Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1986
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Mehmet Akif Ersoy Lisesi (2003)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İşletme (2008)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (2011)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • (2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- KORKMAZ, Adem, KORKUT, Gülsüm, ÖÇAL, Mehmet, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Detay Yayıncılık, 2017 (2017)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KORKMAZ, Adem; KORKUT, Gülsüm; AŞKIN, Burcu, "Türkiye'de Kıdem Tazminatı ve Fon Tartışmaları", Dayanışma Dergisi, Aralık 2012, Sayı:117, ss.32-44. (2012) (2012)
2- KORKMAZ, Adem, ÖZTÜRK, Mustafa, KORKUT, Gülsüm, İşsizlik Sigortası ve İşsizlik Yardımı, İstihdamda 3İ, İŞKUR, Ankara, 2012. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KORKMAZ, Adem; KORKUT, Gülsüm, "Türkiye'de Kadının İşgücüne Katılımının Belirleyicileri", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2012, Cilt:17, Sayı:2, ss.41-65. (2012) (2012)
2- KORKUT, Gülsüm, ACAR, Osman Kürşat, TETİK, Alim, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı İle Değişen Kamu Hizmeti ve Türkiye İş Kurumu, İş ve Hayat Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, Ankara, Temmuz 2015 (2015)
3- KORKMAZ, Adem, AVSALLI, Hüseyin, KORKUT, Gülsüm, GÜNER, Hasan, TETİK, Alim, Küresel Ekonomik Krizde Dünyada ve Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Uygulanan Politikalar: Başarılı ve Başarısız Ülkeler, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Alanya/Antalya,2013 (2013)
4- KORKUT, Gülsüm, TETİK, Alim, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Temel Sorunlar, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta, 2013 (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gençlerin ve Yaşlıların Yaşlılık Sürecine İlişkin Görüşleri ve Beklentileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Uluslararası Rating Academy Kongresi: Bilim, Kültür Ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, 11-12-13 Mayıs 2017 (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sosyal Konut Projelerinde İkamet Eden Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Burdur TOKİ Örneği, International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18-21 May 2017, Berlin (2017)
2- Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Sosyal İlişkilerin Değerlendirilmesi: Kentsel ve Kırsal Alanda Yaşayan Yaşlıların Karşılaştırılması Üzerine Nitel Bir Çalışma, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), April 20-23, 2017 – Istanbul, TURKEY (2017)
3- Yaşlılıkta Ailenin Rolü: Burdur Örneği, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), April 20-23, 2017 – Istanbul, TURKEY (2017)
4- Orta Yaşlıların Yaşlılık Sürecine İlişkin Görüşleri: Burdur İlinde Yaşayan Orta Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma, Innovation And Global Issues In Social Sciences, Patara Antique City Parliament Building, Antalya, April 27-29, 2017 (2017)
5- Yaşlanma Sürecinde Yaşlıların Sorunları ve Yaşam Kalitesi: Kentsel ve Kırsal Alanda Yaşayan Yaşlıların Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma, Innovation And Global Issues In Social Sciences, Patara Antique City Parliament Building, Antalya, April 27-29, 2017 (2017)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2563
Email gkorkut(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.