Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1972
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Histoloji ve Embriyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Fırat Üniv. Vet. Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim
 • Doktora : Fırat Üniversitesi Veteriner Fak. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Histoloji ve Embriyoloji
 • (2001-12-14 10:53:26)
 • Doçenlik Dal : Histoloji ve Embriyoloji (2006-03-15 10:53:26)
 • Profesörlük : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. VETERİNER FAKÜLTESİ
 • (2011-09-23 11:01:10)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gezen, M.R., M.R. Özercan, N. Dilsiz, H. Öner ve E. Ozan, “Tiner İnhalasyonunun Sıçan Trakeası Üzerine Etkilerinin İmmünohistokimyasal ve SEM Yöntemleri ile İncelenmesi”, Fırat Tıp Dergisi, 1(8), 542-546 (1999). (1999)
2- Öner, H., A. Kükner, L. Canpolat, J. Öner ve Ozan E, “Sigaranın Sıçan Trakea Epiteline Etkisinin Scanning Elektron Mikroskobik Olarak İncelenmesi”, Fırat Tıp Dergisi, 2(1), 28-33 (2000). (2000)
3- Kükner, A., H. Öner, C. Özoğul ve E. Ozan, “Sigaranın Sıçan Burun Mukozasında Oluşturduğu Değişiklikler”, Fırat Tıp Dergisi, 2(1), 34-39 (2000). (2000)
4- Kükner, A., J. Öner, H. Öner, N. Çolakoğlu, C. Özoğul ve E. Ozan, “Deneysel Hipotiroidi Oluşturulmuş Sıçan Tiroid Bezindeki Yapısal Değişikliklerin Işık ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi”, Fırat Tıp Dergisi, 2(3), 202-208 (2001). (2001)
5- Kükner, A.Ş., H. Öner, A. Kükner, T. Yılmaz ve S. Çelebi, “Topikal 5-Florourasilin Gözdeki Etkilerinin Işık ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi”, Oftalmoloji, 8(4), 349-353 (2001). (2001)
6- Kükner, A., A.Ş. Kükner, N. Çolakoğlu ve H. Öner, “Marjinal Pellusid Dejenerasyon ve Keratokonusta Korneanın Elektron Mikroskobik Yapısı”, Fırat Tıp Dergisi, 6(3), 421-427 (2001). (2001)
7- Ögetürk, M., H. Öner, İ. Kuş, A. Kavaklı ve M. Sarsılmaz, “İnsana Ait Ligamentum Capitis Femoris’in Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi”, Morfoloji Dergisi, 10, 36-39 (2003). (2003)
8- Kükner, A., J. Öner, N. Çolakoğlu, H. Öner, C. Özoğul ve E. Ozan, “Deneysel Oluşturulan Hipotiroidizmin Sıçan Hipofizindeki Tirotrop, Somatotrop ve Mammotroplara Etkisi”, Fırat Tıp Dergisi 2(8), 68-74, (2003). (2003)
9- Kuş, İ., H. Öner, M. Ögetürk, A. Kavaklı, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, “Pinealektomili Sıçanlarda Tiroid Parafolliküler Hücrelerinin Işık ve Elektron Mikroskop Düzeyde İncelenmesi”, Fırat Tıp Dergisi, 8, 197-200 (2003). (2003)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ozan, E., A. Kükner, L. Canpolat, H. Öner, M.R. Gezen, S. Yılmaz ve S. Ozan, “Histological and Biochemical Effects of Cigarette Smoke on Lungs”, Acta Physiol. Hun., 88(3-4), 301-315 (2001). (2001)
2- Kükner, A., H. Öner, N. Çolakoğlu, J. Öner, E. Ozan, S. Ozan ve S. Yılmaz, “Observations of The Changes Occuring in The Rat Trachea Due to Inhalation of Cigarette Smoke”. Turk. J. Med. Sci., 31(2), 103-109 (2001). (2001)
3- Öner, J., E. Ozan, A. Kükner ve H. Öner, “Hipertiroidli Ratların Böbrek Dokusu Üzerine Melatonin’in Etkisi”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22(3), 287-292 (2002). (2002)
4- Kükner, A., J. Öner, N. Çolakoğlu, H. Öner ve E. Ozan, “Anti Tiroid İlaçların Sıçan Parafolliküler (C) Hücrelerine Etkileri”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22(5), 497-501 (2002). (2002)
5- Öner, J. ve H. Öner, “İskelet Kası Lif Tipleri”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 24, 503-507 (2004). (2004)
6- Öner, H. ve J. Öner, “Bir Bazal Membran Glikoproteini: Nidogen”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 25, 688-692 (2005). (2005)
7- Günal, A.İ., M. Gezen, R. Özercan, H. Öner ve H. Çeliker, “The Effect of Octreotide on Peritoneal Alterations Induced by High Concentration of Glucose”, Periton. Dialysis Int., 18(5), 532-534 (1998)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Günal, A.İ., M. Gezen, R. Özercan, H. Öner ve H. Çeliker, “The Effect of Octreotide on Peritoneal Alterations Induced by High Concentration of Glucose”, Periton. Dialysis Int., 18(5), 532-534 (1998). (1998)
2- Kuş, İ., M. Sarsılmaz, M. Ögetürk, B. Yılmaz, H. Keleştimur ve H. Öner, “Ultrastructural Interrelationship between The Pineal Gland and The Testis in The Male Rat”, Arch. Andrology, 45, 119-124 (2000). (2000)
3- Öner, H. ve E. Ozan, “Effects of Gonadal Hormones on Thymus Gland after Bilateral Ovariectomy and Orchidectomy in Rats,” Arch. Andrology, 48, 115-126 (2002). (2002)
4- Öner, J., E. Ozan, A. Kükner, ve H. Öner, “Possible Effects of Melatonin on The Kidney of Hyperthyroid Rats”, Acta Vet.-Beograd, 52(1), 27-36 (2002). (2002)
5- Öner, H., J. Öner, A. Kükner ve E. Ozan, “Effects of Estrogen and/or Progesterone on The Changes Occuring in The Uterine Luminal Epithelium of Ovariectomized Rats”, Acta Vet.-Beograd, 52(2-3), 97-106 (2002). (2002)
6- Kuş, İ., H. Öner, C. Özoğul, A. Ayar, O. A. Özen, M. Sarsılmaz ve H. Keleştimur, “Effects of Estradiol Benzoate on The Ultrastructure of The Pinealocyte in The Ovariectomized Rat”, Neuroendocrinol. Lett., 23(5/6), 405-410 (2002). (2002)
7- Öner, J., A. Kükner, H. Öner, E. Ozan ve H. Yekeler, “Effects of Vitamin E on Follicular Cell Proliferation and Expression of Apoptosis-Associated Factors in Rats with 6-N-Prophyl-2-Thiouracil-Induced Goitrogenesis”, Folia Histochem. Cytobiol., 41(4), 199-203 (2003). (2003)
8- Kuş, İ., N. Akpolat, H. Öner, A. Ayar, H. Pekmez, O. A. Özen ve M. Sarsılmaz, “The Effects of Photoperiod on Testes in Rat: A Morphometric and Immunohistochemical Study”, Neuroendocrinol. Lett., 24(3/4), 209-214 (2003). (2003)
9- Öner, H., İ. Kuş, J. Öner, M. Ögetürk, E. Ozan ve A. Ayar, “Possible Effects of Melatonin on Thymus Gland after Pinealectomy in Rats”, Neuroendocrinol. Lett., 25(1/2), 115-118 (2004). (2004)
10- Kuş, İ., M. Ögetürk, H. Öner, Ş. Şahin, H. Yekeler ve M. Sarsılmaz, “Protective Effects of Melatonin against Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity in Rats: A Light Microscopic and Biochemical Study”, Cell Biochem. Funct., 23, 169-174 (2005). (2005)
11- Öner, H., M. Karatepe, F. Karataş, J. Öner, İ. Yılmaz ve A. Çukurovalı, “Effects on The Rat Testes of Thiosemicarbazone Derivative Schiff Base (4-(phenylmethylcyclobutane-3-yl)-2-(2-hydroxybenzylidenehydrazino)thiazole) and Its Cadmium II Complex”, Cell Biochem. Func., 23, 427-433 (2005). (2005)
12- Öner, H. ve J. Öner, “Immunlocalization of Nidogens in rat oviduct, uterus and ovary,” Acta Histochem. Cytochem., 38, 347-351 (2005) (2005)
13- Çolakoğlu, N., A. Kükner, J. Öner, M.F. Sönmez ve H. Öner, “Effects of high dose retinoic acid on TGF-beta-2 expression during pancreatic organogenesis,” J. Mol. Histol., 36, 413-418 (2005). (2005)
14- Öner, H., J. Öner ve R. Demir, “Expression of Nidogens in rat uterus and embryo during decidualization and implantation”, J. Morphol., 267, 822-830 (2006). (2006)
15- Öner, J., H. Öner, N. Çolakoğlu, A. Kükner ve E. Ozan, “The effects of triiodothyronin on rat testis: a morphometric and immunohistochemical study,” J. Mol. Histol., 37, 9-14 (2006). (2006)
16- Öner, J. ve H. Öner, “İmmunlocalization of insulin-like growth factor-I (IGF-I) during preimplantation in rat uterus,” G.H. & IGF Res., 17, 271-278 (2007). (2007)
17- Kükner, A., N. Çolakoğlu, H. Kara, H. Öner, C. Özoğul, E. Ozan, "Ultrastructural changes in the Kidney of rats acut exposed to cadmium and effects of exogenous metallothionein" Biol. Trace Elem. Res. 119(2): 137-146, 2007. (2007)
18- Öner, J. Ve H. Öner, “Immunodetection of thyroid hormone receptor (alpha1/alpha2) in the rat uterus and oviduct” Acta Histochem. Cytochem., 40, 77-81 (2007). (2007)
19- Öner j., Öner H., Sahin Z., Demir R., Ustunel I. Melatonin is as effective as testosterone in the prevention of soleus muscle atrophy induced by castration in rats. Anat. Rec.291, 448-455. (2008)
20- Öner, J., Kus, I., H. Öner, “Melatonin increases the expression of insulin-like growth factor I in rats with carbontetrachlorid-induced hepatic damage”, J. Anim. Vet. Adv., 8, 2256-2261. (2009)
21- Kükner, A., Öner, J, H. Öner, Ozan, E., “Effect of the vitamin E on expression of apoptosis-related proteins in immobilized rat testes” J. Anim. Vet. Adv., 9, 180-185. (2010)
22- Kükner, A., Tore, F., Firat, T., Terzi, E.H., H. Öner, Balaban, Y., Ozogul, C., “The preventive effect of low molecular weight heparin on CCl4-induced necrosis and apoptosis in rat liver”, Ann. Hepatol., 9, 445-454. (2010)
23- H. Öner, Öner, J., Demir, R., “Distributions of PCNA and Cas-3 in rat uterus during early pregnancy”, Folia Histochem. Cytochem., 48, 71-77. (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Canpolat, L., A. Kükner, E. Ozan, M.R. Gezen, H. Öner, A. Gökçimen ve N. Çolakoğlu, “Sıçanlarda Ranitidin ile Oluşturulan Dejenerasyona Karnitin Etkisinin Işık Mikroskopik Düzeyde İncelenmesi”, 3. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, Eskişehir, 1996. (1996)
2- Gökçimen, A., E. Ozan, A. Kükner, H. Öner, M.R. Gezen ve L. Canpolat, “Ratlarda Subtotal Hepatektomiyi Takiben Karnitin ve E Vitamininin Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Etkisinin Histolojik Düzeyde İncelenmesi”, 3. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, Eskişehir, 1996. (1996)
3- Canpolat, L., A. Kükner, G. Baydaş, C. Özoğul, E. Ozan, M. Naziroğlu ve H. Öner, “Electron Microscopic Evaluation of Brain Edema in Rats with Carbontetrachloride-Induced Hepatic Failure”, 13. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Cilt I, 472-474, Ankara, 1997. (1997)
4- Günal, A.İ., M.R. Gezen, R. Özercan, H. Öner ve H. Çeliker, “Oktreotit Peritoneal Fibrozis Gelişimini Engelliyor (Ön rapor)”, XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Cilt I, 30, Antalya, 1997. (1997)
5- Ozan, E., A. Kükner, L. Canpolat, H. Öner, M.R. Gezen, S. Yılmaz ve S. Ozan, “Sigara Dumanının Akciğer Dokusunda Oluşturduğu Histolojik ve Biyokimyasal Değişiklikler”, 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, 8, Diyarbakır, 1998. (1998)
6- Gezen, M.R., M.R. Özercan, T. Tuğ, H. Öner, N. Çolakoğlu, Ş. Şahin, A. Kükner ve E. Ozan, “Rat Trakeası Üzerine Sellülozik Tinerin Etkilerinin SEM ve Işık Mikroskobik Düzeyde İmmünohistokimyasal Metodlarla İncelenmesi. 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, 137, Diyarbakır, 1998. (1998)
7- Kükner, A., H. Öner, N. Çolakoğlu, J. Öner, E. Ozan, S. Ozan ve S. Yılmaz, “Sıçan Trakeasında Sigaraya Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Değişikliklere Ait Gözlemler”, 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, 139, Diyarbakır, 1998. (1998)
8- Gezen, M.R., M.R. Özercan, E. Ozan, T. Tuğ, İ.H. Özercan, H. Öner ve A. Kükner, “Tiner (1, 1, 1-trichloroethane) İnhalasyonunun Değişik Dokulardaki Etkileri”, 4. İzmir Güncel Tıp Günleri, Türkiye Ekopatoloji Dergisinde Yayınlanan Kongre Poster ve Bildiri Özetleri, Cilt IV, 66, 1998. (1998)
9- Dilsiz, N., M.R. Gezen ve H. Öner, “Sigara Dumanına Maruz Bırakılan Ratların Lenslerindeki Değişikliklerin İncelenmesi”, XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u, Cilt I, P78, Kayseri, 1998. (1998)
10- Köksal, O., A. Çekirdekçi, O. Burma, N. İlhan, A. Kükner, H. Öner ve A. Rahman, “İskemi ve Reperfüzyona Bağlı Olarak Gelişen Akciğer Hasarı Üzerine -Lipoik Asitin Etkisi”, 5. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahi Kongresi, Cilt I, 30, Antalya, 1998. (1998)
11- Kükner, A., J. Öner, H. Öner, N. Çolakoğlu ve E. Ozan, “Deneysel Hipotiroidi Oluşturulmuş Sıçan Tiroid Bezindeki Yapısal Değişikliklerin Işık ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi”, XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u, Cilt I, P38, Kayseri, 2000. (2000)
12- Öner, H. ve E. Ozan, “Ratlarda Bilateral Ovariektomi ve Orşidektomi Sonrası Uygulanan Gonadal Hormonların Timus Bezi Üzerine Olan Etkilerinin Elektron Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi” 15. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Cilt I, 33, Kuşadası, 2001. (2001)
13- Öner, J., E. Ozan, A. Kükner ve H. Öner, “Hipertiroidli Ratların Böbrek Dokusu Üzerine Melaton’in Etkisi”, 15. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Cilt I, 90, Kuşadası, 2001. (2001)
14- Ögetürk, M., H. Öner, İ. Kuş, A. Kavaklı ve M. Sarsılmaz, “İnsana Ait Lig. Capitis Femoris’in Işık Mikroskobik Düzeyde incelenmesi”, VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, PA72, Edirne, 2001. (2001)
15- Öner, J., A. Kükner, H. Öner, E. Ozan ve H. Yekeler, “Deneysel Hipotiroid’li Sıçanların Tiroid Bezinde PCNA, Bcl-2 ve Bax Dağılımı”, VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, 30, İstanbul, 2002. (2002)
16- Kükner, A, J. Öner, H. Öner ve E. Ozan, “Hareketsiz Bırakılan Sıçanların Testis Dokularında Bax ve BcI-2 Dağılımının İmmünohistokimyasal Olarak Gösterilmesi”, VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, 78, İstanbul, 2002. (2002)
17- Karatepe, M., F. Karataş, H. Öner, J. Öner ve H. Kara, „Tiyosemikarbazon Türevi İhtiva Eden Schiff Bazı ve Cu(II), Zn(II) Metal Komplekslerinin Ratların Serum Antioksidan Vitaminler A, E, C Üzerine Etkisi. Ulusal HPLC ve Diğer Separasyon Teknikleri Sempozyumu, Cilt I, P27, Ankara, 2003. (2003)
18- Kuş, İ., H. Öner, M. Ögetürk, A. Kavaklı, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, “Pinealektomili Sıçanlarda Tiroid Parafolliküler Hücrelerinin Işık ve Elektron Mikroskop Düzeyde İncelenmesi”, XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, Cilt I, P25, Kayseri, 2003. (2003)
19- Çolakoğlu, N., A. Kükner, J. Öner, M.F. Sönmez ve H. Öner, “Yüksek Doz Retinoik Asitin Fötal Pankreas Bezinde TGF-β2 Ekspresyonu Üzerine Olan Etkileri”, VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi,Cilt I, 151, Mersin, 2004. (2004)
20- Kükner, A., Çolakoğlu, N., H. Öner, Özoğul, C., Ozan, E., “Sıçan böbrek dokusunda kadmiyum klorürün oluşturduğu yapısal değişikliklere ekzojen metallothioneinin etkisi”, 17.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, p217, Kocaeli, 2005. (2005)
21- Öner, H., Öner, J., Demir, R., “Gebeliğin erken dönemlerinde sıçan uterusunda hücre proliferasyonu ve apoptozis ile ilişkili faktörlerin dağılımının immunohistokimyasal olarak belirlenmesi” VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, p71, Malatya, 2006. (2006)
22- Öner, J., H. Öner, “Gebeliğin erken dönemlerinde sıçan uterus dokusunda insülin benzeri büyüme faktörü-I (IGF-I)’in dağılımının immunohistokimyasal olarak belirlenmesi” VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, p72, Malatya, 2006. (2006)
23- Öner, J., Öner, H., Sahin, Z., Demir, R., Ustunel, I., “Melatonin is as Efective as Testosterone in Prevention of Solesu Muscle Atrophy Induced by Castration in Rats,” 18.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, P-064B, Eskişehir, 2007. (2007)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kuş, İ., M. Sarsılmaz, B. Yılmaz, H. Öner ve H. Keleştimur, “Effects of Orchidectomy Followed by Testosterone Propionate Administration on The Ultrastructure of Rat Pinealocytes”, Journal of Reproduction and Fertility (Society For The Study of Fertility, Annual Conference), Glasgow, Vol. 21, 44, 1998. (1998)
2- Kuş, İ., N. Akpolat, H. Öner, A. Ayar, H. Pekmez, O. A. Özen ve M. Sarsılmaz, “The Effects of Photoperiod on Testes in Rat: A Morphometric and Immunohistochemical Study”, The 3rd Regional Congress of International Society of Psychoneuroendocrinology, Nevşehir, Vol. 8, p26, 2004. (2004)
3- Kuş, İ., M. Ögetürk, H. Öner, Ş. Şahin, H. Yekeler ve M. Sarsılmaz, “Protective Effects of Melatonin against Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity in Rats: A Light Microscopic and Biochemical Study”, 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, p197, 2005. (2005)
4- Öner, H., Öner, J., “Immunolocalization of Nidogens in rat uterus and ovary” 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, p218, 2005. (2005)
5- Öner, J., H. Öner, Çolakoglu, N., Kükner, A., Ozan, E., “Triiodothyronine increases expression of insulin-like growth factor I (IGF-I) in rat testis” 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, p219, 2005. (2005)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Kükner, A., Tore, F., Firat, T., Terzi, E.H., H. Öner, Balaban, Y., Ozogul, C., “The therapeutic effect of low molecular weight heparin on CCl4-induced necrosis and apoptosis in rat liver”, 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of Liver, Vienna, AUSTRIA, 2010.JOURNAL OF HEPATOLOGY Volume: 52 Supplement: 1 Pages: S361-S361 Published: 2010 (2010)
Doktora Tezi
1- Ratlarda Bilateral Ovariektomi ve Orşidektomi Sonrası Gonadal Hormonların Timus Bezi Üzerine Olan Etkilerinin Işık ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi. (Danışman: Prof. Dr. İ.Enver OZAN) (2001)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (1997)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sağlık Yüksekolulu Müdürü (Yıl:2007)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2003)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Sıçanlarda Gebeliğin Erken Dönemlerinde Fötomaternal Dokularda Entaktin’in Dağılımı ve Bu Dokuların Elektron Mikroskobik İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi-2003.01.0108.002, Proje Yöneticisi, 2003. (2003)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Ratlarda Bilateral Ovariektomi ve Orşidektomi Sonrası Gonadal Hormonların Timus Bezi Üzerine Olan Etkilerinin Işık ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu-254, Projede Görev Alma, 1998. (1998)
2- Orşidektomi Sonrası Melatonin ve Testosteron Uygulamasının Sıçan İskelet Kası Atrofisini Önlemedeki Rolünün İmmünohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik Olarak Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi-2003.01.0108.001, Projede Görev Alma, 2003. (2003)
3- Deneysel Karaciğer Fibrozisinin Işık, Elektron Mikroskobik ve İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi ve Heparinin Olası Tedavi Edici Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No: 2006.08.01.247 Projede Görev Alma, 2006. (2006)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2042
Email hakanoner(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.