Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1974
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Kayapa İlkokulu (1985)
 • Orta Okul : Balıkesir Ortaokulu (1988)
 • Lise : Balıkesir Lisesi (1991)
 • Lisans : Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğt. Fak.
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Beden Eğt. ve Spor Öğrt. (1995)
 • Y.Lisans : Marmara Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Spor-Spor Sağlık (2002-06-19 10:16:50)
 • Doktora : Marmara Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Spor-Spor Sağlık
 • (2007-06-19 10:16:50)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Beden Eğitimi ve Öğretmenliği (03.10.2012)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Beden Eğitimi ve Öğretmenliği (29.12.2017)
ÖZGEÇMİŞ

                                                    

ÖZGEÇMİŞ

 

1.     Genel

 

Düzenleme Tarihi:

 

Unvanı Adı Soyadı :            

Doç. Dr. Fatma ÇELİK KAYAPINAR

Yazışma Adresi:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bahçelievler 15100 BURDUR

Doğum Tarihi ve Yeri: 

08.02.1975-Kayapa

Tel:

0 248 213 4633

GSM:

 

E-Posta:

fkayapinar@mehmetakif.edu.tr

Faks:

0 248 213 4604

 

 

2.     Eğitim: (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız)

 

Öğrenim Dönemi

Derece (*)

Üniversite

Öğrenim Alanı

2002-2007

Doktora

Marmara Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

2000-2002

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi

İLGİ ALANLARI

Psikomotor Gelişim, Hareket Eğitimi, Beceri Öğrenimi, Engelliler, Ölçme ve Değerlendirme

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Fatma Çelik KAYAPINAR YAYINLAR ( Makale ) • Kayapınar F., Polat Y., Karacabey K., Kayapınar A .: Kindergarden Seviyesindeki Erkek Çocuklara Uygulanan 8 Haftalık Hareket Eğitiminin Reaksiyon Süreleri İle El-Göz Koordinasyonlarına Etkisini İncelemesi, Spor ve Tıp Dergisi, 12(6):21-25 sayfa, Aralık 2003. (2003)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- • Küçük M., Agopyan A., Kayapınar F.Ç., Yetgin S.: " Karate Sporu Yapan Çocuklarda (10-12 Yaş) Uygulanan Farklı Antrenman Programlarının Dayanıklılığa Etkisinin Değerlendirilmesi" 6. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, 14 Kasım, İSTANBUL 2003 (2003)
2- • Kayapınar F. Ç., Pehlivan A.: "Uygulanan 8 Haftalık Hareket Eğitiminin 5-7 Yaş Çocukların El- Göz Koordinasyonları ve Reaksiyon Zamanlarına Etkisinin İncelenmesi", 6. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, 14 Kasım İSTANBUL 2003 (2003)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- The Attitudes of Turkish and Croatian University Students towards Exercise (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- •Soykan A., Dinç C., Soykan N., Polat Y., Kayapınar F. Ç., Şahin İ., Ünal M.:"Yıldız ve Genç Voleybolcuların Sağlık ve Beceriye İlişkin Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin İncelenmesi" 9. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 24-26 Ekim, Nevşehir 2003 (2003)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- • Özbar N., Kayapınar F.Ç.: "Satisfaction Levels of Members Attending İstanbul Municipality Fitness Centers", The 46th ICHPERR-SD Anniversary World Congress, November 9-13 İSTANBUL 2005 (2005)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- • Kayapınar F. Ç., Pehlivan A.: "Uygulanan 8 Haftalık Hareket Eğitiminin 5-7 Yaş Çocukların El- Göz Koordinasyonları ve Reaksiyon Zamanlarına Etkisinin İncelenmesi, TSSA 7. Internatıonal Sports Sciences Congress, October 27-29 ANTALYA 2002. (2002)
2- • Çalışkan E., Karagözoğlu C., Kayapınar Ç. F., Erzeybek S. M., Fişekçioğlu B.: " The Effect of Goalball Game and Movement Training on Thr Anxiety Traits of Visually Impaired Children" The TSSA 8. International Sports Sciences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
3- • Özbar, N., Kayapınar, Ç. F.: "The Effect Of Movement Education Program Implemented In Kindergarden On Hand- Eye Coordination of Chıldren", The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
4- • Kayapınar F., İnal S.: "İlköğretimlerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Derslerinde Öğrencilerin Motor Gelişim Dönemlerine Verdikleri Önem" TSSA 7. Internatıonal Sports Sciences Congress, October 27-29 ANTALYA 2002. (2002)
5- • Özbar, N., Polat, Y., Kayapınar, F. Ç.: "Turkish 1st League Soccer Teams And Foreing Teams Tecnical Analysis Of Competitions" The TSSA 8. International Sports Sciences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
6- •Kayapınar, F. Ç., Özbar, N. Mengütay, S., Karakaş, Ş.: "The Hand-Eye Coordınatıon Development Of Kındergarden Chıldren, A Year Pılot Study" The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
7- •Özbar, N., Kayapınar, F. Ç., Pınar, S., Karakaş, Ş.: "The Characteristics of Physical and Antropometric Development of Preschool Children, A Year Pilot Study" The TSSA 8. International Sports Sciences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
8- •Kayapınar, F. Ç., Özbar, N.: "The Effect Of Movement Education Program Implemented In Preschool On Physical Characteristics of Chıldren", The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
9- •Soykan, A., Kayapınar F. Ç., Özbar, N., Soykan, N., Dinç, C.: "Antropometric Specifications of The Male Elite Karate Sportsman" The TSSA 8. International Sports Sciences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
10- •Kayapınar, F. Ç., Soykan, A., Ayça, B., Özbar, N., Yılmaz, S., Bozkurt, S.: "Anaerobic Power and Flexibility and Reaction Time of Elite Karate Sportsman" The TSSA 8. International Sports Sciences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
11- •İskender T., Kayapınar F. Ç., Pınar S.: "The İnvestigation of The Physical Activitiy of Adolescent" The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
12- • İskender T., Kayapınar F. Ç., Pınar S.: "To Compare The Blood Profile of The Military Academy Freshmen of Two Different Backgrounds", The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- • Kayapınar F., İnal S.: "İlköğretimlerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Derslerinde Öğrencilerin Motor Gelişim Dönemlerine Verdikleri Önem" TSSA 7. Internatıonal Sports Sciences Congress, October 27-29 ANTALYA 2002. (2002)
2- • Kayapınar F. Ç., Pehlivan A.: "Uygulanan 8 Haftalık Hareket Eğitiminin 5-7 Yaş Çocukların El- Göz Koordinasyonları ve Reaksiyon Zamanlarına Etkisinin İncelenmesi, TSSA 7. Internatıonal Sports Sciences Congress, October 27-29 ANTALYA 2002. (2002)
3- •Çalışkan E., Karagözoğlu C., Kayapınar Ç. F., Erzeybek S. M., Fişekçioğlu B.: " The Effect of Goalball Game and Movement Training on Thr Anxiety Traits of Visually Impaired Children" The TSSA 8. International Sports Sciences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
4- •Özbar, N., Kayapınar, Ç. F.: "The Effect Of Movement Education Program Implemented In Kindergarden On Hand- Eye Coordination of Chıldren", The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
5- •Özbar, N., Polat, Y., Kayapınar, F. Ç.: "Turkish 1st League Soccer Teams And Foreing Teams Tecnical Analysis Of Competitions" The TSSA 8. International Sports Sciences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
6- •Kayapınar, F. Ç., Özbar, N. Mengütay, S., Karakaş, Ş.: "The Hand-Eye Coordınatıon Development Of Kındergarden Chıldren, A Year Pılot Study" The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
7- •Özbar, N., Kayapınar, F. Ç., Pınar, S., Karakaş, Ş.: "The Characteristics of Physical and Antropometric Development of Preschool Children, A Year Pilot Study" The TSSA 8. International Sports Sciences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
8- •Kayapınar, F. Ç., Özbar, N.: "The Effect Of Movement Education Program Implemented In Preschool On Physical Characteristics of Chıldren", The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
9- •Soykan, A., Kayapınar F. Ç., Özbar, N., Soykan, N., Dinç, C.: "Antropometric Specifications of The Male Elite Karate Sportsman" The TSSA 8. International Sports Sciences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
10- •Kayapınar, F. Ç., Soykan, A., Ayça, B., Özbar, N., Yılmaz, S., Bozkurt, S.: "Anaerobic Power and Flexibility and Reaction Time of Elite Karate Sportsman" The TSSA 8. International Sports Sciences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
11- •İskender T., Kayapınar F. Ç., Pınar S.: "The İnvestigation of The Physical Activitiy of Adolescent" The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
12- • İskender T., Kayapınar F. Ç., Pınar S.: "To Compare The Blood Profile of The Military Academy Freshmen of Two Different Backgrounds", The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 17-20 ANTALYA 2004. (2004)
13- • Özbar N., Kayapınar F.Ç.: "Satisfaction Levels of Members Attending İstanbul Municipality Fitness Centers", The 46th ICHPERR-SD Anniversary World Congress, November 9-13 İSTANBUL 2005 (2005)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimleri Dergisi (Süre : 2017 Yıl)
2- Internatıonal Journal of Sport, Exercise and Training Sciences (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- ERR (2015 Yıl)
2- PTSE (2012 Yıl)
3- JPESM (2014 Yıl)
4- AJBM (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi (2010 Yıl)
2- Konya Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi (2010 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Müdür yardımcılığı (Yıl:2013)
2- Müdür Yardımcılığı (Yıl:2014)
3- Müdür Yardımcılığı (Yıl:2015)
4- Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)
5- Bölüm Başkanlığı (Yıl:2016)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Konuşmacı (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fatma ÇELİK KAYAPINAR

Fatma ÇELİK KAYAPINAR

17:38:52 17.02.2017

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Egzersiz ve Beslenme - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beceri Öğrenimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Psikomotor Gelişim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Tenis - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Lisanüstü

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Psikomotor Gelişim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Psikomotor Gelişim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - -
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - -

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4633
Email fkayapinar(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.