Dersler

Ders Adı Seviye Ders Saati Akademik Yıl Açıklama
1MUHASEBE DENETİMİYüksek Lisans32022-2023
2UYGULAMALI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARIDoktora32022-2023
3FİNANSAL RAPORLAMA VE ANALİZYüksek Lisans32022-2023
4MALİYET MUHASEBESİLisans32022-2023
5DENETİMDoktora32014-2015
6FİNANSAL YÖNETİMYüksek Lisans32014-2015
7MALİYET MUHASEBESİ ILisans32014-2015
8MALİYET YÖNETİMİDoktora32013-2014
9DENETİMDoktora32013-2014
10MUHASEBE DENETİMİYüksek Lisans32013-2014
11FİNANSAL YÖNETİMYüksek Lisans32013-2014
12YÖNETİM MUHASEBESİLisans32012-2013
13MUHASEBE STANDARTLARILisans32012-2013
14MALİYET MUHASEBESİ IILisans32011-2012
15MALİYET MUHASEBESİ ILisans32011-2012
16FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİLisans32011-2012