Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Y.Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Çalışma İlişkileri ve Yönetimi Anabilim Dalı (13.11.1996)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : İşletme
 • (12.07.2007)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Turan G., Çiçek H., 2007. Türkiye'de İşsizlik ve Yoksulluğun İzmir'e Özgün Nitelikleri ve Çözüm Önerisi, Çimento İşveren Dergisi, Cilt 21, Sayı 5, 24-33, Eylül. (2007)
2- Çiçek H., Demirel M., 2010. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanım Özellikleri üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, s.121-130. (2010)
3- Turan G., Çiçek H., 2011. Türkiye'de Özelleştirme Sosyal Destek Projesi Kapsamında İş Kuluçkaları Uygulaması, Çimento İşveren Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, Mart, s.12-24. (2011)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çiçek H., Demirel M., Onat O.K., 2010. İşletmelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma:Burdur ili Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.15, Sayı:2, s.187-206 (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çiçek H., Kebapçı H., 2010, Göller Bölgesi Teknokenti, Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan- 03 Mayıs, Isparta. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Turan G., Çiçek H., 2008, Can Business Incubators Be A Model for Small and Medium-Sized Enterprises under Regional Development Strategy in Albania? First International Conference on Management and Economics "Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective" ICME'08, March 28-29, Tirana, Albania (2008)
2- Turan G., İbicioğlu H., Çiçek H., 2008, A Modeling Of Social-Local Based Business Incubator As A Regional Development Strategy: Assessing Of "The Business Improvement Centers (Isgems)" In Turkey, 4th International Strategic Management Conference, June 19-21, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (2008)
3- Çiçek H., Demirel M., 2009, Meslek Yüksekokullarında Staj Uygulamaları ve Sigorta İşlemleri, I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYO'S 2009, 27-29 Mayıs, Konya (2009)
4- Demirel M., Çiçek H., 2009, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Gelecekleri ile İlgili Düşünceleri, I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYO'S 2009, 27-29 Mayıs, Konya. (2009)
5- Çiçek H., Demirel M., Onat O. K., 2009, İşletmeler ve Sanal Dünya, Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Diyalog (International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue), 24-28 Eylül, Isparta. (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- Türkiye'de Vakıf Müessesesinin Sosyo-ekonomik Fonksiyonları - (İzmir İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Üzerine Bir Araştırma) (1996)
Doktora Tezi
1- Stratejik Bir Yenilik Geliştirme Aracı Olarak İş Kuluçkaları ve Türkiye İçin Bir Model Denemesi (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Gölhisar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2005)
2- Gölhisar Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı (Yıl:2007)
3- Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı (Yıl:2009)
4- Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan V. (Yıl:2009)
5- Gölhisar MYO Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı (Yıl:2010)
6- Gölhisar MYO Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
7- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2012)
8- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2013)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Gölhisar Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2004)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Çiçek H., Demirel M., Onat O. K., İşletmeler ve Sanal Dünya: Burdur İli İşletmelerinin Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma, Proje No:0073-NAP-09 (2009) Proje Yürütücüsü. (2009)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Stratejik Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 90 248 213 2 5 35
Email hcicek(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 19 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.