Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1970
  • Kan Gurubu : 0 Rh+
  • Birimi : Eğitim Fakültesi
  • Bölümü : İlköğretim
  • Anabilim Dalı : Fen Bilgisi Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Akdoğan M, Gültekin F, Delibaş N, Görgülü G, Koyu A. Tavşanlarda üretral obstrüksiyonun antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkisinin araştırılması. İbni Sina Tıp Derg. 2000; 5:53-58. (2000)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Severcan F, Gorgulu G, Gorgulu S, Guray T, Rapid Monitoring of Diabetes -Induced Lipid Peroxidation by Fourier Transform Infrared Spectroscopy: Evidence from Rat Liver Microsomal Membranes, Analytical Biochemistry, 2005, 339:36-40 (2005)
2- Severcan F., Bozkurt O., Gurbanov R., Görgülü G., FT-IR spectroscopy in diagnosis of diabetes in rat animal model, Journal of Biophotonics, 2010, 3, 621–631 (2010)
3- A.E. Atik, G. Gorgulu, T. Yalcin, The Role of Lysine-Amine Group on the Macrocyclization of b Ions, International Journal of Mass Spectrometry (2012), doi:10.1016/j.ijms.2011.12.008 (2012)
4- C. Tasoglu, G. Gorgulu, T. Yalcin,, Investigation of peptide size, residue position, neighbor amino acid and side chain effect on macrocyclization of bn (n = 5–7) ions, International Journal of Mass Spectrometry, (2012), doi:10.1016/j.ijms. 2012.02.001 (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Gorgulu G, Gorgulu S, Yilmaz O, Güray T, Severcan F. FT-IR Spectroscopic Study of STZ-Induced Diabetic Rat Liver Microsomes,Turkish Jornal of Biochemistry, 2003, 28:3, 72-73 (2003)
2- H.Günes Özhan, Çaghan Kizil, Guvenc Gorgulu, Gökhan Sadi, Feride Severcan, Tülin Güray. The Effects of Melatonin on Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzyme Activities of Rat Liver, Turkish Journal of Biochemistry, 2003, 28:3, 139 (2003)
3- G Görgülü, T Güray, F Severcan, STZ-Diabetes Induced Changes in the Secondary Structures of Proteins and The Effects of Antioxidants, Advances in Molecular Medicine, 2005, 1:1, 113-114 (2005)
4- G. Gorgulu, G. Sadi, T. Guray. The effects of antioxidant supplementation on diabetes induced oxidative stress in rat liver tissues. Balkan Journal Of Clinical Laboratory. XII,2005,1 PP-T-049 (2005)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Severcan M, Görgülü G, Severcan F, Protein secondary structure prediction of STZ- induced diabetic and antioxidant treated diabetic rat kidney microsomal membranes by neural networks, BIOPHYSICAL JOURNAL 88 (1): 331A-331A Part 2 Suppl. S JAN 2005 (2005)
2- G.Sadi, G. Görgülü, T.Güray. The effects of streptozotocin induced diabetes on some oxidative biomarkers of rat liver. The FEBS Journal (273) Suppl.1., June 2006 (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Güvenç Görgülü, Feride Severcan. Diyabetin, Proteinlerin İkincil Yapıları Üzerinde Meydana Getirdiği Değişimlere Antioksidanların Etkileri, 16.Ulusal Biyofizik Kongresi, 19-21 Eylül 2004, ANKARA (2004)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Namik Delibas, Veysel Tahan, Fehmi Özgüner, Güvenç Görgülü. Sigara Dumanına Maruz Bırakılan Tavşanlarda Kan Lipid Düzeylerindeki Degisiklikler, Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1997, KAYSERİ (1997)
2- Güvenç Görgülü, Sevgi Türker, Tülin Güray, Ökkes Yilmaz, Feride Severcan. Mikrozomal Lipid Peroksidasyonu: STZ-Diyabetin Sıçan Karaciğer Dokuları Üzerine Etkilerinin FT-IR Tekniği ile İncelenmesi, 14.Ulusal Biyofizik Kongresi, 4-6 Eylül 2002, GATA, ANKARA (2002)
3- Çaghan Kizil, H.Günes Özhan, Güvenç Görgülü, Tülin Güray, Feride Severcan, Melatoninin Sıçan Karaciğer Mikrozomları Üzerine Etkilerinin FT-IR Tekniği ile İncelenmesi, 15.Ulusal Biyofizik Kongresi, , 8-12 Ekim 2003, DENİZLİ (2003)
4- Gorgulu G, Guray T, Severcan F, C vitamini ve Lipoik asit verilmesinin diyabetik sican karaciger mikrozomal zarları uzerine etkilerinin Fourier Dönüşüm Kızıl otesi spektroskopisi ile tayini. IX. Ulusal Spektroskopi Kongersi. 9-11.06.2005 (2005)
5- Güvenç Görgülü, Namik Delibas, Harun Kizilay, M.Fehmi Özgüner. Üriner Obstrüksiyonun Kandaki Antioksidan Enzim Seviyelerine Etkileri, 1. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği Kongresi, 1-2 Kasım 1997, ANTALYA (1997)
6- Güvenç Görgülü, Ahmet Emin Atik, Çağdaş Taşoğlu, Talat Yalçın, Protonlanmış peptit türevlerinin reaksiyon mekanizmalarının kütle spektrometresi ile incelenmesi, 24.Ulusal Kimya Kongresi, 2010, Zonguldak (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Taşoğlu Çağdaş, Görgülü Güvenç, Yalçın Talat, Preferential Opening of Macrocyclic b Ions with respect to Position and Nature of Amino Acid Residue. CPC IX, 2010, Izmir (2010)
2- Çağdaş Taşoğlu, Güvenç Görgülü, Talat Yalçın, Effect of Amino Acid Side Chain on Preferential Cleavage of Macrocyclic b ion. II. IAMAW Meeting, 2010, Izmir (2010)
3- Atik Ahmet Emin, Görgülü Güvenç, Yalçın Talat, C-Terminal Dipeptide + H2O Eliminations from b5 and b4 Ions of Pentapeptides Containing Hydroxyl Group Side Chain. CPC IX, 2010, Izmir (2010)
Yüksek Lisans Tezi
1- Tek Taraflı Üreteral Obstrüksiyonun Böbrekten Salınan Sarbest Radikallerine Etkilerinin Araştırılması (1997)
Doktora Tezi
1- Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı (03.04.2004) The Effects of Antioxidants on Some Rat Tissues and Membranes, (2004)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Türk Biyokimya Derneği (1997-..) (1997)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Molecular Biology Reports (2011 Yıl)
2- Toxicology and Industrial Health (2013 Yıl)
3- Journal of Biochemical and Molecular Toxicology (2013 Yıl)
4- Diabetes/Metabolism Research and Reviews (2012 Yıl)
5- Journal of Biochemical and Molecular Toxicology (2012 Yıl)
6- Molecular Biology Reports (2010 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of Applied Biological Science (2010 Yıl)
2- Journal of Applied Biological Science (2010 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Enformatik Bölüm Başkanlığı (Yıl:2009)
2- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2008)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (Yıl:2006)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Middle East Technical University, Department of Biochemistry, Seminar: Effects of Antioxidants on Diabetic Rat Liver Microsomal Membranes and Antioxidant Enzyme Activities (Yıl:2004)
2- (26-30 Nisan) Lecture: Aging & Senescence (5 hours of Erasmus Course) Krosno, Poland (Yıl:2008)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Advanced Training on Quality (ATOQ): Limousine, France (2007)
2- Study Visit-GR-073- Environmental Education in Primary and Secondary Schools (26-30 April-2010) (2010)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Biyokimya Laboratuvarlarında Standardizasyon ve Kalite Kontrolü, Kış Okulu, Hacettepe Üniversitesi, 3-7 Şubat 2004 (2004)
2- I.Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005 (2005)
3- Bilimsel Çalıştay ve Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 66. Yıldönümü Etkinliği. 15-17 Nisan 2006. GÖNEN (2006)
4- IV.Burdur Eğitim Fakültesi Bilim Şenliği (2005)
5- V. Burdur Eğitim Fakültesi Bilim Şenliği (2006)
6- Mersin Gençlik ve Spor il Müdürlüğü-Body Building ve Fitness Antrenörlüğü Kursu (2011)
7- AB Sürecinde Polis Eğitimi (2006)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- 2010 TÜBİTAK-2218-Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Programı: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Spektroskopi Laboratuvarı, İzmir (2010)
2- 2011 TÜBİTAK-2218-Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Programı: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Spektroskopi Laboratuvarı, İzmir (2011)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- 2003 Poster 3.’lük ödülü 13th Balkan Biochemical & Biophysical Days, Aydın (2003)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90248 213 4032
Email guvencgorgulu(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi guvencgorgulu.wordpress.com
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.