Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1982
 • Kan Gurubu : A Rh +
 • Birimi : Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Bölümü : Muhasebe ve Finansal Yönetim
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Isparta Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (1999)
 • Önlisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta MYO (Muhasebe) (2002)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İİBF
 • Lisans Bölüm : İşletme (2006)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Muhasebe ve Finans (2009)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Muhasebe ve Finans
 • (2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Çiçek, U., Kıymık, H.,"Mükelleflerin Vergi Denetimine Karşı Bakışına Yönelik Bir Araştırma", Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, Savaş Yayınevi, ISBN: 9786052180242. (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çiçek, Uğur - Kıymık, Hakkı, “Türkiye’de Binek Otomobil Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Yaklaşım Çerçevesinde Analizi”, Business Economics And Management Perspectives, V.2, N.1, (ss.58-69) (2015)
2- Bekçi, İsmail – Karataş, Özlem N. – Kıymık, Hakkı – Bitlisli, Ferhat, “The Comparison of Accounting Education Given In Turkey and In The USA: Case of Marmara University and The University of Texas”, Business Economics And Management Perspectives, V.2, N.1, (ss.14-30) (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kıymık, Hakkı – Bekci, İsmail – Acar, Durmuş (2015), “Örgütsel Kültür ve Örgütsel Muhasebe Kültürü İle Hileli Finansal Raporlama Arasındaki İlişki: BİST Hizmetler Endeksinde Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C.17, S.4. (2015)
2- Kıymık, Hakkı “Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, S.13. (2015)
3- Usul, Hayrettin - Kıymık, Hakkı, “Uluslararası Muhasebe Standartlarının Entegrasyon Sorunları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.2, S.12, (ss.123-139). (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bekçi, İsmail – Kıymık, Hakkı – Karataş, Özlem Nilüfer, “Turizm İşletmelerinde Katma Değer Vergisi”, I.Uluslararası IV.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir-Isparta. (2011)
2- APALI ALİ,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,KIYMIK HAKKI,BEKCİ İSMAİL (2017). 1813-1814 (1229 H.) Yılı Burdur İli Çeltikçi ve Bucak İlçelerine Ait Aşar Vergisi Muhasebe Kayıtlarının Merdiven Kayıt Yöntemi Çerçevesinde İncelenmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, 198-218. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kıymık, Hakkı – Çiçek, Uğur, "Gelendost Meslek Yüksekokulu Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Yerel Ekonomiye Etkileri", Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, 26 Nisan – 3 Mayıs 2010, Isparta. (2010)
2- Çiçek, Uğur – Kıymık, Hakkı, "Gelendost(Isparta) İlçesinde Elma Üreticilerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, 26 Nisan – 3 Mayıs 2010, Isparta. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çiçek, U, Kıymık, H, Bitlisli, F, 'Türkiye’de Vergi Yükünün Vergi Türleri Arasındaki Dağılımının Analizi', Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Reginal Visions, 28-30 Septemper 2016, Bakü-Azerbaycan. (2016)
2- Kıymık, H., Altın, A., "MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE MESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 3-5 Mayıs 2018, Çorum. (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Devlet Muhasebe Sistemine Getirdiği Değişiklikler: Süleyman Demirel Üniversitesi Örnek Uygulaması (2009)
Doktora Tezi
1- Örgütsel Kültür ve Örgütsel Muhasebe Kültürü ile Hileli Finansal Raporlama Arasındaki İlişki: BIST Hizmetler Endeksinde Bir Araştırma. (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- “Örgüt Kültürü ve Hileli Finansal Raporlama” Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Durmuş ACAR, 3384-D1-12, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email hkiymik(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.