Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : o+
 • Birimi : Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Gıda İşleme
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : ingilizce
 • İlk Okul : Seka Çocuk Dostları İlkokulu Dalaman-Muğla (1981)
 • Orta Okul : Merkez Ortaokulu Muğla (1984)
 • Lise : Turgut Reis Lisesi Muğla (1987)
 • Lisans : İstanbul Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : veteriner fakültesi
 • Lisans Bölüm : veteriner hekimlik (1992)
 • Y.Lisans : İstanbul Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : veteriner fakültesi (1992)
 • Doktora : Yüzüncüyıl üniversitesi
 • Doktora Dal : Veteriner İç Hastalıkları
 • (2000)
 • Doçenlik : Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Veteriner İç Hastalıkları (2005)
 • Profesörlük : Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Veteriner İç Hastalıkları (2011)
ÖZGEÇMİŞ

Projelerde Aldığı Görevler 

1.Van kedilerinde feline corona virus enfeksiyonlarının seroprevalansı üzerine araştırmalar. YYÜ BAPB. 2005-VF-B02. (Proje yürütücüsü). (Sonuçlandı).

2.Van yöresi koyunlarında maedi-visna hastalığının seroprevalansının ELİSA yöntemiyle belirlenmesi ve histopatolojik olarak incelenmesi. YYÜ BAPB 2007-VF-B09. (Proje yürütücüsü). (Sonuçlandı).

3.Van ve yöresi koyunlarında Q hummasının seroprevalansının tespiti üzerine çalışmalar. YYÜ BAPB 2007-VF-B10. (Yardımcı araştırıcı). (Sonuçlandı).

4. Van yöresinde ineklerde Neospora caninum antikorlarının seroprevalans: abortus ve infertilite olguları ile ilişkisinin araştırılması. YYÜ BAPB 2007-VF-B06. (Yardımcı araştırıcı). (Sonuçlandı).

5. Helichrysum plicatum DC ve Tanacetum balsamita L bitkilerine ait uçucu yağ ekstrelerinin sağlıklı ve diabetli fareler üzerinde antidiabetik etkisinin araştırılması. YYÜ BAPB 2008-VF-B060. (Proje yürütücüsü). (Sonuçlandı).

6.Helichrysum plicatum DC ve Tanacetum balsamita L. dietileter ekstrelerinin sıçanlar üzerinde antienflamatuar etkisinin araştırılması. YYÜ BAPB 2007-VF-B08. (Yardımcı araştırıcı). (Sonuçlandı).

7.Helichrysum plicatum DC ve Tanacetum balsamita L dietileter ekstrelerinin sıçanlar üzerinde karaciğer koruyucu etkisinin araştırılması. YYÜ BAPB 2007-VF-B08. (Yardımcı araştırıcı). (Sonuçlandı).

8.Van yöresi sığırlarda Listeria monocytogenes enfeksiyonlarının ELİSA yöntemi ile araştırılması, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, 2001-SHMYO-97, Yardımcı Araştırıcı, (sonuçlandı).

9.Van yöresi koyun, keçi ve sığırlarında Toxoplasma gondii seroprevalansının indirekt hemaglutinasyon ( IHA ) testi ile tespiti,  Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, 2000-SHMYO-75, Yardımcı Araştırıcı, (sonuçlandı).

10.Van yöresi sığırlarda Listeria monocytogenes enfeksiyonlarının ELİSA yöntemi ile araştırılması, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, 2001-SHMYO-97, Yardımcı Araştırıcı, (sonuçlandı).

Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

1. Türkdoğan M.K., Ağaoğlu, Z., Yener, Z., Şekeroğlu, R., Akkan H.A., Avcı M.E. (2001) The role of antioxidant vitamins (C and E), selenium and nigella sativa in prevention of liver fibrosis and cirrhosis in rabbits: New Hopes. Dtsch. Tierarztl. Wschr. 108, 71-73.

2.Ertekin, A., Mert, N., Akgül, Y., Karaca, M., Akkan, H.A., Keleş, İ. (2003) An investigation on blood gases and some haematological-biochemical parameters in experimentally induced liver cirrhosis of dogs. The Indian Veterinary Journal, 80: 625-627.

3.Ertekin, A., Karaca, M., Akkan, H.A., Cemek, M., Ormancı, N. (2003) Köpeklerde gentamisin nefrotoksikozisinde lipit peroksidasyonu, antioksidan maddeler, antioksidan vitaminler ve bazı hematolojik-biyokimyasal parametre düzeylerinin araştırılması. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences.27: 535-540.

4. Akkan, H.A., Karaca, M., Tütüncü, M., Değer, S., Keleş, İ., Ağaoğlu, Z. (2003) Serologic and microscopic studies on Babesiosis in horses in the Eastern Border of Turkey. Journal of Equine Veterinary Science. 23 (5): 181-183.

5.Tütüncü, M., Akkan, H.A., Karaca, M., Ağaoğlu, Z., Berktaş, M. (2003) Prevalance of Toxoplasmosis in Van Cats in Turkey. The Indian Veterinary Journal, 80: 730-732.

6. Solmaz, H., Aksakal, A., Tütüncü, M., Akkan, H.A., Boynukara, B. (2003) Investigation on carriage of Clostridium difficile in Van Cats. The Indian Veterinary Journal, 80: 845-847.

7.Ceylan, E., Akkan, H.A., Tütüncü, M., Ağaoğlu, Z.T. (2003) Nephrotoxic effect of amphotericin B administered in different doses and infusion mode in dogs. Acta Vet. Brno, 72: 229-234.

8.Akkan, H.A., İlhan, Z., Karaca, M., Tütüncü, M., Gençcelep, M., Gülhan, T. (2003) Die wirksamkeit von cloxacillin und micanfin bei der behand-lung der multifaktoriellen binde hautentzündung von Van katzen. Kleintierpraxis. 48 (9): 553-558.

9. Karaca, M., Ceylan, E., Akkan, H.A., Keleş, İ. (2003) Blood biochemicals and gaseous changes in lactic acidosis in sheep. The Indian Veterinary Journal. 80: 47-49.

10.Tütüncü, M., Ayaz, E., Yaman, M., Akkan, H.A. (2003) The seroprevalance of Toxoplasma gondi in sheep, goats and cattle detected by Indirect Haemaglatination (IHA) test in the region of Van, Turkey. The Indian Veterinary Journal, 80: 401-403.

11.Tütüncü, M., Akkan, H.A., Karaca, M., Ceylan, E., Berktaş, M., Ağaoğlu, Z. (2004) Seronegativity of Equine Infectious Anemia in the East Border of Turkey. The Indian Veterinary Journal, 81: 614-615.

12. Arıkan, Ş., Akkan, H.A. (2004) Titres of naturally occuring alloantibodies against feline blood group antigens in Turkish Van Cats. Journal of Small Animal Practice, 45: 289-292.

13.Solmaz, H., Tütüncü, M., Akkan, H.A., Aksakal, A., Gülhan, T., Boynukara, B. (2004) Brucellosis in horses around Van, Turkey. The Indian Veterinary Journal, 81: 748-749.

14.Akkan, H.A., Gençcelep, M., Karaca, M., Ceylan, E., Tütüncü, M., Ağaoğlu, Z.T., Aytekin, İ. (2004) The effects of succinylcholine on some clinical haemotological and biochemical parameteres in dogs. The Indian Veterinary Journal, 81: 718.

15.Solmaz, H., Tütüncü, M., Akkan H.A., Boynukara, B., Aksakal, A. (2004) Seroprevalance of brucellosis in stray dogs in the region of Van, Turkey. The Indian Veterinary Journal, 81: 1086-1088.

16. Akkan, H.A., Karaca, M., Tütüncü, M., Özdal, N., Yüksek, N., Ağaoğlu, Z., Değer, S. (2005) Haemobartonellosis in Van cats. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 29: 709-712.

17. Tütüncü, M., Solmaz, H., Akkan H.A., Karaca, M., Ağaoğlu, Z. (2005) Seroprevalance of Listeria monocytogenes infection in cattle in Van, Turkey. The Indian Veterinary Journal, 82: 926-928.

18.Karaca, M., Tütüncü, M., Akkan, H.A., Yüksel, H., Keleş, İ., Ağaoğlu, Z.T. (2006) Dermatitis solaris and its treatment in van cats. The Indian Veterinary Journal. 83(12):1309-1310.

Uluslar Arası Tebliğler 

Mert, N., Akkan, H.A., Dede, S., Ağaoğlu, Z.T., Ertekin A., Karaca, M. (2000) Effect of Nigella sativa, vitamin C, E and Se on the levels of trace element in the rabbit fur with experimetal intestinal bowel cancer. SMCC, Rabat, Morocco, May 3-6.

Ulusal Hakemli Dergiler

1.Şındak, N., Alkan, İ., Ağaoğlu, Z.T., Baydaş, B., Akkan H.A., Aslan, L. (1998) Van kedilerinde Tiletamin-Zolazepam anestezisinin klinik tablo ve kan gazları üzerine etkisi. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 9(1-2): 32-35

2.Ağaoğlu, Z.T., Akgül, Y., Ceylan, E., Akkan, H.A. (2000) Van yöresi köpeklerinde Dirofilaria immitis’in yaygınlığı. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11(2): 41-43.

3. Ağaoğlu, Z.T., Berktaş, M., Akkan, H.A., Ceylan, E. (2000) Opisthorchis felineus in a Van Cat: Case Report. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 11(2): 65-66.

4. Keleş, İ., Ertekin, A., Karaca, M., Ekin, S., Akkan, H.A. (2000) Sığırların leptospirozisinde serum sialik asit ve lipid bağlı sialik asit düzeyleri üzerine araştırma. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11(1): 121-122.

5.Ertekin, A., Keleş, İ., Ekin, S., Karaca, M., Akkan, H.A. (2000) Kan parazitli hayvanlarda sialik asit ve lipid bağlı sialik asit düzeylerinin araştırılması. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11(1): 34-35.

6.Ertekin, A., Ağaoğlu, T.Z., Akkan, H.A., Karaca, M. (2000) Deneysel bağırsak kanserinde çörek otu (Nigella sativa), vitamin E ve selenyumun serüloplazmin, glutasyon ve lipid bağlı sialik asit seviyelerine etkileri. Fırat Tıp Derg., 2:9, 48-53.

7.Yener, Z., Tütüncü, M., Yüksel, H., Akkan, H.A., (2001) Bir Van kedisinde bronşioyoalveoler karsinom. Vet. Bil. Derg., 17,3:111-116.

8.Ertekin, A., Bakır, B., Karaca, M., Akkan, H.A., Şahin, A. (2001) The effect of dyprone overdoses on the levels of lipid peroxidation, glutathione and ceruloplasmin in dogs. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 12 (1-2): 105-107.

9.İlhan, Z., Gençcelep, M., Akkan, H.A., Aksakal, A. (2001) Van Kedilerinde Multifaktöryel Konjuktivitis. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 12(1-2): 53-58.

10.Tütüncü, M., Akkan, H.A., Babür, C., Ayaz, E., Karaca, M. (2001) The seroprevalance of Toxoplasma gondii in sheep detected by Sabin-Feldman Dye test in the region Van, Turkey. YYU Vet. Fak. Derg. 12 (1-2): 33-35.

11. Akkan, H.A., Tütüncü, M., Karaca, M., Çiftçi, İ.H., Yüksek, N., Ağaoğlu, Z. (2002) Van yöresi atlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. YYÜ Vet. Fak. Derg. 13 (1-2), 12: 43-44.

12.Solmaz, H., Akkan, H.A., Tütüncü, M., Karaca, M., Ekin, İ.H., Kutlu, İ. (2002) Van ve yöresinde atlarda listeriozisin seroprevalansı. YYU Vet. Fak. Derg. 13 (1-2): 62-63.

13. Gençcelep, M., Tütüncü, M., Akkan, H.A., Etlik, Ö. (2003) Kedilerde solunum fazı ve canlı ağırlığın ultrasonografik karaciğer boyutları üzerine etkisi. YYU Vet. Fak. Derg. 14 (1): 56-58.

14. Ceylan, E., Karaca, M., Akkan, H.A., Keleş, İ., Kutlu, İ (2005): Van yöresi sokak köpeklerinde Listeriosisin Seroprevalansı. YYÜ Sağ.Bil. Derg. 8(1-2): 15-17.

15. Akgül, Y., Karaca, M., Kaya, A., Akkan, H.A. (2006) Köpeklerde akut ve kronik karaciğer toksikasyonlarında serum nitrat ve nitrit düzeyleri üzerine araştırmalar. YYÜ Sağ. Bil. Derg. 9(1): 160-166.

16. Akkan, H.A., Karaca, M. (2003) Veteriner iç hastalıklarında antibiyotiklerin kullanımı. YYÜ Vet. Fak. Derg. 14 (2): 72-77.

17.Karaca, M., Tütüncü, M., Him, A., Akkan, H.A., Özbek, H. (2005) Kakule (Eletteria cardomom L.) uçucu yağ ekstresinin antienflamatuvar aktivitesinin sıçanlar üzerinde araştırılması. YYÜ Vet. Fak. Derg. 16 (2): 27-30.

18. Karaca, M., Ayaz, E., Tütüncü, M., Gül, A., Akkan, H.A. (2005) Van yöresi atlarında helmint enfeksiyonlarının yayılışı ve bazı kan parametreleri. YYÜ Vet. Fak. Derg. 16 (2): 71-74.

19. Karaca, M., Tütüncü, M., Akkan, H.A., Özdal, N., Değer, S., Ağaoğlu, Z. (2005) Van kedilerinde babesiosis. YYÜ Vet. Fak. Derg. 16 (2):87-88.

20.Karaca, M., Akkan, H.A., Tütüncü, M., Özdal, N., Değer, S., Ağaoğlu, Z.A (2007) Cytauxzoonosis in Van Cats. YYU vet. Fak derg. 18 (1):37-39.

21.Karaca, M.,  Kılıçalp, D., Keleş, İ.,  Akkan, H.A (2007)  Süksinilkolin’in Köpeklerde Elektrokardiyogram ve Kalp Atım Sayısı Üzerine Etkisi  YYU vet. Fak derg. 18 (1):41-44.

22.Karaca, M..,  Babür, C., Çelebi, B., Akkan, H.A., Tütüncü, M., Keleş, İ., Uslu, B.A., Kılıç, S. (2007) Investigation on the Seroprevalence of Toxoplasmosis, Listeriosis and Brucellosis in Goats living in the region of Van, Turkey YYU Vet. Fak Derg. 18 (1):45-49.

23.Karaca, M., Özbek, H., Him, A., Tütüncü, M., Akkan, H.A., Kaplanoğlu, V. (2007): Investigation of anti-inflammatory activity of bergamot oil. Eur. J. Gen. Med. 4(4):176-179.

24. Ayaz, E., Türel, İ., Özdal, N.,  Akkan, H.A, Özbek, H., Keleş, İ. (2007): Comparison of the effects of local and uncontrolled levamisole preparations on mice naturally infected with Aspicularis tetraptera. Türkiye Parasitol Derg. 31(2):112-114.

 İdari Görevler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hast AB Dalı Başk.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Akademisyenler Derneği

Veteriner İç Hastalıkları Derneği

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- An investigation on blood gases and some haematological-biochemical parameters in experimentally induced liver cirrhosis of dogs. The Indian Veterinary Journal, 80: 625-627. (2003)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0 248 213 2274
Email hasanaltanakkan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.