Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1988
 • Kan Gurubu : 0rh(+)
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Orta Okul : Kaşgarlı Mahmut İ.Ö.O (2002)
 • Lise : Fethiye-Kemal Mumcu Anadolu Lisesi(Ankara) (2006)
 • Lisans : Anadolu Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İktisat (ing.) (2011)
 • Y.Lisans : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İktisat (01.08.2017)
 • Doktora : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doktora Dal : İktisat
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Makroekonomi, Mikroekonomi, Finansal Ekonometri, Uygulamalı Ekonometri, Bilim Felsefesi, Felsefe Tarihi, Hermeneutik

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KAYA, H. ve BELKE, M. "Feminist İktisat ve İktisadi Düşüncede Kadının Konumu" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Cilt:5, Sayı:60, ss. 55-58, Mart (2018)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- BELKE, M. ve KAYA, H. "Türkiye'de Para Politikalarının Kredi Kanalı Aktarımı: VAR Yaklaşımı", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt : 2, Sayı :3, ss. 185-208. (2017)
2- KAYA, H. ve BELKE, M. "Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru Kanalının Etkinliği: 2003-2016 Dönemi İçin VAR Analizi", MAKÜ İİBF Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 28-47. (2017)
3- KAYA, H. ve ÇELİK, İ. "TÜRKİYE’DE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: UZUN HAFIZA TESTLERİNDEN KANITLAR", MAKÜ İİBFD, Cilt: 5, Sayı: 2, ss: 351-365. (2018)
4- KAYA, H. "2001 KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: DÖVİZ KURU GEÇİŞ ETKİSİNİN VAR ANALİZİ", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 73, Sayı: 3, ss.841 - 865. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- BELKE, M. ve KAYA, H. "Türkiye'de Para Politikalarının Kredi Kanalı Aktarımı: Var Yaklaşımı", International Congress on Economic Researches and Financial Markets Proceedings Book, 853-873, (2017)
2- KAYA, H. ve BELKE, M. "Türkiye’de Para Politikalarının Döviz Kuru KanaIı Aktarımı: VAR Yaklaşımı", EUREFE'17 Uluslararası Kongresi, 775-796. (2017)
3- KAYA, H. "2001 Krizi Sonrası Türkiye’de Döviz Kuru ve Enflasyon İlişkisi: Döviz Kuru Geçiş Etkisinin VAR Analizi", 21. Finans Sempozyumu, 1-15. (2017)
4- BELKE, M., KAYA, H. ve BOLAT, S. "MERKEZI VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE GELİR YAKINSAMASI: SPSM YÖNTEMİNDEN KANITLAR", 2. International Congress on Economic Researches and Financial Markets Proceedings Book, 618-632. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ÇELİK, İ. ve KAYA, H. "Getiri ve Volatilitede Uzun Hafıza: Bist Banka Endeksi Özelinde Etkin Piyasalar Hipotezinin Testi" 1st International Banking Conference Proceedings Book, ss. 205-2017. (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- KAYA, Harun, "Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye’de Kredi ve Döviz Kuru Kanallarının VAR Analizi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Burdur, 154 syf. (2017)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213 2559
Email hkaya(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.