Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Kan Gurubu : A Rh +
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Bilgisayar Mühendisliği
 • Anabilim Dalı : Bilgisayar Yazılımı
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Cebeci Sultançiftliği İlkokulu (1988)
 • Orta Okul : Habipler Ortaokulu (1991)
 • Lise : Küçükköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (1995)
 • Lisans : Koceeli Üniversitesi
 • (2000)
 • Y.Lisans : Kocaeli Üniversitesi
 • (2008)
 • Doktora : Sakarya Üniversitesi
 • (2013)
 • Doçenlik Dal : Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (2018)
ÖZGEÇMİŞ

 

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: : İsmail KIRBAŞ

4.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri :-

      6.2.  Doktora Tezleri :-

5.     Yayınlar

      5.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

·          İ. KIRBAŞ, C. BAYILMIŞ, "HealthFace: A web-based remote monitoring interface for medical  healthcare systems based on a wireless body area sensor network", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol 20, (2012), 629-638

 • İ. KIRBAŞ, A. KARAHAN, A. SEVİN, C. BAYILMIŞ, “isMAC: An Adaptive and Energy Efficient MAC Protocol Based on Multi-Channel Communication for Wireless Body Area Networks”, KSII Transactions on Internet and Information Systems Vol 7, No:8, Aug  2013, pp 1805-1824.

      5.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

·          İ. NALBATCI, C. BAYILMIŞ, M. İSKEFİYELİ, İ. KIRBAŞ, “WiMAX Ağlarda Çoklu Ortam Trafiklerinin OPNET Kullanarak Başarım Analizi”, Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (APJES), 2013 ISSN 2147-4575

      5.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

·          İ. KIRBAŞ, A. KARAHAN, S. KAÇAR, C. BAYILMIŞ, “Performance Aspects of isMAC Protocol for WBANs Using isMotes”, ICECCO 2013, pp. 103, Kasım 7-8, 2013 ISBN: 978-605-4894-00-0.

      5.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      5.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • B. Batmaz, Z. Çelik, C. Bayılmış, İ. Kırbaş, “Akıllı Telefon Temelli Birey Takip Sistemi”, SAÜ Fen Bil Der 19. Cilt, 1. Sayı, s. 75-82, 2015

      5.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

·          İ. KIRBAŞ, M. YILDIRIM, "Dinamik web sitesi içerik yönetim sistemi: DyNA", Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES'07, Cilt-1, 62-66, (2007)

 • İ. KIRBAŞ, C. BAYILMIŞ, S. KAÇAR, İ. ÇANKAYA, "İnkübatörlerin Uzaktan İzlenmesi ve Kontrolü İçin Yeni bir Teknoloji : Kablosuz Algılayıcı Ağlar", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO’10), 49-53, Antalya, Türkiye,14-16 Ekim 2010.
 • G. D. ÇETİN, C. BAYILMIŞ, S. KAÇAR, İ. KIRBAŞ, “Application of an on-line medical monitoring system,” in Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2012 20th. DOI=10.1109/SIU.2012.6204633

      5.7.  Diğer yayınlar

6.    Projeler

·      Leonardo Da Vinci Programı Okul Ortaklıkları Projesi “LLLVT-Lifelong Language Learning in Vocational Training ” Proje Ülke Koordinatörü, Proje No: 2009-1-PL1-LEO04-05169-3, 2009-2011.

·      Comenius Programı Okul Ortaklıkları Projesi “We are different but still we are the same…” Proje Ülke Koordinatörü, Proje No: 2009-1-PT1-COM06-03024-3, 2009-2011.

·      Comenius Programı Okul Ortaklıkları Projesi ““KPUP-Knowing The Past To Understand The Present” Proje Ülke Koordinatörü, Proje No: 2012-1-ES1-COM06-52785-2, 2012-2014.

·      Online Kablosuz İnkübatör İzleme ve Kontrol Sistemi Tasarımı ve Uygulaması, BAPK, BAP  projesi, Yardımcı Araştırmacı Proje No: 2012-50-02-002, Başlama ve Bitiş:20.02.2012 - 05.09.2013

7.    İdari Görevler

8.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

9.  Ödüller

TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2012)

10.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

İLGİ ALANLARI

Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Vücut Alan Ağları

Wireless Sensor Network, Body Area Network

Gömülü Sistem Programlama, Embedded system programming

Endüstriyel kontrol ve otomasyon uygulamaları

Mobil uygulama geliştirme

Android programlama

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- WiMAX Ağlarda Çoklu Ortam Trafiklerinin OPNET Kullanarak Başarım Analizi”, Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (APJES), 2013 pp 26-40, doi: 10.5505/apjes.2013.21931 (2013)
2- “Akıllı Telefon Temelli Birey Takip Sistemi”, SAÜ Fen Bil Der 19. Cilt, 1. Sayı, s. 75-82, 2015 (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- HealthFace: A web-based remote monitoring interface for medical healthcare systems based on a wireless body area sensor network", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol 20, (2012), 629-638 (2012)
2- isMAC: An Adaptive and Energy Efficient MAC Protocol Based on Multi-Channel Communication for Wireless Body Area Networks”, KSII Transactions on Internet and Information Systems Vol 7, No:8, Aug 2013, pp 1805-1824. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Dinamik web sitesi içerik yönetim sistemi: DyNA", Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES'07, Cilt-1, 62-66, (2007) (2007)
2- İnkübatörlerin Uzaktan İzlenmesi ve Kontrolü İçin Yeni bir Teknoloji : Kablosuz Algılayıcı Ağlar", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO’10), 49-53, Antalya, Türkiye,14-16 Ekim 2010. (2010)
3- Application of an on-line medical monitoring system,” in Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2012 20th. DOI=10.1109/SIU.2012.6204633 (2012)
4- isMOTE: Kablosuz Vücut Alan Ağları İçin Gezgin Algılayıcı ve Eyleyici Düğüm Tasarımı”, in Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2013, 21th., 1-4, DOI: 10.1109/SIU.2013.6531354 (2013)
5- "Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları", Akademik Bilişim Konferansı, 31 Ocak - 6 Şubat 2015, Eskişehir (2015)
6- "Yaygın Kullanılan Özgür Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırması", Akademik Bilişim Konferansı, 31 Ocak 6 Şubat 2015,Eskişehir (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Performance Aspects of isMAC Protocol for WBANs Using isMotes”, ICECCO 2013, pp. 103, Kasım 7-8, 2013 ISBN: 978-605-4894-00-0. (2013)
2- "Mikrodenetleyici Tabanlı P Dalgası Esaslı Deprem Erken Uyarı Sisteminin Geliştirmesi", ULUSLARARASI BURDUR DEPREM VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 2015 (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- "Mikrodenetleyici Tabanlı Ev Tipi Deprem ve Gaz Kaçağı Erken Uyarı Cihaz Prototipinin Gerçekleştirilmesi", ULUSLARARASI BURDUR DEPREM VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 2015 (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- PHP, MySQL, XML Tabanlı Türkçe Dinamik Web Sitesi İçerik Yönetim Sistemi: DyNA (2008)
Doktora Tezi
1- Dinamik Lider Düğüm ve Çakışma Önleme Temelli Kablosuz Vücut Alan Ağı OEK Protokolü Tasarımı ve Gerçeklemesi (2013)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
1- TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES (Süre : 2015 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- KSII Transactions on Internet and Information Systems (2013 Yıl)
2- KSII Transactions on Internet and Information Systems (2014 Yıl)
3- Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (2013 Yıl)
4- IEEE Wireless Communications Letters (2014 Yıl)
5- KSII Transactions on Internet and Information Systems (2015 Yıl)
6- Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (2015 Yıl)
7- Transactions of the Institute of Measurement and Control (2015 Yıl)
8- Tehnički vjesnik – Technical Gazette (2015 Yıl)
9- EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (2015 Yıl)
10- Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- International Burdur Earthquake & Environment Symposium Organizasyon komitesi üyeliği (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yayımlanmış Web tasarımı ve yönetimi
1- International Burdur Earthquake & Environment Symposium web sitesi tasarımı ve yönetimi (2015)
2- International Burdur Earthquake & Environment Symposium web sitesi tasarımı ve yönetimi (2014)

DİĞER

Faydalı model
1- TR 2015 11433 Y Düşük Güç Tüketimli Mikrodenetleyici Kontrollü Doğru Akım Sıvı Seviye Göstergesi (2016)
2- TR 2015 11432 Y GSM Çağrı Kontrollü Kapı ve Bariyer Kumandası (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Başlangıç

İsmail KIRBAŞ

13:44:22 20.06.2014

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Verimadenciliğine Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği - Bilgisayar Yazılımı
Yazılım Mühendisliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği - Bilgisayar Yazılımı
Sunucu Tabanlı Programlama - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği - Bilgisayar Yazılımı

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0 248 213 2751
Email ismailkirbas(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi www.kirbas.com
Adres MAKÜ istiklal yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fak. Bilgisayar Müh. C-403


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.