Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoEtkin Piyasa Hipotezinin İncelenmesi: G-20 Ülkelerinden KanıtlarKARAKAYA TUTAR Neslihan, DALGAR HÜSEYİNjournal of social2023Uluslararası, Hakemli, Elektronik, 2630-6417
2BAĞIMSIZ DENETİMİN ŞİRKET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYİK DIŞI ŞİRKETLERDE NİTEL BİR ANALİZKINAY BÜLENT, DALGAR HÜSEYİNMuhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi2022Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
3 infoMuhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Benford Yasası\u2019nın Kullanılmasına Yönelik Bir UygulamaKAŞIKCI BAHAR, DALGAR HÜSEYİNSüleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi2021Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
4 infoKurumsal Sürdürülebilirliğin Firmaların Finansal Performansına Etkisi: BIST Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir AraştırmaSAK AHMET FURKAN,DALGAR HÜSEYİNMuhasebe ve Finansman Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
5 infoOTEL İŞLETMELERİNDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ: SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE HEDEF MALİYETLEMENİN ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİKARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,ARISOY KADRİYE,DALGAR HÜSEYİNMuhasebe Bilim Dünyası Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
6 infoİHMAL EDİLMİŞ FİRMA ETKİSİ ANOMALİSİNİN BORSA İSTANBUL'DA TEST EDİLMESİSAK AHMET FURKAN, DALGAR HÜSEYİNMehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Emerging Sources Citation Index
7 infoİŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİGÜLCAN NAZLIGÜL,DALGAR HÜSEYİNMuhasebe Bilim Dünyası Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
8 infoSÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASIDALGAR HÜSEYİN,ÖĞÜNÇ HARUN,KOCAMAN GİZEMMuhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
9 infoKOBİLERİN Kredilendirilme Kararlarında Kredi Skorlama Modellerinin Kullanımı Üzerine Bir AraştırmaÇELİK MUSTAFA,DALGAR HÜSEYİN,TEKŞEN ÖMER,SAK AHMET FURKANMehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, WoS-ESCI
10 infoTürkiye’de Muhasebecilerin Mesleki Rollerini AlgılamalarıDALĞAR HÜSEYİN,TEKŞEN ÖMERMuhasebe ve Finansman Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ulakbim, EBSCO, INDEX COPERNICUS, ASOS, ProQuest
11 infoMERMER SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNİN MUHASEBE-FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMADALĞAR HÜSEYİN,ÇELİK İSMAİL,TEKŞEN ÖMER,YILMAZ TAYFUNMehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ESCI
12 infoDalgar, H., Alparslan, Ali M., Sungur, O. AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:21, 412-420DALĞAR HÜSEYİN,ALPARSLAN ALİ MURAT,SUNGUR ONURMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
13 infoAkademik Personelin Üniversite Memnuniyetini Etkileyen Unsurlar: Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokul/Fakülte KarşılaştırmasıDALĞAR HÜSEYİN,ALPARSLAN ALİ MURAT,SUNGUR ONURMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO, Index Copernicus, OAJI, ResrachBib, ASOS Index, SOBİAD
14Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir UygulamaDALĞAR HÜSEYİN,YILDIRIM FURKANMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS
15Muhasebecilerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Rol Çelişkisi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir AraştırmaDALĞAR HÜSEYİN, TEKŞEN ÖMERMuhasebe ve Finansman Dergisi2014Ulusal, Hakemli, , Ebsco
16Üretim İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Kullanımının İncelenmesi Batı Akdeniz Bölgesi AraştırmasıDALĞAR HÜSEYİN, TEKŞEN ÖMER, TUĞAY OSMANMuhasebe ve Denetime Bakış Dergisi2014Ulusal, Hakemli, , EBSCOhost
17Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Muhasebeye Karşı Tutumlarındaki Değişikliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir AraştırmaTUĞAY OSMAN, DALĞAR HÜSEYİN, TEKŞEN ÖMERMuhasebe ve Finansman Dergisi2014Ulusal, Hakemli, , EBSCOhost
18Kurumsal Yönetim ile Finansal Tablo Manipülasyonu Arasındaki İlişki İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerde Bir AraştırmaDALĞAR HÜSEYİN, PEKİN SAİTMali Çözüm Dergisi2014Ulusal, Hakemli, , EBSCOhost
19 infoMUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMADALGAR HÜSEYİNMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2013Ulusal, Hakemli, Elektronik, ASOS
20 infoFaaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması ile Hesaplanan Maliyetler ile Mevcut Maliyetlerin Karşılaştırılması Mermer İşletmesi ÖrneğiACAR DURMUŞ, DALĞAR HÜSEYİN, AKIN OSMANMuhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV)2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
21 infoİşletmelerin Muhasebeye Bakışı ve Muhasebecilerden Beklentileri Üzerine Bir AraştırmaDALĞAR HÜSEYİNMuhasebe ve Denetime Bakış2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
22 infoİşletmelerin Muhasebe Departmanlarında Hata ve Hileleri Önlemeye Yönelik İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Bir Vaka ÇalışmasıDALĞAR HÜSEYİNMuhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV)2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
23 infoİşletmelerde Maliyet Muhasebesi ile Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması Bir Vaka ÇalışmasıDALĞAR HÜSEYİNMuhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD)2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
24 infoEkonomik Krizlerin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İşletmelerin Finansal Yapılarına Etkileri İngiltere Türkiye KarşılaştırmasıDALĞAR HÜSEYİN, KALKAN ADNAN, KALKAN YUSUFSDÜ İİBF Dergisi2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
25Muhasebe Bilgi Sisteminde Bilgi Güvenilirliğinin İncelenmesi Göller Bölgesinde Faaliyette Bulunan Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir AraştırmaTEKŞEN ÖMER, COŞKUN ALİ, DALĞAR HÜSEYİNMuhasebe ve Denetime Bakış2011Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
26Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir AraştırmaDALĞAR HÜSEYİN, ÇELİK İSMAİL, MORTAŞ MUSTAFASDÜ İİBF Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
27Gelecekteki Anlık Sonuçları Önemseme Kişilik Özelliğinin Kredi Kullanma Tercihleri ile İlişkisine Yönelik Bir AraştırmaDALĞAR HÜSEYİN, ALPARSLAN ALİ MURAT, BİNİCİ ÖMERZonguldak Karaelmas Ünv. SBE Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
28Finansal Krizlerin İşletmelerin Finansman Kararlarına Etkileri İMKB de İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir AraştırmaGENÇTÜRK MEHMET, DALĞAR HÜSEYİN, YILMAZ TAYFUNCumhuriyet Ünv. İİBF Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
29Kurumsal Yönetimin İşletmelerin Finansal Yapısına Etkileri İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi XKURY Üzerine Bir İncelemeDALĞAR HÜSEYİN, ÇELİK İSMAİLFinans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
30Maliyet Yönetim Aracı Olarak Altı Sigma Kuramsal Bir YaklaşımDALĞAR HÜSEYİN, TAŞ SEBAHATTİN, CEVHER EZGİ, AKIN OSMANSüleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi2010Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
31BÖLGESEL KALKINMADA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINI ROLÜ VE BUCAK ÖRNEĞİDALĞAR HÜSEYİN,TUNÇ HAKAN,KAYA MURATMEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ2009Ulusal, Hakemli, Basılı, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, SCİENTİFİC INDEXİNG SERVİCES ve RESEARCHBİB
32Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamalarının Genel Bir Değerlendirilmesi ve Batı Akdeniz Bölgesine Yönelik UygulamaKALAYCI ŞEREF, TEKŞEN ÖMER, DALĞAR HÜSEYİNMuhasebe ve Finansman2005Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
33 infoEntelektüel Sermayenin Ölçülmesinde Muhasebe Bilgi Sisteminin KatkısıACAR DURMUŞ, DALGAR HÜSEYİNMuhasebe ve Denetime Bakış Dergisi2005Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN