Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
 • Anabilim Dalı : Bilgisayar Programcılığı Programı
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Oğulağaç İlkokulu, Maçka / Trabzon
 • Orta Okul : Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Soma / Manisa
 • Lise : Kırkağaç Teknik Lisesi, Kırkağaç/Manisa
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Lisans Fakülte : Teknik Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Elektronik-Bilg. Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (02.07.2008)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD (11.09.2013)
ÖZGEÇMİŞ

25 Ocak 1985 yılında Trabzon/Maçka ilçesine bağlı Oğulağaç köyünde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu yerde, Ortaokulu Manisa/Soma Cumhuriyet İlköğretim Okulunda, liseyi ise Manisa/Kırkağaç Teknik Lisesinde bitirdi. Üniversiteyi ise Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği bölümünde okudu. Yüksek Lisansını yine aynı üniversitede Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Ana Bilim Dalında  yaptı. 2008 yılında üniversiteden mezun olduğu yıldan 2017 yılına kadar 9 yıl boyunca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2017 Haziran ayından itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde çalışmaya devam etmektedir.

İLGİ ALANLARI

Akademik

Web / Grafik Tasarım, Sistem Uzmanlığı, Robotik, Elektronik, Uzaktan Kontrol Sistemleri, Mikrodenetleyicili Sistemler, Gömülü İşletim Sistemleri.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çakır,A., Çalış,H.,Turan,G.,"Remote Controlling and Monitoring of Induction Motors Through Internet",TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering 12 (12). (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Turan,G., Özdemir, T., “Kurumsal Web Sitesi Tasarım Süreci” VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 6 Mayıs 2008,Isparta (2008)
2- Turan, G., Özdemir, T., Özkaya,İ., “Gerçek Zaman Kontrollü Sumo Robot Tasarımı ve Uygulaması” VII.Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 6 Mayıs 2008, Isparta (2008)
3- Turan, G., Özdemir, T., Özkaya,İ., Demir, M., “Web Tasarımı Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel İlkeler” VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 6 Mayıs 2008,Isparta (2008)
4- Özdemir, T., Turan, G., “Mini Sumo Robot Tasarımı ve Uygulaması:Canavar” VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 6 Mayıs 2008,Isparta (2008)
5- Özcan, K., Turan, G., “Bilgisayar Destekli Sınav Sistemi Tasarımı ve Uygulaması:SınavYap ” Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011,Malatya (2011)
6- Karakan, A., Uslu, B., Turan, G., "Akıllı Telefon ile Asansör Çağırma ve Durum Kontrolü" Asansör Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Eylül 2014, İzmir. (2014)
7- Karakan, A., Uslu, B., Turan, G., Webcam İle Renkli Nesne Takibi" II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, Niğde. (2014)
8- Uslu, B., Turan, G., Karakan, A., "Kablosuz Ağ Kullanarak Akıllı Ev Otomasyon Tasarımı Ve Uygulaması" II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, Niğde. (2014)
9- Turan, G., Karakan, A., Uslu, B., "Arduino İle Sera Otomasyonu" II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, Niğde. (2014)
10- Turan, T., Turan, G., “Gömülü Sunucu ile Sıcaklık/Nem Ölçüm ve Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Uygulaması” Akademik Bilişim 2015, 4-6 Şubat 2015,Eskişehir (2015)
11- Uslu, B., Oğuz, Y., Turan, G., “Dalga Enerjisi Elektrik Santrali Uygulama Örneği” VIII. Yenilebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2015), 15-16 Ekim 2015, Adana (2015)
12- Okatan,E., Turan G., “Sınav Salonu İlanı Ve Duyuru Görüntüleme Sistemi Otomasyonu” 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Burdur. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Seri Ethernet Kartı ile İnternet Üzerinden Asenkron Motorların Kontrolü ve İzlenmesi (2013)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (2008)
2- IEEE Computer Society (2008)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (15.06.2015 - 07.09.2017) (Yıl:2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü (18.12.2015 - ............) (Yıl:2015)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı (24.05.2018 - ..........) (Yıl:2018)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu İnternet ve Ağ Teknolojileri Program Koordinatörü (Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan Yardımcısı) (01.09.2015 - 31.08.2017) (Yıl:2015)
2- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı (24.01.2019 - ............) (Yıl:2019)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Topluluğu Akademik Danışmanlığı (20.10.2010 - ......) (Yıl:2010)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Kulübü Kulüp Başkanlığı (2006-2008) (Yıl:2006)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgi İşlem Koordinatörü (13.08.2010 - 13.07.2015) (Yıl:2010)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- “Web Tasarımında Grafik ve İletişim İlkeleri” , 3. Bilişim Günleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, 3 Ocak 2008, Isparta. (Yıl:2008)
2- Windows Server 2008 Semineri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 19 Mart 2011, Burdur. (Yıl:2011)
3- Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Yönetici Eğitimleri:Zirvedekilerle Buluşma Hizmetiçi Eğitimi,"Gelecek Öğretmenden Ne Bekliyor?", 19 Nisan 2012, Burdur. (Yıl:2012)
4- İçerik Yönetim Sistemi Semineri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 6 Mart 2013, Burdur. (Yıl:2013)
5- mikroC ile PIC Uygulamaları Semineri ve Yarışması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 5 Mayıs 2013, Burdur. (Yıl:2013)
6- mikroc İle PIC Mikrodenetleyici Semineri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 30 Ekim 2013, Burdur. (Yıl:2013)
7- Bilişim Benim İşim Semineri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 16 Ekim 2014, Burdur. (Yıl:2014)
8- Bilişimde Kariyer Semineri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 23 Mayıs 2016, Burdur. (Yıl:2016)
9- Milli Eğitim Bakanlığı Gölhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Seminerleri "İnternet, Bulut Bilişim ve Sosyal Medya Semineri", 27 Haziran 2016, Burdur. (Yıl:2016)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK 2017), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2017, BURDUR. (Yıl:2017)
2- 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (BBTMK 2017), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 12-14 Ekim 2017, BURDUR. (Yıl:2017)
3- VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 6 Mayıs 2008,ISPARTA. (Yıl:2008)
4- II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi,30-31 Ekim 2006, ISPARTA. (Yıl:2006)
5- Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi - Yıldız Teknik Üniversitesi, 19-21 Haziran 2008, ISPARTA. (Yıl:2008)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Basılmış afiş, poster, broşür vb. tasarımı
1- Mehmet Akif Ersoy Ünivesitesi 4.Proje Şenliği Afiş ve Davetiye Tasarımı (2011)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Topluluğu Tanıtım Broşürü Tasarımı (2012)
3- Herkes İçin Bilgisayar, Muhittin KELEK, Kitap Kapağı Tasarımı (2007)
4- 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Burdur. Afiş Tasarımı (2017)
5- 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12-14 Ekim 2017, Burdur. Afiş Tasarımı. (2017)
6- VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 6 Mayıs 2008,Isparta. Afiş Tasarımı (2008)

DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Seri Ethernet Kartı ile İnternet Üzerinden Asenkron Motorların Kontrolü ve İzlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, (Proje No: 2406-YL-10) (2010)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Formula G (Güneş Enerjili Araba Yarışı) Solarsonic Takımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 7–8–9 Temmuz 2006, Pınarbaşı Pisti, İzmir. (Takım Üyesi) (2006)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 30 Mayıs 2006, Isparta (http://tef.sdu.edu.tr/uos2005) (2006)
2- II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi,30-31 Ekim 2006, Isparta (http://www.sdu.edu.tr/sempozyum/2006/tbttk) (2006)
3- VII.Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 6 Mayıs 2008, Isparta (www.tefuos.org) (2008)
4- Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi - Yıldız Teknik Üniversitesi, 19-21 Haziran 2008, Isparta (http://www.inista.org/) (2008)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 4. Proje Şenliği, 17 Mayıs 2011, Gölhisar-BURDUR. (2011)
6- Robot Kol Yazılım Geliştirme Yarışması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 17 Mayıs 2013, Burdur. (2013)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Mini Sumo – Türkiye İkinciliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Günleri, 3–4 Mart 2007, Ankara. (2007)
2- Mini Sumo – Türkiye İkinciliği, Boğaziçi Üniversitesi Robot Günleri, 12–13 Mayıs 2007, İstanbul. (2007)
3- Uluslararası: Fight Clup Category – The First Place, International Joint Robotics Competition (IJRC 2008), 15-17 May 2008, Gazimagusa, TRNC. (2008)
4- Uluslararası: Fight Clup Category – The Second Place, International Joint Robotics Competition (IJRC 2008), 15-17 May 2008, Gazimagusa, TRNC. (2008)
5- Uluslararası: Mini Sumo Teams Category – The First Place, International Joint Robotics Competition (IJRC 2008), 15-17 May 2008, Gazimagusa, TRNC. (2008)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Teknoloji Topluluğu - 2012 Yönetim Kurulu

Teknoloji Topluluğu - 2012 Yönetim Kurulu - Dönem Kapanış Fotoğrafları

23:31:47 29.05.2012

Bu galeride fotoğraf 13 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Teknoloji Kulübü

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Kulübü

09:36:11 10.02.2012

Bu galeride fotoğraf 20 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Teknoloji Topluluğu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Topluluğu

23:48:55 09.02.2012

Bu galeride fotoğraf 12 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

01.01.1970
Okunma : 0 GÖSTER

01.01.1970
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90 248 213 4 5 86
Email gokhanturan(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi www.gokhanturan.com
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü P.K. 15100 BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.