Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Meslek Mensuplarının TMS TFRS Uygulamalarına Bakış Açıları ve Farkındalık Düzeyleri Bir Alan AraştırmasACAR DURMUŞ, BAYRİ OSMAN, DALĞAR HÜSEYİN, ÖZDEMİR OZAN28. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMUTam metin bildiri, ,
2Kurumsal Kaynak Planlaması Çalışmaları Kapsamında Üretim Takip ve Muhasebe Bilgi Sistemi Entegrasyonu Bir Vaka ÇalışmasıDALĞAR HÜSEYİN, TEKŞEN ÖMER, YILDIZ AHMET HÜSREV31. Türkiye Muhasebe Eğitimi SempozyumuTam metin bildiri, Elektronik,