Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Y.Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Çalışma İlişkileri ve Yönetimi Anabilim Dalı (13.11.1996)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : İşletme
 • (12.07.2007)
 • Doçenlik Dal : Yönetim ve Strateji (06.03.2018)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Turan G., Çiçek H., 2007. Türkiye'de İşsizlik ve Yoksulluğun İzmir'e Özgün Nitelikleri ve Çözüm Önerisi, Çimento İşveren Dergisi, Cilt 21, Sayı 5, 24-33, Eylül. (2007)
2- Çiçek H., Demirel M., 2010. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanım Özellikleri üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, s.121-130. (2010)
3- Turan G., Çiçek H., 2011. Türkiye'de Özelleştirme Sosyal Destek Projesi Kapsamında İş Kuluçkaları Uygulaması, Çimento İşveren Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, Mart, s.12-24. (2011)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çiçek H., Demirel M., Onat O.K., 2010. İşletmelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma:Burdur ili Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.15, Sayı:2, s.187-206 (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çiçek H., Kebapçı H., 2010, Göller Bölgesi Teknokenti, Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan- 03 Mayıs, Isparta. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Turan G., Çiçek H., 2008, Can Business Incubators Be A Model for Small and Medium-Sized Enterprises under Regional Development Strategy in Albania? First International Conference on Management and Economics "Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective" ICME'08, March 28-29, Tirana, Albania (2008)
2- Turan G., İbicioğlu H., Çiçek H., 2008, A Modeling Of Social-Local Based Business Incubator As A Regional Development Strategy: Assessing Of "The Business Improvement Centers (Isgems)" In Turkey, 4th International Strategic Management Conference, June 19-21, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (2008)
3- Çiçek H., Demirel M., 2009, Meslek Yüksekokullarında Staj Uygulamaları ve Sigorta İşlemleri, I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYO'S 2009, 27-29 Mayıs, Konya (2009)
4- Demirel M., Çiçek H., 2009, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Gelecekleri ile İlgili Düşünceleri, I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYO'S 2009, 27-29 Mayıs, Konya. (2009)
5- Çiçek H., Demirel M., Onat O. K., 2009, İşletmeler ve Sanal Dünya, Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Diyalog (International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue), 24-28 Eylül, Isparta. (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- Türkiye'de Vakıf Müessesesinin Sosyo-ekonomik Fonksiyonları - (İzmir İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Üzerine Bir Araştırma) (1996)
Doktora Tezi
1- Stratejik Bir Yenilik Geliştirme Aracı Olarak İş Kuluçkaları ve Türkiye İçin Bir Model Denemesi (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Gölhisar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2005)
2- Gölhisar Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı (Yıl:2007)
3- Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı (Yıl:2009)
4- Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan V. (Yıl:2009)
5- Gölhisar MYO Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı (Yıl:2010)
6- Gölhisar MYO Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
7- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2012)
8- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2013)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Gölhisar Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2004)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Çiçek H., Demirel M., Onat O. K., İşletmeler ve Sanal Dünya: Burdur İli İşletmelerinin Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma, Proje No:0073-NAP-09 (2009) Proje Yürütücüsü. (2009)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Stratejik Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 90 248 213 2 5 35
Email hcicek(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.