Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1980
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Kimya
 • Anabilim Dalı : Organik Kimya
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Çizmecioğlu İlkokulu (1991)
 • Orta Okul : Ankara Bahçelievler Ortaokulu (1994)
 • Lise : Ankara Cumhuriyet Lisesi (1997)
 • Lisans : Osmangazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kimya (2002)
 • Y.Lisans : Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
 • Y.Lisans Dal : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (2004)
 • Doktora : Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
 • Doktora Dal : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
 • (2007)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
 • Doçenlik Dal : Organik Kimya (Kasım 2012)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
 • Profesörlük Dal : Organik Kimya (Aralık 2017)
ÖZGEÇMİŞ

1980 yılında ankarada doğdu. 5 yıllık ilkokul eğitimini çizmecioğlu ilkokulunda, 3 yıllık ortaokul eğitimini bahçelievler ortaokulunda ve 3 yıllık lise eğitimini cumhuriyet lisesinde 1997 yılında Ankarada tamamladı. 1998 yılında eskişehir osmangazi üniversitesi fen-edebiyat fakültesi kimya bölümüne girdi. 2002 yılında mezun oldu ve aynı yıl eskişehir anadolu üniversitesi eczacılık fakültesi farmasötik kimya anabilimdalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2004 yılında yüksek lisans derecesini aldı. aynı yıl aynı anabilimdalında doktora eğitimine başladı. 2007 yılında da doktora derecesini aldı. aynı zamanda 2006-2007 yılları arasında 1 yıl süreyle toprak ilaç fabrikasında ar-ge departmanı hammadde şefliği yaptı. 2008 yılında askerlik görevini tamaladıktan sonra, anadolu üniversitesi eczacılık fakültesi farmasötik kimya araştırma laboratuarında proje çalışmaya devam etti. 2010 yılında yrd. doç. dr. ünvanı ile mehmet akif ersoy üniversitesi fen-edebiyat fakültesi kimya bölümüne öğretim üyesi olarak atandı. 2011 yılında mehmet akif ersoy üniversitesi fen bilimleri enstitüsü müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. halen öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Some 3-Alkyl-6-(2-aryl-2-oxo-1-ethyl)-7-oxothiazolo[4,5-d]pyrimidin-2(3H)-thione Derivatives and Their Antimicrobial Activities (2005)
2- SYNTHESIS OF PLATINUM(II) COMPLEXES OF l-ARYL-3-(BENZIMIDAZOLE-2-YL)-PYRAZOLE-4-KETOXIMES AND STUDIES ON THEIR CYTOTOXIC EFFECTS (2008)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Some Pyridazinone and Phthalazinone Derivatives and Their Vasodilator Activities (2004)
2- Synthesis of Some 6,8-Diarylimidazo[1,2-a]pyrazine Derivatives by Using Either Reflux or Microwave Irradiation Method and Investigation of Their Anticancer Activities (2005)
3- Synthesis and Analgesic Activities of Some 2-(Benzazolylacetyl)amino-3-ethoxycarbonylthiophene Derivatives (2005)
4- Synthesis and cytotoxic and analgesic activities of some 1, 5-diaryl-3-ethoxycarbonylpyrrole derivatives (2006)
5- Synthesis and Anticancer Activities of Some Thiazole Derivatives (2009)
6- Synthesis of some imidazolyl-thioacetyl-pyrazolinone derivatives and their antinociceptive and anticancer activities (2010)
7- Microwave supported synthesis of some novel 1,3-Diarylpyrazino[1,2-a]benzimidazole derivatives and investigation of their anticancer activities (2011)
8- Synthesis of some 2,3,6,8-tetraarylimidazo[1,2-a]pyrazine derivatives by using either reflux or microwave irradiation method, and investigation their anticancer activities (2011)
9- Conformational stability, the spectroscopic (FT-IR and UV), first order hyperpolarizability, NBO analysis, HOMO and LUMO analysis of 6,8-diphenylimidazo[1,2-]pyrazine molecule by ab initio HF and density functional methods (2011)
10- Synthesis and Anticancer Activity of Some 2-[3/4-(2-Substituted Phenyl-2-oxoethoxy)benzylidene]-6-substituted-2,3-dihydro-1H-inden-1-one Derivatives (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Synthesis Of Platinum(II)Complexes With 1-Aryl-3-(Benzimidazol-2-yl)-Pyrozole-4-Ketoximes and Studies on Their Toxic and Anticancer Effects (2003)
2- Synthesis and Antibacterial Activities of Some (Benzazolone-3-yl)acetylamino-thiazoles (2003)
3- Synthesis and Antimicrobial Activities of Some Nitrothiazole Derivatives (2003)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Synthesis and Analgesic Activities of Some 1,2-Diaryl-4-Carbetoxypyrrole Derivatives (2003)
2- Synthesis and Analgesic Activities of Some 2-(Benzazolylacetyl)amino-3-Carbetoxythiophen Derivatives (2003)
3- Syntheses and Anticancer Activities of Some Poly-Thiazole Derivatives (2005)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- QSAR Studies on Anticancer Activities of Some 6,8-Diarylimidazo[1,2-a]pyrazine Derivatives (2007)
2- Synthesis of Some 1,3-Diarylpyrazino[1,2-a]benzimidazole Derivatives and Investigation Their Anticancer Activities (2007)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2012 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- European Journal of Medicinal Chemistry (2011 Yıl)
2- European Journal of Medicinal Chemistry (2012 Yıl)
3- Royal Chemical Society - RSC Advances (2012 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2011 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2011)
2- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2012)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2010)
2- MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2011)
3- MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2012)
4- MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2010)
5- MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2011)
6- MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Bazı 2,3,6,8-Tetraarilimidazo[1,2-a]pirazin Türevlerinin Isıtma ve Mikrodalga Işıma Yöntemleri Kullanılarak Sentezi ve Antikanser Etkilerinin Araştırılması, 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran – 2 Temmuz 2010, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, OS13 (sözel bildiri). (Yıl:2010)
2- Bazı 2,4,6-Triarilpiridin Türevlerinin Sentezi, Antikanser Etkilerinin Araştırılması ve Telomeraz Enzim İnhibisyonunun İncelenmesi, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (Uluslar Arası Katılımlı), 4-6 Kasım 2010, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, S-1-13, s:18-19, (sözel bildiri). (Yıl:2010)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- MAKÜ-BAP-Yüksek Lisans Proje Yürütücülüğü (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Anadolu Üniversitesi BAP proje araştırmacısı (0)
2- Anadolu Üniversitesi BAP proje uzman araştırmacısı (0)
3- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP proje yardımcı araştırmacısı (0)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (Uluslar Arası Katılımlı), 4-6 Kasım 2010, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (düzenleme kurulu üyeliği) (0)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0 248 213 3 0 55
Email ikayagil(at)mehmetakif.edu.tr
Adres İstiklal Yerleşkesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.