Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1986
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Pamukkale Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı (2007)
 • Y.Lisans : Pamukkale Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Yeni Türk Dili (2010)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Yeni Türk Dili
 • (2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Himmet BÜKE, "Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 10, ss. 215-229. (2014)
2- Himmet BÜKE, "Firdevsi-i Rumi, Hayatı ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler- Firdevsi-i Rumi, Life and Works About New Information", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt:7 Sayı: 13, ss.481-501 (2015)
3- ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİNDE “PEYGAMBER” TERİMİYLE İLGİLİ KULLANIMLAR/TURKISH STUDİES International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/20 Fall 2016, p. 67-94 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11118rnISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY (2016)
4- FİRDEVSÎ-İ RUMÎ’NİN KAYIP ESERİ: TĀLİʿ-İ MEVLȖD veya TĀLİʿ-İ MEVLȖD-İ KEBİR (BİR YILDIZNÂME ve 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ)/TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisirn2016 Yıl:4, Sayı:8 Sayfa:66-74 ISSN: 2147-8872 (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Himmet BÜKE, "Burdur Halkevi ve Ülker Dergisi", 1. Teke Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2015 (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Himmet BÜKE, "+lA- EKİ ve ÇATI EKLERİYLE KULLANIMINDA TÜRK LEHÇELERİ ÖRNEKLERİ", I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 2014 (2014)
2- ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ VE KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİNDE "TÜRK" VE "TÜRKÇE" KAVRAMLARINA BİR BAKIŞ (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Himmet BÜKE, "Anadolu Türkmen Oyunlarında Çağırgan Örneği", I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ÇOCUK OYUN VE OYUNCAKLARI KURULTAYI, 2015 (2015)
2- MİLLȊ HAFIZA: YÖRÜKLERDE ATALAR SÖZÜ (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Himmet büke, Seydi Ali Reis-Kitabü'l Muhit, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Turgut TOK, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili ABD, 2010. (2010)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- ULUSLARARASI PANEL 21. YÜZYILDA MEHMET AKİF’İ YENİDEN OKUMAK (Bildiriler Kitabı) (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- TÖMER Müdür Yardımcılığı (Yıl:2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Kosova Türkleri Milli Bayramı Programı Kapsamın "Yeni Dünyada Edebiyat" Konulu Panelde Konuşmacı (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 1. Teke Yöresi Türk Boyları Yörük Kültürü İlkeleri ve Araştırmaları Çalıştayı/Panelist (Yıl:2016)
2- Ahmet Yesevi&Fuad KÖPRÜLÜ'yü Anma Programı/Panelist (Yıl:2016)
3- Yakın Tarih Bilinci/Oturum Başkanlığı (Yıl:2016)
4- Gençler Çanakkale'yi Konuşuyor/Oturum Başkanlığı (Yıl:2016)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- “21. Yüzyılda Mehmet Akif Ersoy’u Yeniden Okumak”/Düzenleme Kurulu (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Anadolu Türkmen Oyunlarında Çağırgan Örneği

20.08.2015

...

Yorum : 0 Okunma : 40 Devamı Oku >>

Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish (2014)

27.04.2015

...

Yorum : 0 Okunma : 24 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans

Türk Dili-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
Türk Dili-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu

Lisans

Türk Dili-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Veteriner Fakültesi
Türk Dili-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Veteriner Fakültesi
Türk Dili-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Veteriner Fakültesi
Türk Dili-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Veteriner Fakültesi
Türk Dili-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Veteriner Fakültesi
Türkiye Türkçesi-3 - Süleyman Demirel Üniversitesi / 2016-2017
Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı
Dilbilim-1 - Süleyman Demirel Üniversitesi / 2016-2017
Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı
Türkiye Türkçesi-4 - Süleyman Demirel Üniversitesi / 2015-2016
Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçenin Güncel Sorunları - Süleyman Demirel Üniversitesi / 2015-2016
Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Türkçe-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Türkçe-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Türkçe-1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Türkçe-2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email himmetbuke(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.