Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1968
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Gıda İşleme
 • Anabilim Dalı : Süt ve Ürünleri Teknolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Ünye Anafartalar İlkokulu (1979-1980)
 • Orta Okul : Ünye Merkez ortaokulu (1982-1983)
 • Lise : Ünye Lisesi (1984-1985)
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Ziraat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Süt Teknolojisi (1989)
 • Y.Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Süt Teknolojisi (1993-04-29 11:15:04)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Gıda Mühendisliği
 • (18.07.2012)
ÖZGEÇMİŞ

Doğum Yeri ve Yılı: Ünye / ORDU - 1968

Medeni Hali : Bekar ve 2 çocuk babası

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl:

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Araştırma Görevlisi 1990-1991

Akdeniz Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 1991-1992

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 1992-2006

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi  2006 – 2012

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr) 2012

İdari Görevler

 

Program Danışmanlığı  : 1996-2003 yılları arasında Burdur Meslek 

 Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Programı

Akademik Danışman    : B.M.Y.O Süt ve Ürünleri Programı                    

Program Koordinatörlüğü   : B.M.Y.O Süt ve Ürünleri Programı 2000 -2005

Müdür Yardımcılığı           : Burdur Meslek Yüksekokulu 22.09.2004 

     Burdur Meslek Yüksekokulu, 2013

Teknik Programlar Bölüm Başk. Vekili : Burdur Meslek Yüksekokulu 28.09.2004

Gıda İşleme Bölüm Başkanı : Burdur Meslek Yüksekokulu, 2013

Yönetim Kurulu Üyeliği : Burdur  Meslek Yüksekokulu  22.09.2004

   Burdur Meslek Yüksekokulu  02.07.2012

Daire Başkan Vekilliği : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Kültür ve

 Spor Daire Başkan Vekilliği 2006-2007

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Gıdaların Sindirimi (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kırdar, S. ve Gün, İ., 1999. Burdur Halk Pazarında Satılan Lor Peynirlerinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 4(2): 44-47. (1999)
2- Kırdar, S. ve Gün, İ., 2000. Burdur'da Üretilen Süzme Yoğurtlarının Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma, S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg. 4 (1): 103-110. (2000)
3- Kırdar, S. ve Gün, İ., 2001. Burdur'da Süzme Yoğurt Üretim Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma. Gıda, 26(2):99-107. (2001)
4- Kırdar, S. ve Gün.İ., 2002. Burdur'da Tüketilen Süzme Yoğurtlarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri . Gıda, 27(1):59-64. (2002)
5- Gün, İ., 2003. Burdur' da Üretilen Karınyağlarının Bazı Kalite Özellikleri ve Üretim Teknolojisi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Dergisi 7 (3) : 71 -77. (2003)
6- Gün, İ.2005. Süt ve Ürünlerinde Plazmin Aktivitesi. SDÜ. Fen Bilimleri Ens. Dergisi 9 (1) : 56-61 (2005)
7- Kırdar,S.S. ve Gün, İ. 2007. Süzme Yogurt Üretiminde Elde Edilen Serumun Bazı Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-1 (2007),26-28 (2007)
8- Şimşek, B. ve Gün, İ. 2007. Uçucu Yağ Aromalı Fermente Edilmiş Peyniraltı Suyu İçeceğinin Bazı Özellikleri. Akademik Gıda Dergisi. Yıl : 5, Sayı : 29, 15 - 18. (2007)
9- Gün İ., Taş T., Seydim Z. 2008. Süt Güvenliğinin Sağlanmasında Katkı Maddeler. Süt Dünyası Süt ürünleri ve Teknolojileri Dergisi , Yıl 3, sayı 15, 58-60 s. (2008)
10- Gün, İ., Seydim, Z. ve Seydim, A.C.2008. Peynir Teknolojisinde Modifiye Atmosfer Paketleme, Süt Dünyası Süt ürünleri ve Teknolojileri Dergisi , Yıl : 3, Sayı 16, 60-61 s. (2008)
11- Gün, İ. ve Ekinci, F.Y. 2009. Biyofilmler : Yüzeylerdeki Mikrobiyal Yaşam . GIDA 34 (3): 165-173 (2009)
12- Gün, İ., Seydim, Z. ve Seydim, A.C.2009. Modifiye Atmosferde Paketlemenin Farklı Tipteki Peynirlerin Bazı Niteliklerine Etkisi. Gıda 34 (5) 309-316 (2009)
13- Gün, İ. Güzel-Seydim, Z., Seydim, A.C. 2010. Gıda Teknolojisinde Ultrasonik Kesim. Gıda Teknolojisi 14 (4) 102-104 s. (2010)
14- Okur, Ö.D., Ertekin, B., Gün, İ., Güzel-Seydim, Z. 2010. Süt ve Süt Ürünlerinde Maillard Reaksiyon Ürünlerinin Oluşumu, Süt Dünyası Yıl :5, Sayı: 26 60-62 s. (2010)
15- Şimşek, B., Gün, İ., Çelebi, M. 2010. Isparta Yöresinde Üretilen Süzme Yoğurtların Protein Profilleri ve Bunların Kimyasal Özelliklerle İlişkisi, YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 20(3): 208-213 s. (2010)
16- Gün, İ. ve Orhan, H. 2011. Süt ve Ürünleri Tüketicilerinin Etiket Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 45-51. (2011)
17- Gün, İ. ve Seydim, Z.B. 2011. Ülkemizde üretilen tulum peynirleri ve bazı özellikleri. Süt Dünyası 6 (31) 56-59 (2011)
18- Gün, İ. ve Şimşek, B. 2011. Türkiye'de VE Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Üretilen Hellim Peynirlerinin Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2011, 15(1): 43-53 (J.Agric. Fac. HR.U., 2011, 15(1): 43-53) (2011)
19- Kırdar, S.S., Gün, İ. 2012. Kargı Tulum peyniri, Süt Dünyası, 7 (38) 60-62. (2012)
20- Yalçın, H., Gün, İ., Albayrak, A. 2016. Süt ve ürünlerinde dioksin ve türevleri ne kadar riskli? Süt Dünyası, Yıl:11, Sayı;61 (2016)
21- Albayrak, A., Gün, İ., Juric, S., Tudor Kalit, M., Kalit, S. 2017. Süt Ürünlerinde Mikroenkapsülasyon Tekniğinin Uygulanması ve Ürün Kalitesine Etkisi, Süt Dünyası, Yıl; 12, Sayı;66, 48-53. (2017)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gün, İ. 2006. Sağlık ve Mutluluk İçkisi : Kefir. Kuzey Noktası Dergisi, Yıl : 1, Sayı : 328-31 s. (2006)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gün, İ., Şimşek, B. 2011. The Fatty Acid Composition of Butter Stored in Sheep's or Goat's Stomach (Karinyagi). Food and Nutrition Sciences, 2011, 2, 402-406 p. (2011)
2- Durlu-Özkaya, F., Gün, İ. 2014. Aroma Compounds of Some Traditional Turkish Cheeses and Their Importance for Turkish Cuisine, Food and Nutrition Sciences, 5; p. 425-434 (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Güler, Z., Gün, İ., Uraz, T. 2004. The use of fungal lipase to accelerate the repening of Kasar Cheese. Milchwissenchaft, 59 (5/6) 277-279 (2004)
2- Şimşek, B. Gün, İ. 2009. Free Fatty Acid Composition of Akçakatik Cheese, A Traditional Turkish Dairy Product. Asian Journal of Chemistry. Vol. 21, No. 8, 5923-5928 (2009)
3- Kırdar, S.S., Güneş, Ş., Gün, İ., Ocak, E., Kurşun, Ö. 2015. Do consumption of Kargi Tulum cheese meet daily requirements for minerals and trace elements?, Mljekarstvo 65 (3), 203-209. (2015)
4- Karaca, Y., Gün, İ., Seydim, A.C., Güzel-Seydim, Z. B. 2018. Production and quality of kefir cultured butter, Mljekarstvo 68 (1), 64-72 (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gün.İ. 2005. Serum Peptidlerinin Biyolojik Özellikleri. Gıda Sempozyumu, 19-21 Nisan 2005, İzmir (2005)
2- Gün, İ. 2005. Süt proteini kaynaklı Biyoaktif Peptidler. III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, s. 492 - 496, Burdur. (2005)
3- Gün, İ. 2005. Burdur İlinde Hayvansal Yağ Kaynaklı Süt Ürünleri , I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005., Burdur, 1435- 1437 s. (2005)
4- Gün, İ. 2005. Burdur İlinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005., Burdur, 1438 - 1441 s. (2005)
5- OKUR, Ö.D., GÜN, İ. ve GÜZEL-SEYDİM, G. 2007. Süt ve Süt Ürünlerinde Orijin Belirleme Yöntemleri. GAP V. TARIM KONGRESİ, 17-19 Ekim 2007, ŞANLIURFA (2007)
6- Gün, İ. Okur, Ö.D. ve Seydim, Z. 2007. Gıdaların İzotop Oranı Analizi İle Coğrafik Olarak Karakterizasyonu. 5. Gıda Kongresi, Gıda Mühendisleri Odası, 8-10 Kasım, 351-356 s., Ankara (2007)
7- Kırdar, S.S., Gün, İ. 2014. Kargı Tulum Peyniri Üretim Teknolojisi. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19-Nisan Adana 410-414s. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kırdar, S. ve Gün, İ., 1999. Burdur'da Süzme Yoğurt Üretimi Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma. 2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, İzmir ( 8-20 Ekim ). (1999)
2- Gün, İ. ve Şİmşek, B. 2006. Burdur ilinde üretilen Akçakatık Peynirlerinin Yağ Asitleri Düzeyinin Belirlenmesi Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24- 26 Mayıs, 511 s. Bolu (2006)
3- Şimşek, B. ve Gün, İ. 2006. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Üretilen Hellim Peynirlerinin Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24 - 26 Mayıs, 909 s. Bolu (2006)
4- Şimşek, B. ve Gün, İ. 2006. Türkiye' de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nde Üretilen Hellim Peynirlerinin Yağ asitleri Düzeyinin Belirlenmesi, VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, 28-30 Haziran, 34. s. İzmir (2006)
5- Şimşek, B. ve Gün, İ. 2007. Uçucu Yağ Aromalı Fermente Edilmiş Peyniraltı Suyu İçeceğinin Bazı Özellikleri. 5. Gıda Kongresi, Gıda Mühendisleri Odası, 8-10 Kasım, 533 s., Ankara (2007)
6- GÜN, İ. 2008. Süt Güvenliğinin Sağlanmasında Kalıntı Maddeler. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum. (2008)
7- Güzel-Seydim,Z., Seydim, A.C., Gün, İ, Budak, N., Kök-Taş, T. 2008. Gıdalarda Sülfanamit Kalıntılarının Tayini Amacıyla Sıvı Kromatografik Ayrılmalarının Optimizasyonu, Kromatografi Kongresi, 9-11 Haziran 2008, Isparta (2008)
8- Şimsek, B. Gün, İ. ve Çelebi, M. 2009. Isparta Yöresinde Üretilen Süzme Yogurtların Elektroforez Bantları ve Bunların Kimyasal Özelliklerle İlişkisi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 MAYIS 2009, Denizli (2009)
9- Gün, İ., Güzel Seydim, Z. 2012. Deri Tulum Peyniri Üretiminde Depolama Parametrelerinin Tespiti, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-16 kasım 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2012)
10- Gün,İ., Güzel Seydim, Z., Seydim, A.C. 2012. Farklı Ambalaj Materyallerinde Olgunlaştırılan Tulum Peynirlerinin Solunum Aktivitesinin Belirlenmesi, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-16 Kasım 20120, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2012)
11- Şimşek, B., Gün, İ. 2012. Çeşnili Dondurmaların Bazı Kimyasal ve Reolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2012)
12- Gün, İ. Kırdar, S.S. 2014. Peynir Üretiminde Kullanılan Geleneksel Ambalaj Materyalleri. 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, 442s. (2014) (2014)
13- Gün, İ.,, Yalçın, H., , BALKAN, B.M., YAMAN, H. 2015. FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİNDE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN ÖNEMİ, İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 199 s (2015)
14- Gün,İ., Evci, B., Durmaz, H.Ok., Balkan, B.M. 2015. İnek ve Eşek sütlerinden üretilen kefirlerin antioksidan özellikleri, İç Anadolu Bölgesi 2.Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 200 s. (2015)
15- Gün, İ., Zengin, G., Adıgüzel Zengin, A.C., Mutlu, M.M., Seydim, Z. 2015. Tulum peyniri üretiminde kullanılan ham derilerin yapısal özellikleri, İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 201 s. (2015)
16- Gün, İ. 2015. İnek Ve Eşek Sütü Kefirinin Bazı Uçucu Aroma Bileşenlerinin Tepe Boşluğu Gaz Kromotografisi Kütle Spektroskopisi (Hs-Gc/Ms) Tekniği İle Belirlenmesi, 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015, Van, 146 s. (2015)
17- Yalçın, H. Gün, İ. 2015. Farklı İnkübasyon Koşullarında Üretilen Kefirlerin Bazı Özellikleri, 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015, Van, 230 s. (2015)
18- Ertürkmen, P., Gün, İ. 2015. Eşek Sütünün İmmünolojik ve Anti-Allerjik Özellikleri, 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015, van, 132 s. (2015)
19- Gün, İ., Adıgüzel Zengin, C., Zengin, G., Mutlu, M.M. Sümer, G., Güzel Seydim, Z, Akkaya, D. 2015. Farklı Irk, Yaş Ve Cinsiyetteki Hayvan Derilerine Basılan Tulum Peynirlerinin Proteoliz Düzeyleri, 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015, Van, 31 s. (2015)
20- Gün, İ., Aydın, M., Durlu-Özkaya F. 2017. Farklı Üretim Parametrelerinin Süt Reçelinin Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi, 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs, Ankara, 55 s. (2017)
21- Arslan, A.S., Gün, İ., Albayrak, A. 2017. Diyet Liflerin Süt Teknolojisinde Kullanım Olanakları, 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs, Ankara, 56 s. (2017)
22- Arslan, A.S., Gün, İ. 2017. Helal Gıda Üretiminde Katkı Maddelerin Önemi, 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs, Ankara, 57 s. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Gün, İ., Budak, N., Seydim, Z. 2008. Isparta Ve Burdur İllerinde Üretilen Güllaçların Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma . Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum. (2008)
2- Gün, İ., Güneşer, O., Karagül-Yüceer, Y., Güzel-Seydim, Z. Torun, F., Çakıcı, S. 2012. Farklı yöntemlerle üretilen çökelek peynirinin aroma aktif bileşenlerinin gaz kromatografi olfaktometri (GCO) yöntemiyle belirlenmesi, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs, Konya, 531 s. (2012)
3- Gün, İ., Sarı, E., Oral, R.A.,Sarıoğlu, K. 2012. Burdur Höşmerim peynirinin bazı özellikleri, III. Geleneksel Gıdalar Kongresi, 10-12 Mayıs, Konya, (2012)
4- Gün, İ., Kırdar, S.S., Kurşun Yurdakul, Ö. 2012. Farklı tür sütlerden üretilen Kargı Tulum Peynirlerinin olgunlaşma sürecinde bazı özelliklerinin belirlenmesi, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, 123 s. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Durlu-Özkaya, F. ve Gün, İ. 2007. Anadolu'da Peynir Kültürü. 38. ICANAS, Ankaras 640. (2007)
2- Durlu-Özkaya, F. and Gün, İ. 2007. Traditional Turkish Cheeses. International Symposium Historical cheeses of Countries around the Archipelago Mediterraneo, December 6-8,p. 65-88 2007, Thessaloniki, Greece. (2007)
3- Gün, İ., Seydim, Z. and Seydim, A.C. 2009. The Use of Ultrasonic Cutting in Food Industry. International Symposium on Engineering and Artcitectural Science of Balkan, Caucasus and Turkic Repuplics. 350- 354p. 22-24 October, Isparta/Turkey. (2009)
4- Gün, İ., Mutlu, M.M., Adıgüzel Zengin, C., Sümer, G, Seydim Z.B., Zengin, G. Determination of Skin Properties in Different Type, Gender and Age Used for Ripening of Cheese. ICAMS 2014 – 5thInternational Conference on Advanced Materials and Systems. p. 61-66 Bükreş, Romanya. (2014)
5- Zengin, G. Gün, İ., Mutlu, M.M. Ork, N., Seydim, Z., Adigüzel Zengin A.C. 2016. Characterization of Waste Skins Used in Tulum Cheese Production. ICAMS 2016 CONFERENCE PROGRAM 20-22 October 2016 Bucharest, Romania www.icams.ro 6 th International Conference on Advanced Materials and Systems, 20-22 Ekim 2016, Bükreş, Romanya (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gun, I. and Bedia, Ş. 2006. The fatty acid composition of Karınyağı Butter consumed in Turkey. International Congrees on Biogenesis in Food Industries. 18-21 June, 61 p. Patras University, Greece (2006)
2- Gün, i., Kırdar, S. S. 2011. Evaluation of small ruminants's milk in Turkey and some properties of the products, IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk, IDF Dairy Science and Technology Week 2011, Athens, Greece, May 16-18, 2011 (2011)
3- Gün, i., Güzel-Seydim, Z., Durlu-Özkaya, F. 2011. Some dairy products produced in Turkey using non-cow milk, IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk IDF Dairy Science and Technology Week 2011, Athens, Greece, May 16-18, 2011 (2011)
4- Gün, i., Şatir, G., Seydim, A.C., Güzel- Seydim, Z. 2011. The determination of some properties and antioxidant capacities of mare's milk and koumiss, IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk IDF Dairy Science and Technology Week 2011, Athens, Greece, May 16-18, (2011)
5- Kirdar, S.S., Gün, İ. 2011. The goat's cheeses of Turkey: Mediterranean region, IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk IDF Dairy Science and Technology Week 2011, Athens, Greece, May 16-18, (2011)
6- Gün, İ., Seydim, A.C., Mutlu, M.M., Güzel-Seydim, Z. 2011. Some properties of goat skin as a packaging material for Tulum cheese, IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk IDF Dairy Science and Technology Week 2011, Athens, Greece, May 16-18, (2011)
7- Kırdar, S.S., Gün, İ. 2011. Kargı Tulum Cheese; A special Tulum cheese varieties produced in Turkey. 4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, İstanbul, 121-122 s. (2011)
8- Şimşek, B., Gün, İ., Ekinci Baran, M. 2013. Influence of Addition of Plazmin to Clotted Cream' milk on Quality of Clotted Cream (Kaymak), The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book, 24-26 Ekim 2013, Struga-Ohrid/Makedonya, 108 s. (2013)
9- Çağlar, A., Gün, İ., Akarca, G., Şahin, K., Sanci, Ö. 2013. Determination of Some Properties of Ice Cream Produced by Various Poppy Paste, The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book, 24-26 Ekim 2013, Struga-Ohrid/Makedonya, 124 s. (2013)
10- Kılıç Başyiğit, G., Akpinar, G., Gün, İ., Sarigul, N. 2013. Isolation, Identification and Determination of Technological Properties of Some Lactobacillus Straines for Cheese Production, The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book, 24-26 Ekim 2013, Struga-Ohrid/Makedonya, 130 s. (2013)
11- Akpinar, D., Gün, İ., Başyigit Kilic, G. 2013. Investigation of Beta-Glukan Application in Functional Goat Yoghurt Production. The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book, 24-26 Ekim 2013, Struga-Ohrid/Makedonya, 177 s. (2013)
12- Kırdar, S.S., Gün, İ. 2013. Determination of Biogenic Amine Content of Kargı Tulum Cheese During Ripening. The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book, 24-26 Ekim 2013, Struga-Ohrid/Makedonya, 191 s. (2013)
13- Gün, İ, Seydim, Z.B. 2015. Effects of goat skin bag and innovating casing materials on volatile aroma compounds of Tulum cheese. IV Symposium „Environmental resources, sustainable development and food production “ - OPORPH 2015, 12-13 Kasım 2015, Tuzla, Bosna Hersek. (2015)
14- Gün, İ. 2015. Some properties of cow's and donkey's milk kefir, IV Symposium „Environmental resources, sustainable development and food production “ - OPORPH 2015, 12-13 Kasım 2015, Tuzla, Bosna Hersek. (2015)
15- Gün, İ. 2015. Some properties of kefir made from different type of milk. IV Symposium „Environmental resources, sustainable development and food production “ - OPORPH 2015, 12-13 Kasım 2015, Tuzla, Bosna Hersek (2015)
16- Yalçın, H., Gün, İ. 2015. Determination of some volatile aroma compound by GC-MS in kefir produced from different milk types and incubation temperatures, IV Symposium „Environmental resources, sustainable development and food production “ - OPORPH 2015, 12-13 Kasım 2015, Tuzla, Bosna Hersek. (2015)
17- Yalçın, H., Gün, İ., Çayır Üstündağ, H., 2015. Entity of Dioxin in Milk, IV Symposium „Environmental resources, sustainable development and food production “ - OPORPH 2015, 12-13 Kasım 2015, Tuzla, Bosna Hersek. (2015)
18- Gün, İ., Balkan, B.M., 2015. Antioxidant Properties of Kefir Produced with Cow, Ewe and Goat Milk, IV Symposium „Environmental resources, sustainable development and food production “ - OPORPH 2015, 12-13 Kasım 2015, Tuzla, Bosna Hersek. (2015)
19- Gün, İ. Şahin, T., Albayrak, A. 2016. Effect of β-Glucan on some quality properties of kefir produced from different milk types, Proceedings Days of Veterinary medicine 2016. 7th International Scientific Meeting, Struga/Makedonya, 84-85 p. (2016)
20- Yıldız, G., Hafızoğlu, M., Gün, İ., Balkan, B.M. 2016. Ehrlich asit solid tümörü oluşturulan farelerde eşek sütü ve eşek sütü kefirinin kan biyokimyasal parametreler üzerine etkisi, 18. Uluslararası Veteriner hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, 26-28 Nisan 2016, 62-63 s. (2016)
21- Yaman, H., Sağdıç, O.,Gün, İ, Yaman, T. 2017. Improvement of concentrated yogurt production and comparison withrntraditional production, ICAFOF, International Conferance on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, 15-17 May, Nevşehir, 353 s.rn (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Gün, İ. 2004.Tradational Dairy Product : Karınyağı. International Dairy Symposium, Isparta / Turkey (2004)
2- Gün,İ. 2004. Mastitis : Causes and Preventions. International Dairy Symposium, Isparta /Turkey (2004)
3- Gün,İ., Şimşek, B., Durlu-Özkaya, F. and Aslım,B. 2006. Cell İmmobolized Techniques for Probiotic Bacteria : Microencapsulation. Biotechnology and Sustainable Development:Current status and Future Scenarios. 1st International Egyption-Jordanian Conference. 58.p , December 11-14, Cairo - Egypt (2006)
4- Budak, H.N., Ertekin, B., Gün, İ.,Güzel-Seydim, Z. 2009. Antioxidant Properties of Pekmez. 3rd International congress on Food and Nutrition. 22-25 April 2009. Antalya, Turkey. (2009)
5- Gün, İ., Avcı, U., İnal, M. 2010. Karına Basılarak Muhafaza Edilen Geleneksel Süt Ürünleri. I. Uluslararası " Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar" Sempozyumu. 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ, 261-264 s. (2010)
6- Gün, İ. Gök, E., Yıldırım, S., Güzel-Seydim, Z. 2010. Piyasada Satışa sunulan Tulum Peynirlerinde Nişasta Varlığının Tespiti. I. Uluslararası " Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar" Sempozyumu. 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ, 259 - 260 s.. (2010)
7- Arıcı, A., Kibar, Y., Gün, İ., Güzel-Seydim, Z. 2010. Fethiye Yöresine Özgü Pırasa ve körmen İlaveli Köy Peynirleri, I. Uluslararası " Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar" Sempozyumu. 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ, 254 - 258 s. (2010)
8- Kırdar, S.S., Gün, İ. 2010. Türkiye'nin Keçi Peynirleri. I. Uluslararası " Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar" Sempozyumu. 15-15 Nisan 2010, Tekirdağ, 314-318 s. (2010)
9- İlhan Gün, Aslı Albayrak, Ayten Seçil Arslan, Mehmet Aydın. 2017. The Use Of Cloves In Akçakatik Cheese , I. International Congress on Medical and Aromatic Plants "Natural and Healthy Life", 10-11 Mayıs 2017, Konya, (2017)
10- İlhan Gün, Ayten Seçil Arslan, Mehmet Aydın, Aslı Albayrak . 2017. Using Aromatic Plants In Traditional Dairy Products, I. International Congress on Medical and Aromatic Plants "Natural and Healthy Life", 10-11 Mayıs 2017, Konya. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Lipaz Enziminin (PALATASE A 750 L) Kaşar Peynirinin Olgunlaşması Üzerine Etkisi (1993)
Doktora Tezi
1- Alternatif Kılıf Uygulamalarının Tulum peynirinin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkileri, BAP 1877-D-09 (2012)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Burdur Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2004)
2- Burdur Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (Yıl:2013)
3- Gıda İşleme Bölüm Başkanı (Yıl:2013)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Burdur Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2004)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Vekilliği (Yıl:2006)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Gün, İ., 1992. Süt Sanayiinde Kalite ve Kontrol. Burdur Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu (Yıl:1992)
2- Gün, İ., 1992. Beyaz Peynir ve Yoğurt Ustası Eğitim Semineri, Tarım İl Müdürlüğü Konferans Salonu- Burdur (13-15.04.1992) (Yıl:1992)
3- Gün, İ., 1993. Beyaz Peynir Üretim Teknolojisi ve Karşılaşılan Sorunlar Tarım İl Müd., Konferans Salonu, Isparta (Yıl:1993)
4- Gün,İ. 2004. İşletme Hijyeni. 21 Mayıs Dünya Süt Günü Kutlamaları. Tarım İl Müd. Burdur (Yıl:2004)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Farklı Tür Sütlerden Üretilen Kefirlerin bazı Özelliklerinin Belirlenmesi (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur'da Üretilen Süzme Yoğurtlarının Üretim Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma.-1998 S.D.Ü. Araştıma Fon Müdürlüğü Proje No:15. (1998)
2- Lipaz Enziminin (PALATASE A 750 L) Kaşar Peynirinin Olgunlaşması Üzerine Etkisi Ankara Üni. Araştırma Fon Müdürlüğü Proje No : 90250053 (1990)
3- Alternatif kılıf Uygulamalarının Tulum peynirinin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkileri, BAP 1877-D-09 (2009)
4- Kaymak sütüne plazmin ilavesinin kaymak kalitesi üzerine etkileri, SDÜ Münferit proje, 2841-M-11 (2011)
5- Çeşnili dondurmaların bazı kimyasal ve reolojik özelliklerinin değerlendirilmesi, SDÜ Münferit proje, 2739-M-11 (2011)
6- Olgunlaşma Süresince Kargı Tulum Peynirinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 0139-NAP-11. (2011)
7- Farklı İnkübasyon Koşullarında Üretilen Kefirlerin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Farklı Irk, Cinsiyet Ve Yaştaki Hayvan Derilerinin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Tulum Peyniri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Farklı peynir çeşitlerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin tanımlanması ve süt endüstrisinde kullanımının araştırılması, TAGEM-11/AR-GE/05 (2011) (2011)
2- Kefir üretiminde B-Glukan kullanımı (2016)
3- Steviol Glukozid Kullanımının Diyet Süt Reçeli Üzerine Etkisi (2017)
4- Farklı Tür Sütlerden Üretilen Kefirlerin Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi (2014)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- III. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sempozyum sekreteri (2006)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2006)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248 213 2273
Email igun(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.