Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1990
  • Birimi : Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
  • Bölümü : Uluslararası Ticaret
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • İlk Okul : Petkim Latife Hanım İ.Ö.O (2002)
  • Orta Okul : Petkim Latife Hanım İ.Ö.O (2005)
  • Lise : Havva Özişbakan Lisesi (2009)
  • Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi
  • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Lisans Bölüm : Uluslararası Ticaret ve Finansman (2014)
ÖZGEÇMİŞ

   İzmir, Karşıyaka'da 1990 yılında doğan İlknur Korkmaz, ilk ve orta okulunu İzmir Petkim Latife Hanım İ.Ö.O'nda 2005 yılında, lise eğitimini İzmir Havva Özişbakan Lisesi'nde 2009 yılında, lisans eğitimini ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde iktisat bölümünden çift anadal yaparak 2013 yılında, uluslararası ticaret ve finansman bölümünden ise  2014 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 

    Lisans eğitimi sırasında birçok staj, seminer ve eğitimlere katılmıştır. Stajlar sırasıyla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 02-28 Temmuz 2012, Türk Ekonomi Bankası (TEB) 01-31 Ağustos 2012, T.C. Merkez Bankası 19-23 Ağustos 2013, Mali Müşavirlik Ofisi Aralık 2014-Şubat 2015 yılında yapılmıştır. E-Ticaret, ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 19011: 2002 İç Denetçilik, Bilgisayar İşletmenlik, Diksiyon, Hitabet, Etkili İletişim, Uygulamalı Evrim Gümrük Paket Programı ve Dış Ticaret alanında eğitim alınmış, seminerlere katılım sağlanmış ve ilgili alanlarda sertifikaya sahip olunmuştur. CANIAS ERP ve Micro olmak üzere orta düzey muhasebe ve finans programı bilgisi vardır. 2015-2016 yılları arasında Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunan bir firmada finans sorumlusu olarak bir yıl iş deneyimi vardır. 2015 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi anabilim dalında tezsiz yüksek lisans eğitimi yaparken 2016 yılında lisans eğitimi boyunca kariyer hedefi olan akademisyen olmak adına bir basamak olarak gördüğü aynı üniversitenin ilgili bölümünde tezli yüksek lisans eğitimine geçiş yapmış ve 30.03.2017 yılında T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik göreve başlamıştır.

    İlgi alanları; yağlı boya resim yapmak, şiir yazmak ve okumak, spor yapmak, bisiklet sürmek ve kitap okumaktır.

 

İLGİ ALANLARI

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Ticaret

Marka

Tüketim Psikolojisi

Pazar Araştırmaları

Ürün-Ülke İmajı

Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar

Yerli Ürün ve Tüketim

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ''Pazarlama İletişiminde İnovatif Bir Kanal Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Araştırma'', Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 22. UPK Ahmet Hamdi İslamoğlu Özel Sayısı, 95-108. (2017)
2- ''Sosyal Uyum ve Materyalizm Etkisinde Gösteriş Tüketimine Bir Bakış'', Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17. UİK Özel Sayısı, 69-84. (2018)
3- ''Genç Tüketicilerin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları'', The Journal of Academic Social Science Studies, 521-547. (2018)
4- ''Dış Ticarette Üstün Olan Sektörlerin Gelişiminde Beklenti Sorunu: Bursa İli Örneği'', Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 14 (2), 43-58. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ''Pazarlama İletişiminde İnovatif Bir Kanal Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Araştırma'', 22. Ulusal Pazarlama Kongresi, 28-30 Eylül 2017, Trabzon. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ''Sosyal Uyum ve Materyalizm Etkisinde Gösteriş Tüketimine Bir Bakış'', 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 26-28 Nisan 2018, İzmir. (2018)
2- ''Yeni Tüketim Mecrası Instagram'ı Keşif'', IV. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 7-8 Eylül 2018, Didim. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ''Genç Tüketicilerin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları'', 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Alanya. (2018)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email ikorkmaz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.