Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1982
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Fen Bilgisi Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Pamukkale Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi (2004)
 • Y.Lisans : Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği (2007-02-16 09:42:58)
 • Doktora : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi
 • (2010-09-22 09:42:58)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Pedagogical Content Knowledge (PCK)

Nature of Science

Science Education

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- “Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları 1-2”, Ankara: Palme Yayınevi. (2010)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Duran, M., Mıhladız, G. & Ballıel B. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerine yönelik yeterlilik düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 26-37. (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Mıhladız, G. & Timur, B. (2011). “Pre-Service Science Teachers Views of In-Service Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge”, Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (EJPCE), January (Special Issue): 89-100. (2011)
2- Çakan, M., Mıhladız, G. & Göçmen Taşkın, B. (2010). “How Portfolio Use Affects Students’ Learning and Their Attitudes toward 6th Grade Science Lesson”, International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), 2 (2), 362-377. (2010)
3- Mıhladız, G. & Duran, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilime yönelik tutumlarının demografik değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20,100-121. (2010)
4- Mıhladız, G. & Doğan, A. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenleri ve öğretmen adaylarının bilimin doğası konusundaki alan bilgilerinin karşılaştırılması. E-International Journal Of Educational Research, 3 (1), 78–96. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Duran, M., Mıhladız, G. & Kayacan, K. “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Deneylerine Yönelik Tutumları”, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), Özet Kitabı:121 (Sözlü Bildiri), 5-7 Mayıs 2011, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. (2011)
2- Kozcu Çakır, N., Özcan, H., Timur, B., Öner Armağan, F. & Mıhladız, G. “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı İle Yürütülen Fen ve Teknoloji Dersinin Öğrenci Başarısı Üzerine ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi; Kuvvet Ve Hareket Ünitesi Örneği”,VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı: 83-87 (Sözlü Bildiri), Çanakkale, 2008. (2008)
3- Mıhladız, G. & Yıldırım, M. Z. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğası alan bilgilerinin araştırılması. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), Bildiri Kitabı: 689-692, Sözlü Bildiri, 5-7 Mayıs, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mıhladız, G., Göçmen Taşkın, B., Çakan, M. & Kozcu Çakır, N. “Fen Ve Teknoloji Eğitiminde Kullanılan Portfolyo Uygulamalarına Dair Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırılması”, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı: 156 (Sözlü Bildiri), Bolu, 2008. (2008)
2- Mıhladız, G., Doğan, A. & Yıldırım, M. Z. “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Alan Bilgilerinin Araştırılması”, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Özet Kitabı: 448- 449 (Sözlü Bildiri), 8-10 Eylül 2011, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2011)
3- Duran M., Mıhladız G. & Bilgili S., (2011), İlköğretim Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Proje Ve Performans Görevleri İle İlgili Görüşleri, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Özet Kitabı: 99-100 (Sözlü Bildiri), 8-10 Eylül 2011, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2011)
4- Ballıel B., Duran M., Bilgili S. & Mıhladız G., (2011), İlköğretim Öğrencilerinin Fen Deneyleri Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Özet Kitabı: 48- 49 (Sözlü Bildiri), 8-10 Eylül 2011, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2011)
5- Bilgili S., Duran M. & Mıhladız G. (2011), İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Problemleri Çözmeye Yönelik Görüşleri, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Özet Kitabı: 122-123 (Sözlü Bildiri), 8-10 Eylül 2011, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Sülün, Y., Mıhladız, G. & Başol, T. “İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Programında Solunum Sistemi Konusunun Görsel Materyallerle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı: 920-925 (Poster Sunum), Denizli, 2005. (2005)
2- Mıhladız, G. & Doğan, A. “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Online Ve Yüz Yüze Tartışmalarla Fen ve Teknoloji Öğretim Programı İçeriği Üzerine Görüşlerinin Araştırılması”, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı:155 (Poster Sunum), İzmir, 2010. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çakır, K. N. Timur, B. Armağan, Ö. F. Mıhladız, G. Timur, S. & Doğan, A. “An Analysis of Preservice Science and Technology Teachers’ Attitudes Towards Enviorenment”, European Science Education Research Association (ESERA), Presentation Book-5: 223-229, Oral Presentation, 31August-4 September, İstanbul, Turkey, 2009. (2009)
2- Mıhladız, G. “Investigation of Science and Technology Teachers’ Attitudes Towards Technology in terms of Gender and Years of Teaching Experience”, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE), Presentation Book: 864-870, Oral Presentation, 27-29 April 2011, Antalya, Turkey. (2011)
3- Mıhladız, G., Duran, M. & Yıldırım, M. Z. (2011). Investigation of primary school students' attitudes towards technology. 9th International Conference; European Science Education Research Association (ESERA), Electronic Presentation Book: http://lsg.ucy.ac.cy/esera/e_book/base/strand7.html , Oral Presentation, 5-9 September, Lyon, France. (2011)
4- Mıhladız, G. & Doğan, A. (2011). Pre-service science teachers’ subject matter knowledge of nature of science. Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), Special Issue: Selected papers presented at WCNTSE (World Conference on New Trends in Science Education), 311- 316. (2011)
5- Duran, M., Işık H., Mıhladız, G. & Özdemir, O. (2011). The relationship between the pre-service science teachers’ scientific process skills and learning styles. Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), Special Issue: Selected papers presented at WCNTSE (World Conference on New Trends in Science Education), 467- 476. (2011)
6- Mıhladız, G., Duran, M., Işık, H. & Özdemir, O. (2011). The relationship between the pre-service science teachers’ self-efficacy about science teaching and laboratory works. Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), Special Issue: Selected papers presented at WCNTSE (World Conference on New Trends in Science Education), 477- 484. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Doğan, A., Mıhladız, G., Duran, M., & Özdemir, O. “Relationship between Pre-Service Science Teachers’ Understanding of the Nature of Science and their Attitude towards Science”, 12th Annual International Conference on Education, Abstract Book:52, Oral Presentation, 24-27 May, Athens, Greece, 2010. (2010)
2- Işık, H., Mıhladız G. & Duran, M. “Pre-Service Science Teachers’ Opinions About Their Self-Efficacy For Laboratory Works”, World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Abstract Book: 125, 19-23 September, Kuşadası-Turkey, 2011. (2011)
3- Ballıel B., Duran M., Mıhladız G. & Bilgili S. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin çeşitli alternatif ölçme değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşleri. 1. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, Özet Kitabı: 427- 429, Sözlü Bildiri, 5-8 Ekim, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (2011)
4- Mıhladız G., Duran M. & Ballıel B. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin geribildirim kullanımında karşılaşılan güçlüklere ilişkin görüşleri. 1. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, Özet Kitabı: 445-447, Sözlü Bildiri, 5-8 Ekim, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (2011)
5- Mıhladız G., Duran M. & Doğan A. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyobilimsel konulara ilişkin haberdarlık düzeyleri ve bilgilenme kaynakları. International Conference on New Horizons(INTE), Oral Presentation, June 25-27, Paris-France. (2014)
6- Mıhladız G. & Doğan A. (2014). Investigation of the preservice science teachers’ pedagogical content knowledge about the nature of science. 4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education (ISPITE), Oral Presentation, May 15-16, Hacettepe University, Ankara-Turkey. (2014)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Mıhladız, G., Duran, M. & Doğan, A. (2011). Examining primary school students’ attitudes towards science in terms of gender, class level and income level. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2582–2588. (2011)
2- Mıhladız G. & Doğan A. (2014). Science teachers’ views about NOS and the place of NOS in science teaching. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 3476 – 3483. (2014)
3- Duran M. & Mıhladız G. (2014). A study on 6th grade students’ epistemological beliefs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 4328 – 4332. (2014)
4- Mıhladız G. & Duran M. (2014). Views of elementary education students related to science and technology teaching process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 290 – 297. (2014)
Yüksek Lisans Tezi
1- “İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Portfolyo Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi” (2007)
Doktora Tezi
1- “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Araştırılması” (2010)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2012 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2013 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2014 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2014 Yıl)
3- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (2014 Yıl)
4- Educational Research and Reviews (2013 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müd. Yrd. (Yıl:2011)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müd. Yrd. (Yıl:2012)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müd. Yrd. (Yıl:2013)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müd. Yrd. (Yıl:2014)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- I. Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Milli Eğitim Bakanlığı, Sebit, Vitamin, Türk Telekom ve Maya Kolejinin Ortaklaşa Gerçekleştirdiği “Öğretmen Mesleki Gelişim Eğitimi Projesi (ÖMGEP)” Ankara Kızılcahamam, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Hizmet içi Eğitim, 2009 Temmuz 16-17-18, Temmuz 23-24-25, Temmuz 30-31- Ağustos 1, Ağustos 20-21-22, Mentörlük Görevi. (0)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından Rize-Çayeli Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen 659 sayılı “Eğitim ortamının düzenlenmesi yöntemleri semineri” 1-3 Ağustos 2011, Eğitim Görevlisi. (0)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4086
Email gmihladiz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
11 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.