Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Anabilim Dalı : Yapı
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Pamukkale Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mühendislik Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İnşaat Mühendisliği (2000)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İnşaat Mühendisliği (2003)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İnşaat Mühendisliği
 • (2009)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Çelik Yapılar, Deprem Mühendisliği, Performansa Dayalı Tasarım,Güçlendirme

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çakıroglu Alkan Melda, Ince Gülhan, Tekeli Hamide, Demir Fuat,Çakıroglu Gökhan,Yedek Yigit Çigdem. Strengthening with Steel Wire Mesh of Masonry Structures. Journal of Selçuk University Natural and Applied Science. (2015)
2- Fenkli, M., Ay, Z., Durmuş, G., Çelik Uzay Sistemli Hal Yapılarının Kar Yükleri Altında Davranışı, Yapı Dünyası Dergisi, Aralık 2007 (2007)
3- Ay, Z., Durmuş, G., Çakıroğlu M.G., Sıvı Gaz Tanklarının Hasarlı Betonarme Ayaklarının Güçlendirilmesi ile İlgili Bir Uygulama Örneği. Yapı Dünyası Dergisi. Ocak 2003 (2003)
4- Ay, Z., Durmuş, G. Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistemler ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Türkiye Mühendislik Haberleri. Sayı 418 Şubat 2002 (2002)
5- AY, Z., Durmuş, G., Dolunay, M.A., Düzlem Çerçeve Çelik Endüstri Yapıların Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı, Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Dergisi, 2002 (2002)
6- Ay, Z., Çöne, A. Ş., Durmuş, G. Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistemlerde Yapı Geometrisindeki Değişimin Çelik Malzeme Giderine Etkisi Yapı Dünyası Dergisi,2002 (2002)
7- Ay, Z. Cevri, H., Durmuş, G. Geometrisi Verilmiş Bir Cam Sera Konstrüksiyonunda Değişik Yükleme Guruplarına Göre Çelik Malzeme Giderinin Araştırılması Derim Cilt: 17 - Sayı: 3. 2000 (2000)
8- Ay, Z., Durmuş, G., Dolunay, M.A., Fenkli, M., Düzlem Çerçeve Sera Konstrüksiyonlarının Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı Ziraat Mühendisliği Dergisi Sayı: 328, 2000 (2000)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Mehmet FENKLI, Zeki AY, Gülhan DURMUS. Çelik Elemanların Betonarme ElamanlararnMesnetlenmelerinde Kimyasal Dübel Kullanımı. Antalya Insaat Mühendisleri Odası Dergisi, 0(28),rn24-26. (2001)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gülhan INCE, Zeki AY, Çetin YILMAZ .Dışmerkez Ters V Çaprazlı Çerçevelerin Burulmalı Davranışları. Teknik Dergi, 24(2), 6333-6350. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- DURMUS Gülhan, BALKAYA Can. Düzensiz Çelik Yapıların Periyotlarının Incelenerek 1998 Deprem Yönetmeligi Ile Karsılastırılması. Çelik Yapılar Sempozyumu,2005. (2005)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- DURMUS Gülhan, YILMAZ Züleyha, FENKLI Mehmet, AY Zeki, ALTAY Gülay. Elastik Olmayan Burulmalı Davranısın Çok Katlı Dısmerkez Çaprazlı Çelik Bir Yapının Yanal Yük Tasıma Kapasitesi Üzerine Etkisi. AESE 2007 International Symposium on Advences in Earthquake and Structural Engineering (2007)
2- Chkhikvadze K, AY Z, DURMUS G, Chlaidze N, Kuparadze L, Qadjaia L. Model of Nonlinear Behavior of Buildings under Seismic Action Taking into Account Non-inertial Loads. AESE 2007 International Symposium on Advences in Earthquake and Structural Engineering (2007)
3- DURMUS Gülhan, TEKELI Hamide, KORKMAZ Armagan, AY Zeki. FEM Investigation of Beam Column Connections of Moment Resisting Steel Structures Strengthened by Rib Plate Members. AESE 2007 International Symposium on Advences in Earthquake and Structural Engineering (2007)
4- AY Zeki, DURMUS Gülhan, ÖZGÜR Züleyha. Türkiyede Prefabrike Çelik Uzay Sistem Uygulamaları:Gelismeler ve Sorunlar. Advances In Civil Engineering,6th International Congress,2004 (2004)
5- AY Zeki, DURMUS Gülhan. Yapıların Geometrik Nonlineer Analizinde Ileri Çözüm Prosedürleri. ECAS 2002 Uluslar Arası Yapı ve Deprem Mühendisligi Sempozyumu (2002)
6- BALKAYA Can, AY Zeki, DURMUS Gülhan. Düzensiz Çelik Yapıların Sismik Performansı. Advances in Civil Engineering, 6 th International Congress,2004 (2004)
7- Çakıroglu Alkan Melda, Tekeli Hamide, Ince Gülhan, Çakıroglu Murat Gökhan, Demirtas Uğur. Hasır Donatı Ile Güçlendirilen Yıgma Yapıların Düzlem Dışı Davranışı. Science and Technology Conference ISTEC 2014 (2014)
8- İNCE G., TEKELİ H., İNCE H., ÖCAL C., MERCAN K., ULUTAŞ H., Betonarme Çerçevelerin Düşey Bağ Kirişli Dışmerkez Çaprazlarla Güçlendirilmesi,Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 2015 (2015)
9- İNCE G., İNCE H.H., ÖCAL C., Seismic Behavior of RC Frames Retrofitted by Eccentrically Braced Frames With Vertical Link, International Conference on Engineering and Natural Science, ICENS 2015 (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- Çelik Çerçeve Yapıların Dogrusal Olmayan Deprem Davranısı (2003) Tez Danışmanı:(YRD.DOÇ.DR. ZEKI AY) (2003)
Doktora Tezi
1- Çaprazlı Çelik Yapıların İnelastik Burulmalı Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi (2009) Tez Danışmanı:(PROF. DR. ÇETIN YILMAZ ; YRD. DOÇ. DR. ZEKI AY) (2009)

EDİTÖRLÜK

Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- AESE 2007 International Symposium on Advences in Earthquake and Structural Engineering, Diger Yayınlar, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24.10.2007-26.10.2007 (Süre : 2007 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi (2013 Yıl)
2- SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi (2014 Yıl)
3- SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- rnMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisirn (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- DÜŞEY BAĞ KİRİŞLİ DIŞMERKEZ ÇAPRAZLI ÇERÇEVELERDE BAĞ KİRŞİ BOYUNUN İNCELENMESİrn (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Taze çimento hamurları ve harçlarının kimyasal katkılarla akışkanlığının incelemesi (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Düzlem Dışı Yüklenen Yığma Yapıların Polipropilen Lifli Kuru Karışım Püskürtme Betonla Güçlendirilmesi (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2743
Email gulhanince(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.