Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1986
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Resim-İş Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • İlk Okul : Bilfen İlk okulu
 • Orta Okul : Bilfen Orta Okulu
 • Lise : Çanakkale Lisesi (2004)
 • Lisans : Anadolu Üniv.
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : Resim İş Öğrt. (2008)
 • Y.Lisans : Anadolu Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Resim (2011)
 • Doktora : Anadolu Üniversitesi
 • Doktora Dal : Resim
 • (2016)
ÖZGEÇMİŞ

Doğum Tarihi/Yeri: 14.06.1986/ Adana

Eğitim:

Lisans:

 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Eskişehir

1 dönem Erasmus Değişim Programı Wroclaw Güzel Sanatlar Akademisi Polonya

Yüksek Lisans:

 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü Eskişehir

Sanatta Yeterlik (Dönem):

 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü Eskişehir

2 dönem Farabi Değişim Programı Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Anabilim Dalı İstanbul

İLGİ ALANLARI

sanat eğitimi

sanat

çağdaş sanat

sanat tarihi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kamusal Alanda Sanatın Oluşturduğu Diyaloğu içeren bir Çalışma: “I have been in Beelitz/Belitz’de Bulundum” Ressjournal, 2015, 2/1, sf 312-325. (2015)
2- Use and Importance of Illustration as Materials in Foreign Language Teaching. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık 2011, Cilt 14, Sayı: 26, Pages: 351-357. (2011)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yabancı Dil Eğitiminde Resmin Materyal Olarak Kullanımı ve Önemi (0)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Müzenin Kamusallığının Sanat Yoluyla Eleştirisi, Sanat ve Tasarım Dergisi, 2015, Haziran, Sayı/ Cilt 8, ISSN: 2146-7692, sf: 62-74. (2015)
2- 5-8 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Stereotip (Klişe Resim) Kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4. (3) sayı, Haziran 2011, Pages: 86-93 (2011)
3- Görsel Sanatlar Eğitiminde Kopya Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcılıklarına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21. sayı, Haziran 2011, Sayfa: 299-321. (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Sanatçı Algısı (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Artistic Expression of Public Sphere, Contempart 2014 International Contemporary Art Conference Sempozyum Kitabı, Dakam Yayınları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul-Türkiye (2014)
2- The Possibillity of Non-Artissts Attending to Art Work (2014)
3- Sanatsal Üretimden İzleyiciye Ulaşma Aşamasında Sanatçının Yaşadığı Sorunlar (2011)
4- The Efficiency of Cappadocia Region in Terms of Visual Arts (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kadının Yeri Evidir Yargısının Resim Sanatı Çalışmaları Ekseninde İncelenmesi (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Uluslararası jürili / küratörlü karma etkinliklere kabul edilmek
1- Gazi Üniversitesi Uluslararası Sempozyum Jürili Sergisi (2011)
2- Anadolu Uluslararası Sanat Eğitim Sempozyumu Jürili Sergi (2014)
Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Süleyman Demiralay Konağı Kişisel Sergi (2010)
Ulusal jürili / küratörlü karma etkinliklere kabul edilmek
1- Peker Sanat Ödülleri Sergisi (2014)
2- İnönü Resim Yarışması Sergisi (2011)
3- Cafer Sadıkoğlu Resim Yarışması Sergisi (2013)
Yurtdışında karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Ardiye Selanik Karma Resim Sergisi (2012)
2- Çin sergi (2014)
3- EEA Remix (2014)
4- Reggio Familia Sanat Fuarı (2013)
5- Eutopia Sergi (2016)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Kamusal ALanda Dİyalog Karma Resim Sergisi (2015)
2- Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü 2015 (2015)
3- Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Karma Sergisi (2013)
4- Anadolu Üniveritesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Baskıresim Karma Sergisi (2014)
5- Dumlupınar Üniversitesi GSF. Kadınlar Günü (2014)
6- Mehmet Akif'i Anma Etkinliği ve Sergisi (2011)
7- Karabük Üniversitesi 8 Mart Kadınlar Günü Sergisi (2012)
8- Sakarya Üniversitesi Karma Sergi (2013)
9- Eskişehir Tepebaşı Bel. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Karma Sergi (2015)
10- Yeditepe'de Zaman Çok Sesli Yaklaşımlar (2014)
11- Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü 2016 (2016)
12- Anne Ben Barbarım (2013)
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
1- European Exchange Academy/ Avrupa Değişim Programı (2014)
2- EEA Workshop for Art Educators Norway (2015)
Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
1- Doğa İçin Sanat, Doğal Yaşamı Koruma Merkezi, Sığla Ağaçlarını Koruma Projesi, 12- 17 Haziran 2016, Köyceğiz, Muğla- Türkiye. (2016)
2- Pamukkale Üniversitesi Lisans Üstü Öğrenci Çalıştayı ve Sergisi (2014)
3- Eskişehir Sokak Festivali (Workshop düzenleme) (2009)
4- Eskişehir Sanat Günleri (2012)

DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4270
Email gkaraca(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Anabilim Dalı


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.