Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Kan Gurubu : AB Rh+
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Anabilim Dalı : Gıda Bilimleri
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Yüzüncü Yıl Üniv.
 • Lisans Fakülte : Ziraat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Gıda Mühendisliği
 • Y.Lisans : SDÜ Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Gıda Müh. (2004-02-13)
 • Doktora : SDÜ Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Gıda Müh.
 • (2009-03-18)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Gıda Bilimi (17.10.2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Laktik Asit Bakterileri, Probiyotikler, Starter Kültürler, Gıda Biyoteknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Fonksiyonel Gıdalar

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Başyiğit Kılıç, G., Highlights in Probiotic Research (Chapter 10) in: Lactic Acid Bacteria –R & D for Food, Health and Livestock Purposes, ISBN 978-953-51-0955-6, Ed: J. Marcelino Kongo. DOI: 10.5772/50004, 243-263 p. (2013)
2- Başyiğit Kılıç, G., 2018. The Effects of Probiotic Cultures in Functional Foods: Technological Aspects of Probiotics (Chapter 6) in: Microbial Cultures and Enzymes in Dairy Technology, ISBN 1522553649, 9781522553649, Ed: Şebnem Öztürkoğlu Budak and H. Ceren Akal,101-122 p. IGI Global. (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Başyiğit, G., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L., 2005. Probiyotik olma özelliği taşıyan laktik asit bakterilerinin dondurma üretiminde kullanılması. Gıda, 30(6): 419-424. (2005)
2- Başyiğit, G., Karahan, A. G., Kılıç, B., 2007. Fermente et ürünlerinde fonksiyonel starter kültürler ve probiyotikler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 64(2): 60-69. (2007)
3- Öner, Z., Karahan, A. G., Şanlıdere Aloğlu, H., Başyiğit Kılıç, G., 2008. Starter kültürlerin Mihaliç peyniri üretiminde kullanılması. Hasad Gıda, 24(280): 38-43 (2008)
4- Soyuçok, A., Ekiz, T., Başyiğit, G. K. 2016. Ekzopolisakkaritlerin Özellikleri ve Gıda Sanayindeki Önemi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 332-344. DOI: 10.17100/nevbiltek.48986 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.48986. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G., 2010. Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi ve laktik asit bakterilerinin tanısında kullanılması. Gıda, 35(6): 445-452. (2010)
2- Akpınar, D., Başyiğit Kılıç, G., 2012. Laktik asit bakterileri tarafından üretilen antifungal bileşenler. Gıda, 37(1), 47-54. (2012)
3- Sömer, V. F., Akpınar, D., Başyiğit Kılıç, G., 2012. Lactobacillus casei’nin sağlık üzerine etkileri ve gıda endüstrisinde kullanımı. Gıda, 37(3): 165-172. (2012)
4- Sömer, V. F., Başyiğit Kılıç, G., 2012. Microbiological, physicochemical properties and biogenic amine contents of the strained yoghurts from Turkish local markets. African Journal of Biotechnology, Vol. 11(78), pp. 14338-14343. (2012)
5- Yılmaz Yıldıran, H., Karahan, G., Başyiğit Kılıç, G., 2015. Laktik asit bakterilerinde çoğunluğu algılama mekanizması, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 72(1): 79-90. (2015)
6- Tahtacı, S., Başyiğit Kılıç, G., 2015. Halofilik Laktik Asit Bakterileri ve Gıda Sanayisinde Kullanım Alanları, Gıda 40 (6):349-356. doi: 10.15237/gida.GD15018 (2015)
7- Ertürkmen, P., Başyiğit Kılıç, G., Kılıç, B., 2016. Utilization of lactic acid bacteria and probiotics on meat products. Journal of Hygienic Engineering and Design, UDC 637.52.055:579.684, p 78- 82. (2016)
8- Yüce, S., Tahtacı, S., Başyiğit Kılıç, G., 2017. Halofilik laktik asit bakterilerinin ürettiği hidrolitik enzimler. GIDA 42 (3): 242-251 doi: 10.15237/gida.GD16088 (2016)
9- Yıldıran, H., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A.G. 2017. Probiyotik mayalar ve özellikleri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(10): 1148-1155. (2017)
10- Yüce, S., Tahtacı, S., Başyiğit Kılıç, G., 2017. Halofilik laktik asit bakterilerinin ürettiği hidrolitik enzimler. GIDA 42 (3): 242-251 doi: 10.15237/gida.GD16088. (2017)
11- Soyuçok, A., Başyiğit Kılıç, G., 2017. Süt kaynaklı olmayan probiyotik gıdalar. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (12): 1615-1625. (2017)
12- Demir, E., Kaygusuz, E., Başyiğit Kılıç, G., Yüce, S., Soyuçok, A. 2017. Yoğurt örneklerinden izole edilmiş laktik asit bakterilerinin moleküler yöntemlerle tanımlanması ve ekzopolisakkarit üretimlerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1), 262-267. DOI: 10.29048/makufebed.354022. (2017)
13- Demir, E., Başyiğit Kılıç, G., Uşan, E., 2018. Farklı gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik direnç profilleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 197-204. DOI: 10.29048/makufebed.387035. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Başyiğit K, G., Kuleaşan, H., Karahan, A. G., 2006. Viability of human derived probiotic lactobacilli in ice-cream produced with sucrose and aspartame. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 33:796-800. (2006)
2- Başyiğit Kılıç, G., Kuleaşan, H., Eralp, I., Karahan, A. G., 2009. Manufacture of Turkish Beyaz cheese added with probiotic strains. LWT - Food Science and Technology, 42: 1003-1008. (2009)
3- Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A.G., 2010. Identification of lactic acid bacteria isolated from the fecal samples of healthy humans and patients with dyspepsia and determination of their pH, bile and antibiotic tolerance properties. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology, 18: 220-229 (DOI: 10.1159/000319597) (2010)
4- Karahan, A. G., Başyiğit Kılıç, G., Kart Gündoğdu, A., Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z., Aydemir, S., Erkuş, O., Harsa, Ş., 2010. Genotypic identification of some lactic acid bacteria by AFLP and determination of their usage possibility as starter culture combinations on Beyaz Cheese production. Journal of Dairy Science, 93: 1-11. (2010)
5- Başyiğit Kılıç, G., Kılıç, B., Kuleaşan, H., Karahan, A.G., 2010. Effect of probiotics and α-tocopherol applications on microbial flora of rat gastrointestinal tract. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(14): 1972-1977. (2010)
6- Senol, A., Isler, M., Karahan, A.G., Kilic, G. B., Kuleasan, H., Kaya, S., Muharrem Keskin, M., Goren, İ., Saritas, U., Aridogan, C. B., Delibas, N., 2011. Preventive effect of probiotics and alpha-tocopherol on the ethanol-induced gastric mucosal injury in rats. Journal of Medicinal Food, 14(1-2): 173-179. (2011)
7- Senol, A., Isler, M., Karahan, A.G., Basyigit Kilic, G., Kuleasan, H., Goren, İ., Saritas, U., Kaya, S., Ciris, M., Akturk, O., Aridogan, C. B., Demirin, H., Cakmakci, M.L., 2011. Effect of the probiotics on aspirin-induced gastric mucosal lesions. Journal of Turkish Gastroenterology, 22 (1): 18-26. (2011)
8- Karahan, N., Isler, M., Koyu, A., Karahan, A.G., Basyigit Kilic, G., Ciris, İ.M., Sütçü, R., Onaran İ., Çam, H., Keskin, M., 2012. Effects of probiotics on methionine choline-deficient diet-induced steatohepatitis in rats. Journal of Turkish Gastroenterology, 23 (2): 110-121. (2012)
9- Başyiğit Kılıç, G., Kuleaşan, H., Sömer, V. F., Akpınar, D., 2013. Determination of potential probiotic properties of human originated Lactobacillus plantarum strains. Biotechnology and Bioprocess Engineering, 18: 479-485. (2013)
10- Başyiğit Kılıç, G., Akpınar, D., The effects of different levels of β-glucan on yoghurt manufactured with Lactobacillus plantarum strains as adjunct culture. Journal of Food, Agriculture & Environment (ISI), 11 (1), 281-287. (2013)
11- Turantaş, F., Başyiğit Kılıç, G., Kılıç, B., 2015. Ultrasound in the meat industry: General applications and decontamination efficieny. International Journal of Food Microbiology, 198, 59-69. (2015)
12- Başyiğit Kılıç,G., Akpınar, D. 2016. Assessment of technological characteristics of non-fat yoghurt manufactured with prebiotics and probiotic strains. J Food Sci Technol (January 2016) 53(1):864–871 DOI 10.1007/s13197-015-2055-1. (2016)
13- Özer, C.O., Kılıç, B., Başyiğit Kılıç G., 2016. In-vitro microbial production of conjugated linoleic acid by probiotic L. plantarum strains: Utilization as a functional starter culture in sucuk fermentation. Meat Science, 114: 24-31. (2016)
14- Başyiğit Kılıç G., Ağdaş, K., Karahan, A.G., Çakmakçı, M. L., 2016. Effect of Lactobacillus plantarum AK4-11 and different grape varieties on the properties of Hardaliye. Journal of Agricultural Sciences 22: 512-521. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2007. Nanobakteriler. 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 29-31 Ekim 2007, Antalya, Bildiri Kitabı s. 411-413 (Sözlü Sunum) (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Başyiğit, G., Karahan, A.G., Kuleaşan H., Gıda Teknolojisinde Yeni Koruma Yöntemleri. Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı, 20-22 Ekim 2003, Isparta (Sözlü Sunum). (2003)
2- Başyiğit, G., Karahan, A.G., Çakmakçı, L.M., Probiyotik Bakterilerin Dondurma Üretiminde Kullanılması. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos 2003, Çanakkale. (Gıda Biyoteknolojisi Seksiyonunda Poster Birinciliği Ödülünü Kazanmıştır.)(Poster sunum). (2003)
3- Şenol, A., İşler, M., Gören, İ., Karahan, A. G., Sarıtaş, Ü., Kaya, S., Keskin, M., Binelek, H., Kiriş, M., Başyiğit, G., Aktürk, O., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Delibaş, N., Eroğlu, E., Çakmakçı, M. L. 2005. Probiyotiklerin sıçanlarda etanol ile uyarılan mide mukoza lezyonlarına koruyucu etkisi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül 2005, Malatya (Sözlü Sunum). (2005)
4- Şenol, A., İşler, M., Karahan, A. G., Gören, İ., Sarıtaş, Ü., Kiriş, M., Akdeniz, Y., Kaya, S., Başyiğit, G., Aktürk, O., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Delibaş, N., Çakmakçı, M. L. 2005. Probiyotiklerin sıçanlarda amonyak ile uyarılan mide mukoza lezyonlarına koruyucu etkisi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül 2005, Malatya (Poster sunum). (2005)
5- Gündoğdu, K. A., Başyiğit, G., Erten, Ö., Karahan, A. G. Laktik asit bakterilerinin mayalara karşı antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi. 4. Gıda Mühendisliği Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim 2005. (2005)
6- Şenol, A., İşler, M., Gören, İ., Karahan, A. G., Sarıtaş, Ü., Kaya, S., Kiriş, M., Başyiğit, G., Aktürk, O., Kuleaşan, H., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Demirin, H., Çakmakçı, M. L. 2006. Sıçanlarda aspirin ile uyarılan mide mukoza lezyonlarının önlenmesinde probiyotiklerin rolü. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 04-07 Kasım 2006, İstanbul (Sözlü Sunum). (2006)
7- Kılıç Başyiğit, G., Kuleaşan, H., Eralp, İ., Karahan, A. G., 2006. Karışık probiyotik kullanılarak beyaz peynir üretimi. 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu (Poster sunum). (2006)
8- Öner, Z., Karahan, A. G., Aloğlu, H., Kılıç Başyiğit, G., 2006. Mihaliç peyniri üretimine uygun starter kültür seçimi. 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu (Poster sunum). (2006)
9- Kuleaşan H., Başyiğit Kılıç, G., 2007. Laktobasillerin tanısında Fourier transform Infrared (FTIR) Spektroskopisinin Kullanılabilirliği. 5. Gıda Mühendisleri Kongresi, 08-10 Kasım 2007, Ankara (Poster sunum). (2007)
10- Ağdaş, K., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A.G., Çakmakçı, M.L., 2009. Geleneksel İçeceğimiz Hardaliye. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Van (Poster sunum). (2009)
11- İşler, M., Songür, Y., Şenol, A., Çiriş, M., Onaran, İ., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G., Vural, H. 2009. Sıçanlarda trinitrobenzen sulfonik asit ile uyarılan kolit modelinde Lactobacillus fermentum'un koruyucu etkinliği. The Turkish Journal of Gastroenterology, 20(1): 37-38, 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009, Ankara. (2009)
12- İşler, M., Şenol, A., Koçkar, M.C., Kapucuoğlu, N., Acartürk, G., Kuleaşan, H., Başyiğit Kılıç, G., Koçak, H., Duman, L., Aksakal, G., Akın, M., Songür, Y., 2009. Safra yolu ligasyonu yapılan sıçanlarda kefirin etkisi. The Turkish Journal of Gastroenterology, 20(1):163, 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009, Ankara. (2009)
13- Akpınar, D., Başyiğit Kılıç, G., 2012. Farklı yoğurtlardan izole edilen laktik asit bakterilerinin bazı teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, s. 386, Konya (Poster sunum). (2012)
14- Sömer, V.F., Başyiğit Kılıç, G., 2012. Süzme yoğurtların mikrobiyolojik, fizikokimyasal özelliklerinin ve biyojen amin içeriklerinin belirlenmesi. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, s 480, Konya (Poster sunum). (2012)
15- Başyiğit Kılıç, G., Akpınar, D., 2012. β-Glukan içeren simbiyotik yoğurt üretimi. 17. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2012, s 93, İstanbul (Sözlü Sunum). (2012)
16- Akpınar, D., Başyiğit Kılıç, G., Farklı yoğurtlardan izole edilen laktik asit bakterilerinin bazı probiyotik özelliklerinin belirlenmesi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012, s 133, Denizli. (2012)
17- Karahan, A.G., Başyiğit Kılıç, G., Çakmakçı, M.L., 2013. Gıdalarda Probiyotik Uygulamasına Yönelik Deneysel Çalışmalar. Uluslar arası Katılımlı 1. Ulusal Probiyotik, Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, 11-13 Nisan, Antalya. (2013)
18- Başyiğit Kılıç, G., Karahan A. G., 2013. Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektroskopisinin Mikroorganizma tanısında kullanılması. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi. 15-18 Mayıs 2013. Bildiri Özetleri, P-122, s. 149. (2013)
19- Tahtacı, S., Başyiğit Kılıç, G., 2015. Halofilik laktik asit bakterilerinin gıda sanayisinde kullanım alanları. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, Türkiye. Kongre Kitabı s. 5 (Sözlü sunum). (2015)
20- Yılmaz Yıldıran, H., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G., 2015. Sağlık açısından probiyotik bakteri ve maya etkileşimlerinin önemi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, Türkiye. Kongre Kitabı s. 9 (Sözlü sunum). (2015)
21- Soyuçok, A., Ekiz, T., Başyiğit Kılıç, G., 2015. Ekzopolisakkaritlerin gıda sanayisindeki önemi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, Türkiye. Kongre Kitabı s. 158 (Poster sunum). (2015)
22- Soyuçok, A., Başyiğit Kılıç, G., 2015. Süt kaynaklı olmayan probiyotik gıdalar. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, Türkiye. S. 159 (Poster sunum) (2015)
23- Alnakdali, D., Özdana, M., Başyiğit Kılıç, G., Bilecen, D., 2018. Aloe Vera’nın gıda endüstrisinde kullanımı. 1st International Health Science and Life Congress, 02-05 May, p. 618-619, Burdur, Türkiye (Sözlü Sunum). (2018)
24- Kabak, B., Başyiğit Kılıç, G., Kendüzler, E., 2018. Gıdalarda tespit edilen ağır metaller ve toksik etkileri. 1st International Health Science and Life Congress, 02-05 May, p. 619, Burdur, Türkiye (Sözlü Sunum). (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Öner, Z., Karahan, A. G., Şanlıdere, H., Kılıç Başyiğit, G., Gündoğdu, A., 2006. Selection of starter culture for Beyaz cheese. 1st International Egyptian-Jordanian Conference, December 11-14, Cairo, Egypt (Sözlü Sunum). (2006)
2- Öner, Z., Karahan, A. G., Boyacı, İ. H., Kılıç, G., Aloğlu, H., Gündoğdu, A., Çakmakçı, L., Çakır, İ. 2007. Enzymatic Activity of Microbial Transglutaminase. 5th International Congress on Food Technology. 9-11 March, Thessaloniki/Greece (Sözlü Sunum). (2007)
3- Kılıç, B., Basyiğit Kılıç, G., Aşkın, O. O., 2007. Turkish Style Aromated (Ready -To-Eat) Meat Snack Production: Consumer Acceptability and Safety Evaluation. 5th International Congress on Food Technology Proceedings. Volume 2: 76-83. Thessaloniki, Greece (Sözlü Sunum). (2007)
4- Başyiğit Kılıç, G., Kuleaşan, H., Kılıç, B., 2010. Microbial Perspective of Organic Food Products: A Comparison with Conventional Food Products. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, February, 3-7, Gazi Magosa, KKTC. (2010)
5- Başyiğit Kılıç, G., Gül, H., Altıparmak, P., 2010. The Awakeining’s Taste of Sleeping Beauty Burdur (Uyuyan Güzel Burdur'un Uyanan Tatları),1. International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Türkiye, s:954-956. (2010)
6- Başyiğit Kılıç, G., Büyüksırıt, T., Karahan, A. G. 2010. Gül Lokumu, 1. International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus” Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Türkiye, s:782-784 (2010)
7- Gül, H., Başyiğit Kılıç, G., Acun, S., 2010. Some Traditional Bakery Products Special to Lakes Region. 1. International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus” Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Türkiye, s:496-498. (2010)
8- Küçük, K., Başyiğit Kılıç, G., 2016. Fırıncılık ürünlerinde görülen mikrobiyal bozulmalar. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Ekim, 26-28, Adana, Türkiye, s 2815-2821. (2016)
9- Eyüp, U., Başyiğit Kılıç, G., 2016. Kuru incirde görülen küf ve mikotoksinler. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Ekim, 26-28, Adana, Türkiye, s 2822-2828. (2016)
10- Yaman Acay, D. B., Başyiğit Kılıç, G., 2018. Mycotoxins and their detection methods in cereal and cereal product: a review. IX International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym), 4-7 October, p. 536, Jahorina, Bosna Hersek (Poster Sunum). (2018)
11- Soyuçok, A., Başyiğit Kılıç, G., Kılıç, B., 2018. The potential use of lactic acid bacteria as antioxidant agent in meat products. IX International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym), 4-7 October, p. 509, Jahorina, Bosna Hersek (Sözlü Sunum). (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Basyiğit, G., Cakir, I., Karahan, A., 2003. Detection Methods of GMO's, International Advanced Research Workshop, 'Agricultural Activities and Food Safety Issues' May 25-30, 2003 Isparta-Turkey (Sözlü Sunum) (2003)
2- Başyiğit, G., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L., 2004. Determination of some probiotic properties of lactic acid bacteria isolated from human gastric biopsy and faecal samples. International Dairy Symposium, May 24-28, 2004, Isparta (Sözlü Sunum) (2004)
3- Kuleaşan H., Başyiğit, G., Karahan, A. G., 2004. The effect of shelf-life on the survival of probiotic cultures in ice cream with artificial sweeteners. International Dairy Symposium, May 24-28, 2004, Isparta (Poster sunum). (2004)
4- Gündoğdu, Kart, A., Başyiğit, G., Karahan, A. G., 2004. A novel probiotic dairy product: Ayfir. International Dairy Symposium, May 24-28, 2004, Isparta (Poster sunum). (2004)
5- Kuleaşan, H., Başyiğit, G., Karahan, A. G., 2005. The commensal microflora of mother's milk and determination of their effects on selected pathogens.1st International Food and Nutrition Congress, June15-18, 2005, İstanbul (Sözlü Sunum). (2005)
6- Başyiğit Kılıç, G., Gündoğdu, A., Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z., Karahan, A. G., Aydemir, S., Erkuş, O., Harsa, Ş. 2007. Turkish white "Beyaz" cheese production with novel starter cultures. IFT 2007 Annual Meeting & Food Expo, Chicago, USA (Poster sunum). (2007)
7- Kuleaşan H., Başyiğit Kılıç, G., Vandamme, P., 2007. The inhibitory effect of microbial isolates from human milk on some pathogens. IFT 2007 Annual Meeting & Food Expo, Chicago, USA (Poster sunum). (2007)
8- Çakmakçı, M. L., Karahan, A. G., Çakır, İ., Başyiğit Kılıç, G. 2007. Probiotic studies in Turkey. 2nd International Congress on Food and Nutrition, 24-26 October 2007, İstanbul, Bildiri Kitabı, s180 (Poster sunum). (2007)
9- Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G. 2009. Isolation and identification of lactic acid bacteria from human fecal samples and determination of their some potential probiotic properties. International Symposium on Biotechnology Developments and Trends. 27-20 September 2009, Ankara, Turkey. s 136. (2009)
10- Başyiğit Kılıç, G., Koşkan, Ö., Karahan, A. G., 2011. Identification of lactic acid bacteria with FTIR spectroscopy. Novel Approches in Food Industry, International Food Congress, 26-29 May 2011, Çeşme-İzmir, Turkey, pp. 27 (Poster sunum). (2011)
11- Başyiğit Kılıç, G., Kuleaşan, H., Çakmak, V.F., 2011. Determination of probiotic properties of L. plantarum strains isolated from the human fecal samples. Novel Approches in Food Industry, International Food Congress, 26-29 May 2011, Çeşme-İzmir, Turkey, pp. 56 (Poster sunum). (2011)
12- Başyiğit Kılıç, G., Kuleaşan, H., Akpınar, D., Çakmak, V.F., 2011. Characterization of technological properties of human originated probiotic L. plantarum strains. International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics-IPC, 14-16 June 2011, Slovakia, pp. 14 (Sözlü sunum). (2011)
13- Basyigit Kilic, G., Akpinar, D., 2011. An innovation in food industry for healthy foods: β-glucans. TÜBİTAK MAM 4. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi ve 3. SAFE Consortium Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi, 12-14 Ekim 2011, İstanbul, S 133 (Poster sunum). (2011)
14- Özer, C. O., Kılıç, B., Başyiğit Kılıç, G. 2013. Bioproduction of conjugated linoleic acid in Sucuk (Turkish Dry Fermented Sausage). 59th International Congress of Meat Science and Technology. 18-26 Ağustos, İzmir, Türkiye. (2013)
15- Yıldıran Yılmaz H., Venema, K., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G., 2013. The investigation of survival properties of lactic acid bacteria and the availability of the strains as a food supplement in a capsule. 5th International Symposium on Delivery of Functionality in Complex food Systems. Physically-Inspired Approaches from the Nanoscale to the Microscale. September 30- October 3, Haifa, Israel (2013)
16- Akpınar, D., Gün, İ., Başyiğit Kılıç, G., 2013. Investigaton of beta-glucan application in functional goat yoghurt production. The 2nd Interanational Symposium on “Traditioanl Foods from Adriatic to Caucasus”. 24-26 October, Struga, Macedonia, p. 177. (2013)
17- Başyiğit Kılıç, G., Akpınar, D., Gün, İ., Sarıgül, N., 2013. Isolation, identification and determination of technological properties of some Lactobacillus strains for cheese production. The 2nd Interanational Symposium on “Traditioanl Foods from Adriatic to Caucasus”. 24-26 October, Struga, Macedonia, p. 130. (2013)
18- Başyiğit Kılıç, G., Akpınar, D., 2013. Determination of some functional properties of selected Enterococcus strains. The 2nd Interanational Symposium on “Traditioanl Foods from Adriatic to Caucasus”. 24-26 October, Struga, Macedonia, p. 128. (2013)
19- Başyiğit Kılıç, G., Soyuçok, A., 2015. Determination of exopolysaccaharide production properties of probiotic lactic acid bacteria. International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics-IPC, 23-25 Haziran, Budapeşte, Macaristan (2015)
20- Yıldıran, H., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G., 2015. Determination of probiotic properties and characterization of yeast isolated from different sources. International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics-IPC, 23-25 Haziran, Budapeşte, Macaristan (2015)
21- Yıldıran, H., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A.G., 2016. The comparison of the yeast isolates from different sources with the commercial S.boulardii preperates for probiotic properties. 1st Black Sea Association of Food Science and Technology Congress, 22-24 September, Book of Abstracts, p. 27, Ohrid, Makedonya (Sözlü Sunum). (2016)
22- Soyuçok, A., Başyiğit Kılıç, G., Yalçın, H., Sudağıdan, M., 2016. Investigation of nisin resistance and virulence properties of nisin resistant pathogenic bacteria from raw milk and cheese samples. 1st Black Sea Association of Food Science and Technology Congress, 22-24 September, Book of Abstracts, p. 29, Ohrid, Makedonya (Sözlü Sunum). (2016)
23- Tahtacı, S., Başyiğit Kılıç, G., 2016. Isolation, identification and determination of technological properties of the halophilic lactic acid bacteria isolated from table olives. 1st Black Sea Association of Food Science and Technology Congress, 22-24 September, Book of Abstracts, p. 31, Ohrid, Makedonya (Sözlü Sunum). (2017)
24- Ertürkmen, P., Başyiğit Kılıç, G., Kılıç, B., 2016. Utilization of lactic acid bacteria and probiotics on meat products. 1st Black Sea Association of Food Science and Technology Congress, 22-24 September, Book of Abstracts, p 33, Ohrid, Makedonya (Poster Sunum). (2016)
25- Yuca, B., Topçu, İ., Yağcılar Aydemir, H., Özer, C. O., Kılıç, B., Başyiğit Kılıç, G., 2016. Utilization of beta glucan in the processing of sucuk. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Ekim, 26-28, Adana, Türkiye, s 502 (Poster Sunum). (2016)
26- Başyiğit Kılıç, G., Soyuçok A., Investigation of eps genes, biofilm formation and analysis of sugar compositon in exopolysaccharides producing lactic acid bacteria. FSD 2016, 2nd Congress on Food Structure & Design, Akdeniz University, Turkey. 26 28 October 2016. (2016)
27- Kaygusuz, E., Yuce, S., Soyucok, A., Basyigit Kilic, G., 2017. Molecular identification of lactic acid bacteria isolated from yoghurt samples. 6th International Congress on Food Technology 18-19 March 2017 in Athens, Greece (Poster Sunum). (2017)
28- Demir, E., Soyucok, A., Yuce, S., Basyigit Kilic, G., 2017. Determination of exopolysaccharide production properties of lactic acid bacteria isolated from yogurt samples (2017). 6th International Congress on Food Technology 18-19 March 2017 in Athens, Greece (Poster Sunum). (2017)
29- Soyuçok, A., Kılıç, B., Basyigit Kilic, G., 2017. Et endüstrisinde enkapsülasyon teknolojisinin kullanılması. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) 25-27 Ekim, Adana, Türkiye, s 447 (Sözlü Sunum). (2017)
30- Demir, E., Başyiğit Kılıç, G., 2017. Laktik asit bakterilerinin biyogüvenilirlik özellikleri. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) 25-27 Ekim, Adana, Türkiye, s 449 (Sözlü Sunum). (2017)
31- Demir, E., Uşan, E., Başyiğit Kılıç, G., 2017. Farklı gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik direnç profilleri. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) 25-27 Ekim, Adana, Türkiye, s 450 (Sözlü Sunum). (2017)
32- Yüce, S., Başyiğit Kılıç, G., 2017. Peynir ve yoğurt örneklerinden izole edilmiş olan laktik asit bakterilerinin bazı teknolojik özelliklerinin araştırılması. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) 25-27 Ekim, Adana, Türkiye, s 451 (Poster Sunum). (2017)
33- Bilecen, D., Kılıç, B., Demir, E., Başyiğit Kılıç, G., 2017. Non-thermal applications used in meat technology for microbial decontamination. 2. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, s 35-36 (Poster Sunum). (2017)
34- Örs, B., İnce, R., Dilmen, H., Yüce, S., Başyiğit Kılıç, G., 2017. Tarhana örneklerinden laktik asit bakterilerinin izolasyonu, karakterizasyonu ve bazı endüstriyel özelliklerinin belirlenmesi. 2. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, 13-14 Aralık 2017, Antalya, Türkiye, s 38-39 (Poster Sunum). (2017)
35- Serbest, C. N., Günay, E., Özdon, E., Başyiğit Kılıç, G., 2017. Et ürünlerinde laktik asit bakterilerinin ısıl direnci. 2. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, 13-14 Aralık 2017, Antalya, Türkiye, s 48-49 (Poster Sunum). (2017)
36- Günay, E., Serbest, C. N., Özdon, E., Başyiğit Kılıç, G., 2017. Süt ürünlerinde laktik asit bakterilerinin ısıl direnci. 2. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, 13-14 Aralık 2017, Antalya, Türkiye, s 90 (Poster Sunum). (2017)
37- Yalçınkaya, S., Başyiğit Kılıç, G., Karahan Çakmakçı, A.G., 2018. Sağlık için gıda takviyesi olarak GABA. 1st International Health Science and Life Congress, 02-05 May, 101-102 p, Burdur, Türkiye. (0)
38- Öztürk, B., Kaya, B., Başyiğit Kılıç, G., Bilecen, D., 2018. Aloe Vera bitkisinin sağlık alanındaki uygulamaları. 1st International Health Science and Life Congress, 02-05 May, p 188-189, Burdur, Türkiye (Poster Sunum). (2018)
39- Soyuçok, A., Kılıç, B., Başyiğit Kılıç, G., 2018. Sağlıklı ve kaliteli et ürünlerinin üretilmesinde yeni yaklaşımlar. 1st International Health Science and Life Congress, 02-05 May, p. 538, Burdur, Türkiye (Sözlü Sunum). (2018)
40- Yaman Acay, D. ,B., Başyiğit Kılıç, G., 2018. Fonksiyonel fermente ürünler ve sağlık üzerindeki etkileri. 1st International Health Science and Life Congress, 02-05 May, p. 798, Burdur, Türkiye (Sözlü Sunum). (2018)
41- Başar, H., Özkan, S., Yüce, S., Başyiğit Kılıç, G., Erfilibeli, O., Sönmez, E., 2018. Isolation of lactic acid bacteria from butter samples and investigation of their industrial properties. IX International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym), 4-7 October, p. 695, Jahorina, Bosna Hersek (Sözlü Sunum). (2018)
42- Demirel, Y. M., Keleş, G., Başyiğit Kılıç, G., Demir, E., Demirtaş, D., Çetinkaya, S., 2018. Determination of resistance of lactic acid bacteria isolated from dairy products under stress conditions. IX International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym), 4-7 October, p. 696, Jahorina, Bosna Hersek (Sözlü Sunum). (2018)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Başyiğit Kılıç, G., Akpınar, D., 2012. Effects of different β glucan concentrations on probiotic yoghurts. 15 th European Congress on Biotechnology, 23-26 Eylül 2012, s 201, İstanbul, (Poster Sunum). (2012)
2- Başyiğit Kılıç, G., Kuleaşan, H., Akpınar, D., Sudağıdan, M., Sarıgül, N. 2012. Antibiotic susceptibility profiles, genotypic and phenotypic identification of enterococcal strains isolated from human biopsy samples. 15 th European Congress on Biotechnology, 23-26 Eylül 2012, s 201-202, İstanbul, (Poster Sunum). (2012)
Yüksek Lisans Tezi
1- Bazı laktik asit bakterilerinin probiyotik olma özelliklerinin belirlenmesi (2004)
Doktora Tezi
1- Bazı laktobasil suşlarının genetik tanısının yapılması ve faj dirençliliklerinin belirlenmesi (2009)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
1- Microbial Cultures and Enzymes in Dairy Technology. ISBN 1522553649, 9781522553649, IGI Global. (Süre : 2018 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Journal of Engineering & Processing Management (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of Food Engineering (2009 Yıl)
2- Journal of the Science of Food and Agriculture (2009 Yıl)
3- Journal of the Science of Food and Agriculture (2011 Yıl)
4- Journal of the Science of Food and Agriculture (2013 Yıl)
5- Journal of the Science of Food and Agriculture (2014 Yıl)
6- Journal of Agricultural Sciences (2015 Yıl)
7- The Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2015 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of Food Science and Engineering (2012 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)
3- Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (2017 Yıl)
4- Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018 Yıl)
5- Gıda Dergisi (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Dekan Yardımcısı (Yıl:2016)
2- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Dekan Yardımcısı (Yıl:2017)
3- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Dekan Yardımcısı (Yıl:2018)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- MAKÜ, Bilimsel ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2013)
2- MAKÜ, Bilimsel ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2014)
3- MAKÜ, Bilimsel ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (Haziran 2015'e kadar) (Yıl:2015)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- MAKÜ, MYO Dikey Geçiş Sınav Koordinatörlüğü (Yıl:2009)
2- MAKÜ, MYO Dikey Geçiş Sınav Koordinatörlüğü (Yıl:2010)
3- MAKÜ, MYO Dikey Geçiş Sınav Koordinatörlüğü (Yıl:2011)
4- MAKÜ MYO Erasmus Birim Koordinatörlüğü (Yıl:2009)
5- MAKÜ MYO Erasmus Birim Koordinatörlüğü (Yıl:2010)
6- MAKÜ MYO Erasmus Birim Koordinatörlüğü (Yıl:2011)
7- MAKÜ Yemekhane Denetleme Kurulu Üyesi (Yıl:2011)
8- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
9- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2013)
10- MAKÜ, Proje Danışmanlık ve Koordinasyon Ofisi Müdürlüğü (Yıl:2013)
11- MAKÜ, Yemekhane Denetleme Kurulu Üyesi (Yıl:2012)
12- MAKÜ Yemekhane Denetleme Kurulu Üyesi (Yıl:2013)
13- MAKÜ Yemekhane Denetleme Kurulu Üyesi (Yıl:2014)
14- MAKÜ, Proje Danışmanlık ve Koordinasyon Ofisi Müdürlüğü (Yıl:2014)
15- MAKÜ, Proje Danışmanlık ve Koordinasyon Ofisi Müdürlüğü (Haziran 2015'e kadar) (Yıl:2015)
16- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2015)
17- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2016)
18- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Yıl:2015)
19- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Yıl:2016)
20- MAKÜ Yemekhane Denetleme Kurulu Üyesi (Yıl:2015)
21- MAKÜ Yemekhane Denetleme Kurulu Üyesi (Yıl:2016)
22- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Yıl:2017)
23- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2017)
24- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği Ağustos 2018'e kadar (Yıl:2018)
25- MAKÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Ağustos 2018'e kadar (Yıl:2018)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Başyiğit Kılıç, G. 2010. “Probiotic studies in Turkey”, Gent Üniversitesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölüm Semineri. Gent, Belçika, 29.05.2010-06.06.2010, Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında. (Yıl:2010)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Başyiğit Kılıç, G. 2012. “Nasıl Başardım?” TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı, 18 Ocak 2012, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu, Burdur (Yıl:2012)
2- Başyiğit Kılıç, 2015. Selection and Characterization of Probiotics for Dairy Industry. Istanbul Probiotic Workshop. 19 Mart, 2015, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Akpınar, D. Fonksiyonel keçi yoğurdu üretiminde farklı başlatıcı kültürlerin kullanım imkanlarının araştırılması. (2013)
2- Sömer, V. F. Dayanıklı Yoğurtların Mikrobiyolojik, Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyojen Amin İçeriklerinin Belirlenmesi. (2013)
3- Tahtacı, S., Sofralık zeytinlerden halofilik laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. MAKÜ-0240-YL-14 (2014-2015). (2016)
4- Soyuçok A., Probiyotik potansiyele sahip laktik asit bakterilerinin heteropolisakkarit üretimlerinin belirlenmesi. MAKÜ-0239-YL-14 (2014-2015). (2016)
5- Yüce, S. Peynir ve yoğurt örneklerinden izole edilmiş olan laktik asit bakterilerinin bazı teknolojik özelliklerinin araştırılması. MAKÜ- 0294-YL-16 (2016-2017). (2017)
İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
1- Yıldıran, H. Probiyotik özellik gösteren bazı maya suşları ve laktik asit bakterilerinin etkileşimlerinin araştırılması. SDÜ-BAP 3793-D2-13. (2017)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Cost Action FA1001, The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure health (2010-2014) (2010)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- İnsan kaynaklı enterokok suşlarının genetik tanısının yapılması ve bazı probiyotik özelliklerinin belirlenmesi, MAKÜ NAP Projesi, Proje No: 0122-NAP-10 (2010)
2- Dayanıklı yoğurtların mikrobiyolojik, fizikokimyasal özellikleri ve biyojen amin içeriklerinin belirlenmesi, MAKÜ-0138-YL-11 (2011)
3- Farklı peynir çeşitlerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin tanımlanması ve süt endüstrisinde kullanımının araştırılması, TAGEM-11/AR-GE/05 (2011)
4- Fonksiyonel keçi yoğurdu üretiminde farklı başlatıcı kültürlerin kullanım imkanlarının araştırılması, MAKÜ-0149-YL-12 (2012)
5- Süt ve Peynirlerden İzole Edilen Patojen Bakterilerde Nisin Direncinin Tespiti ve Dirençli Suşların Virulans Özelliklerin Araştırılması, MAKÜ-0213-NAP-13 (2013-2015). Proje Bütçesi: 19.982,82. (2013)
6- Probiyotik potansiyele sahip laktik asit bakterilerinin heteropolisakkarit üretimlerinin belirlenmesi. MAKÜ-0239-YL-14 (2014)
7- Sofralık zeytinlerden halofilik laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. MAKÜ-0240-YL-14 (2014)
8- Peynir ve yoğurt örneklerinden izole edilmiş olan laktik asit bakterilerinin bazı teknolojik özelliklerinin araştırılması. MAKÜ- 0294-YL-16 (2016-2017). (2016)
9- Gıda kaynaklı laktik asit bakterilerinin güvenilirlik özelliklerinin belirlenmesi. MAKÜ- 0462-YL-17 (2017-2018). (2017)
10- Sucuk üretiminde Aloe vera kullanımının ürünün fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkileri. MAKÜ- 0463-YL-17 (2017-2018). (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Bazı laktik asit bakterilerinin oluşturdukları aroma maddelerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 0326-M-2000 (2001)
2- Bazı laktik asit bakterilerinin probiyotik olarak kullanılma özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 517 (2002)
3- Laktik asit bakterileri tarafından üretilen bakteriyosinlerin biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve bazı gıda kaynaklı patojenler üzerindeki inhibitör etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 04-M-888 (2004)
4- Direk tüketime hazır, aromalı inovatif et ürünlerinin geliştirilmesi: Gıda Güvenliği ve Türk et endüstrisi için market araştırması, SDÜ BAP, Proje No:939-M-2004 (2004)
5- Keçi sütü kullanılarak yapılan Mihaliç peyniri için uygun starter kültür kombinasyonunun belirlenmesi, SDÜ BAP, Proje No:915-M-04 (2004)
6- Helicobacter pylori enfeksiyonuna konak yanıtı ve Helicobacter eradikasyonunda kefirin etkinliği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 1084-M-05 (2005)
7- Deneysel akut pankreatit ve kolit modellerinde probiyotiklerin protektif etkinliğinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 1054-M-05 (2005)
8- Safra kanalı ligasyonu yapılan sıçanlarda, bakteriyel translokasyon ve hepatik fibrozisin önlenmesinde kefirin etkinliğinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 1345-M-06 (2006)
9- Probiyotiklerin deneysel gastrit modellerinde koruyucu etkinliği. İlsan Hexal İlaç Firması'nın araştırma ödülünü kazanmıştır (10.000 $) (2006)
10- Bazı laktobasil suşlarının genetik tanısının yapılması ve faj dirençliliklerinin belirlenmesi. SDÜ-BAP, proje no 1268-D06 (2006)
11- Probiyotik Özellik Gösteren Bazı Maya Suşları ve Laktik Asit Bakterilerinin Etkileşimlerinin Araştırılması. Santez, No:0480.STZ.2013-2 (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Bazı Lactobacillus plantarum suşlarının probiyotik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi, TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Projesi, Proje No: 109 O 623 (Tübitak, Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği Programı). (2010)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Süt sanayii için peynir ve yoğurt kültürleri ile laktaz enzimi üretimi: laktoz tahammülsüzlüğüne karşı geleneksel ve modern çözümler. DPT-YUUP, Proje No: 2005K120570 (2005)
2- Transglutaminaz enzim üretimi ve süt sanayinde kullanım olanakları. DPT-YUUP, Proje No: 2005K120680 (2005)
3- Anne sütünden izole edilen fonksiyonel bakterilerin bebek maması formülasyonlarında kullanım olanaklarının araştırılması. Tübitak Kariyer Geliştirme Projesi, Proje No: 104 0 554 (2005)
4- Burdur ilinden toplanan sütlerde GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) gen içeriğinin araştırılması. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/ Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı (2012)
5- Farklı yoğurtlardan izole edilmiş laktik asit bakterilerinin ekzopolisakkarit üretimlerinin belirlenmesi. 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/ Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı (2015)
6- Farklı yoğurtlardan izole edilmiş laktik asit bakterilerinin moleküler yöntemlerle tür düzeyinde tanımlanması. 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/ Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı (2015)
7- Tereyağı örneklerinden laktik asit bakterilerinin izolasyonu, karakterizasyonu ve bazı endüstriyel özelliklerinin belirlenmesi. 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/ Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı (2017-2018). (2017)
8- Süt ürünlerinden izole edilmiş olan laktik asit bakterilerinin bazı stres koşullarına direncinin ve koagregasyon özelliklerinin belirlenmesi. TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı Proje Danışmanlığı (2017-2018). (2017)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- International Dairy Symposium, 24-28 Mayıs 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta (2004)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 20-22 Ekim 2003, ISPARTA. (2003)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Mashav bursu, Uluslararası kurs '' Research & Development In Postharvest Biology & Technology', 23 Şubat - 18 Mart 2004. Tarım ve Tarımsal Bölgeler Geliştirme Bakanlığı, Volcani Center, İsrail. (2004)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Danone Enstitüsü Derneği, Doktora/Yurtdışı Araştırma burs programı kapsamında, 2007 yılı içerisinde 6 ay süre ile University of Wisconsin-Madison, ABD'de bilimsel araştırma yapmak amacıyla 15.000 YTL tutarında burs alınmıştır. (2007)
2- YÖK 2547 sayılı kanunun 39. maddesi kapsamındaki destek ile 3 ay süre ile University of Wisconsin-Madison, USA’de bilimsel araştırma yapmak amacıyla burs alınmıştır (2012)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Probiyotik Bakterilerin Dondurma Üretiminde Kullanılması. 'Gıda Biyoteknolojisi Seksiyonunda Poster Birinciliği', 50.000.000 TL teşvik ödülü. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos 2003, Çanakkale (Başyiğit vd.) (2003)
2- Sıçanlarda aspirin ile uyarılan mide mukoza lezyonlarının önlenmesinde probiyotiklerin rolü. 'Gastritler' Kategorisi Birincilik Ödülü. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4-7 Kasım 2006, İstanbul (Şenol vd.) (2006)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Tübitak Uluslararası Yayın Teşvik Ödülleri, 2006-2009 (2009)
2- Tübitak Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2010)
3- Tübitak Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2013)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- University of Wisconsin-Madison,Department of Food Science, ABD. (Temmuz 2007-Ocak 2008) (2007)
2- University of Wisconsin-Madison,Department of Food Science, ABD. (Temmuz 2012-Eylül 2012) (2012)
Yurtiçi Patentlenmiş buluş
1- 2012-G-212737 (2015)
2- 2012-G-401612 (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Foto

Foto

15:24:35 12.01.2013

Bu galeride fotoğraf 2 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248 213 2724
Email gkilic(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 19 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.