Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1970
  • Birimi : Eğitim Fakültesi
  • Bölümü : Eğitim Bilimleri
  • Anabilim Dalı : Eğitim Programları ve Öğretimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR


EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- "Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemler Konusunda Uygulanan Çoklu Zekâ Kuramının Öğrencilerin Başarısına Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2010, Burdur. (2010 Yıl)
2- "Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Zekâ Alanlarıyla Biyoloji Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2010, Burdur. (2010 Yıl)
3- "İlköğretim 3. Sınıflarda Öğretme-Öğrenme Sürecinin Betimlenmesine İlişkin Bir Durum Çalışması". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010, Burdur. (2010 Yıl)
4- "KATLI ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARIYA, TUTUMA VE SINIF YÖNETİMİNE ETKİSİ" DEU. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011, İZMİR. (2011 Yıl)
5- "BEYİN UYUMLU ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRLANAN ÖĞRETİM TASARIMIN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMESİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". DEU. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011, İZMİR. (2011 Yıl)
6- "DO YOUR TEACHERS BEHAVE EFFECTIVELY?". DEU. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011, İZMİR. (2011 Yıl)
7- "Öğretmenlerin Pedagojik Yeterlilikleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011, Burdur. (2011 Yıl)
8- "İLKÖĞRETİMDE GELİŞMELER VE YENİ YÖNELİMLER"Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2012, BURDUR (2012 Yıl)
9- "İLKÖĞRETİM I. KADEME VERİLEN PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi.2011, İZMİR. (2011 Yıl)
10- "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDAKİ ETKİLEŞİM ÖRÜNTÜLERİ". DEU, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011, İZMİR. (2011 Yıl)
11- "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞMAK İSTEMEDİKLERİ İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR". DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011, İZMİR.rn (2011 Yıl)
12- "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GEREKLİLİĞİ". DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012, İZMİR. (2012 Yıl)
13- "İlköğretim II.Kademe Matematik Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanması ve Denetlenmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2012, BURDUR (2012 Yıl)
14- "6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı “Demokrasinin Serüveni” Ünitesinin Değerlendirilmesi" MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011, BURDUR. (2011 Yıl)
15- "Kavram Öğretiminde Etkili Bir Strateji TGA (Tahmin Et – Gözle – Açıkla)“Bitkilerde Madde Taşınması”. MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011, BURDUR.rn (2011 Yıl)
16- "Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşımı Temel Alan 5E Modeli ve Öğretimde Kullanılabilirliği" MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012, BURDUR. (2012 Yıl)
17- "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012, BURDUR. (2012 Yıl)
18- "Kişisel Sorumluluk Bağlamında İnsanın Kendini Tanıması ve İnsan Doğası" SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012, BURDUR. (2012 Yıl)
19- "Öğrenci Başarısını Etkileyen Teori ve Yaklaşımlar Üzerine Yapılan Araştırmalar: 1990-2011" İlköğretim Online Dergisi, 2012. (2012 Yıl)
20- "Sosyal Bilgiler Dersinde Çocuktan Çocuğa Öğretim Yaklaşımına İlişkin Uygulama Örnekleri" lköğretim Online Dergisi, 2012. (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2012)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2011)
3- Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2013)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2013)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2012)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2014)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2007)
2- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2009)
3- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2011)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2011)
5- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2008)
6- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2010)
7- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2012)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tefenni Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2009)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilciliği (Yıl:2010)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Kurul Üyeliği (Yıl:2008)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Mezuniyet Komisyon Üyesi (Yıl:2012)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi (Yıl:2012)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilciliği (Yıl:2011)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilciliği (Yıl:2012)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
9- Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
10- Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonu Üyeliği (Yıl:2011)
11- Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonu Üyeliği (Yıl:2012)
12- Pedagojik Formasyon Eğitimi Birimi Eğitim Bilimleri Bölümü Temsilciliği (Yıl:2010)
13- BAP Komisyon Üyeliği (Yıl:2011)
14- BAP Komisyon Üyeliği (Yıl:2012)
15- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Üyeliği (Yıl:2012)
16- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi Eğitim-Öğretim Alt Kurulu Üyesi (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 24. 11. 2008 Tarih ve saat 16:30 da Müjde Akdeniz FM radyosu CanlıYayında "Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Sorunları" konulu 15 dk'lık konuşma (Yıl:2008)
2- 09. 09. 2008 Tarih ve saat 16:30 da Müjde Akdeniz FM radyosu CanlıYayında "Eğitim Öğretimde Ortaya Çıkan Sorunlar" konulu 15 dk'lık konuşma (Yıl:2008)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Kızılırmak, F. (2008). İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Görüşleri (Isparta İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta. (2008)
2- Temizsoylu, A. (2010). Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Burdur. (2010)
3- Göçer, G. (2011). İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIFLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BURDUR İLİ ÖRNEĞİ). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Burdur. (2011)
4- Uyar, M. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışmada Öğrenme Stratejileri Kullanım Sıklığının ve Akademik Başarılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta. (2008)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyal Kullanım Kursu, 2-29 Temmuz 1999. SDÜ-Isparta(Dünya Bankası Destekli MEB Projesi(Akademik Danışmanlık). (1999)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Göçer, G. (2011). İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIFLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BURDUR İLİ ÖRNEĞİ). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Burdur. (2011)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyal Kullanım Kursu, 2-29 Temmuz 1999. SDÜ-Isparta(Dünya Bankası Destekli MEB Projesi(Öğretim Elemanı)) (1999)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 20. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI (2011)
Ulusal jüri üyeliği
1- Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Sema Özan (2008)'ın "Öz ve Akran Değerlendirmenin Temel İletişim Becerileri Üzerindeki Etkileri" konulu doktora tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2008)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Binnur Savaş (2008)'ın "Ses Temelli Tümce Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar" konulu yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2008)
3- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi İlker Usta(2008)'nın "Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenen Beyin Temelli Öğrenme Uygulaması" konulu yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2008)
4- Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği (2008)
5- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Fatih Kocaman(2008)'ın "İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Yazılımlarını Kullanma Düzeyleri (Burdur İli Örneği)". yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği (2008)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans öğrencisi Sıdıka Ahu Coşkun(2009)'un "Fen Bilgisi Öğretiminde Karikatür Kullanımının Başarı, Motivasyon ve Tutumlar üzerine Etkisi" konulu yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2009)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans öğrencisi Yasemin Aksu (2009)'nun "Fen ve Teknoloji İle Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Burdur İli Örneği) konulu yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2009)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans öğrencisi Zeynep Erkorkmaz (2009)'ın "İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Bilime ve Bilim İnsanına Bakış Açıları" konulu yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2009)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans öğrencisi Gülşah ARDIÇ(2009)'ın. İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Orman Kavramını Algılamaları: Fenomenografik Bir Araştırma (Burdur ili Örneği). konulu yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2009)
10- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler yüksek lisans öğrencisi Burcu Özgün(2009)'ün "İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yön Kavramını Algılamaları" konulu yüksek lisans tezi savunma sınavı jüri üyeliği. (2009)
11- 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Eğitim Programları ve Öğretim) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı Mülakat Sınavında Jüri Üyeliği (2009)
12- 10-24 Ağustos 2009 tarihleri arasında MAKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veye Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmeliğin 9. Maddesi Uyarınca Giriş Sınavı Jüri Üyeliği. (2009)
13- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Aytaç KARAKAŞ(2010)'ın "Öğretmenlerin Yaşadıkları Çevrede Bulunan Milli Parka Yönelik Görüşlerinin Araştırılması" konulu yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2010)
14- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans öğrencisi Eda Burcu Bayrak(2010)'ın. "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Senaryo Temelli Öğrenme İle İlgili Görüşleri." konulu yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2010)
15- 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Eğitim Programları ve Öğretim) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı Mülakat Sınavında Jüri Üyeliği (2010)
16- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler yüksek lisans programı öğrencisi Melike Tunçay (2011)'ın. yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2011)
17- 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı Mülakat Sınavında Asil Jüri Üyeliği (2011)
18- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anablilim Dalı Tezli Yüksek lisans öğrencisi Nurhayat Gürel'in tez savunma sınavı yedek jüri üyeliği. (2012)
19- Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Dokktora Programı Emel Nalan ŞENOL'un doktora tez savunma sınavı yedek jüri üyeliği. (2011)
20- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Yunus YURT'un tez savunma sınavı jüri üyeliği (2012)
21- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ruhi UYSAL'ın tez savunma sınavı yedek jüri üyeliği (2011)
22- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Faruk Salih ŞEKER'in tez savunma sınavı yedek jüri üyeliği (2011)
23- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Enver TÜRKSOY'un tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2012)
24- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Didem ÇAKMAK'ın tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2011)
25- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Faik YILMAZ'ın tez savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2011)
26- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Mustafa ATAKAN'ın tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2011)
27- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Saide KARAÇALLI'nın tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2011)
28- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Gülnaz ÇELEN'in tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2011)
29- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans öğrencisi Dilek KARACA'nın tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2011)
30- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans öğrencisi Mehmet KARABAL'ın tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2011)
31- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Okay IŞLAK'ın tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2011)
32- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Gürkan GÖÇER'in tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2011)
33- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi İrem NAMLI'nın tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2011)
34- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Hatice TÜRKSEVER'in tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2011)
35- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Abdül TEKİN'in tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2012)
36- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Fatih AKIN'ın tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2012)
37- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Mehmet BOZKURT'un tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2012)
38- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği tezli yüksek lisans öğrencisi Uğur TOZKOPARAN'nın tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2012)
39- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yüksek lisans programı öğrencisi Sabahaddin Aslan'ın yüksek lisans tezi savunma sınavı jüri üyeliği (2012)
40- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans programı öğrencisi Sedat Turgut'un yüksek lisans tezi savunma sınavı jüri üyeliği. (2012)
41- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı sınıf öğretmenliği yüksek lisans programı öğrencisi Ramazan Peker'in yüksek lisans tezi savunma sınavı yedek jüri üyeliği. (2012)
42- İl Milli Eğitim Danışma Kurulu üyeliği (2010)
43- İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Üyeliği (2010)
44- Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi M. Onat CİHANOĞLU(2008)'un "Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarından Öz ve Akran Değerlendirmenin İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkileri" konulu doktora tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2008)
45- Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Canan KOÇ (2007)'un "Aktif Öğrenmenin Okuduğunu Anlama, Eleştirel Düşünme ve Sınıf İçi Etkileşim Üzerindeki Etkileri" konulu doktora tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2007)
46- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencisi Esra ÇAKAR(2008)'ın yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2008)
47- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim yüksek programı öğrencisi Miray UYAR(2008)'ın yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2008)
48- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim yüksek programı öğrencisi Fadime KIZILIRMAK(2008)'ın yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2008)
49- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim yüksek programı öğrencisi Ayşen TEMİZSOYLU(2010)'un yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2010)
50- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim yüksek programı öğrencisi Turhan Halık PEKCAN(2009)'ın yüksek lisans tezi savunma sınavı yedek jüri üyeliği. (2009)
51- 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Eğitim Programları ve Öğretim) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı Mülakat Sınavında Jüri Üyeliği (2008)
52- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans öğrencisi Hasan USLU(2009)'nun yüksek lisans tezi savunma sınavı yedek jüri üyeliği. (2009)
53- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Oğuz AY(2013)'ın yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2013)
54- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans öğrencisi Nazmiye Şadiye ÖNAL(2013)'ın yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2013)
55- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Peogramı öğrencisi Ayşegül ŞENLİTÜRK'ün tez savunma sınavı asil jüri üyeliği (2013)
56- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Emine TARTAR(2013)'ın yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2013)
57- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Niyazi GÖKKAYA(2013)'nın yüksek lisans tezi savunma sınavı yedek jüri üyeliği. (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email harunsahin(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.