Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1962
 • Kan Gurubu : AB Rh+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Kimya
 • Anabilim Dalı : Fiziko Kimya
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kimya Mühendisliği (1986)
 • Y.Lisans : Gazi Üniv. Fen Bil. Ens.
 • Y.Lisans Dal : Kimya Mühendisliği (1991-03-27 09:51:12)
 • Doktora : Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Kimya Mühendisliği
 • (2000-05-01 09:51:12)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Kimya Mühendisliği (2013)
 • Profesörlük : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (24 Ekim 2018)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Kimyasal Tepkime Mühendisliği

Sütunlu Kil Sentezi, Karakterizasyonu, Uygulamaları

Heterojen Katalitik Oksidasyon Reaksiyonları

Gözenekli Katılarda Adsorpsiyon

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Doğan, O., Üstün, H., Tomul, F., Sözeri, S., Tıpırdamaz, R., Gürleşen, N. ve Çiner (Özkum), D., 2003, "Seyfe Gölü Havzasının Halofitik (Tuzcul Bitkiler) Vejetasyonunun Ekolojisi" Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 2002, s:201-219. Ankara (2002)
2- Acar, G., Alluşoğlu, S., Tomul, F., Oruç, S., Güçer, A., 2000 "Ankara Koşullarında Çeşitli Azotlu Gübrelerin Ispanak Verimine ve Nitrat Birikimine Etkileri" Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, 1999, Yayın No: 115: s. 102-117, Ankara. (1999)
3- Doğan, O., Kazancı, N., Girgin, S., Atalay, M., Arpınar, N., Yiğitler, A., Soyuer, İ., Gürleşen, N. ve Tomul, F., 1997, "Ankara Çayının Su Kalitesi" Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, 1996, Yayın No: 102: s. 107-123, Ankara. (1996)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Tomul, F., Balcı, S. “Synthesis and characterization Al-pillared interlayered bentonites” G.Ü. Journal of Science, 21(1), 21-31, (2008) (2008)
2- Fatma TOMUL*, Derya KARAKUŞ, Naproksenin Katalitik Islak Peroksit Oksidasyonu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(2): 125-132 (2016); The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University 7(2): 125-132 (2016) rn (2016)
3- Tomul, F. Krom ve Seryum İçeren Titanyum-Sütunlu Bentonit Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Performansı,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1): 66-77 (2017)rnThe Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University 8(1): 66-77 (2017) (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Turgut Başoğlu, F., Tomul, F., “Al-, Cr-sütunlu killerin ve Cr-yerleştirilmiş Al-sütunlu killerin gözenek yapılarının DFT ve DR analizleri ile karakterizasyonu. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27 (3), 631-640 (2012). (2012)
2- Tomul, F. “Adsorption and catalytic properties of Fe/Cr-pillared bentonites”, Chemical Engineering Journal, 185-186, 380-390 (2012) (2012)
3- Tomul, F. “Influence of Synthesis Conditions on the Physicochemical Properties and Catalytic Activity of Fe/Cr-Pillared Bentonites,” Journal of Nanomaterials, 2012 (2012) 1-14, ID 237853, doi:10.1155/2012/237853 (2012)
4- Tomul, F. “Effect of ultrasound on the structural and textural properties of copper-impregnated cerium-modified zirconium-pillared bentonite”, Applied Surface Science, 258(5),1838-1848, (2011) (2011)
5- Tomul, F. “Synthesis, characterization and adsorption properties of Fe/Cr-pillared bentonites”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(12), 7228–7240, (2011) (2011)
6- Tomul, F., Turgut Başoğlu, F. “Adsorption of copper and zinc from aqueous solutions by bentonite” Asian Journal of Chemistry, 22(1), 615-628, (2010) (2010)
7- Tomul, F., Balcı, S. “Characterization of Al, Cr-pillared clays and CO oxidation”, Applied Clay Science, 43, 13-20, (2009) (2009)
8- Tomul, F. “The effect of ultrasonic treatment on iron –chromium pillared bentonite synthesis and catalytic wet peroxide oxidation of phenol", Applied Clay Science 120 (2016) 121-134rn (2016)
9- Tomul, F., Turgut Basoglu, F., Canbay, H., "Determination of adsorptive and catalytic properties of copper, silver and iron contain titanium-pillared bentonite for the removal bisphenol A from aqueous solution", Applied Surface Science 360 (2016) 579-593. (2016)
10- FatmaTomul, YasinArslan, Funda TurgutBaşoğlu, YurdaerBabuçcuoğlu, Hai NguyenTran, Efficient removal of anti-inflammatory from solution by Fe-containing activated carbon: Adsorption kinetics, isotherms, and thermodynamics, Journal of Environmental Management, 238 (2019) 296-306. (2019)
11- Adsorption mechanism of hexavalent chromium onto layered double hydroxides-based adsorbents: A systematic in-depth review, Journal of Hazardous Materials, 373 (2019) 258-270. (2019)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tomul F., Tatlı, E., Usta, H., "Burdur İlindeki Ortaöğretim Kurumlarının Fen-Matematik Derslerine İlişkin Donanım Durumları ve Kullanımına İlişkin Görüşler ", 1. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur. (2005)
2- Tomul F., Balcı, S. "Degisik Al/Cr Oranlı Cr/Al-Sütunlu Killerin Gözenek Yapısının Azot Adsorpsiyonu ile Karakterizasyonu ", 12. Ulusal Kil Sempozyumu 5-9 Eylül 2005, Van. (2005)
3- Tomul F., Balcı, S. "Cr/Al-Tabakali Kil Katalizörlerin Yüzey Özellikleri", Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 7-10 Eylül 2004, İzmir. (2004)
4- Üstün, H., Tomul, F, İlbeyi, A. ve Benli, B., 2001. Fertigasyon yöntemi ile yapılan domates sulamasında optimum su-gübre konsantrasyonunun belirlenmesi. 1. Ulusal Sulama Kongresi, s. 154-158, Antalya, 2001. (2001)
5- Tomul, F., Balcı, S., "Kromalüminyum - tabakalı Kil Üretimi ve Karakterizasyonu" X. Ulusal Kil Sempozyumu, s. 78-83, Konya, 2001. (2001)
6- Tomul, F., Balcı, S., "Baz/metal Oranının Alüminyum Tabakalı Kil Kalitesi Üzerine Etkisi" IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, s. 827-832 İstanbul, 2000 (2000)
7- Tomul, F., Balcı, S., "Kontrollü Gözenek Yapısına Sahip Al-Tabakalı Kil Üretimi", 9. Ulusal Kil Sempozyumu, s. 89-94, İstanbul, 1999. (1999)
8- Tomul, F., Tatlı E. “İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği rolleri gerçekleştirme düzeyleri” VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, p.55-58, Eskişehir, 2007 (2007)
9- Tomul, F., “Fe- ve Fe/Cr-sütunlu kil katalizörler ile fenolün katalitik ıslak peroksit oksidasyonu”, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 2012 (2012)
10- Korkut, H., Tomul, F., “İlköğretim 6.sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının işbirlikli öğrenme yöntemine göre uygulanabilirliliğine ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi ” VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.130, Bolu, 2008 (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tomul, F., “Bakır emdirilmiş seryum/zirkonyum sütunlu kil katalizörlerin yapısal ve katalitik özellikleri üzerine sentez şartlarının etkisi” 15. Ulusal Kil Sempozyumu, Niğde,2012 (2012)
2- Tomul, F. "Demir/krom-karışık sütunlu bentonitlerin fizikokimyasal ve katalitik özellikleri üzerine ultrases ısıtma tekniğinin etkisi", 16. Ulusal Kil Sempozyumu, 2-5 Eylül, Çanakkale. (2015)
3- Fatma TOMUL, Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Bisphenol A in Water, NCC6- 6th Catalysis Conference, 27-30/04/2016, Bursa (2016)
4- Suna BALCI, Burcu YETER, Fatma TOMUL, Funda TURGUT BAŞOĞLU, Mezogözenekli Silika Sütunlu Yeni Nesil Katalizör Sentezi, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 23-26 Ağustos 2016, İzmir (0)
5- Kübra DEMİR, Vahide Tuğçe ÖZDEMİR, Fatma TOMUL, Synthesis of new generation calcium silicate bioceramic materials, 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Ağustos 2016, Mersin (2016)
6- Fatma TOMUL, Synthesis, characterization and catalytic performance of the titanium- and titanium-bentonite impregnated by chromium and cerium-chromium, 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Ağustos 2016, Mersin (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Başoğlu F. T., Tecimer A., Tomul F., Balci S., “Characterization of V, Cr, and Cu incorporated Al-PILCs and test in CO-oxidation”, Third Ain Shams University International Conference on Environmental Engineering ASCEE-3, p. 117-121, Cairo, EGYPT, 2009 (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tomul F., Balcı, S., "Surface Properties of Al-Pillared Clays Synthesized at Different Base/Metal Ratio", NNN 2004 (Nanoparticles, Nanostructures And Nanocomposites:Topical Meeting of the European Ceramic Society) 5 7 Temmuz 2004, Saint-Petersburg, Russia (2004)
2- Balcı, S., Tomul, F., "Effects of Pre-saturation and Production Conditions on the Properties of Al-pillared Clays" AICHE 2000 Annual Meeting, p.361, Los Angeles, USA, 2000. (2000)
3- Tomul, F., Balcı, S., "Effect of Base/Metal Ratio on Al-Pillared Clay" Chisa 2000 (14th International Congress of Chemical and Process Engineering), p.P5.54-108, Praha, CZECH REPUBLIC, 2000. (2000)
4- Tomul, F., Balcı, S., "Aluminium Pillared Clays and its Characterization", Euroclay 1999, p. 139, Krakow, POLAND, 1999. (1999)
5- Başoğlu T. F., Tomul F., Balcı, S., “Pillared layered clays as catalyst and catalyst support to use in CO oxidation”, Europacat VIII, P13-96, Turku, Åbo Finland, 2007 (2007)
6- Balcı, S., Tomul, F., "CrAl-Pillared Clays and Its Characterization" 12th International Clay Conference" p. 159, Bahia Blanca, ARGENTINA, 2001. (2001)
7- Duman, B. & Tomul, F, (2014). Motivation Situations of 6th Grader Students of Secondary School During Science Courses, III. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Rome, Sapienza University of Rome – February 6-8, 2014. (2014)
8- Tomul, F. & Göksu, H. K. (2014), The Effect Of Concept Cartoons On Students' Academıc Success And Attıtudes In Scıence And Technology Teachıng. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia – September 11-14, 2014 (2014)
9- F. Tomul, Removal of diclofenac by the catalytic wet peroxide oxidation, ICOEST 2015, 9-13 Eylül 2015, Saray-Bosna (2015)
10- Yeter, B., Balcı, S., Tomul, F., ‘‘New Generation Mesoporous Silica Pillared Clay Support and Titanium Incorporated Silica Pillared Catalyst Synthesis’’. BIT’s 6th Annual World Congress of Nano Science & Technology-2016, p-563, Singapur, SİNGAPUR, 2016 (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Balci, S., Basoglu, F.T., Tomul, F., “Performance copper, silver or chromium incorporated aluminum pillared clays in CO oxidation”, p. 726, World Congress on Water, Climate and Energy, Dublin, IRELAND, 2012. (2012)
2- Başoğlu F. T., Tomul F., Characterization of pore structures of Al, Cr-pillared clays using DFT and DR analysis” Euroclay 2011, European Clay Conference, p-354, Antalya, 2011 (2011)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Industrial & Engineering Chemistry Research (2012 Yıl)
2- International Research Journal of Pure and Applied Chemistry (2012 Yıl)
3- Journal of Molecular Structure (2012 Yıl)
4- Separation Science and Technology (2011 Yıl)
5- Journal of Hazardous Materials (2010 Yıl)
6- Journal of Hazardous Materials (2009 Yıl)
7- Applied Clay Science (2014 Yıl)
8- Chemical Engineering Communications (2014 Yıl)
9- Desalination and Water Treatment (2015 Yıl)
10- Desalination and Water Treatment (2015 Yıl)
11- Desalination and Water Treatment (2015 Yıl)
12- rnMarine Georesources & Geotechnology (2015 Yıl)
13- Applied Clay Science (2015 Yıl)
14- Research on Chemical Intermediates (2016 Yıl)
15- Applied Catalysis B: Environmental (2016 Yıl)
16- Desalination and Water Treatment (2016 Yıl)
17- Applied Catalysis B: Enviromental (2016 Yıl)
18- Applied Catalysis B: Environmental (2016 Yıl)
19- Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering (2017 Yıl)
20- Journal of Molecular Structure (2017 Yıl)
21- Chemical Engineering Journal (2017 Yıl)
22- Separation Science and Technology (2017 Yıl)
23- Desalination and Water Treatment (2018 Yıl)
24- Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (2018 Yıl)
25- Chemical Engineering Journal (2018 Yıl)
26- Environment, Devolopment and Sustainability (2018 Yıl)
27- Desalination and Water Treatment (2019 Yıl)
28- Applied Clay Science (2019 Yıl)
29- Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (2019 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Folia Pomeranae Universitatis Technologiae StetinensisrnAgricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnicarn (2016 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)
3- Gazi University Journal of Science (2018 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Tomul, F., “Gümüş ve demir emdirilmiş titanyum-sütunlu killerin sentezi ve asitlik değerlerinin belirlenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No: 0198-NAP-13, Mart 2015 (2013)
2- Tomul, F., “Demir-Krom sütunlu killerin katalitik özelliklerinin fenolün katalitik ıslak peroksit oksidasyonunda incelenmesi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No: 0107-NAP-10, 2012 (2010)
3- Tomul, F.,“Seryum ile modifiye edilmiş zirkonyum sütunlu kil sentezi ve gözenek yapısının incelenmesi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No: 0058-NAP-09, Kasım, 2010. (2009)
4- Tomul, F., “Demir, demir/krom ve krom sütunlu kil sentezi ve kadmiyum adsorpsiyonunda test edilmesi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No: 0030-NAP-08, Mart, 2010. (2008)
5- Tomul, F., Tatli, E., Tomul, E., Karabacak, K., “Laboratuar ortamında aktif öğrenmenin öğretmen adaylarının öğrenme düzeyleri üzerindeki etkileri” Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No: 1074-m-05, Eylül 2008. (2005)
6- Tomul, F., "Seryum ve demir yerleştirilmiş mezogözenekli kalsiyum silikat sentezi, karakterizasyonu ve katalitik aktivite testi" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No:0325-NAP-16, Kasım 2017 (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Bilgin, N., Eyüpoğlu, H., Üstün, H., tarafından yürütülen " Biyokatıların (Arıtma Çamurlarının) Arazide Kullanımı" isimli Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisi Daire Başkanlığı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Araştırma Enstitüsü arasındaki protokol çerçevesinde gerçekleştirilen projede araştırmacı. Ankara 2002 (Araştırmacı). (2002)
2- Balcı, S., Akıncı, F., “Değişik metal kompleksleri kullanılarak gözenek yapısı iyileştirilmiş kil üretimi”, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No: MMF 06/94-7, Aralık 1994. (1994)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Tomul, F., "Demir-Krom Sütunlu Kil Sentezi ve Fenolün Katalitik Islak Peroksit Oksidasyonu Üzerine Ultrasonik İşlemin Etkisi", TÜBİTAK, Proje Kod No: 112M077, Şubat 2014. (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Balcı, S., Tomul, F., Turgut, F., "Tabakalı Killerin Katalitik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Katalitik Kullanım Alanlarının Araştırılması", TÜBİTAK Makina, Kimyasal Teknolojiler, Malzeme ve İmalat Sistemleri Araştırma Grubu, Proje Kod No: MİSAG 172, 2004 (Araştırmacı). (2004)
2- Balcı, S., Tomul, F., Gökçay, E., " "Kil Kaynaklarının Tabakalı Kil Üretimi için Uygunluğunun Araştırılması, DPT Projesi, Proje Kod No. 99 K 120340, 2004 (Araştırmacı). (2004)
3- Balcı, S., Tomul, F., Turgut, F., "Tabakalı kilin adsorbent olarak kullanım alanlarının araştırılması" TÜBİTAK Altyapı Projesi, Proje Kod No. MİSAG-A-43, Mart 2000 (Araştırmacı). (2000)
4- Balcı, S., Gökçay, E., Akıncı, F., “Değişik metal kompleksleri kullanılarak gözenek yapısı iyileştirilmiş kil üretimi” TÜBİTAK Makina, Kimyasal Teknolojiler, Malzeme ve İmalat Sistemleri Araştırma Grubu, Proje Kod No: MİSAG 60, Nisan 1998. (Araştırmacı) (1998)
5- TUBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, 113B279 kodlu “Geri Dönüşüm Okulu” -EĞİTMEN (2014)
6- Balcı, S., Tomul, F., Turgut Başoğlu, F. "Mezogözenekli Silika Sütunlu Kil Yeni Nesil Katalizör Sentezi Ve Fenolün Oksidasyon Reaksiyonunda Aktivite Testi" MAG 115M512, Ağustos 2015- (2015)
Uluslararası kongrelerde başkanlık yapmak
1- OTURUM BAŞKANLIĞI- V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia – September 11-14, 2014 (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0 248 213 3 0 90
Email ftomul(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.