- Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü (Yıl:2011)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2016)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Bucak Emin Gülmez Tek. Bil. MYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
2- Bucak Emin Gülmez Tek. Bil. MYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
3- Mermer ve Doğal Taş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2013)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Komisyon Üyeliği (Yıl:2016)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği (Yıl:2016)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Batı Akdeniz Doğaltaş Çalıştayı (Yıl:2013)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu başkanlığı
1- 2016 Akademik Gelişim Günleri (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Hoyran (Kumdanlı) Havzasının Yeraltısuyu Akım Modellemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Münferit Proje, Proje No:1195-m-05, Proje Yürütücülüğü, 2007. (2007)
2- Bucak Havzasının Yüzey ve Yeraltı Suyu Kalitesi ve Kirliliğinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Münferit Proje, 0112-NAP-10, Proje Yürütücülüğü, 2012. (2010)
3- Bucak Mermer Atık Envanterinin Çıkarılması, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Baka) 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (Proje No: TR61/11/DFD/17), Proje Yürütücülüğü, 2012. (2012)
4- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Beyşehir Gölü Fiziko-Kimyasal Su Kalite Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Birimi, Normal Araştırma Projesi, 0-191-NAP-13, (2016) (2016)
5- Burdur İli Yerleşim Alanının Zemin Sıvılaşma Özelliklerinin Belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Yüksek Lİsans Projesi, Proje No:0427-YL-17, (2018) (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Akdeniz Belediyeler Birliği "Yapılaşma ve Zemin Özellikleri Genel Değerlendirmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Öğrenim Vakfı, ARGE-2000 İktisadi İşletmesi, Döner Sermaye Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2000. (2000)
2- Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi, sonuç raporu, SDÜ Müh. Mim. Fak. (SDÜ AR-GE),Yardımcı Araştırmacı, 2001. (2001)
3- Eğirdir Gölü Doğusunun Hidrojeoloji İncelemesi ve Yeraltısuyu Kirliliği Modellemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birim (Proje No: 457), Yardımcı Araştırmacı, 2004. (2004)
4- Burdur ve Civarındaki Kil Yataklarının Fiziko-mekanik ve Teknolojik Özelliklerinin Araştırılması , Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:388, Yardımcı Araştırmacı, 2003. (2003)
5- Burdur Gölü’nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Baka) 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (Proje No: TR61/11/DFD/46), Yardımcı Araştırmacı, 2012. (2012)
6- Boğa Çayı Havzası Arazi Kullanımlarının Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Birimi, Normal Araştırma Projesi, 0-180-NAP-13, Yardımcı Araştırmacı, 2013. (2013)
7- Boğa Çayı Havzasında Hidroloji Modeli ile Taşkın Riskinin Belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Birimi, Normal Araştırma Projesi, 0-181-NAP-13, Yardımcı Araştırmacı, 2016 (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarının Kurulması, DPT altyapı projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2009. (2009)
2- Göl-Yeraltisuyu-İklim İlişkisinin Yeraltisuyu Akim Modeli Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardimiyla Belirlenerek Gölün Optimum Dinamik İşletme Modelinin Oluşturulmasi: Beyşehir Gölü Modeli, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, ÇAYDAG-109Y271, Yardımcı Araştırmacı, 2010. (2010)
3- Kıyı Alanlanlarında Sediman Hareketlerinin İncelenmesi, Konyaaltı ve Lara Plajları Uygulaması, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje No: 113Y438, Yardımcı Araştırmacı, 2014. (2014)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 4.International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May 2001, ISPARTA-TURKEY (2001)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Isparta'da Jeoloji Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2003 (2003)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Danışma ve Bilim Kurulu Üyeliği (2007)
3- Batı Akdeniz Doğaltaş Çalıştayı (2013)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- TÜBİTAK-Yurtdışı Yayın Teşvik Ödülü (2003)
2- TÜBİTAK-Yurtdışı Yayın Teşvik Ödülü (2008)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2717
Email isoyaslan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.