Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Bölümü : Hemşirelik
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Sakarya İlkokulu (1989)
 • Orta Okul : Burdur Anadolu Lisesi (1993)
 • Lise : Burdur Anadolu Lisesi (1996)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Biyoloji (2001)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Anatomi (2005-08-24 10:02:43)
 • Doktora : Süleyman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Anotomi
 • (2010-05-18 10:02:43)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Fetal Anatomi

İnsan fetüslerinde organ gelişimi ve anatomisi

İntrauterin gelişimi etkileyen faktörler

İintrauterin dönemdeki beslenmenin anatomik sistemlerin gelişimi ve anatomisi üzerindeki etkileri

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S, Evcil EH, Çetin E. Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12 (1):35-41. (2005)
2- Malas MA, Doğan Ş, Evcil H, Desdicioğlu K, Tağıl SM, Sulak O, Çetin E. Fetal dönemde üst ve alt ekstremite arasındaki büyüme oranları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12 (2):1-8. (2005)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R, Kapucuoğlu N, Malas MA. Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal donemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 2010; 20(3) 149-54 (2010)
2- Malas MA, Desdicioglu K, Cankara N, Evcil EH, Özgüner G. Fetal dönemde fetal yaşın belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;14(1): 20-24. (2007)
3- Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH, Desdicioğlu K. Yenidoğan - Beş Yaş Arası Çocuklarda ve 16-60 Yaş Arası Erişkinlerde 2.-4. Parmak Oranının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;15(3):17-22. (2008)
4- Emine Hilal Evcil, Mehmet Ali Malas, Kadir Desdicioğlu. Review of 13 fetal cases with hepatic veins opening variously into the inferior vena cava within the diaphragm. Anatomy 2009; 3:29-34. (2009)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Desdicioglu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioglu R, Malas MA. Effects of Dimenhydrinate and Ondansetron Used in Pregnant Rats on Postnatal Morphometric Development. Trakya University Faculty of Medicine Balkan Med J. 2011; 28(1): 1-9. (2011)
2- Desdicioglu K, Malas MA, Evcil EH. The Development of the Fetal Duodenum: A Postmortem Study. Fetal Diagnosis and Therapy 2009; 26(1):16-23. (2009)
3- Albay S, Malas MA, Koyuncu E, Evcil EH. Morphometry of the Gallbladder During the Fetal Period. Surg Radiol Anat. 2010 32: 363-369 (2010)
4- Desdicioglu K, Malas MA, Evcil EH. Foetal Development of the Pancreas. Folia Morphol. 2010;69(4):216-24. (2010)
5- Malas MA, Dogan Sevkinaz, Evcil EH, Desdicioglu K. Fetal development of the hand, digits and digit ratio (2D:4D). Early Human Development 2006; 82(7): 469-75. (2006)
6- Malas MA, Evcil EH, Desdicioglu K. Size and location of the fetal diaphragm during the fetal period in human fetuses. Surgical Radiological Anatomy 2007; 29(2): 155-64. (2007)
7- Desdicioğlu K, Bozkurt KK, Uğuz C, Evcil EH, Malas MA. The morphometric development sphicter of oddi in the human fetus during the fetal period: Microscopic study. Balkan Med Journal. 2012; 29: 290-4 (2012)
8- Esenlik, E., Sener, EH., Koçer, G., Malas, MA., “An Investigation into the Morphometric Developments of the Maxillary and Mandibular Arches During the Fetal Period.”, Cleft Palate Craniofac J. 2012 Jan;49(1):p:60-72. Epub 2011 Apr 8.rn (2012)
9- Cankara, N., Desdicioğlu, K., Evcil, EH., Malas, MA., “The impact of pre-fertilization chronic mild stress on postnatal morphometric development.”, J Matern Fetal Neonatal Med., 2012 Feb;25(2):165-73. rnEpub 2011 Jun 22.rn (2012)
10- Esenlik E, Sener EH, Yılmaz HH, Uğuz C, Malas MA. 'Morphometric Evaluation of Craniofacial and Alveolar Arch Structures in Anencephalic Human Fetuses: A Cadaveric Study'. Cleft Palate Craniofac J. 2012 Jul 31. [Epub ahead of print]rn (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Desdicioğlu K, Evcil EH, Uğuz C, Malas MA. Intramusculer seyreden iki farklı nervus suralis olgusu. Turkiye Klinikleri J Neur 2011;6(1):24-7. (2010)
2- Evcil EH, Malas MA. Gebelikte beslenmenin fetal büyüme üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;25(1):49-59. (2008)
3- Şener EH, Uzun A, Malas MA. Maternal obezitenin fetusun prenatal ve postnatal gelişimi üzerine etkileri. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 2011;21(2):112-20. (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Esenlik E, Koçer G, Evcil EH, Malas MA. Fetal dönem boyunca maxiller ve mandibuler arkların gelişimi. 11. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. Hatay, 18-20 Ekim 2009; S-11. (2009)
2- Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S, Evcil EH. Fetal dönem boyunca toraks ve abdomen gelişimi. VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır 2003: P-016; 120. (2003)
3- Albay S. Malas MA, Çetin E, Cankara N, Evcil EH, Karahan N. Fetal dönem boyunca karaciğer gelişiminin araştırılması. I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu. Isparta 21-22 Nisan 2004; P-45. (2004)
4- Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH, Desdicioğlu K, Tağıl SM, Sulak O. Fetal dönem buyunca üst ve alt extremite arasındaki büyüme oranları. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; S 47: 126. (2004)
5- Albay S, Malas MA, Çetin E, Evcil EH. Fetal dönem boyunca safra kesesi gelişimi. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; P 60: 301. (2004)
6- Malas MA, Evcil EH, Desdicioğlu K. Fetal dönem boyunca diafragma ve foramen vena cava gelişimi. 5. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik Kongresi. Mayıs 2006, Antalya; P.048: 49. (2006)
7- Malas MA, Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Ozguner G. Determination of fetal age during the fetal period. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Anatomi Kongresi, Bodrum 2006; P 146: 40. (2006)
8- Desdicioğlu K, Malas MA, Evcil EH. Fetal dönem boyunca duodenum gelişimi. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; O 31. (2007)
9- Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH, Desdicioğlu K. Yenidoğan - erişkin dönemi boyunca 2-4 parmak oranının araştırılması. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; P-11 (2007)
10- Evcil EH, Desdicioğlu K, Cankara N, Malas MA. Hamilelik boyunca nane çayı içen ratların yavrularında yeni doğan-erişkin dönemi boyunca morfometrik büyümenin değerlendirilmesi. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; P-128. (2007)
11- Cankara N, Desdicioğlu K, Evcil EH, Malas MA. Fertilizasyon öncesi uygulanan kronik hafif stresin fetal dönem ve postnatal dönemdeki morfometrik büyüme üzerine olan etkileri. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; P-129. (2007)
12- Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R Malas MA. Gebelikte kullanılan dramamine ve zofranın prenatal ve postnatal morfometrik gelişim üzerine olan etkilerinin araştırılması. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; P-133. (2007)
13- Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R, Kapucuoğlu N, Malas MA. Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal donemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması. Perinatoloji ve Maternal-Fetal Tip Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Su Sesi Deluxe Otel, Antalya P-242. (2008)
14- Evcil EH, Desdicioğlu K, Cankara N, Malas MA. Fetal dönem boyunca burun gelişimi. Uluslararası katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi Mersin 2008;P-94. (2008)
15- Cankara N, Desdicioğlu K, Evcil EH, Malas MA, Yonguç N, Adıgüzel E. Fertilizasyon Öncesi Uygulanan Kronik Hafif Stresin Postnatal Dönemdeki Erişkin Ratların Hipokampusundaki Nöron Sayısı Üzerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi Mersin 2008, O-06. (2008)
16- Desdicioğlu K, Malas MA, Evcil EH. Fetal dönem boyunca pankreas gelişimi. Uluslararası katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi Mersin 2008; P-103. (2008)
17- Kadir Desdicioğlu, Emine Hilal Evcil, Ceren Uğuz, Mehmet Ali Malas. İntramusküler Seyirli İki Farkı Nervus Suralis Olgusu. 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, İstanbul, 2010; P-083. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Evcil EH, Malas MA, Cankara N. The development of the fetal lungs during the fetal period: a postmortem study. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. PPr 112. (2009)
2- Evcil EH, Cankara N, Malas MA. Morphometric development of the sternum during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. P 51. (2009)
3- Evcil EH, Cankara N, Malas MA. Anatomical dimensions and localization of trachea during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. P 53. (2009)
4- Cankara N, Malas MA, Evcil EH. Heart development during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. PPr 45. (2009)
5- Cankara N, Evcil EH, Malas MA. Thymus development during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. P 71. (2009)
6- Esenlik E, Evcil EH, Malas MA. The human fetus cadavers with cleft lip and palate in third trimester: case report. 86th Congress of European Orthodontic Society, Portoraz-Slovenia. June 15-19 2010; P 608. (2010)
7- Malas MA, Dogan S, Evcil EH, Desdicioglu K. Second to fourth digit ratios in human fetuses during the fetal period. 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 September 2005, Kuşadası, Turkey; P-375: 205. (2005)
8- Malas MA, Evcil EH, Desdicioglu K. Size and location ot the fetal diaphragm during the fetal period. 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 September 2005, Kuşadası, Turkey; P-376: 206. (2005)
9- Sener EH, Esenlik E, Uğuz C, Malas MA. Nasal bone length values in the anencephalic human fetuses. A human fetal cadaver study. Joint Meeting of Anatomical Societies, Bursa-Turkey. May 19-22 2011; PP 178. (2011)
10- Sener EH, Uğuz C, Uzun A, Ceyhan BM, Malas MA, Gültekin F. Investigation of the effects of artifical food colorings exposed during prenatal period on the postnatal morphometric development. Joint Meeting of Anatomical Societies, Bursa-Turkey. May 19-22 2011; PP 171. (2011)
11- Malas MA, Uzun A, Uğuz C, Sener EH. Effects of the maternal obesity on the prenatal and postnatal development. Joint Meeting of Anatomical Societies, Bursa-Turkey. May 19-22 2011; PP 158. (2011)
12- Desdicioğlu K, Bozkurt KK, Uğuz C, Evcil EH, Malas MA. The morphometric development sphicter of oddi in the human fetus during the fetal period: Microscopic study. Joint Meeting of Anatomical Societies, Bursa-Turkey. May 19-22 2011; PP 112. (2011)
13- Evaluation of morphometric development of intracranial part of central nervous system during fetal period via magnetic resonance imaging (2012)
Yüksek Lisans Tezi
1- "Fetal dönem boyunca diaphragma gelişiminin araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp-Anatomi, 2005. (2005)
Doktora Tezi
1- "Fetal Dönem Boyunca Akciğer Gelişimi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp-Anatomi, Doktora Tezi, 2010 (2010)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği (1900)
2- Histoloji ve Embriyoloji Derneği (1900)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı (Yıl:2010)
2- Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (Yıl:2011)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2010)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Saglık Yüksekokulu Erasmus Birim Koordinatörü (2010-2011) (Yıl:2010)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Saglık Yüksekokulu Erasmus Birim Koordinatörü (2011-2012) (Yıl:2011)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Saglık Yüksekokulu Farabi Birim Koordinatörü (2010-2011) (Yıl:2010)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Saglık Yüksekokulu Farabi Birim Koordinatörü (2011-2012) (Yıl:2011)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Saglık Yüksekokulu AKTS Birim Koordinatörü (2010-2011) (Yıl:2010)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Saglık Yüksekokulu AKTS Birim Koordinatörü (2011-2012) (Yıl:2012)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Saglık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2010)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Saglık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Uyeligi (Yıl:2011)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Emine Hilal Evcil, "Fetal dönem boyunca diaphragma gelişiminin araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi AD. SDUBAP-0877-YL-04. (2005)
2- Emine Hilal Evcil, "Fetal Dönem Boyunca Akciğer Gelişimi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi AD. Doktora Tez Projesi SDUBAP-1694-D-08. (2010)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi 18-20 Kasım 2011 (2011)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- 15 Ekim 2009 - 15 Ocak 2010 (3 ay) tarihleri arasında Belçika-Gent Üniversitesi Anatomi - Embriyoloji - Histoloji Departmanı'nda araştırma görevlisi olarak bulunma (2009)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3556
Email hilalsener(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 18 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.