Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1963
 • Kan Gurubu : a rh +
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Müzik Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Almanca
 • İlk Okul : Gazi Osman Paşa İlkokulu Yenimahalle-ANKARA (1975)
 • Orta Okul : Mustafa Kemal Lisesi Orta Kısımı Yenimahalle-ANKARA (1978)
 • Lise : Mustafa Kemal Lisesi Yenimahalle-ANKARA (1980)
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Gazi Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Müzik Eğitimi Bölümü (1984)
 • Doktora : Gazi Üniversitesi
 • Doktora Dal : Müzik Eğitimi
 • (1991)
 • Doçenlik : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Müzik Kuramları Eğitimi (1997)
 • Profesörlük : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Müzik Eğitimi (2003)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Prof. Gökay YILDIZ, 1963 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu.  Aynı yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Okutman olarak göreve başladı. 1989 yılında Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na Öğretim Görevlisi olarak geçiş yaptı. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde “Sanatta Yeterlik” eğitimini tamamladı ve aynı yıl Yardımcı Doçent oldu. Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda Bölüm Başkanlığı ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak geçiş yapan YILDIZ, 1997 yılında Doçent, 2003 yılında ise Profesör oldu. Burdur Eğitim Fakültesi’nde Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı (1997-2003) ve Dekanlık (2003-2006) görevlerinde bulundu. Aynı kurumda uzun yıllar Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurlu Üyeliği ve Burdur İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan YILDIZ, 1999 ve 2000 yıllarında ise Milli Eğitim Bakanlığı, Unıcef ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi İşbirliği çerçevesinde “İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme El Kitabı” Hazırlama Projesi Koordinatör Yardımcılığı ile “İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme-Öğretme Stratejileri ve Materyallerinin Kullanımı Kursu” Projesi Koordinatör Yardımcılığı ve Öğretim Elemanı görevlerinde bulundu.

Prof. Gökay YILDIZ 2003-2011 yılları arasında ÖSYM Burdur İl Sınav Merkezi Yöneticiliği ile Anadolu Üniversitesi AÖF Sınavları Burdur İli Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.

2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Rektör Yardımcılığı görevine atandı. Yaklaşık 1 yıl bu görevi yürüten Prof. Gökay YILDIZ, 2007 yılında ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevini üstlenen Prof. Gökay YILDIZ, üniversitenin kısa süre içerisinde yapılaşmasını ve kurumsallaşmasını sağladı. Vatan Şairimizin adını taşıyan üniversitenin ulusal ve uluslararası ortamda tanınması için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 1. Burdur Sempozyumu, 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, üniversite tarafından basılan Mehmet Akif Ersoy’un Aile Mektupları ve Safahat bu çalışmalardan bazılarıdır.

Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı tarafından Kahire, Bakü ve İstanbul’da gerçekleştirilen bilimsel etkinliklere de bildirileriyle katılan YILDIZ, Mehmet Akif Ersoy’un gelecek kuşaklara tanıtılmasında önemli görevler üstlendi.

 Prof. Gökay YILDIZ evli ve iki çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Yıldız, G. (1987). “ Eğitim Yüksekokullarında Müzik Öğretimi”, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları. (1987)
2- Yıldız, G. (1990). “Türk ve Batı Müziğinde Temel Bilgiler”, Ankara: Özkan Matbaacılık. (1990)
3- Yıldız, G ve Diğ. (1995). “Gaziantep İslahiye İlçesi Halk Müziği ve Düğün Adetleri”, Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Araştırma Yayını. (1995)
4- Uçan, A., Yıldız, G. ve Bayraktar, E. (2001). “İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 9: İlköğretimde Müzik Öğretimi”, Ankara: M.E.B Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (2001)
5- Yıldız, G. (2002). “İlköğretimde Müzik Öğretimi-Birinci Kademe”, Ankara: Anı Yayıncılık. (2002)
6- İlköğretimde Müzik Öğretimi-Birinci Kademe (2006)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Yıldız, G. (2001). “Ünite 8: Okulöncesi Müzik Öğretiminde Ortam Düzenleme”, Ed. Öztürk, Ali. “Müzik Öğretimi”, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları. (2001)
2- Yıldız, G. (2001). “Ünite 9: Okulöncesinde Üniteler ve Müzik”, Ed. Öztürk, Ali. “Müzik Öğretimi”, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları (2001)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yıldız, G. (2001). “İlköğretim Müfettişlerinin İlköğretim I. Kademe Müzik Derslerinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Algıları”. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı:5. (2001)
2- Yıldız, G. ve Yıldız, Y. (2002). “Burdur İli Halk Müziği”. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl:3. Sayı:3. (2002)
3- Yıldız, G. (2002). “Müzik Eğitimi Anasanat Dalına Yetenek Sınavıyla Alınan Öğrencilerin Giriş Nitelikleri İle Öğretme-Öğrenme Sürecindeki Başarılarının Öğrenme Düzeyini Yordama Gücü-Burdur Eğitim Fakültesi Örneği”. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı:7. (2002)
4- Yıldız, G. (2003). “Çocuklarda Müziksel Gelişim”. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı: 10.rn (2003)
5- Yıldız, G. (2004). “Atatürk ve Üniversite Reformu”. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 7. (2004)
6- Yıldız, G. (2007). Atatürk ve Müzik Devrimi. İlköğretmen Dergisi. Sayı:9 (2007)
7- Özdemir, G., Yıldız, G. (2010). “Genel Gelişim Sürecinde Müziksel Gelişim”. MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:2. (2010)
8- Önder, O. ve Yıldız, G. (2015). "Müzik Uygulamalarında Tablet Bilgisayar (iPad) Kullanımı", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E, Sayı. 15, sayfa 127-154. (2015)
9- Önder Şenoğlu, C. ve Yıldız, G. (2008). Klasik Gitar Eğitiminin Boyutları. Mehmet Akif Ersoy Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(15), 115-133 (2008)
10- YILDIZ, Gökay ve NACAKCI, Zeki. (2016). “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir LiteratürrnDerlemesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 8 (16), s. 38-45. (2016)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yıldız, G. (1988). “İlkokul Öğretmeni Yetiştiren İki Yıllık Eğitim Yüksekokullarında Müzik Öğretimi Dersi Uygulamaları”. Orkestra Müzik Dergisi. Sayı:178. (1988)
2- Yıldız, G. (1990). “Değerli Besteci ve Eğitimci Faik Canselen”. Orkestra Müzik Dergisi. Sayı:197. (1990)
3- Yıldız, G. ve Demirhan, E. (1991). “Türk Halk Danslarının Gelişimi, Sunumu ve Müzikle İlgili Sorunları”. Orkestra Müzik Dergisi. Sayı:216. (1991)
4- Yıldız, G. ve Kapısız, C. (1994). “Gaziantep Barak Kültürü”. Gaziantep Üniversitesi Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi. Sayı:12.rn (1994)
5- Yıldız, G., Sarıçoban, A. ve Seçkin, Y. (1995). “ Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Destek Sınıfı Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörler”. Eytepe Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı:1. (1995)
6- Yıldız, G. (1995). “Türk Sanat Müziği Öğretiminin Dünü ve Bugünü”. Gaziantep Üniversitesi Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi. Sayı:15. (1995)
7- Yıldız, G. (1995). “Gaziantep Kilis İlçesi Düğün Adetleri ve Halk Müziği”. Gaziantep Üniversitesi Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi. Sayı:1. (1995)
8- Yıldız, G. ve Demircioğlu, N. (1995). “Keman Eğitiminde Geleneksel Türk Müziğinin Kullanılabilirliği”. Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi. Sayı: 18. (1995)
9- Yıldız, G. ve Demircioğlu, N. (1996). “Müziğin Eğitimdeki Yeri”. Eytepe Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı:1. (1996)
10- Yıldız, G. (2005). “Güzel Sanatlar Eğitimi ve Köy Enstitüleri”. Yeniden İmece Dergisi. Sayı: 7, 70-71. (2005)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kazan, Ş., Yıldız, G. (2009). “Teke Yöresinin Merkezi Burdur Halk Kültürü İle Müziğinden Esintiler”. Turkish Studies. Volume: 4, Sayı: 8. (2009)
2- Gün, E., Yıldız, G. (2013). “Piyano Eğitiminde Başarıyı Etkileyen Faktörler”. e-Journal of New World Science Academy. Vol. 8 No. 1 (2013)
3- Gün, E. ve Yıldız, G. (2014). “Müzik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Piyano Performansı Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi” International Periodical For The languages, Literatute and History of Turkish or Turkic. 9(5), 1053-1065. (2014)
4- Yıldız, G. ve Nacakcı, Z. (2016). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 46-60 (2016)
5- Dalkıran, E. ve Yıldız, G. (2016). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Tutumlarının İncelenmesi. NWSA Fine Arts International e-Journal, 11(4), 153-160 (2016)
6- Özdemir, G. ve Yıldız, G. (2016). Müziksel Okuma (Solfej) Performans Testi Tasarımı. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 131-148 (2016)
7- Yıldız, G. (2017). "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Müzik Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), s. 396-407. (2017)
8- Özdemir, G., Yıldız, G. (2017). Şarkı Öğretiminde Popüler Müzik Eşliklerinin KullanımınarnYönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim FakültesirnDergisi, 17 (2), 834-849. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yıldız, G. (1997). “Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Müzik Yan Alanı Öğretim Programlarının Uygulama Yeterliği”. Müzik Eğitimi’97 Sempozyumu. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. (1997)
2- Yıldız, G. (1999). “Lise Müzik Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi”. Güzel Sanatlar Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi. (1999)
3- Yıldız, G. (2004). “Müzik Öğretmenlerinin İş Doyumu”. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi. (2004)
4- Yıldız, G. (2004). “Müzik Eğitiminde Kullanılan Geleneksel Çocuk Müziği Türlerinin Yapısal Özellikleri”. I. Halkbilim Sempozyumu ve Şenliği. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi. (2004)
5- Yıldız, G. (2004). “Yürürlükteki Müzik Öğretmeni Yetiştirme Programına Bir Bakış”. Musiki Muallim Mektebi’nin Kuruluşunun 80. Yıl Etkinlikleri. Ankara: Gazi Üniversitesi. (2004)
6- Yıldız, G. (2005). “Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi -Burdur Eğitim Fakültesi Örneği”. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. (2005)
7- Yıldız, G. (2005). “Burdur'da Yükseköğretimin Dünü, Bugünü, Yarını”. I. Burdur Sempozyumu. Burdur. (2005)
8- Yıldız, G. (2007). “Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Durumu”. Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu. Isparta. (2007)
9- Yıldız, G., Topal, D. (2007). “Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzik Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları”. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Eskişehir. (2007)
10- Özdemir, G., Yıldız, G. (2011). “İlköğretim Okullarında Müzik Dersine Ait Öğrenme Ortamlarının Fiziksel Durumları: Akdeniz Bölgesi Örneği”. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yıldız, G. (2005). “Türk ve Batı Müziği Etkileşimi”. VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi. Ankara: Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (2005)
2- Yıldız, G., Köse, S., Karakelle, S. (2008). “20 th Century Sociology of Music: Adorno and Lukacs”. 6th International Symposium Music In Society. Sarajevo: Sarajevo University Music Academy. (2008)
3- Yildiz, G., Kose, S., Karakelle, S. (2008). “Teacher Training Institute's Model in Turkey and Today's Music Teacher Training”. 6th International Symposium Music In Society. Sarajevo: Sarajevo University Music Academy. (2008)
4- Yıldız, G. (2013). “Türk Dünyası Fikri ve Sanat Ustası: Mehmet Akif Ersoy”. Türk Dünyasını Aydınlatanlar, Mehmet Akif Ersoy, Hüseyin Cavid Uluslararası Sempozyumu. Bakü: Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı ve Kafkaz Üniversitesi. (2013)
5- Yıldız, G. (2014). “Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay'ın Eserlerinde Hürriyet Kavramı”. Türk Dünyasını Aydınlatanlar, Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay Uluslararası Sempozyumu. Kazan: Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı ve Kazan Üniversitesi. (2014)
6- Önder, O. ve Yıldız, G. (2015). "Bilişsel Gelişim Dönemlerinde Görülen Müziksel Gelişim Özellikleri", II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. (2015)
7- Yıldız, G. (2013). “Bir Baba, Bir Aile Reisi Olarak Mehmet Akif Ersoy”. İslam Coğrafyasını Aydınlatanlar Uluslararası İstanbul Sempozyumu. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı. (2013)
8- Yıldız, G. ve Köse H. S. (2016). "Okul Öncesi Dönem Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişim Özelliklerinin Müzik Etkinlikleri Açısından İncelenmesi", III. International Eurasian Educational Research Congrees Bilidiriler Kitabı, 233-238 (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yıldız, G. ve Nacakcı, Z. (20016). "Okul Öncesi Çocukların Müziksel Gelişim Özellikleri", Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi (2016)
2- Dalkıran, E. ve Yıldız, G. (2016). "Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Sınıf Değişkenine Göre İncelenmesi", Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi (2016)
3- Yıldız, G. ve Köse H.S. (2016). Okul Öncesi Dönem Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişim Özelliklerinin Müzik Etkinlikleri Açısından İncelenmesi. IIIrd IERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2168-2169.rn (2016)
4- Özdemir, G. ve Yıldız, G. (2016). Şarkı Öğretiminde Popüler Müzik Eşliklerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri. IIIrd INTERNATIONAL EURASIANrnEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 1113-1114 (2016)
5- Yıldız, G. (2017). “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Müzik Eğitimi Öz-Yeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi”, IV. Internatıonal Eurasian Educational Research Congress. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. (2017)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2000 Yıl)
2- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2001 Yıl)
3- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2002 Yıl)
4- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2003 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- 1. Burdur Sempozyumu (Süre : 2005 Yıl)
2- 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Süre : 2008 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektörlük
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü (Yıl:2007)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü (Yıl:2008)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü (Yıl:2009)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü (Yıl:2010)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü (Yıl:2011)
Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı (Yıl:2003)
2- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı (Yıl:2004)
3- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı (Yıl:2005)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (Yıl:2006)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Gaziantep Üniv. TMDK Ses Eğitimi Böl. Bşk. (Yıl:1989)
2- Gaziantep Üniv. TMDK Ses Eğitimi Böl. Bşk. (Yıl:1990)
3- Gaziantep Üniv. TMDK Temel Bilimler Böl. Bşk. (Yıl:1991)
4- Gaziantep Üniv. TMDK Temel Bilimler Böl. Bşk. (Yıl:1992)
5- Gaziantep Üniv. TMDK Temel Bilimler Böl. Bşk. (Yıl:1993)
6- Gaziantep Üniv. TMDK Müdür Yardımcılığı (Yıl:1994)
7- Gaziantep Üniv. TMDK Müdür Yardımcılığı (Yıl:1995)
8- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:1997)
9- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:1998)
10- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:1999)
11- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2000)
12- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2001)
13- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2002)
14- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2003)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Faik İsrafiloğlu "Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Çalgı Eğitimi Alanında Viyola Öğretiminin Temel Esasları" (1994)
2- İbrahim Güleç "Türkiye’de Ortaöğrenim Dönemi 12-18 Yaş Grubunda Keman Eğitimi ve Öğretiminin Esasları" (1994)
3- Elmas Gün "Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Gören Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ile Genel Lise Çıkışlı Öğrencilerin Piyano Dersindeki Başarı Durumlarının Karşılaştırılması" (2007)
4- Osman Gazi Akçalı “Müzik Öğretmenlerinin Okul Müziği Eşliğinde Harf Şifre Yöntemini Kullanma Durumları” (2007)
5- Duygu Topal “Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Müzik Eğitimine Yönelmelerinde İlköğretim Kademesindeki Müzik Öğretmenlerini Model Alma Durumları” (2008)
6- Cansel Önder “Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Öğretmenliği ABD Klasik Gitar Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları” (2009)
Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- Gökhan Özdemir "Müziksel okuma (solfej) performans testi tasarımı"rn (2012)
2- Elmas Gün "Piyano performansı öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması" (2014)

Makaleler, Yazılar

Önder, O. ve Yıldız, G. (2015). "Müzik Uygulamalarında Tablet Bilgisayar (iPad) Kullanımı", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E, Sayı. 15, sayfa 127-154.

19.10.2015

...

Yorum : 0 Okunma : 41 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4255
Email gokay(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.