Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1967
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Türkçe Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Türk Dili Edebiyatı Bölümü (1990)
 • Y.Lisans : Hacette Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Yeni Türk Edebiyatı ABD. (1996)
 • Doktora : Ankara Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi (Dilbilim) ABD.
 • (2006)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Yazıcı Okuyan, H. (Edt. Emine Başar) (2005) “Gönül Ustası – Fakir Baykurt”, Dünya Kitapları / Seçme Öyküler, İstanbul. (2005)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Ünüvar, P.& Şahin, H.& Yazıcı Okuyan, H. (2010). Fatherhood in Picture Books, C. H. Leyton, [Ed.], Fatherhood: Roles, Responsibilities and Rewards, Nova Publishers (2010)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yazıcı Okuyan, H. (2001).“Doğalcılık Akımı İçinde Emile Zola’nın Meyhane İsimli Romanının Yeri ve Önemi”, SDÜ Burdur Eğitim Fak. Dergisi, Sayı : 2 , 125-136. (2001)
2- Yazıcı Okuyan, H. (2006). “Fakir Baykurt’un Romanlarında Eğitim İzleği”, MAKÜ Eğitim Fak. Dergisi, Sayı: 12, 45-51. (2006)
3- Yazıcı Okuyan, H. (2010). “Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Saatlerinde Kullanılan Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçme Ölçütleri”, MAKÜ Eğitim Fak. Dergisi, Sayı : 18, 134 -158. (2010)
4- Yazıcı Okuyan, H., Gedikoğlu, Y. & Karagül S. (2012). “Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Aile Kavramı”, İlköğretim Online, Cilt 11 (Mayıs 2012), sayı 2, s.395-407. (2012)
5- Yazıcı Okuyan, H. (2012). “İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Bir Kültür Aktarımı Aracı Olarak Kalıp Sözlerin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme” , Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sayı 2 (Ağustos 2012), s. 31-46. (2012)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yazıcı Okuyan, H. (1997). “Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu’nda Göç Olgusunun İşlenişi”, Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Nevin Önberk Armağanı, Simurg yay., 173-181, Ankara . (1997)
2- Yazıcı Okuyan, H., ( 2001). “Biçembilimsel Bir Öykü İncelemesi: Özel Ulak”, AÜ Dil Dergisi, Sayı: 105, s.64-73, Ankara. (2001)
3- Yazıcı Okuyan, H.,( 2001). “Şiirde Biçeme Dilbilimsel Yaklaşım Üzerine : Bir Ece Ayhan Şiiri, Yöntem ve Çözümleme”, AÜ Dil Dergisi, Sayı : 105, s. 91-1001, Ankara. (2001)
4- Yazıcı Okuyan, H.,( 2003). “Fakir Baykurt Romanlarında Uzatı”, Çağdaş Türk Dili, Sayı : 190, s.443-448, Ankara. (2003)
5- Yazıcı Okuyan, H., (2006). “Fakir Baykurt’un Romanlarında Atasözleri”, Çağdaş Türk Dili, Sayı. 224, s.451-453, Ankara. (2006)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yazıcı Okuyan, H.& Gedikoğlu, Y. (2011). “ Öğretmenlerce Üretilen Yazılı Özet Metinlerin Niteliksel Özellikleri”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10,Sayı: 2, 1007-102 (2011)
2- Yazıcı Okuyan, H.&Karagül, S. (2011). “Okulöncesi Eğitiminde Kullanılan Çocuk Kitaplarında Günlük Konuşmalara İlişkin Dil Kullanımları (The Uses Of Language Regarding Daily Life, Taking Place On The Children’s Books Used In Preschool Education)”, NWSA: Education Sciences, Cilt:6, Sayı:1, 1007-1022. (2011)
3- Yazıcı Okuyan, H.& Gedikoğlu, Y. (2012).“Aytül Akal’ın Çocuk Kitaplarında Çevre Bilinci ve Duyarlığı”, Turkish Studies Prof. Dr. Çoşkun Ak Armağanı, Volume 7/2 Spring s.793-806. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yazıcı Okuyan, H.(2004).“Burdur’un Geleneksel Çocuk Oyunları ve Çocuk Gelişimine Katkıları”, Osmangazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi I. Halkbilim Sempozyumu, 2267-289, Eskişehir, 2004. (2004)
2- Yazıcı Okuyan, H. (2005). “Fakir Baykurt’un Romanlarına Yansıyan Burdur’un Sözvarlığı”, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005. (2005)
3- Yazıcı Okuyan, H. (2006). “Fakir Baykurt’un Çocuk Kitaplarının İçerik, Dil-Anlatım ve Eğitsel Özellikleri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 481-485, Ankara, 2006. (2006)
4- Yazıcı Okuyan, H. (2008). “Okulöncesi Dönemde Anadili Eğitimine Çocuk Kitaplarının Katkısı”, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Kongresi, İstanbul,2008. (2008)
5- Yazıcı Okuyan,H. &Ülper, H. (2010). “Öğrencilerin Ürettikleri Özet Metinlerin Niteliksel Özellikleri: Metin Türü Değişkeni Bağlamında Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Prof.Dr. Cahit Kavcar Türkçe Öğretimi Kurultayı, 13-14 Mayıs 2010. (2010)
6- Yazıcı Okuyan, H.& Gedikoğlu, Y. (2010). “İbrahim Zeki Burdurlu’nun Çocuk Masallarının Kişi-Kişi Çatışması Açısından İncelenmesi”, Unutulmayan Burdurlular 1. Sempozyumu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Burdur 17 Aralık 2010. (2010)
7- Yazıcı Okuyan, H.& Karagül, S. & Gedikoğlu, Y. (2011). “Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Kitaplarda Duyulara Yönelik Dil Kullanımları”, 3. Ulusal Çocuk Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi ÇOGEM, 05-07 Ekim 2011. (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yazıcı Okuyan H. &Karagül, S. (2010).“Okulöncesi Eğitiminde Kullanılan Çocuk Kitaplarında Günlük Konuşmalara İlişkin Dil Kullanımları”, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 16-18 Eylül 2010. (2010)
2- Yazıcı Okuyan H. &Altuner, N. (2010). “Türkçe Ders Kitaplarında Bir Kültür Aktarımı Aracı Olarak Kalıp Sözler”, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 16-18 Eylül 2010 . (2010)
3- Yazıcı Okuyan H. &Tozak, A. (2010). “Gülten Dayıoğlu’nun Romanlarında Bir Anlatım Yöntemi Olarak Uzatı”, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 16-18 Eylül 2010 . (2010)
4- Yazıcı Okuyan, H.& Gedikoğlu, Y. &Karagül, S. (2011). “Nitelikli Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Aile Kavramı”, 3. Ulusal Çocuk Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi ÇOGEM, 05-07 Ekim 2011. (2011)
5- Yazıcı Okuyan, H.& Gülçiçek D. (2012). “Aytül Akal’in Çocuk Kitaplarinda Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir İnceleme”, V. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi, Çocuk Ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 09 - 11 Mayıs 2012. (2012)
6- Yazıcı Okuyan, H.& Gedikoğlu, Y. (2012).“Aytül Akal’ın Çocuk Kitaplarında Çevre Bilinci ve Duyarlığı”, V. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi, Çocuk Ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 09 - 11 Mayıs 2012. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yazıcı Okuyan, H.( 2004). “Söz Varlığından Hareketle Kemalettin Tuğcu Romanlarında Ölüm Olgusu”, Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu , Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 25- 26 Kasım 2004. (2004)
2- Yazıcı Okuyan, H. (2007). “Fakir Baykurt’un Romanlarında Yerel Söz Değerleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 219-223, Isparta 2007. (2007)
3- Yazıcı Okuyan, H. (2008). “Türkçe Öğretiminde Çocuk Kitaplarının Dil Öğretimi Aracı Olarak Kullanılması”, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslararası Kongresi , Bakü Qafqaz Üniversitesi, Bakü 13-15 Kasım 2008. (2008)
4- Yazıcı Okuyan, H. (2008). “Mehmet Akif Ersoy’un Küfe Şiirinde Yoksulluk İmgesinin Betimlenmesi”, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, MAKÜ, 19-21 Kasım 2008. (2008)
5- Yazıcı Okuyan, H. (2009). “Toplumsal Bellek ve Mehmet Akif Ersoy”, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy ve Balkanlarda Kültür ve Düşünce Hareketleri ve Yeniden Yapılanması Sempozyumu, Novi Pazar Üniversitesi, Sırbistan 24-31 Mayıs 2009. (2009)
6- Ülper,H.& Yazıcı Okuyan,H. (2010). “Quality of written summary texts: An analysis in the context of gender and school variables.” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2, 1057-1063 (2010). (2010)
7- Yazıcı Okuyan, H.& Karagül, S.( 2011). “ The Pattern Of Child Books Appreciation According To Language And Literature Teaching”, “3rd World Conference on Educational Sciences”, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey 03 - 07 February 2011. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yazıcı Okuyan, H. (2009). “Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Saatlerinde Kullanılan Çocuk Yazını Ürünlerini Seçme Ölçütleri” , 2. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümü Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Bilim Dalı, Ürgüp-Göreme 2-4 Temmuz 2009. (2009)
2- Yazıcı Okuyan, H.& Gedikoğlu, Y. (2010). “ Öğretmenlerce Üretilen Yazılı Özet Metinlerin Niteliksel Özellikleri”, 3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM), İzmir 01-03 Mayıs 2010. (2010)
Yüksek Lisans Tezi
1- Yazıcı, H. (1996) "İkdam Üzerinde Bir Çalışma - İnceleme ve Metinler (1915-1920)" III+716s.(Yön.: Prof.Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (1996)
Doktora Tezi
1- Yazıcı Okuyan, H. (2006) "Türkçenin Sözvarlığı Açısından Fakir Baykurt'un Romanları" 393s. (Yön.: Prof. Dr. Cahit Kavcar) Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (2006)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık 2009 Yıl:9 Sayı: 18 (Süre : 2009 Yıl)
2- MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Haziran 2010 Yıl:10 Sayı: 19 (Süre : 2010 Yıl)
3- MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık 2010 Yıl:10 Sayı: 20 (Süre : 2010 Yıl)
4- MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Haziran 2011 Yıl:11 Sayı: 21 (Süre : 2011 Yıl)
5- MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık 2011 Yıl:11 Sayı: 22 (Süre : 2011 Yıl)
6- MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Haziran 2012 Yıl:12 Sayı: 23 (Süre : 2012 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- Yazıcı Okuyan, H (2009). “Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumu Bildiriler Kitabı 22-24 Ekim 2009 Burdur (Ocak 2010 Burdur) (Prof.Dr.M.Zeki Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Şevkiye KAZAN ile ortak editörlük.) (Süre : 2009 Yıl)
2- Yazıcı Okuyan, H (2009). “I. Uluslar arası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt I-II, 19-21 Kasım 2008- Burdur (Mart 2009- Burdur) ((Prof. Gökay Yıldız, Prof.Dr.M.Zeki Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Şevkiye KAZAN ile ortak editörlük.) (Süre : 2009 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) dergisi (2010 Yıl)
2- Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) dergisi (2012 Yıl)
3- Eğitim ve Bilim (2011 Yıl)
4- Eğitim ve Bilim (2012 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- NWSA (2011 Yıl)
2- NWSA (2010 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007 / Sayı:14 (2007 Yıl)
2- MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010/ sayı:19 (2010 Yıl)
3- İlköğretim Online (2010 Yıl)
4- İlköğretim Online (2011 Yıl)
5- İlköğretim Online (2012 Yıl)
6- İlköğretim Online (2012 Yıl)
7- Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Aralık 2009 (2009 Yıl)
8- MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2011 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MAKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı (Yıl:2007)
2- MAKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı (Yıl:2008)
3- MAKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı (Yıl:2009)
4- MAKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı (Yıl:2010)
5- MAKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
6- MAKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- “Innovative approaches to learning and teaching languages for 4 to 16 years olds”. Internatıonal Learnıng And Research Centre, İngiltere- Bath, 26-28 September 2011. (Yıl:2011)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Yazıcı Okuyan, H., “Fakir Baykurt Romanlarında Uzatı”, Fakir-Der. 4. Fakir Baykurt Kültür Sanat Günleri, Burdur, 8-9 Ekim 2003. (Yıl:2003)
2- Yazıcı Okuyan, H., “Fakir Baykurt Yapıtlarında Göç Olgusu”, Fakir-Der. 5. Fakir Baykurt Kültür Sanat Günleri, 8-9-10 Ekim 2004. (Yıl:2004)
3- MEB HİE Enstitüsünde Türkçe Öğretmenleri için Düzenlenen “ Söz ve Diksiyon” Konulu Seminer, 16 Haziran 2004. (Yıl:2004)
4- Yazıcı Okuyan, H.,“Fakir Baykurt Romanlarında Uzamsal Bir Öge Olarak Kent”, Fakir-Der. 6. Fakir Baykurt Kültür Sanat Günleri, 8-9-10 Ekim 2005. (Yıl:2005)
5- 41. Kütüphane Haftası Kutlama Etkinlikleri Kapsamında “Çocuk ve Kitap” konulu Konferans, Burdur İl Halk Kütüphanesi, 29 Mart 2005. (Yıl:2005)
6- 25. İstanbul Kitap Fuarında “Unuttuklarımızı hatırlamak için Fakir Baykurt’la Yeniden” Konulu Panelde Panelist, 29 Ekim 2006. (Yıl:2006)
7- Yazıcı Okuyan, H.,“Köy Enstitülü Yazarların Romanlarında Kadın ve İş ”, III. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri 15-16-17 Haziran 2007. (Yıl:2007)
8- 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle düzenlenen Kanal 15“Büyüteç” programında konuşmacı (18 Mart 2008) (Yıl:2008)
9- Yazıcı Okuyan, H. (2009). “Güzel ve Etkili Konuşma: Diksiyon”. Burdur İl Emniyet Müdürlğü Çevik Kuvvet Birimi. 4 Şubat 2010. (Yıl:2009)
10- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans Temmuz 2001. (Yıl:2001)
11- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferanslar, Ekim 2001. (Yıl:2001)
12- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans, Ocak 2002. (Yıl:2002)
13- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans, Nisan 2002. (Yıl:2002)
14- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans Temmuz 2002. (Yıl:2002)
15- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans, Ekim 2002. (Yıl:2002)
16- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans, Ocak 2003. (Yıl:2003)
17- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans, Nisan 2003. (Yıl:2003)
18- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans, Temmuz 2003. (Yıl:2003)
19- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ekim 2003. (Yıl:2003)
20- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ocak 2004. (Yıl:2004)
21- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Nisan 2004. (Yıl:2004)
22- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Temmuz, 2004. (Yıl:2004)
23- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ekim 2004. (Yıl:2004)
24- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ocak 2005. (Yıl:2005)
25- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Nisan 2005. (Yıl:2005)
26- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Temmuz 2005. (Yıl:2005)
27- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Temmuz 2005. (Yıl:2005)
28- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ekim 2005. (Yıl:2005)
29- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ocak 2006. (Yıl:2006)
30- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Nisan 2006. (Yıl:2006)
31- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Temmuz 2006. (Yıl:2006)
32- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ekim 2006. (Yıl:2006)
33- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ocak 2007. (Yıl:2007)
34- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Nisan 2007. (Yıl:2007)
35- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ekim 2007. (Yıl:2007)
36- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ocak 2008. (Yıl:2008)
37- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Nisan 2008. (Yıl:2008)
38- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Temmuz 2008. (Yıl:2008)
39- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ekim 2008. (Yıl:2008)
40- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ocak 2009. (Yıl:2009)
41- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Nisan 2009. (Yıl:2009)
42- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Temmuz 2009. (Yıl:2009)
43- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ekim 2009. (Yıl:2009)
44- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Ocak 2010. (Yıl:2010)
45- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Nisan 2010. (Yıl:2010)
46- Burdur 58. Piyade Er Eğitim Komutanlığında, Yurtdışı Döviz Bedelli Erlere, “Ulusal Kültür, Ulus ve Dil, Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma” konulu konferans , Temmuz 2010. (Yıl:2010)
47- Okuma Kültürü Ve Söz Varlığının Geliştirilmesi Çalıştayı, 20-23 Ekim 2010, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Kızılcahamam-Ankara.(Çalıştay) (Yıl:2010)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Milli Eğitim Bakanlığı-Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi İşbirliği ile Düzenlenen “İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme-Öğretme Stratejileri Kursu” Öğretim Görevlisi (Isparta, 17-29 Temmuz 2000) (2000)
2- Milli Eğitim Bakanlığı-Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi İşbirliği ile Düzenlenen “Aktif Öğrenme-Öğretme Stratejileri Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu” Öğretim Görevlisi (Isparta, 02-09 Eylül 2001) (2001)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Yazıcı Okuyan, H. (2008). “I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (19-21 Kasım 2008)” Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği-Sekretarya. (2008)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Yazıcı Okuyan, H. (2009). Fazıl Hüsnü Dağlarca Semozyumu, (22-24 Kasım), Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği. (2009)
2- Yazıcı Okuyan, H. (2010). Unutulmayan Burdurlular 1. Sempzyumu, (İbrahim Zeki Burdurlu) Bilim Kurulu Üyeliği , 17 Aralık Burdur. (2010)
3- Yazıcı Okuyan, H. (2011). 20.Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kurultay Düzenleme Kurulu Üyeliği, Burdur. (2011)
4- Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2011 yılı Çocuk Romanı Ödül Töreni, 15 Mayıs 2012 (2012)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4107
Email hokuyan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres MAKÜ Eğitim Fakültesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
13 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.