Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1974
 • Kan Gurubu : A rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Türkçe Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Kale Lisesi
 • Lisans : İnönü Üniv. Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : Türk Dili ve Edeb. Öğrt.
 • Y.Lisans : Dokuz Eylül Üniv. Eğitim Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Türkçe Eğitimi (2003-01-15 09:36:17)
 • Doktora : Ankara Üniv.
 • Doktora Dal : Dilbilim (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi)
 • (2008-06-06 09:36:17)
 • Doçenlik Dal : Türkçe Eğitimi
ÖZGEÇMİŞ

1975 yılında Antalya’nın Demre ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki eğitimini aynı ilçede tamamladı. Yüksek öğretimini İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünde 1993-1997 tarihleri arasında tamamladı. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde öğretmenlik yaşamıma başladı. Bu sırada Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programını kazanarak 2000 yılında lisansüstü eğitimine başladı. Bu süreç içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans eğitimini 2003 yılında tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dilbilim (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi) Bölümüne doktora eğitimi için kabul edildi. 2008 yılında doktora eğitimimi tamamladı. 2009 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2013 tarihinde doçentlik unvanını aldı. Halen aynı bölümde görev yapmakta olan yazar, metindilbilim, ders kitabı inceleme, okuma, yazma ve dinleme becerileri bağlamında Türkçe eğitimiyle ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Yazar evli ve iki çocuk babasıdır

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Okuma ve Anlamlandırma Becerilerinin Kazandırılması (2010)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Halk Edebiyatı ve Eğitim Nasrettin Hoca Fıkraları Özelinden Bir Değerlendirme (2012)
2- Türkçe Ders Kitaplarındaki Etkinlikler (2014)
3- Ders Kitabı Değerlendirme Üzerine Ayrı Bakış Açılarına Göre Hazırlanmış Kimi Makaleler (2014)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Content Characteristics of Science and Nature Books for Children (2014)
2- Views on the Use of Connectives in Students’ Written Discourse (2014)
3- The Effect of Using Expository Text Structures as a Strategy on Summarization Skills (2010)
4- The View Of Turkısh Language in The Context Of Social Identity and Ethnolinguistic Vitality Theory (2013)
5- Öğretmen Adaylarının Yazma Stratejilerini Kullanma ve Bu Stratejilere Dönük Eğitim Alma Durumlarına İlişkin Bir İnceleme (2011)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Öğrencilerin Ürettikleri Taslak Metinlerine Yönelik Geri Bildirim Almaya İlişkin Yeğleyişleri (2011)
2- İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi (2011)
3- Öğrencilerin Okumaya İsteklendirici Etmenlerle Karşılaşma Durumu: Öğretmen, Aile, Arkadaş ve Kitap Boyutları Üzerinden Bir Araştırma (2011)
4- Öğrenci Metinlerinde Üstyapı Düzenlenişine İlişkin Sorunlar: Giriş ve Sonuç Bölümleri Üzerine Bir İnceleme (2008)
5- Konuşma Eğitimine Düşünsel Bir Yaklaşım (2004)
6- Aktarmalar ve Aktarmaların Anadili Eğitimindeki Yeri (2003)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Metni Kavramanın Temel Bir Göstergesi: Anadüşünceyi Bulmak (2011)
2- Okuma Süreci: Bilişsel İşlemlemeler, Kavrama ve Okuma Stratejileri (2010)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Dönük Öz Yeterlik Algıları (2012)
2- İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme ile Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (2013)
3- Öğretmen Adaylarının Okuma Motivasyonlarının Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği (2013)
4- Okur Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi (2013)
5- Gülen Ada Öyküsünün Göstergebilimsel Çözümlemesi (2013)
6- Bağlayıcı testinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bağlayıcı bilgisinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (2014)
7- Öğrenci Metinlerinin Tutarlılık Ölçütleri Bağlamında Değerlendirilmesi (2011)
8- Son İki Türkçe Programına Göre Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Sonu Sorularının Nicel ve Nitel Görünümü (2010)
9- Bilişsel Süreç Modeline Göre Hazırlanan Yazma Öğretimi İzlencesinin Öğrenci Başarısına Etkisi (2009)
10- Metinlerin Tutarlılık Özelliklerine İlişkin Olarak Öğrencilere Geri Bildirim Sunmada İşbirliği İlkelerinin Kullanımı (2009)
11- Türkçe Öğretiminin Amaçları Bağlamında Yabancı Dille Eğitim Olgusuna Eleştirel Bir Bakış (2006)
12- Nasrettin Hoca Fıkralarının Eğitimsel İşlevleri (2006)
13- TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİLSEL DEĞER KAVRAMINA İLİŞKİN YETERLİK DÜZEYLERİ (2014)
14- Anlatım Bozukluğu Taşıyan Tümcelerin Kabuledilebilirliği ve Kavranabilirliği: Öğrenciokurlar Üzerinden Karşılaştırmalı bir İnceleme (2015)
15- Mikro Öğretim Uygulamalarının Sözlü Anlatım Etkinliklerine İlişkin Yarattığı Özfarındalık Üzerine Çözümlemeler (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Taslak Metinlere Öğretmenler Tarafından Sunulan Geri Bildirimlerin Özellikleri (2012)
2- Identifying the students’ corrective textual actions towards teachers feedback (2013)
3- Öğrenci Açısından Okumaya Güdüleyici Etmenler (2011)
4- Yazma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Yazma Kaygısının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (2011)
5- Bağlayıcı Testinin Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Bağlayıcı Bilgisinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Öğrencilerin Ürettikleri Özet Metinlerin Niteliksel Özellikleri: Metin Türü Değişkeni Bağlamında Bir İnceleme (2010)
2- Yazma Becerilerini Ölçmede (Notlandırmada) Kullanılan Farklı Ölçme (Notlandırma) Yaklaşımlarının Geçerlikleri Üzerine Kompozisyon Yazmanın Amaçları Bağlamında Karşılaştırmalı Bir İnceleme (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Türkçe Öğretimi Bağlamında Dil Devrimi ve Yazım Bilgisi (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yerel yemek adlarının kültürel coğrafya ve ağız bağlamında değerlendirilmesi:Ağlasun örneği (2013)
2- Sözcük Öğretimi Yaklaşımları Açısından Türkçe Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi (2011)
3- Okuma Sürecindeki Bilişsel İşlemleme Biçimlerinin Kavrama, Doğru Okuma ve Okuma Hızıyla İlişkisi (2012)
4- İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Ayrı Değişkenler Bağlamında Okur Özalgılarına İlişkin Görünümleri (2010)
5- Özetleme Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Etkinlikler: Ders Kitapları Temelinde Bir Araştırma (2010)
6- Öğrencilerin Yazılı Metne İlişkin İçerik Oluşturma Yeterliği (2010)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Quality of Written Summary Texts: An Analysis in Context of Gender and Schoool Variables (2010)
2- The Effect of Visual Strategies on Textual Structures in Listening Process to Comprehension Level of Listeners (2009)
3- Identifying the students corrective textual actions towards teachers feedback (2013)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri (Süre : 2014 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Bölüm Başkanlığı (Yıl:2013)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Konferans (Yıl:2013)
2- Seminer sunumu (Yıl:2015)
3- seminer sunumu (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kongrelerde başkanlık yapmak
1- Oturum başkanlığı (2013)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Tilburg Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi (2010)

Makaleler, Yazılar

Mikro Öğretim Uygulamalarının Sözlü Anlatım Etkinliklerine İlişkin Yarattığı Özfarkındalık Üzerine Çözümlemeler

31.03.2015

...

Yorum : 0 Okunma : 130 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213/ 4056
Email hakanulper(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.