Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Birimi : Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Lisans Fakülte : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
  • Lisans Bölüm : Jeofizik Mühendisliği Bölümü (2000)
  • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Y.Lisans Dal : Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı (2003)
  • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Doktora Dal : Jeoloji Anabilim Dalı
  • (2011)
ÖZGEÇMİŞ

1976 yılında Isparta Şarkîkaraağaç’ta doğdu.  Lisans eğitimini 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda, doktorasını Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Anabilim Dalı’nda 2011 yılında tamamladı.  1994-2013 yılları arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde değişik kademelerde teknik personel ve yönetici olarak görev yaptı. 2013 yılından itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır
İLGİ ALANLARI

Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uygulamalı Klimatoloji, Neotektonik

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Aksu, H. H., Hepdeniz K. (2016). Burdur’da Yıllık ve Aylık Ortalama Maksimum Hava Sıcaklığı Dağılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Haritalanması ve Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (Ek 1), 202-214. (2016)
2- Aksu, H. H., (2017). Isparta’nın Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Bağıl Nem Dağılışı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (Özel 1), 56-65. (2017)
3- Aksu, H. H., Görmüş M., Kanbur, M. Z., (2017). Sığ Sualtı Yapıların Belirlenmesinde Yer Radarı (GPR) Uygulaması: Beyşehir Gölü Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (Özel 1), 38-43. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Hasan Hüseyin Aksu, Mehmet Zakir Kanbur, Muhittin Görmüş, (2017). Investigation of the Kumdanlı and surrounding faults on the Eğirdir Lake by conducting ground penetrating radar (GPR) profiles. Arabian Journal of Geosciences, DOI 10.1007/s12517-017-3162-2. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Aksu, H. H., Türker A. E., (2007). Zemin Taşıma Gücü Katsayılarının ve İçsel Sürtünme Açısının Kayma Dalgası Hızlarıyla (Vs) Bulunması. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta. Bildiriler Kitabı, Cilt 4, 193-201. (2007)
2- Aksu H. H., (2012). Karaağaç'ın İklim Değerleri. Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni, 14-15 Eylül 2012, Isparta. Bildiriler Kitabı, 247-250. (2012)
3- Aksu, H. H., Kanbur, M. Z., Görmüş M., (2008). Kumdanlı Fayının Egirdir Gölü Üzerinden Yer Radarı (Gpr) ile Incelenmesi. Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik Ve Uzaktan Algılama Sempozyumu, 30 Nisan – 2 Mayıs 2008, İzmir. Genişletilmiş Özetler Kitabı, 182-185. (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Aksu, H.H., (2010). Bölgesel İklim Değişikliği ve Hava Tahmininde Isı Adası. Uluslararası Katılımlı 1. Meteoroloji Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2010, Ankara, Bildiri Kitabı, 366p. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Aksu, H. H., Kanbur, M. Z., Görmüş M., (2015). Kumdanlı Fayının Eğirdir Gölü Üzerinden Yeni Yer Radarı (GPR) Verileri ile Yorumlanması. Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015, Burdur. Bildiriler Kitabı, 62-68. (2015)
2- Aksu, H. H., (2016). Burdur’da Ortalama Nispi Nemin Zamansal Ve Alansal Dağılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Analizi. 5th International Vocational Schools Symposium, 18-20 May 2016, Prizren, KOSOVA. Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 33-39. (2016)
3- Aksu, H. H., Kılıç B., Arabacı, E., (2016). Burdur İli Gelecekteki Yıllık Toplam Yağış Miktarı Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Tahmini. 5th International Vocational Schools Symposium, 18-20 May 2016, Prizren, KOSOVA. Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt 1, 890-892. (2016)
4- Aksu, H. H., (2016). Adana’nın Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Nem Dağılışı, Geographical information systems (GIS) based distribution of relative humidity in Adana, Turkey. International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016, Ankara. Bildiriler Kitabı, 845-858. (2016)
5- Aksu, H. H., (2017). Adana’nın Uzun Yıllar Aylık ve Yıllık Ortalama Minimum Hava Sıcaklığı Dağılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Haritalanması ve Analizi. 6th International Vocational Schools Symposium, 18-20 May 2017, Saraybosna, BOSNA HERSEK. Bildirililer Kitabı, Cilt 1, 309-316. (2017)
6- Aksu, H. H., (2017). Isparta’nın Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Buhar Basıncı Dağılışı. 6th International Vocational Schools Symposium, 18-20 May 2017, Saraybosna, BOSNA HERSEK. Bildirililer Kitabı, Cilt 3, 309-316. (2017)
7- Aksu, H. H., Görmüş M., Kanbur, M. Z., (2017). Sığ Göllerin Batimetrisinin Belirlenmesinde Yer Radarı (Gpr) Uygulaması: Beyşehir Gölü Örneği. 6th International Vocational Schools Symposium, 18-20 May 2017, Saraybosna, BOSNA HERSEK. Bildirililer Kitabı, Cilt 2, 90-93. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Aksu, H. H., Görmüş M., Kanbur, M. Z., (2015). Beyşehir Gölü Fayı Ve Çevresindeki Fayların Beyşehir Gölü Üzerinden Yer Radarı (GPR) İle İncelenmesi. Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015, Burdur. Bildiriler Kitabı, 461.rn (2015)
2- Aksu, H.H., (2016). Burdur’da Aylık Ortalama Minimum Hava Sıcaklığı Dağılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Haritalanması Ve Analizi. 5th International Vocational Schools Symposium, 18-20 May 2016, Prizren, KOSOVA. Poster Bildiriler Kitabı, 162-168p. (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı (Yıl:2014)
2- Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı. (Yıl:2015)
3- Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı. (Yıl:2016)
4- Mermer ve Doğal Taş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü. (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Isparta'da Toprak Kaynaklı Isı Pompası Uygulama Alanının Jeofizik Ve Meteorolojik Verilerinin Elde Edilmesi (2003)
2- Egirdir ve Beysehir Gölü Havzası Tektoniginin Jeofizik Çalısmalarla Yorumlanması (2007)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Isparta Korunan Dogal Alanlarında Doga Egitimi I (2007)
2- Isparta Korunan Dogal Alanlarında Doga Egitimi II (IDE-2) (2008)
3- Isparta Korunan Dogal Alanlarında Doga Egitimi III (IDE-3) (2010)
4- Isparta Korunan Dogal Alanlarında Doga Egitimi IV (IDE-4) (2011)
5- Isparta Korunan Dogal Alanlarında Doga Egitimi V (IDE-5) (2012)
6- Kızıldag Milli Parkında Doga Egitimi (2012)
7- Doga Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yaz Okulu (2013)
8- Isparta Korunan Dogal Alanlarında Doga Egitimi VI (IDE-6) (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email haksu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
12 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.