Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Birimi : Bucak Sağlık Yüksekokulu    
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Futbol-Çocuk ve Gençlerin Eğitimi. Birinci Baskı; Altıntuğ Matbaası. Isparta. 1991 İkinci Baskı Kolka Matbaası. Ankara.1993. ISBN 975-95704-1-6 (1991)
2- Futbol-Fizyolojik Temeller. Kolka Matbaası. Ankara. 1993. ISBN.975-95704-0-8 (1993)
3- Çağdaş Futbol. Tuğra Ofset. Isparta 2000.ISBN 975-95704-3-2 (2000)
4- Futbol-Yaş Grupları Eğitim Modeli.Birinci Baskı.Maviay Ofset. İstanbul. ISBN 978-975-95704-6-0 (2017)
5- Antrenmanın Fizyolojik Temelleri. Altıntuğ Matbaası.2010 Isparta .ISBN 975-95704-2-4 (2010)
6- Futbol'da Fiziksel Performans Gelişimi. Altıntuğ Ofset, Isparta 2012. ISBN 978-975-95704-4-6 (2012)
7- Futbol-Yaş Grupları Eğitim Modeli. Altıntuğ Ofset. Isparta 2017. ISBN 978- 975-95704-6-0 (2017)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Tıp Terimleri Sözlüğü. Akademi basın ve yayıncılık. 2009, İstanbul (2009)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karatosun H, Yaman H, Erman A, Muratlı S; Anaerobik Güç ve Kapasite ile Vücut Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, Sayfa.1, 1999 (1999)
2- Karatosun H, Muratlı S, Erman A, Şentürk Ü; Anaerobik Yüklenme Sonunda Plazma ve Tükürük Laktat Değerlerinin karşılaştırılması: Spor Hekimliği Dergisi, Cilt: 35, S.65-70, 2000 (2000)
3- Karatosun H, Yaman H; Yüksek Şiddetteki Yüklenmelerde Tükürük Klorür ve Kan Laktat İlişkisinin İncelenmesi: Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Sayı. 2, Sayfa: 3-9, 2000 (2000)
4- Hilmi Karatosun, Kurtuluş Öngel. Interest and Attitude to Physical Activity: A Cross-sectional Deblockedive Analysis. SMYRNA Medical Journal. Cilt:2 sayı;3, 2012. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Hilmi Karatosun, Ahmet Koyu, Cem Çetin. Blood pressure changes following supramaximal exercise. Medicina Sportiva. Nr. 8; P: 459-463.2006 (2006)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Cem Çetin MD., Hilmi Karatosun PhD., Metin LBaydar MD, Phd., Kaan Cosarcan MD. A regression equation to predicct true maximal oxygen consumption of taekwondo athletes using a fild test. Saudi Med J. Vol.26 (5): 848-50.2005 2005 May;26(5):848-50. 2005 (2005)
2- Karatosun H, Akdoğan M, Çalışkan S, Çetin C. Quantitative assesment of serum nitric oxide, lactic acid and blood flow rate following supramaximai exercise. Medicina dello Sport. Vol 58: 17-21.2005. (2005)
3- Karatosun H, Çetin C, Baydar ML. Blood and saliva lactate levels during recovery from supramaximal exercise. Saudi Med Journal. VoL 26 (ll): 1831-1833. 2005. (2005)
4- Inci ATAY, Canan AYDIN, Hilmi KARATOSUN. Trait Anger, Anger Expression, Coping Strategies And Self-Esteem Among Taekwondo Players. Medicina dello Sport, Decembre, 2013 (2013)
5- Karatosun H., Baydar M. L, Çetin C., Vural H., Yolcu M., Akgun C., Cosarcan K., Şirin F.B. Plasma non-enzymatic antioxidants and total antioxidant capacity after an acute supramaximal exercise in normoxic conditions and at high altitude. Medicina dello Sport. VoL 60. N. 02, 2007 (2007)
6- A Erdogan, C Cetin, H Karatosun, M L Baydar. Non-Invasıve Indices For Estimation Of The “Anaerobic Threshold” Of Oarsmen. The Journal Of International Medical Research. 38: 901-915 (first published online as 38 (3) 27. 2010 (2010)
7- Lütfi Baydar M., Çetin C., Karatosun H,. The risk of malnutrition in prepubertal female gymnasts. Medicina dello Sport. VoL 60 N. 04. 2007 (0)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Hilmi Karatosun, Metin Lütfi Baydar, Cem Çetin. Effects of intense aerobic exercise on body weight, light density lipoprotein and high density lipoprotein cholesterol. Medicina Sportiva. NrJ. P: 440-442,2006 (2006)
2- Hilmi Karatosun. Fiziksel Aktivite ve Ruh sağlığı. Süleyman Demirel Üniversitesi. Yaşam Dergisi. 2(2):09-13, 2010. (2010)
3- Hilmi Karatosun-Editöre Mektup. Fatih Kılınç’ın “Yoğun Yüklenmeli Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Programlarının Antropometrik Özellikler Üzerine Etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. Sayı 15(4)/ 23-27, 2008.” adlı makalesi için. (2008)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Karatosun H., Numan Tamer M. Effect of brisk walking on people with hypertension using antihypertensive drugs: a clinical trial. Medicina dello Sport. September;64(3):323-8, 2011. (2011)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Yaman H, Baydar ML, Nevres HA, Karatosun H. Dizin Ön ve Arka Çapraz Bağı Yaralanmasında Bir Olgu Sunumu. Spor Hekimliği Dergisi. Cilt 37, S.31-38. 2002 (2002)
2- Yaman H, Karatosun H, Hekim N; Yüklenme Sonrası Kas Enzim Değişiklikleri: Bir Olgu Sunumu: Spor Hekimliği Dergisi, Cilt: 35, Sayfa. 147-151, 2000 (2000)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Hilmi Karatosun. Editöre Mektup. Fatih Kılınç; Yoğun Yüklenmeli Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Programlarının Antropometrik Özellikler Üzerine Etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. Sayı 15(4)/ 23-27. (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- C Çetin, H karatosun, K Çoşarcan, C Akgün, ML Baydar. Türkiye Şampiyonasına katılan tekvando sporcularının sporcu sağlığı ve beslenme konularındaki bilgi düzeylerinin araştırılması.X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 12-15 Ağustos 2005. İzmir (2005)
2- H Karatosun, C çetin, A Erdoğan, A Carus, ML Baydar. Genç bayan ritmik jimnastikçilerin günlük enerji alımları, vücut kompozisyonları ve lipid profillerinin incelenmesi.X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 12-15 Ağustos 2005 İzmir. (2005)
3- C Çetin, H Karatosun, A Erdoğan, M Yolcu, ML Baydar. Yıldız güreşçilerin fizyolojik profillerinin alt ekstremite anaerobik kuvvetlerinin farklı yöntemler ile incelenmesi. X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 12-15 Ağustos 2005. İzmir. (2005)
4- Mustafa Yolcu, Cem Çetin, Ali Erdoğan, Hilmi Karatosun. Farklı Yöntemlerle Ölçülen Istirahat Metabolizma Hızı Değerlerinin Karşılaştırılması. 13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 16-18 Aralık, 2011, Bursa (2011)
5- Gülcan Koparan Sağır, Necla Songür, Önder Öztürk, Hilmi Karatosun. İleri evre akciğer kanseri tanısı alan hastalarda tedavi öncesi nutrisyonel durumun mini nutrisyonel değerlendirme testi (MND) ile değerlendirilmesi ve malnutrisyonun klinikopatoloojik faktörler ile ilişkisinin araştırılması. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. 2-6 Nisan 2014. Titanik Otel.Belek/ANTALYA (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Karatosun H, Baydar ML, Hekim Nezih, Yaman Hakan, Ölmez H. Wingate Testi Sonrası Tükürük Laktatının Belirlenmesi: Kan laktatının belirlenmesine alternatif olabilirmi ? IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 24-26 Ekim 2003. Nevşehir (2003)
2- Karatosun H, Baydar ML, Hekim Nezih, Yaman Hakan, Ölmez H. Wingate Testi Sonrası Tükürük Laktatının Belirlenmesi: Kan laktatının belirlenmesine alternatif olabilirmi ? IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 24-26 Ekim 2003. Nevşehir (2003)
3- Karatosun H, Baydar ML, Çetin M. Yoğun aerobik egzersizin vücut ağırlığı, LDL ve HDL kolesterol üzerine etkileri- Bir Olgu Sunumu. IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 24-26 Ekim 2003. Nevşehir. (2003)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karatosun H, Baydar ML, Yaman H; Performance. Symposium of Sports Medicine in Taekwondo. May 5th 2002.Samsun/Turkey (2002)
2- Baydar ML, Aydoğan NH, Karatosun H, Yaman H, Lee J. Symposium of Sports Medicine in Taekwondo. May 5th 2002. Samsun/Turkey (2002)
3- Hakan Yaman, Metin Lütfi Baydar, Hilmi Karatosun. Dövüş Sporlarında Dayanıklılık Antrenmanı ve Değerlendirilmesi. Symposium of Sports Medicine in Taekwondo. May 5th 2002. Samsun/Turkey (2002)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hilmi Karatosun, M.Lütfi Baydar, Mustafa Yolcu, Hüseyin Vural, Celal Akgün, Kaan Çoşarcan, Fevziye Burcu Şirin. Normal Koşullarda ve yükseltide akut supramaksimal egzersiz sonrası plazma non-enzimatik antioksidanlar ve total antioksidan kapasite. I.Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, 25-26 Mayıs, 2007 Konya (2007)
2- Hilmi Karatosun, Mehmet Ünal. Maksimal Egzersiz Testinde, Solunum Gaz Ölçümlerini Kullanarak, Non-İnvaziv Anaerobik Eşik İncelenmesi. Ulusal Fizyoloji Kongresi. 2013, Ankara (2013)
3- Karatosun H., Muratlı S., Erman A.,Yaman H. Anaerobik güç ve kapasite ile vücut kompozisyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. 5.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 5-7 Kasım 1998. ANKARA (1998)
4- Yaman H, Filiz K, Karatosun H. Karate Sporuna ilişkin yaralanma sıklıkları ve yaralanma Hızları. 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 27-29 Ekim 2002. Antalya (2002)
5- Karatosun H., Çalışkan S., Yeşildağ A., Akdoğan M., Özgüner F., Bülbül HH. Wingate Testi sonrası serum nitrik oksit, femoral arter kan akım hızı ve damar direnci değişikliklerinin incelenmesi. 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 27-29 Ekim 2002. Antalya (2002)
6- Baydar ML, Çetin C, Karatosun H. A regression equation to predict true VO2 Max. using a field test (20 meter shuttle run). The 10 th ICHPER. SD EUROPE CONGRESS. NOVEMBER 17-20, 2004 ANTALYA (2004)
7- Hilmi Karatosun. Effects of Exercise on Liver Metabolism. International 2nd Liver Symposium. May 20-22. 2009, Isparta/Türkiye (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Karatosun H, Baydar ML, Hekim Nezih, Yaman Hakan, Ölmez H. Wingate Testi Sonrası Tükürük Laktatının Belirlenmesi: Kan laktatının belirlenmesine alternatif olabilirmi ? IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 24-26 Ekim 2003. Nevşehir (2003)
2- Hilmi Karatosun, M.Numan Tamer. Hipertansiyon Tedavisi: yürüyüş bandı Çalışma Modeli. II. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. 7-8 Mayıs 2009, Konya (2009)
3- Karatosun H, Koyu A, Baydar ML. Blood pressure responses to supramaximal exercise. The 10 th ICHPER. SD EUROPE CONGRESS. NOVEMBER 17-20, 2004. ANTALYA. (2004)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Kefirin Sporcuların Element Düzeylerine Koruyucu Etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı (Yıl:2004)
2- Beden Eğimi ve Spor Bölüm Başkanlığı (Yıl:2005)
3- Beden Eğimi ve Spor Bölüm Başkanlığı (Yıl:2006)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- Talat Turgut. Kadın obezite hastalarında aerobik egzersizin kalp hızı değişkenliğine etkisi. Spor Hekimliği AD, 2010. (2010)
İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
1- Hilmi Mustafa DEMİR. Kuadriseps ve hamstring kaslarına kinesiotape uygulamasının kas kuvvetine, propriosepsiyona ve sıçramaya etkisi. Spor hekimliği anabilim dalı, 2016.rnrn (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Normal koşullarda ve yüksek rakımda akut bir supramaksimal egzersiz sonrası plazma non-enzimatik antioksidanlar ve total antioksidan kapasite. Proje Yöneticisi. 0942-M-04- 17-09-2004 - 17.09.2006 (2016)
2- Normal koşullarda ve yüksek rakımda akut bir supramaksimal egzersiz sonrası plazma non-enzimatik antioksidanlar ve total antioksidan kapasite. Proje Yöneticisi. 0942-M-04- 17-09-2004 - 17.09.2006 (2006)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email hkaratosun(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
11 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.