Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : 0 rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Müzik Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu
 • Orta Okul : 50. Yıl Dedeman Orta Okulu
 • Lise : Kayseri Lisesi
 • Lisans : Gazi Üniv.
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : Müzik Öğretmenliği (2005)
 • Y.Lisans : Gazi Üniv.
 • Y.Lisans Dal : Müzik Öğretmenliği (2007-07-25 15:03:40)
 • Doktora : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doktora Dal : Müzik Eğitimi
 • (2012)
ÖZGEÇMİŞ

1978 yılında Kayseri de doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi BÖlümü Müzik Eğitimi Ana Bilimdalı'nda tamamladı(2005). Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programını kazandı. 2006 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesine müzik öğretmeni olarak atandı. 2007 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve Mehmet Akif Ersoy Ünversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Öğretmenliği A.B.D. da Arş. Gör. olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D. Müzik Eğtimi Bilimdalı Doktora Programını kazandı.2012 yılında doktora programından mezun oldu ve aynı yıl Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Öğretmenliği A.B.D. na yardımcı doçent doktor olarak atandı.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Genel Gelişim Sürecinde Müziksel Gelişim (2010)
2- Müzik Öğretmenliği Programında Uygulanan Viyola Eğitiminde Teknik Düzeylerine Göre Sınıflandırılmış Repertuar Modeli (2011)
3- İlköğretim Okullarında Müzik Dersine Ait Öğrenme Ortamlarının Fiziksel Durumları: Akdeniz Bölgesi Örneği (2011)
4- Viyola Öğretimine Yönelik Örnek Etüt Analizi (2011)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- The comparison of the effect of block flute accompained song with multi-sound notation and vocalization program accompained song teaching on the success of students' song learning behaviour (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- İlerici Armonisi ve Uygulamaları (10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde Üniversitesi) (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- İlkokul Müzik Derslerinde Bilgisayar Destekli Müzik Programlarının Kullanılması (Uluslararası Eğitimde Değişimler ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya) (2013)
Yüksek Lisans Tezi
1- Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Uygulanan Viyola Öğretim Programına Dayalı Üçüncü Sınıf Düzeyinde Devinişsel Hedeflere Ulaşma Durumları (2007)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2013 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2012 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2012 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2013 Yıl)

HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyla Bİlimler Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Viyola Resitali, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, 22.02.2012 (2012)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Gazi Akademik Oda Orkestrası Konseri, 26.04.2006, PAÜ Kongre Kültür Merkezi, Denizli (2006)
2- Gazi Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası Konseri, Muğla Üniversitesi (2006)
3- Gazi Akademik Oda Orkestrası Konseri, Gazi Üniversitesi (2006)
4- Gazi Akademik Oda Orkestrası Konseri, İzzet Baysal Kültür Merkezi, Bolu (2006)
5- Orkestra Anadolu Konseri, Gazi Üniversitesi (2006)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2007-2008 Akademik Yılı Açılış Töreni MAKÜ Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Konseri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2007)
7- 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Makü Oda Müziği Orkestrası Konseri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2007)
8- Makü Akademik Oda Orkestrası 2008-2009 Akademk Yılı Açılış Konseri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2008)
9- SDÜ ve MAKÜ Akademik Oda Orkestrası 2008-2009 Akademik Yılı Açılış Konseri, Süleyman Demirel Üniversitesi (2008)
10- 1. Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Makü Akademik Oda Orkestrası ve Makü Şiir Topluluğu Dİnletisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2008)
11- 24 Kasım Öğretmenler Günü Makü Akademik Oda Orkestrası Müzik Dinletisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2008)
12- Köy Enstitülerinin 69. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları, Makü Akademik Oda Orkestrası Konseri, SDÜ Gönen M.Y.O. (2009)
13- Makü Akademik Oda Orkestrası Eğitim Konseri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2009)
14- Makü Akademik Oda Orkestrası Konseri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2009)
15- Makü Akademik Oda Orkestrası Konseri, Ağlasun M.Y.O. (2009)
16- Makü Akademik Oda Orkestrası 2010-2011 Akademik Yılı Açılış Konseri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2010)
17- Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler Sempozyumu Makü Akademik Oda Orkestrası Açılış Konseri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2011)
18- Oda Müziği Konseri, Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (2011)
19- Oda Müziği Konseri, Denizli Hakkı Dereköylü Güzel sanatlar ve Spor Lisesi (2011)
20- Oda Müziği Konseri, Pamukkale Üniversitesi, Denizli (2011)
21- Oda Müziği Konseri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2011)
22- Makü Akademik oda Orkestrası 2011-2012 Akademik Yılı Açılış konseri 09.09.2011 (2011)
23- Akademik Oda orkestrası Yeni Yıl Konseri (2014)
24- 18 Mart Şehitler Günü Konseri (2014)
Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurtiçi etkinlik
1- Eğitim Müziği Besteleme Konseri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2010)
2- Eğitim Müziği Besteleme Konseri (2014)
3- Burdur Gazetesi Şiir Yarışması Ödül Töreni Konseri (2014)

DİĞER

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- I. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı- Howard Gardner (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/ BURDUR) (2009)
2- Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/ BURDUR) (2010)
3- 5. Uluslararası Bilim Şenliği (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/ BURDUR) (2011)
4- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Kapsamında "I Wanna be Fitter" Projesi (Bucak/BURDUR) (2011)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur Sempozyumu (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/ BURDUR) (2009)
2- 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/ BURDUR) (2011)
3- 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/ BURDUR) (2011)

Makaleler, Yazılar

deneme

10.02.2012

deneme...

Yorum : 0 Okunma : 77 Devamı Oku >>

Fotoğraflar

deneme

deneme

12:55:55 08.02.2012

Bu galeride fotoğraf 2 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 1141
Email gozdemir(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.