Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1980
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Arkeoloji
 • Anabilim Dalı : Klasik Arkeoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Atatürk Üni.Fen Edebiyat Fak.
 • Lisans Fakülte : Fen Edebiyat
 • Lisans Bölüm : Klasik Arkeoloji (2003)
 • Y.Lisans : Atatürk Ünv. Sosyal Bil.
 • Y.Lisans Dal : Klasik Arkeoloji (2007-06-28 11:56:18)
 • Doktora : Atatürk Ünv. Sosyal Bil
 • Doktora Dal : Klasik Arkeoloji
 • (12-03-2012)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- M. Lamba - H. Metin, Hititlerden Türkiye Cumhuriyeti'ne Anadolu Uygarlıklarında Yönetim (Administration in Anatolian Civilizations from Hittites to Republic of Turkey), Orion Yayınevi, Ankara, ISBN: 978-605-5145-36-1 (2015)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- N. Öztürk – H. Metin, “Burdur Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Dönem Kandi/A Group of Hellenistic Lamps in Burdur Museum”, Stratonikeia'dan Lagina'ya/From Stratonikeia to Lagina, Ahmet Adil Tırpan Armağanı, (Ed. Bilal Söğüt), 483-491 (2012)
2- H. Metin, Burdur Müzesi'nden Bir Kalıp Yapımı Kase Baskısı / Impression of a Mould-Made Bowl From Burdur Museum", Pisidia Yazıları Hacı Ali Ekinci Armağanı / Pisidian Essays in Honour of Hacı Ali Ekinci (Ed. Hüseyin METİN, B. Ayça Polat Becks, Ralf Becks, Murat Fırat), 77-84 (2015)
3- H. Metin, "Ünik Bir Situla ışığında Pisidia Yerel Üretimli Hellenistik Kabartmalı Kaplarda Kullanılan Bezemeler/Decorations Used to Hellenistic Relief Wares with Pisidia Local Production in Light of a Unique Situla", Ömer Özyiğit'e Armağan/Studies in Honour of Ömer Özyiğit, (Ed. Okan Erme - Cenker Atila), 307-315 (2015)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- H. Metin, Antik Çağda Amazonlar Söylencesi ve Attika Seramikleri Üzerindeki Betimleri, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 9, Ankara, 61-72 (2009)
2- H. Metin, Attika Seramiğinde Gigantomakhia, Arkeoloji ve Sanat Dergisi/Journal of Archaeology & Art, Sayı 141, 67-76 (2012)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- H. Metin., "Ana Cadde Kazısı", Kibyra 2008 Yılı Çalışmaları, 34-36, Bkz. H. A. Ekinci, Ş. Özüdoğru, E. Dökü, ANMED 2009/7, 32-39 (2009)
2- Ş. Özüdoğru, - H. Metin., "Agora Kazıları", Kibyra 2009 Yılı Çalışmaları, Bkz. H. A. Ekinci, Ş. Özüdoğru, E. Dökü, ANMED 2010/8, 37-45 (2010)
3- H. Metin – C. Öztürker, “Agora Kazıları”, Bkz. Özüdoğru, Ş. – Dökü, E. – Dikbaş, G. – Vanhaverbeke, H, “Kibyra 2010”, ANMED 9, 36-43 (2011)
4- H. Metin., “Agora Kazıları”, Bkz. Özüdoğru, Ş. – Dökü, E, “Kibyra 2011 Yılı Kazı Çalış-maları”, ANMED 10, 46-52. (2012)
5- H. Metin, "Kremna", Makü Bülten, Asım'ın Sesi, Sayı 1, 45-47 (2012)
6- H. Metin, "Kremna'nın Üzgün Perileri", Makü Bülten, Asım'ın Sesi, Sayı 2, 82-83 (2013)
7- H. Metin, B. A. Polat Becks - R. Becks, Pisidia Bölgesi'nde Yeni Bir Yüzey Araştırması: Kremna ve Çevresi Çalışmaları - 2013, TEBE Haberler, Sayı 37, 40-43. (2014)
8- H. Metin - B. A. Polat Becks - R. Becks, "Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013/ Surveys in and around Kremna in 2013", ANMED 12, 71-78 (2014)
9- H. Metin, "Toroslarda Saklı Bir Antik Kent: Sia", Makü Bülten, Asım'ın Sesi, Sayı 4, 14-16. (2014)
10- H. Metin ve diğ., Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması - 2014, TEBE Haberler, Sayı 39, 38-40 (2015)
11- R. Becks - B. A. Polat Becks - H. Metin, Pisidia'da Yeni Bulgular: Şeref Höyük / Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması - 2014, Tebe Haberler, Sayı 39, 48-50 (2015)
12- H. Metin, Kremna: Dağlık Pisidia Bölgesi'nin Görkemli Kenti, Aktüel Arkeoloji 45, 22-24 (2015)
13- H. Metin ve diğ., Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2014/Surveys in and around Kremna in 2014, ANMED 13, 174-179 (2015)
14- R. Becks - B. A. Polat Becks - H. Metin, Güneybatı Pisidia’da Yeni Bir Araştırma: Şeref Höyük/Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması 2014/ New Surveys in Southwest Pisidia at and around Şeref Höyük/Komama 2014, ANMED 13, 185-192 (2015)
15- H. Metin ve dig., Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2015/Surveys in and around Kremna in 2015, ANMED 14, 210-216 (2016)
16- R. Becks - H. Metin, Şerefhöyük/Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması, ANMED 14, 255-262 (2016)
17- H. Metin - S. Soslu, "Pisidia’da Yeni Bir Keşif: Altıkapılı Bizans Kaya Kilisesi", TEBE" Haberler 41, 2016, s. 18-20 (2016)
18- H. Metin - S. Soslu - M. Çidem, Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2016/Surveys in Kremna and Environs 2016, ANMED/ News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia E-journal 15, 161-170 (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- M. Fırat – H. Metin, "Isparta Arkeoloji Müzesi Envanterinde Yer Alan Bir Grup Kandil", Ege Arkeoloji Dergisi XVI, İsmail Fazlıoğlu Anısına,143-154 (2011)
2- H. Metin, Kremna’dan İki Kandil Kalıbı Üzerine Gözlemler/Observations on Two Lamp Moulds from Cremna, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi/SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, ,Sayı 28, 255-264. (2013)
3- H. Metin, Burdur Müzesinden Plastik Bir Kandil, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 8, 105-109. (2013)
4- H. Metin, An example of the Transfer of the Decorations on the Hellenistic Mouldmade Bowls to Lamps: A Lamp from Boubon, Colloquium Anatolicum XII, 239-252 (2013)
5- H. Metin, Burdur Müzesi’nden İki Kalıp Işığında Pisidialı Bir Kalıp Yapımı Kâse Ustası: APTEMHΣ, Arkeoloji ve Sanat Dergisi/Journal of Archaeology & Art, Sayı 149, 146-150. (2015)
6- H. Metin, Boubon’dan Bir Grup Kalıp Yapımı Kâse / A Group of Mold-Made Bowls from Boubon, Colloquium Anatolicum XIII, 243-260 (2014)
7- H. Metin, "Kremna'nın Kuzey Yayılımı Hakkında İlk Gözlemler / Preliminary Observations about North Territorium of The Cremna Ancient City", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, 1-27. (2014)
8- H. Metin, "Burdur Müzesi'nden Bir Grup Kalıp Yapımı Kase" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi", The Journal of International Social Research, Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37, 473-488 (2015)
9- H. Metin - M. Lamba, Hititler'den Roma İmparatorluğu'na Kadar Anadolu Uygarlıklarında Yönetim Yapısı, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12, No. 37, 1-20. (2016)
10- H. Metin, "Pisidia'dan Kurşun Bir Herakles Heykelciği Üzerine Bazı Gözlemler", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi", The Journal of International Social Research, Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43, 1136-1143 (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- B. A. Polat Becks - H. Metin, "Pisidia’dan Plouton-Kore Betimli Bir Adak Steli Ve Yöre Kültü Hakkında Düşündürdükleri",A Votive Stele with Plouton-Kore Depiction from Pisidia and Some Remarks on the Local Cult, Adalya XVII, 145-158. (2014)
2- H. Metin - B. A. Polat Becks, "Burdur Müzesi Metal Kandilleri / Metal Lamps in the Burdur Museum", OLBA XXIII, 273-320 (2015)
3- H. Metin, Temple of Men in Keraitai within the Pisidia Region (Bucak, Burdur, Turkey, Mediterranean Archaeology and Archaeometry (MAA), Vol. 15.3. DOI: 10.5281, 9-15 (2015)
4- H. Metin, Hellenistic Mouldmade Bowl Moulds from Kremna, OLBA XXV, 271-297 (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- H. Metin, "Toroslarda Görkemli Bir Kent Kremna: Tarihi Coğrafya ve Araştırmalar, I. Ulusal Pisidia Araştırmaları Sempozyumu, 5-7 Kasım, Isparta, Pisidia Araştırmaları I, 215-225 (2012)
2- H. Metin, "Kremna Araştırmalarında Yeni Bulgular", I. Teke Yöresi Sempozyumu, 4-6 Mart, Burdur, Cilt I, 655-666 (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- H. Metin, "Kremna İlham Perilerini Bekliyor", SDU Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Arkeoloji Günleri Etkinlikleri, 17.05.2016 (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- H. Metin., "A Lamp Production Center in Western Anatolia: Local Production and Imitation of Cibyra", Le Luminaire antique Lychnological Acts 3, Actes du 3e Congrès International d'études de l'ILA, Université d'Heidelberg, 21 - 26.IX. 2009, éditions monique mergoil montagnac, Monographies Instrumentum 44,ISBN 978-2-35518-033-0, 243-250 (2012)
2- H. Metin., "Kibyra'dan Bir Grup Palmet Kulplu kandil" Uluslararası Genç Bilimciler Sempozyumu I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu, 4-7 Kasım, Antalya, 227-236 (2009)
3- H. Metin ve diğ. "Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013", 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2-6 Haziran, Gaziantep, 321-334 (2014)
4- H. Metin ve diğ, "Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2014", 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11-15 Mayıs, Erzurum, 205-216 (2015)
5- R. Becks-B.A.P. Becks-H. Metin, Şeref Höyük / Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması 2014, 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11-15 Mayıs, Erzurum, 267-286 (2015)
6- H. Metin - S. Soslu, "Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2015", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11-15 Mayıs, Edirne, 311-324 (2016)
7- R. Becks- H. Metin, "Şerefhöyük/Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması 2015", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11-15 Mayıs, Edirne, 671-690 (2017)
8- H. Metin, "Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2017", 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu,07-11 Mayıs, Çanakkale (2018)
9- H. Metin - S. Soslu, "Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2016", 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu,21-25 Mayıs, Bursa, cilt 1, 521-532 (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- H. Metin, "Burdur Müzesi'nden Bir Grup Hellenistik Dönem Kandil", 4. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (Seres 4), 14-27 Haziran, Eskişehir (2010)
2- H. Metin, "Geç Antik Çağ Kibyra kandillerinde Dinsel Örgeler", Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım, Burdur (2010)
3- H. Metin, Burdur'da Yeni Bir Alternatif Kültür Turizm Modeli: Tarihiyle, Doğasıyla Bucak, I. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 4-8, Ekim, Muğla (2017)
4- H. Metin, Doğu İle Batının İlk Destansı Mücadelesi: Görsel Betimlerle Troia Savaşı, Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, KIBATEK-Amasya Ünv. 17-19 Kasım, Amasya (2017)
5- H. Metin, Hellenistik Kalıp Yapımı Kaselerde Sanat ve Estetik, II. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Elazığ, 19-21 Nisan (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- H. Metin, Attika Seramiğinde Dört Büyük Mitolojik Savaş Betimi (Gigantomakhia, Kentauromakhia, Amazonomakhia, Troiamakhia), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum (2007)
Doktora Tezi
1- H. Metin, Kibyra Kandilleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum (2012)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- H. Metin - B. A. Polat Becks, R. Becks, M. Fırat, Pisidia Yazıları Hacı Ali Ekinci Armağanı / Pisidian Essays in Honour of Hacı Ali Ekinci, ISBN 978-605-4701-65-0, Ege Yayınları, İstanbul (2015) (Süre : 2015 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2013 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2014 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 8 (2013 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 9 (2013 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10 (2014 Yıl)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 12 (2015 Yıl)
6- Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2012)
2- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2013)
3- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2014)
4- Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı (V). (Yıl:2014)
5- Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı (V). (Yıl:2015)
6- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2015)
7- Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı (V) (Yıl:2016)
8- Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı (V) (Yıl:2017)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Sosyal Bilimler Enstitüsü AKTS birim koordinatörü (Yıl:2012)
2- Sosyal Bilimler Enstitüsü AKTS birim koordinatörü (Yıl:2013)
3- Sosyal Bilimler Enstitüsü AKTS birim koordinatörü (Yıl:2014)
4- Sosyal Bilimler Enstitüsü AKTS birim koordinatörü (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- H. Karaoğlan, Fethiye Müzesi Metal Figürinleri ve Aplikleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2018)
2- M. Çidem, Kremna Antik Kenti Mimari Bezemeleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması Başkanlığı (2013)
2- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması Başkanlığı (2014)
3- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması Başkanlığı (2015)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, NAP-51 Numaralı ve “Kremna ve Çevresi Kırsal Yerleşimlerinin Tespiti” başlıklı NAP Projesi Yürütücü. (2016) (2016)
5- T.C. kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması Başkanlığı (2016)
6- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması Başkanlığı (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Erzurum Kale Kazısı (2000)
2- Phokaia Kazısı (2001)
3- Phokaia Kazısı (2002)
4- Erzurum Kale Kazısı (2004)
5- Kibyra Kazısı (Bilim Üyesi) (2008)
6- Kibyra Kazısı (Bilim Üyesi) (2009)
7- Kibyra Kazısı (Bilim Üyesi) (2010)
8- Kibyra Kazısı (Bilim Üyesi) (2011)
9- Hacılar Kazısı (Kazı Başkan Yardımcısı) (2012)
10- Kremna Temizlik Çalışmaları (Bilimsel Danışman) (2012)
11- Kremna Hamam/Kütüphane Yapısı Heykel Kaideleri Anastylosis Çalışması (Bilimsel Danışman) (2012)
12- Hacılar Kazısı (Bilim Üyesi) (2013)
13- Kremna Temizlik ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları (Bilimsel Danışman) (2013)
14- Kremna Temizlik ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları (Bilimsel Danışman) (2014)
15- Kremna Antik Yol Batı Kanadı Anastylosis Çalışması(Bilimsel Danışman) (2014)
16- Şerefhöyük/Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması (Bilim Üyesi) (2014)
17- Hacılar Kazısı (Bilim Üyesi) (2014)
18- Şerefhöyük/Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması (Bilim Üyesi) (2015)
19- Kremna Temizlik ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları (Bilimsel Danışman) (2015)
20- İnarası Kurtarma Kazısı (Bilimsel Danışman ve yürütücü) (2016)
21- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması Başkanlığı (2016)
22- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler genel Müdürlüğü, Burdur Müze Müdürlüğü, İnarası Kurtarma Kazısı (Bilimsel Danışma ve Yürütücü) (2016)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Tübitak; Ulakbim,Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (2017)
2- Tübitak; Ulakbim,Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (2014)
3- Tübitak; Ulakbim,Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

ı

ı

11:01:56 16.05.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213- 3060
Email hmetin(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 15 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.