Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Kan Gurubu : AB- Rh +
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Fen Bilgisi Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : -
 • Yabancı Dil 3 : -
 • İlk Okul : Gülistan İlkokulu- ISPARTA (1995)
 • Orta Okul : Milli Piyango Anadolu Lisesi- ISPARTA (1999)
 • Lise : Mürşide Ermumcu Anadolu Öğretmen Lisesi- ISPARTA (2001)
 • Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kimya Öğretmenliği (2007)
 • Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Doktora Dal : Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği
 • (2013)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hatice BELGE CAN

Doğum Tarihi: 27 TEMMUZ 1983

E-Mail: hbelgecan@mehmetakif.edu.tr

Unvanı: Doktor

Doktora Tez Başlığı:

EFFECT OF STRUCTURING COOPERATIVE LEARNING BASED ON CONCEPTUAL CHANGE APPROACH ON STUDENTS’ UNDERSTANDING OF THE CONCEPTS OF MIXTURES AND THEIR MOTIVATION

(KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA DAYALI İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYİ YAPILANDIRMANIN ÖĞRENCİLERİN KARIŞIM KAVRAMLARINI ANLAMALARI VE MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ)

Doktora Tez Danışmanı:

      Doç. Dr. Yezdan BOZ

Yayınlar

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • A1. Belge-Can, H., & Boz. Y. (2011). Evaluation of eleventh grade Turkish pupils’ comprehension of general chemistry concepts. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(2), Article 8.

  A2. Belge-Can, H., (2012). Students’ attitudes toward school chemistry: The effect of interaction between gender and grade level. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 13(1), Article 16.

  A3. Belge-Can, H., & Boz. Y. (2012). A cross-age study on high school students’ attitudes toward chemistry. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(3), 82-89.

  A4. Belge-Can, H., & Boz, Y. (2014-Online First). Structuring cooperative learning for motivation and conceptual change in the concepts of mixtures. International Journal of Science and Mathematics Education. DOI: 10.1007/s10763-014-9602-5

 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 • B1. Belge-Can, H. & Boz, Y. (2012). A cross-age study on high school students’ attitudes toward chemistry. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 26-28 April.

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 • C1. Belge-Can, H. & Boz, Y. (2012). Yaş ve cinsiyetin ilköğretim öğrencilerinin fen dersini öğrenme yaklaşımlarına etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran.

  C2. Belge-Can, H. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme ortamları ile ilgili algılarının değerlendirilmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran.

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 • D1. Belge-Can, H. & Boz, Y. (2011). Onbirinci sınıf lise öğrencilerinin genel kimya konularını kavramaları. XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 8-10 Eylül.

  Üyelikler

        Journal of Education and Training, Yayın Kurulu Üyeliği

  Hakemlikler

        Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching

  Projeler

        Kavramsal Değişim Koşullarına Dayalı İşbirlikli Öğrenme Durumlarının Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Karışımlar Konusu ile İlgili Kavramları Anlamaları Üzerine Etkisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, BAP 05-01-2012-003, 2011-2012, Projede Araştırmacı. 

  İLGİ ALANLARI

  İlgi alanı girilmemiş

  Yayınlar ve Faaliyetler

  YAYINLAR

  SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  1- Students' attitudes toward school chemistry: The interaction between gender and grade level (2012)
  2- A cross-age study on high school students' attitudes toward chemistry (2012)
  Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
  1- Yaş ve cinsiyetin ilköğretim öğrencilerinin fen dersini öğrenme yaklaşımlarına etkisi (2012)
  2- İlköğretim öğrencilerinin öğrenme ortamları ile ilgili algılarının değerlendirilmesi (2012)
  Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
  1- A cross-age study on high school students' attitudes toward chemistry (2012)
  Doktora Tezi
  1- Kavramsal Değişim Yaklaşımına Dayalı İşbirlikli Öğrenmeyi Yapılandırmanın Öğrencilerin Karışım Kavramlarını Anlamaları ve Motivasyonu Üzerine Etkisi (2013)

  EDİTÖRLÜK

  Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
  1- Journal of Education and Training Yayın Kurulu Üyeliği (Süre : 2014 Yıl)
  2- Journal of Education and Training Yayın Kurulu Uyeliği (Süre : 2015 Yıl)

  HAKEMLİK

  SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
  1- Uluslararası Dergide Hakemlik (2013 Yıl)
  2- Uluslararası Dergide Hakemlik (2014 Yıl)
  3- Uluslararası Dergide Hakemlik (2014 Yıl)
  4- Uluslararası Dergide Hakemlik (2015 Yıl)

  İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

  Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
  1- Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
  2- Eğitim Bilimleri Enstitusu Yönetim Kurulu Uyeliği (Yıl:2015)

  SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


  DİĞER

  Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
  1- BAP Projesi (2013)

  Makaleler, Yazılar

  Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

  Dosyalar

  Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

  Fotoğraflar

  Fotoğraf Eklenmemiş.

  Duyurular

  Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

  Dersler

  Önlisans


  Lisans


  Lisanüstü

  İletişim

  İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

  Telefon 0248213 4048
  Email hbelgecan(at)mehmetakif.edu.tr
  Web Sitesi -
  Adres -


  Ad Soyad   
  Eposta  
  Yorum  
  19 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.