Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Resim-İş Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Fransızca
 • Orta Okul : Merkez Ortaokulu
 • Lise : Denizli Lisesi (1988)
 • Lisans : Marmara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Resim İş Eğitimi Ana Sanat Dalı (24.06.1992)
 • Y.Lisans : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Resim İş Eğitimi (1995-05-26 16:21:06)
 • Doktora : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Sanatta Yeterlilik)
 • Doktora Dal : Resim Eğitimi
 • (2001-03-14 10:05:02)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Modern Sanat,Sanat Eğitimi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Anadolu Üniversitesi -Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu 14 Mayıs-14 Haziran 2014, Eskişehir'Sanatçının İçinde Bulunduğu Psikolojik Durumun Sanat Eserine Dönüşümü' (2014)
2- Anadolu Üniversitesi -Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, 14 Mayıs-14 Haziran 2014, Eskişehir 'Sanat Eğitimi almamış Olan Bireylerin Sanat İşine Katılımı',Yrd.Doç.Hatice Keten, Arş.Gör.Gülçin Karaca (2014)
3- INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARYrn(03-05 November 2014 / Budapest – HUNGARY), '1.DÜNYA SAVAŞI’ NIN AVRUPA VE TÜRK RESİM SANATI ÜZERİNE ETKİSİ ' (2014)
4- 9.Uluslararası Balkan Eğitim Ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim 2014 ,Trakya Üniversitesi, 'Sanat Eğitiminde Etkili Öğrenmede Öğretmen Faktörü' s.1169-1174. (2014) (2014)
5- Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Yrd.Doç.Hatice Keten, Arş Gör.Gülçin Karaca ‘Kapadokya Bölgesi Doğasının Görsel Sanatlar Açısından Verimliliği’ 16-19 Kasım 2011, NEVŞEHİR (2011)
6- Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi “I.Uluslararası Sanat Sempozyumu“rn Yrd.Doç.Hatice Keten, Arş.Gr.Gülçin Karaca ‘Sanatsal Üretimden İzleyiciye Ulaşma Aşamasında Resim Sanatçısının Yaşadığı Sorunlar’- “Painting Artists and Their Problems From Creation to Resumption “ 17-21 Ekim 2011, ANKARA (2011)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- UPSD Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (1998)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı 2006/2009 (Yıl:2006)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Burdur Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anasanat 2003-2004 Öğretim Yılı Dalı Yüksek Lisans Sınavı Jüri Üyeliği (Yıl:2004)
2- Burdur Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anasanat Dalı 2003-2004 Öğretim Yılı '2023 Yılında Cumhuriyet ' Konulu Resim Yarışması Jüri Üyeliği (Yıl:2004)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması (Yıl:2013)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Eğitim ve Kültür Hayat Boyu Öğrenme Programı, Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, 09-13 Haziran 2014, Jan Kochanowski University in Kielce / Polonya (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Burdur Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalının Düzenlediği Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler Paneli -V 'Çağdaş Dönem' Konulu Sunum (Yıl:2005)
2- 'Öğrenci İçin Sanat -Öğretmen İçin Sanat' Özel Ekin İlkokulu-İzmir (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtdışında kişisel etkinlikler. (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Applause Gallery,Toronto ,Kanada (1998)
2- 2014-11 Haziran ,XS Galeria, Jan Kochanowski University , Kielce,Polonya (2014)
3- 2011-07 Temmuz,Ausstellung im Vöhlin-Schloss Illertissenin den Raumen des Hochschulzentrums, Illertissen, Almanya (2011)
Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sergi Salonu,Adana (2003)
2- Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Burdur (2003)
3- S.D.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi,Isparta (2003)
4- Güner Halk Polikliniği,Denizli (1997)
5- Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Burdur (1997)
6- 2012-10-17Nisan, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Sanat Galerisi,İzmir (2012)
7- 2011- 16Eylül-2 Ekim, Moda Deniz Kulübü, İstanbul (2011)
8- 2008 -20 Aralık 2008- 02 Ocak 2009,Ankara Tenis Kulübü Sanat Galerisi, Ankara (2008)
9- 1996-Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Denizli (1996)
10- 2010-29 Kasım-3 Aralık, MAKÜ Sergi ve Kongre Salonu, Burdur (2010)
Ulusal jürili / küratörlü karma etkinliklere kabul edilmek
1- 2007-Sergileme, Çanakkale Art Prize Competition, Sergileme, Çanakkale (2007)
2- 1993-Ayşe ve Ercüment Kalmık Vakfı Resim Sergisi, İstanbul (1993)
3- "8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ “60. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE NENE HATUN VE TÜRK KADINININ AZİZ HATIRASI Konulu Karma Sergi- 06-15 Mart 2015, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ- ANTALYA (2015)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Karma Resim Sergisi,Baki Bey Konağı Sanat Evi - Burdur (2003)
2- Karma Resim Sergisi,Devlet Güzel Sanatlar Galerisi , Burdur (2002)
3- Karma Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Burdur (2002)
4- Karma Resim Sergisi, Arkeoloji Müzesi,Antalya (2000)
5- Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu,Isparta (2000)
6- Karma Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Burdur (2000)
7- Karma Resim Sergisi,Burdur Eğitim Fakültesi,Burdur (1998)
8- Karma Resim Sergisi, Galeri Faruk,Moda-İstanbul (1997)
9- Karma Resim Sergisi, Füsun Kahveci Sanat Galerisi,Maltepe-İstanbul (1997)
10- Burdur Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Resim Sergisi (2005)
11- SDÜ Öğretim Üyeleri Derneğinin Düzenlediği Karma Resim Sergisi-ISPARTA (2005)
12- 2014-12 Mayıs,Ümraniye Belediyesi,’100.Yılına Girerken Çanakkale Destanı’Konulu 10.Geleneksel Resim Yarışması,Sergileme,Ümraniye,İstanbul (2014)
13- 2012- 20-24 Şubat, Akdeniz Üniversitesi OLBİA Kültür Merkezi, Antalya (2012)
14- 2012- 08-21 Mart, 'Kadınlar Sergisi', Deniz Müzesi Sanat Galerisi, Beşiktaş, İstanbul (2012)
15- 2013-15-31 Aralık, Karma Sergi ,Galeri-M, Ankara (2013)
16- 2014-20 Ocak , 'Çanakkale Ruhu' Temalı Resim Yarışması, Sergileme, Troya Kültür Merkezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sergileme, Çanakkale (2014)
17- 2014-25 Mart-3 Nisan, Devlet Resim Heykel Müzesi Sedat Simavi Salonu, Ankara (2014)
18- 2014-07-23 Mart, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,’ Kadın Gözüyle Erkek Erkek Gözüyle Kadın, Ulusal Katılımlı Sergi, Antalya (2014)
19- 2013- 02-14 Mayıs, Karma Sergi ,Galeri-M, Ankara (2013)
20- 2014-28 Nisan-12 Mayıs,Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,Ulusal Jürili Sergi,Farklı ve Birlikte,Sakarya Sanat Galerisi, Sakarya (2014)
21- 2011-06 Aralık, Moda Deniz Kulübü, Moda, İstanbul (2011)
22- 2011- 28 Ekim-08 Kasım, Moda Deniz Kulübü, Moda, İstanbul (2011)
23- 2011-16-19 Mayıs, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kongre ve Sergi Salonu, Burdur (2011)
24- 2011-26 Nisan-01Mayıs,Moda Deniz Kulübü, Moda, İstanbul (2011)
25- 2010-23 -25 Kasım, Demiralay Konağı Sanatevi, Isparta (2010)
26- 2009-08 Mayıs, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kongre ve Sergi Salonu, Burdur (2009)
27- 2008-23 Mayıs, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kongre ve Sergi Salonu, Resim İş Eğitimi ABD Öğretim Elemanları Resim Sergisi, Burdur (2008)
28- 2008- 10- 14 Mart,Tekel Binası, Özel İdare İşhanı, Burdur (2008)
29- Bahariye Sanat Galerisi-Dünya Sanat Günü Karma Sergi 09-28 Nisan 2015-İstanbul (2015)
30- Bahariye Sanat Galerisi-Dünya Sanat Günü II Karma Sergi 07-19 Mayıs 2015-İstanbul (2015)
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
1- II.Uluslararası Pamukkale Müzik ve Kültür Festivali, Denizli (1997)
2- 2014-02 Mayıs,Türkiye’den Türkmeneli’ne , Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Karma Sergi,Ankara (2014)
3- 2014-07 Şubat-07 Mart, 'Filipinler İçin', Uluslararası Görsel Sanatlar Sergisi, Ankara Büyükelçiliği, Ankara (2014)
4- 2013-Ege Üniversitesi, Uluslararası Ege Art Sanat Günleri 06-15 Aralık, Miniprint Sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Sayhun Sanat Merkezi ,İzmir (2013)
5- 2013- Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi, 50. ULUSLARARASI ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ,INTERNATIONAL PLASTIC ARTS EXHIBITION,50TH INTERNATIONAL GOLDEN ORANGE FILM FESTIVAL, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya (2013)
6- 2011-I.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir (2011)
7- 2008–Kapadokya 3.Uluslararası Fabrikartgrup Çağdaş Sanatlar Festivali, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehirrn (2008)
8- 2006-16-25 Eylül II. Uluslararası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ye Kervansaray Buluşması, Karma Sergi, Malatya (2006)
9- 2007-II. Buca Eğitim Fakültesi Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması rn İzmir Bienali, İzmir (2007)
10- 2008- 19- 22 Kasım 2008, Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, MAKÜ Sergi Salonu, Burdur (2008)
11- ART ANKARA Çağdaş Sanat Fuarı/ART ANKARA Contemporary Art FairrnATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayırn11-15 Mart 2015rn (2015)
Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
1- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu (2004)
2- I.BURDUR SEMPOZYUMU KAPSAMINDA RESİM SERGİSİ-BURDUR (2005)
3- I.BURDUR SEMPOZYUMU KAPSAMINDA KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ (2005)
4- 12 Mayıs2015, Vakıf ve Sanat, Sempozyum-Sergi-Çalıştay, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu , Antalya (2015)
Yurtiçinde kişisel etkinliklerin tekrarı (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- 2010-29 Kasım-3 Aralık, MAKÜ Sergi ve Kongre Salonu, Burdur (2010)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Nuri İyem ve Neşet Günal’ın Türk Resim Sanatındaki Yeri (2011)
2- Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Görsel Sanatlara Yönelik Görüşleri: (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) (2011)
3- 1950 Sonrası Türk Resim Sanatında Geleneksel Etkilerin İncelenmesi (2012)
4- Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (2013)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Kanada' da Yabancı Dil Eğitimi (1998)
Ulusal jüri üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Hatice Türksever'in Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyeliği (2011)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Nilüfer Dinçer Dülger’in Tez Savunma Sınavı Asıl Jüri Üyeliği (2008)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Günnar Yağcılar Tonguç’ un Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyeliği (2012)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammet İnceağaç ‘ın Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyeliği (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4272
Email hketen(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.