Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1979
 • Kan Gurubu : A RH-
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Burdur Turan İlkokulu (1989)
 • Orta Okul : Burdur Anadolu Lisesi (1993)
 • Lise : Burdur Anadolu Lisesi (1996)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kimya (2000)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Kimya (2004-09-10 09:41:59)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Kimya
 • (2011-02-09 09:41:59)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Kimya

Analitik Kimya

Enstrümantal Kimya

Kromatografi

Spektroskopi

İlaç, Gıda ve Çevre Analizleri

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Isparta Bölgesindeki Gül Yağının Kimyasal İçeriğinin GC-MS ve FTIR Spektroskopisi Tekniği İle İncelenmesi (2006)
2- Determination of pKa values of opipramol in acetonitrile-water binary mixtures by using chromatographic and spectrophotometric methods (2011)
3- Validation of Method for Simultaneous Determination of Paracetamol and Phenylephrine in Pharmaceutical Formulation By Reversed Phase Liquid Chromatography (2011)
4- Determination of Fatty Acid, C, H, N and Trace Element Composition in Grape Seed by GC/MS, FTIR, Elemental Analyzer and ICP/OES (2011)
5- Seçilen Bazı Pestisitlerin Bal Örneklerinde Analizi (2012)
6- Dondurularak Saklanan Kirazlardaki Pestisit Kalıntı Miktarlarının Zamanla Değişimi (2014)
7- Eskişehir’de Halk Arasında Kullanılan Bazı Bitkilerdeki Ağır Metal ve Besin Elementlerinin Belirlenmesi (2015)
8- Determination of fruit characteristics, fatty acid profile and total antioxidant capacity of Mespilusrngermanica L. fruit (2015)
9- Effect of Environmental Factors on Heavy Metal Content of Raw Milk (2016)
10- GIDA AMAÇLI YETİŞTİRİLEN HAYVANLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMININ HALK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ (2016)
11- Determination of Trace Amounts of Zirconium and Fluoride in Tap Water andrnBottled Water Samples Using High Performance Liquid Chromatography (2016)
12- Chemical Characterization of Lavandula angustifolia Mill. as a Phytocosmetic Species and Investigation of its Antimicrobial Effect in Cosmetic Products (2017)
13- Effect of Feeding Management and Seasonal Variation on Fatty Acid Compositionrnand Tocopherol Content of Cows’ Milk in Region of West Mediterranean, Turkey (2017)
14- Pesticide residues and total antioxidant capacity of organic and non-organic apples and farmers (2017)
15- Phenolic Content of Some Dietetic Tea Products in Turkey (2017)
16- Analytical Method Development and Validation of Phenothrin, Promecarb and Penconazole in Tobacco using Liquid Extraction andrnGas Chromatography (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Isparta İlindeki elma bahçelerinde yaygın kullanılan chlorpyrifos ve diazinon'un kalıntı düzeylerinin HPLC ile belirlenmesi (2003)
2- Infrared Spectral Composition of Rose Oil From Turkey (2009)
3- Chromatographic Determination of pKa Values of Some Water-Insoluble Arylpropionic Acids and Arylacetic Acids in / Acetonitrile-Water Media (2011)
4- Tocopherol, Carotene, Phenolic Contents and Antibacterial Properties of Rose Essential Oil, Hydrosol and Absolute (2009)
5- The Combined Effect of the Organic Modifier Content and pH of the Mobile Phase on the Chromatographic Behavior of Some Arylpropionic and Arylacetic Acids for Optimize Their Liquid Chromatographic Determinations, Chromatographia, 2012,DOI:10.1007/s10337-012-2255-z (2012)
6- Pesticide residues analysis in human milk samples in Isparta Region (Turkey) (2013)
7- Pesticide Residues Analysis In Lake Water And Sediment Samples From The Golcuk National Park (2014)
8- The Effects of Pasteurization, Ultraviolet Radiation and Chemiclal Preservatives on Microbial Spoilage and Scent Composition of Rose Water (2013)
9- Determination of adsorptive and catalytic properties of copper, silver and iron contain titanium-pillared bentonite for the removal bisphenol A from aqueous solution (2016)
10- Metals Determination by Microwave Digestion ICP-OES of Some Dietary Supplements and Diet Products in Turkey (2017)
11- In vitro α-Glucosidase and α-Amylase Enzyme Inhibitory Effects in Elaeagnus angustifolia Leaves Extracts (2017)
12- Effectiveness of Liquid-Liquid Extraction,rnSolid Phase Extraction, and Headspace Technique forrnDetermination of Some Volatile Water-Soluble Compounds of Rose Aromatic Water (2017)
13- Application of Differential Scanning Calorimetry and Fourier Transform Infrared Spectroscopy to the Study of Metoprolol-Excipient and Lisinopril-Excipient Compatibility (2018)
14- Analysis of acrylamide in drinking water by SPE and GC–MS (2019)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Determination of fruit characteristics, fatty acid profile and total antioxidant capacity of Istanbul Medlar Variety (Mespilus germanica L.) (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- 37 Adet Yağ Asidinin Ayrımı ve Çeşitli Yağlara Uygulaması (2006)
2- Gaz Kromatografisi Headspace Sistemi İle Süt Ürünlerinde Bazı Aroma Bileşenlerinin Analizi (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Benzimidazole grubu fungusitlerden carbendazim'in GC(NPD) ile belirlenmesi (2002)
2- Normal Faz Sıvı Kromatografi ile Serumda E vitamini Analizi (2002)
3- Isparta İlindeki, Elma Bahçelerinde Yaygın Kullanılan Chlorpyrifos ve Diazinon kalıntı düzeylerinin HPLC ile Belirlenmesi (2003)
4- Kanda Bulunan Çeşitli Pestisit Kalıntılarının GC ile Analizi (2006)
5- Elma Suyunda GC İle Pestisit Analizi (2006)
6- Kekik Suyunda Bulunan Bazı Uçucu Bileşenlerin GC-MS Analizi (2006)
7- Bazı Serbest Yağ Asitlerinin Metanolik HCl Ortamında Türevlendirillmesindeki Koşulların İncelenmesi (2006)
8- Sularda GC ile THM Analizi (2006)
9- Anne Sütünde Bazı Pestisit Kalıntılarının Analizi (2007)
10- Gül ve Gül Yağında Bazı Pestisit Kalıntılarının GC Analizi (2007)
11- Kanda Bulunan Bazı Uçucu Bileşenlerin HS/GC ile Analizi (2007)
12- Zeytin Yağında Bulunan Bazı Uçucu Bileşenlerin HS/GC İle Analizi (2007)
13- Miseller sıvı kromatografi yöntemiyle hidrofobisitenin tayini (2007)
14- Ev Yapımı Pekmezlerde Fenolik Madde, Mineral Madde Ve Aroma Bileşenlerinin Analizi (2008)
15- Euphorbia Sp. (Euphorbiaceae)'nin Yağ Asidi İçeriğinin GC/MS İle Belirlenmesi (2008)
16- Çeşitli Tahin Örneklerinde E Vitamini Ve Yağ Asidi Bileşenlerinin Analizi (2008)
17- GC/MS ve FT/IR Tekniği İle Isparta Bölgesinden Elde Edilen Bazı Uçucu Yağ İçeriğinin İncelenmesi (2008)
18- Lavantanın (Lavandula x intermedia Emeric ex Loiseleur) Damıtma Ve Ekstraksiyon Ürünlerinde Koku Bileşenlerinin Tayini (2008)
19- Gül Suyundan Farklı Çözücüler Kullanılarak Elde Edilen Uçucu Yağların Koku Bileşenlerinin Karşılaştırılması (2008)
20- Uçucu Yağların Anti-Bakteriyel ve Anti-Quorum Sensing (Çevreyi Algılama Sistemi) Özellikleri (2008)
21- Çeşitli Yağ Örneklerinin Anti-Bakteriyel Özellikleri (2008)
22- -Estradiolün GC/MS Yöntemiyle Analizi İçin BSTFA Türevlendiricisi İle Çalışmada Optimum Koşulun Belirlenmesi (2008)
23- Labidostomis rufa (Coleoptera, Chrysomelidae)'nın Yağ Asidi Kompozisyonunun GC/MS İle Belirlenmesi. (2008)
24- Bazı Yenilebilir Kara Salyangozu Türlerindeki Yağ Asitlerinin Kromatografik Analizi (2008)
25- İndometazinin GC/MS Yöntemiyle Analizi İçin BSTFA Türevlendiricisi İle Çalışmada Optimum Koşulun Belirlenmesi (2008)
26- 17-Alfa -Estradiol, B-Estradiol, Estrone ve 17-a Etinil Estradiolün Hplc Yöntemi İle Analizi (2008)
27- Bazı NSAİD Grubu İlaçların Asetonitril-Su İkili Karışımındaki pKa Değerlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini (2008)
28- Stachys cretica L. subsp. anatolica Rech. fil. endemik türüne ait uçucu yağ bileşiklerinin tayini (2010)
29- Bal örneklerinde pestisit kalıntı analizleri, toplam antioksidan kapasitesi ve toplam oksidan kapasite sonuçları (2010)
30- Isparta İli ve İlçelerinden Temin Edilen Sütlerde Ağır Metal Kontaminasyonunun Belirlenmesi (2012)
31- Elaeagnusangustifolia (İğde)’de Bulunan Bazı Fenolik Asitlerin Belirlenmesi (2014)
32- Meme Kanseri Gelişiminde Risk Faktörleri Oluşturan Östronun Ticari Sütlerde Miseller Sıvı Kromatografi İle Belirlenmesi (2014)
33- Farmasötik Formülasyonda Lisonopril ve Hidroklorotiyazitin Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemi İle Tayini (2014)
34- Dietik ve Gıda Takviyesi Ürünlerde Bazı Ağır Metal Analizleri (2016)
35- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖRTÜLÜ MEVKİİ’NDE YETİŞTİRİLEN LAVANTA BİTKİSİ (Lavandula angustifolia Mill.) ÖZÜTLERİNİN KREMLERDE KULLANIMI VE ANTİ-MİKROBİYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ (2016)
36- Chemical Characterization of Lavandula angustifolia Mill. which is arnPhytocosmetic Species and Investigation of Its Antimicrobial Effect inrnCosmetic Products (2016)
37- Galantaminin Protonasyon Sabitinin Asetonitril-Su İkili Karışımlarında UV-VIS Spektroskopi Yöntemi ile Tayini (2017)
38- Compatibility Study Between Amlodipine and Excipients Using Spectroscopic and Thermal Techniques (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- The Investigation of RP-LC of Zr(IV)(5-Br-PADAP) and Hf(IV)(5-Br-PADAP) Complexes in Methanol Water Binary Mixtures (2004)
2- Determination of Protonation Constants of Some Resorcinol Derivatives (PAR and TAR) in Organic Solvent-Water Mixtures (2004)
3- SOME PHENOLICS FROM ACACIA DEALBATArnLINK GROWING IN TURKEY (2018)
4- ANALYSIS OF TETRACYCLINE ANTIBIOTICSrnIN WASTEWATER SAMPLE USING SOLIDrnPHASE EXTRACTION WITH REVERSED PHASErnLIQUID CHROMATOGRAPHY METHOD (2018)
5- BURDUR HALK PAZARI VE UCUZLUK PAZARLARINDAN ALINAN KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE AĞIR METAL ANALİZİ (2018)
6- EVİMİZİ VE SAĞLIĞIMIZI SÜSLEYEN BİTKİ: KOLYOS (PLECTRANTHUS SCUTELLARİOİDES (L.) R. BR.) (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Chromatographıc pKa Values of Fenoprofen And Ibuprofen In Acetonitrile-Water Media (2009)
2- Determination of dissociation constants of several sulfonamides by potantiometry in methanol, 2-prophanol, THF-water binary mixtures (2007)
3- Determination of pKa Values of Clofibric Acid and Bezafibrate in Hydroorganic Media By Spectroscopic Method (2009)
4- The Changes Of the Pesticide Residues in Frozenly Preserved Cherries Through The Time (2009)
5- Tarım İlaçlarının Olası Çevre Etkileri (2009)
6- Pesticide Residues Analysis in Water and Soil Samples from Gölcük National Park (2010)
7- Spectroscopic pKa Values Of Proton Pump Inhibitors In Acetonitrile Water Binary Mixtures (2011)
8- Determınatıon Of pKa Values Of Benzimidazole Derivatives With Potentiometric Method In Methanol-Water Binary Mixtures (2011)
9- MULTI-WAVELENGTH SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF ACID DISSOCIATION CONSTANTS OF FENOPROFEN AND INDOMETHACIN IN ACETONITRILE-WATER BINARY MIXTURES (2013)
10- Assesment of fat soluable vitamin changes in the hplc composition of cow milks in the lake district according to different nutrition ways and seasons (2014)
11- Synthesis and Characterization of Some Novel Plant Oil Based Cryogels (2015)
12- APPLICATION OF DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY AND FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY TO THE STUDY OF SOME DRUG-EXCIPIENT COMPATIBILITY (2016)
13- The Solute Deblockedor That Account for the Ionization of Some Propionic Acid and Acetic Acid Class of Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs for Determination of Dissociation Constants (2016)
14- Synthesis and Characterization of Novel Cryogels: Removal from Some Heavy Metals Ions in Wastewater (2016)
15- STUDIES ON PHYSICAL/CHEMICAL COMPATIBILITY BETWEEN HERBAL EXCIPIENTS AND CARVEDILOL USING SPECTROSCOPIC AND THERMAL TECHNIQUES (2017)
16- SIMULTANEOUS DETERMINATION OF GALLIC ACID AND RUTIN IN DIETARY TEA PRODUCTS USING RP-HPLC/DAD DETECTION (2017)
17- Analysis Method for Pesticide Residues in Biological Matrices and Breast Milk: Mass Spectrometry (2017)
18- BAZI NSAID GRUBU BİLEŞİKLERİN İYONLAŞMA SABİTLERİNİN ASETONİTRİL-SU İKİLİ KARIŞIMLARINDA UV-VİS SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİ İLE TAYİNİ (2017)
19- Gıda ve su numunelerinde akrilamid tayini için analitik yöntemler: numune hazırlama-kütle spektrometresi (2017)
20- Amlodipinin İyonizasyon Sabitlerinin (pKa) UV-Spektroskopi 96-well Microtiter Plate ile Hızlı Belirlenmesi (2017)
21- PREDICTION OF THE DIFFERENCE BETWEEN BIORELEVANT pKa VALUES and ITS pKa at 25˚C FOR SOME NSAIDs by USING ABRAHAM’S FIVE LSER SOLVATION DEblockedORSrn (2017)
22- Micellar liquid chromatography in the context of greenrnanalytical chemistry (2018)
23- Green methods: Sample preparation and ChromatographyrnTechnique (2018)
24- ANTİBİYOTİK KULLANIMININ İNSAN VErnHAYVAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ (2018)
25- ASMADA KALLUS KÜLTÜRLERİ İLErnANTOSİYANİNLERİN ÜRETİMİ (2018)
26- PREPARATİF YÜKSEK PERFORMANSLI SIVIrnKROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE BİTKİrnEKSTRAKTLARINDAN BİOAKTİFrnBİLEŞİKLERİN SAFLAŞTIRILMASI (2018)
27- TIBBI AMAÇLA KULLANILAN BİTKİLERDEKİrnFENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONU (2018)
28- SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OFrnPKA VALUES OF CARVEDILOL INrnACETONITRILE-WATER BINARY MIXTURES (2018)
29- PREDICTION OF RETENTION BEHAVIOUR OF SOME NSAIDS:RELATION BETWEEN CHROMATOGRAPHIC DATA AND ABRAHAM SOLUTE DEblockedORS (2018)
30- Preparation, Characterization and Removal of Some Heavy Metals from Sulfuric Acid by Thiourea Derivatives Preparation, Characterization of Modified-Layered Double Hydroxide Composites (2018)
31- Synthesis and Characterization of Cellulose Acetate-DPC-MgAl-LDH Microfibrils and Removal of Metal From Aqueous Solutions (2018)
32- Benzoylthioure-Modified MCM-41 for Heavy Metal Remover (2018)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Human & Experimental Toxicology (2011 Yıl)
2- Human & Experimental Toxicology (2012 Yıl)
3- Human & Experimental Toxicology "Effect of nicotine pre-treatment on arsenic toxicity inrnexperimental rats" (2012 Yıl)
4- Chemosphere (2013 Yıl)
5- Analytical Letters (2013 Yıl)
6- Internatio​nal Journal of Environmen​tal Analytical Chemistry (2014 Yıl)
7- Human & Experimental Toxicology (2015 Yıl)
8- Microchemical Journal (2018 Yıl)
9- Journal of Chromatographic Science (2019 Yıl)
10- Journal of Chemical & Engineering Data (2019 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (2016 Yıl)
2- Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (2016 Yıl)
3- Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (2016 Yıl)
4- Management of Environmental Quality (2016 Yıl)
5- Karaelmas Science and Engineering J (2017 Yıl)
6- GIDA DERGİSİ (2017 Yıl)
7- Akademik Gıda (2017 Yıl)
8- Akademik Gıda (2017 Yıl)
9- Management of Environmental Quality (2017 Yıl)
10- Management of Environmental Quality (2017 Yıl)
11- Akademik Gıda (2018 Yıl)
12- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2018 Yıl)
13- Bilge International Journal of Science and Technology Research (2018 Yıl)
14- Akademik Gıda (2018 Yıl)
15- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2019 Yıl)
16- Süleyman Demirel üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2019 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Meme Kanseri Gelişiminde Risk Faktörleri Oluşturan Endojen Östrojen ve Östrojen Metabolitlerinin Ticari Sütlerde Miseller Sıvı Kromatografi İle Belirlenmesi (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Çeşitli uçucu yağlarda yağ örneklerinin Pseudomonas aerugihosa suşunda çevreyi algılama sistemine etkisinin araştırılması (0)
2- Molekül eleklerinde adsorbe edilen fosfor içerikli organik bileşiklerin, anilin ve türevlerinin kırmızıaltı spektroskopisi ve elementel çözümleme ile incelenmesi (0)
3- Pestisit kalıntı analiz laboratuvarı altyapı projesi (0)
4- Diagnostik koroner anjiografi sonuçlarına göre tanı konmuş sağlam bireylerde, ateroskleroz ve ektatik damar hastalarında serum organofosfat düzeylerinin karşılaştırılması (0)
5- Zirkonyumun 2-5 ve florür ile verdiği kompleksin ters faz sıvı kromatografik davranışının incelenmesi (0)
6- Doğal sularda ve atık sularda bazı analjezik kalıntılarının tayinleri için LC/MS ve GC/MS yöntemlerinin optimizasyonu (0)
7- Sülfatiazol, fitalilsülfatiazol, sülfometaksazol ve sülfoetoksipiridin pKa değerlerinin organik çözücü-su ikili karışımlarında tayini (0)
8- 6602C-ZF18-164 (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Boyar Madde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması (Bursiyer) (2012)
2- 116Z837 (2017)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (2018)
2- ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ (2018)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi (2008)
2- 3. Kromatografi Kongresi (2002)
3- 8.UAKK (2016)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Barcelona Ünv. (2003)
Ulusal jüri üyeliği
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (18.07.2016) (2016)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (14.12.2016) (2016)
3- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (11.10.2016) (2016)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği (09.11.2016) (2016)
5- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (10.10.2016) (2016)
6- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (09.08.2016) (2016)
7- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (27.07.2016) (2016)
8- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (25.05.2016) (2016)
9- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (29.08.2016) (2016)
10- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (24.08.2016) (2016)
11- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (27.01.2017) (2017)
12- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (05.05.2017) (2017)
13- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Jüri Üyeliği (16.05.2017) (2017)
14- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Jüri Üyeliği (25.05.2017) (2017)
15- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Jüri Üyeliği (20.062017) (2017)
16- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (13.07.2017) (2017)
17- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği (02.12.2017) (2017)
18- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Jüri Üyeliği (06.12.2017) (2017)
19- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği (08.12.2017) (2017)
20- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı YüLisans Savunma Sınav Jüri Üyeliği (04.01.2018) (2018)
21- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Sınav Jüri Üyeliği (11.01.2018) (2018)
22- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı YüLisans Savunma Sınav Jüri Üyeliği (23.02.2018) (2018)
23- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (03.05.2018) (2018)
24- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (14.05.2018) (2018)
25- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği (15.05.2018) (2018)
26- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (11.06.2018) (2018)
27- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (12.06.2018) (2018)
28- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (25.06.2018) (2018)
29- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (25.06.2018) (2018)
30- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (25.06.2018) (2018)
31- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (25.06.2018) (2018)
32- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (02.07.2018) (2018)
33- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Doktora Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (30.07.2018) (2018)
34- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (06.08.2018) (2018)
35- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Jüri Üyeliği (15.08.2018) (2018)
36- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Doktora Tez Jüri Üyeliği (14.12.2018) (2018)
37- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim dalı Doktora Tez Jüri Üyeliği (21.01.2019) (2019)
38- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabili Dalı Doktora Tez Jüri Üyeliği (08.01.2019) (2019)
39- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği (30.01.2019) (2019)
40- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği (13.03.2019) (2019)
41- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Jüriliği (21.03.2019) (2019)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 3244/ 2791
Email halecanbay(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
11 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.