Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoTeacher Abuse, School Burnout and School Attachment as Predictors of Adolescents Risky BehaviorsSAVİ ÇAKAR FİRDEVS, UZUN KIVANÇPegem Eğitim ve Öğretim Dergisi2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ERIC
2 infoREFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIA PROCESS ON THE LIFE OF ADOLESCENTS AND THEIR PARENTS: AN ASSESSMENT FROM A PARENTAL PERSPECTIVESAVİ ÇAKAR FİRDEVS, UZUN KIVANÇPEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, British index
3Ergenlerin Duygu Düzenleme Becerileri, Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri ve yasAKYÜZ GÖKÇE,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2021Uluslararası, Hakemli, Basılı, ESCI
4 infoErgenlerin İntihar Girişimlerinde Risk Faktörleri ve Psikolojik Yardım Alma Durumlarının İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,GİRGİN MURAT,UZUN KIVANÇInternational Social Sciences Studies Journal2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ESJI, CiteFactor, Index Copernicus, WorldCat, ResearchBib, DRJI, SSRN, DIIF, SOBIAD
5 infoErgenlerin Psikolojik Yardım İhtiyaçlarının İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
6TRAVMA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE DANIŞMAN YETERLİLİĞİGÖNÜLTAŞ OSMAN,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSSOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Uluslararası
7 infoThe Role of Social Support in the Relationship Between Adolescents’Level of Loss and Grief and Well-BeingSAVİ ÇAKAR FİRDEVSInternational Education Studies2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
8 infoERGENLERDE YILMAZLIK İLE AKRAN İLİŞKİSİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİERSAN ESRA,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSPEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HUMANITIES2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ESJI
9THE LEVELS PREDICTING THE DEATHANXIETY OF LONELINESS AND MEANING IN LIFE IN YOUTHSAVİ ÇAKAR FİRDEVSEuropean Journal of Education Studies2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ERIC
10The Role of Gender and Income Level in the Relationship Between Ego Functions and ResilienceSAVİ ÇAKAR FİRDEVSJournal of Educational Issues2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
11Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Becerileri ile Duygu Yönetimi Arasındaki İlişkiSARPDAĞ MUSTAFA,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSInternational Social Sciences Studies Journal2020Uluslararası, Hakemli, , ESJI
12Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Bu Sorunlara İlişkin ÇözümÖnerilerinin BelirlenmesiBOZAN İBRAHİM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSTurkish Studies-Educatinal Sciences2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SOBIAD
13 infoOrtaokul Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımı ve Risklerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSELThe Journal of International Educational Sciences-İNES2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, citefactor
14PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ KAYIP YAŞANTILARI VE YAS SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDEThe Journal of International Educational Sciences-İNES2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, citefactor,
15 infoAdolescents’ Resilience And School Attachment Emotional-Behavioral Problems.SAVİ ÇAKAR FİRDEVSJournal Of Social Sciences and Humanities Research.2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
16 infoÇocukluk çağı travmaları ve umutsuzluğun psikolojik belirtileri yordama düzeyiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRU,ASICI ESRAINES-Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SOBİAD, Türk eğitim indeksi
17The Mediating Role of Resilience and Gender in the Relationship between Childhood Traumatic Experiences and Adults’ Later Psychological SymptomsSAVİ ÇAKAR FİRDEVSPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, Google Scholar
18 infoÇocuklarda Empatik Eğilim, Umut Ve Öz Yeterliğin Okula Bağlanmayı Yordama DüzeyleriSAVİ ÇAKAR FİRDEVSInternational Social Sciences Studies Journal2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
19Okullarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin okul psikolojik danışmanlarının görüşleriTAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSAhi Evran Üniversitesi Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, , TR DİZİN
20Adolescents’ Self-Esteem, School Anger and Life Satisfaction as Predictors of Their School AttachmentSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEPEducation and Science2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
21Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismarı ve İhmaline İlişkin GörüşleriSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,YAZICI OKUYAN HÜLYAMEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ2017Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
22The Mediating Role of Self-Esteem:The Effects of Social Support and SubjectiveWell-Being on Adolescents’ Risky BehaviorsSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEMEDUCATIONAL SCIENCES: THEORY PRACTICE2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
23 infoAn Investigation of Risky Behaviors and Psychological Symptoms in Turkish AdolescentsSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEMBritish Journal of Education, Society & Behavioural Science2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO host (USA). DOAJ Ulrich's. CrossRef. AGORA . JournalSeek, OARE (United Nations Environment Programme (UNEP), Yale University, etc.)17. OpenJGate
24School attachment and peer bullying as the predictors of early adolescents resilienceKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSGlobal Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, •Google Scholar
25Psikolojik iyi oluş yardım arama tutumu ve benlik saygısının psikolojik danışman adaylarının psikolojik belirtilerine etkisiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRUJournal of Human Sciences2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO host, DOAJ, Index Copernicus,J-Gate
26Başa çıkma stilleri depresyon ve yaşamda anlamın umutsuzluğu yordama düzeyi Journal of Human SciencesSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMJournal of Human Sciences2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
27Resilience and life satisfaction as the predictors of general self efficacyTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,BAYAR ÖZNUR,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSGlobal Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, GOOGLE SCHOLAR
28Üniversite Öğrencilerinin Temas Engelleri İle Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki Journal of Research in Education and TeachingTAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,ÜNÜVAR PERİHANJournal of Research in Education and Teaching2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, ASOS, ACAR
29The Impact Of Body Image And Self Esteem On Turkısh Adolescents Subjectıve Well BeıngSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,SEVİL SAVİ KARAYOLPsychology Research2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, Journals Indexed in Eric
30The Role of Social Support Subjective WellBeing and Gender on Psychological HelpSeeking Among Turkish Adolescents 2015SAVİ ÇAKAR FİRDEVSBritish Journal of Education, Society & Behavioural Science2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCOhost (USA) (Mail confirmation link)5. Chemical Abstracts Service (“CAS”) (Mail confirmation link)6. DOAJ7. HINARI (United Nation's Database)8. CAB abstract9. Ulrich's10. Zentralblatt MATH (only for BJMCS)11. CrossRef12. AGORA (United Nation's FAO database)13. Google scholar14. SHERPA/RoMEO (UK)15. JournalSeek
31Adolescents life satisfaction risky behaviors and hopelessnessSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPInternational Journal on New Trends in Education and Their Implications2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, ERA, ACER (Australion Council for Educational Research), EBSCO, ERA, İNDEX COPERNICUS
32Lise Öğrencileri ve Öğretmenlerin Ergenlerin Riskli Davranışlarına İlişkin Görüşleri 2015SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2015Ulusal, Hakemli, Basılı, Ulusal İndeksler: ULAKBİM, ASOS INDEX Uluslararası İndeksler: OAJI, INDEX COPERNICUS
33Otomatik Düşüncelerin Umutsuzluk Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Benlik Saygısının Aracılık RolüSAVİ ÇAKAR FİRDEVSKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri2014Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
34The university students life satisfactions Psychological helpseeking attitude and hopelessnessKARATAŞ ZEYNEP,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSCypriot Journal of Educational Sciences2014Uluslararası, Hakemli, Basılı, Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, PsycINFO and Google Scholar
35Yetişkin Yılmazlık Ölçeği Türk Kültürüne UyarlanmasıSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEP,M EHMET ALİ ÇAKIRMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2014Ulusal, Hakemli, Basılı, ULAKBİM, ASOS,ARAŞTIRMAX, Akademik Dizin: Akademik Türk Dergileri İndexi, uluslararasıDIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) tarafından taranan birdergidir. INDEX COPERNICUS'ta izlenmektedir.
36Behaviour Problems and Social Support Which Children Perceived from the Different SourcesSAVİ ÇAKAR FİRDEVSInternational Education Research2013Uluslararası, Hakemli, Basılı, CrossRef (for DOI®number), Google Scholar, SHERPA / RoMEO, Citefactor, AcademicKeys, Research Bible Directory of Research Journals IndexingCite Seer XAdvanced Science IndexJour InformaticsOpen Academic Journals Index Sjournals Index Wanfang Data
37The Relationship between the Self efficacy and Life Satisfaction of Young AdultsSAVİ ÇAKAR FİRDEVSInternational Education Studies2012Uluslararası, Hakemli, Basılı, ERA, Cabell's, DOAJ, EBSCOhost, Google Scholar, NewJour, Open J-Gate, PKP Open Archives, Harvester,ProQuest, Scopus, SHERPA/RoMEO, Ulrich's, Universe Digital Library
38Ergenlerin Benlik Saygısı Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Bir Yapısal Eşitlik Modeli ÇalışmasıSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEPKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri2012Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
39School attachment and quality of life in children and adolescents of Elementary school In TurkeySAVİ ÇAKAR FİRDEVSEducational Research2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, Education Full Text , Index Copernicus database, Google Scholar, EBSCOhost™ databases: Education Source, EBSCO Discovery Service (EDS)
40Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıSAVİ ÇAKAR FİRDEVSİlköğretim Online Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Elektronik, SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA eJournals in Education NewJour EBSCO ve ULAKBİM
41Self Esteem and Hopelessness and Resiliency An Exploratory Study of Adolescents in TurkeyKARATAŞ ZEYNEP,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSInternational Education Studies2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, Cabell's, DOAJ, EBSCOhost, ERA, Google Scholar, NewJour, Open J-Gate, PKP Open Archives, Harvester,ProQuest, Scopus, SHERPA/RoMEO, Ulrich's, Universe Digital Library
42Ergenlerin Yılmazlık Düzeyleri ile sosyal destek arasındaki ilişkiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEPÇağdaş Eğitim Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Basılı, EBSCO - Education Research Complete
43The Relatıon Between Multıple İntelligences And Academic Achievement Levels Of Second Grade StudentsİKİZ FATMA EBRU,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2010Ulusal, Hakemli, Basılı, ULAKBİM, ASOS INDEX , OAJI, INDEX COPERNICUS
44The Relationship Between Personality Traits of Parents And Parents Reports of Adolescent s Problems -Doktora TezindenSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,RENGİN AKBOYCypriot Journal of Educational Sciences2010Uluslararası, Hakemli, Basılı, Ulrich's, Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, PsycINFO and Google Scholar
45The Relationship Between Behavioral Problems Of Primary School Students In Pre Adolescence Period And Family Functionings - Doktora TezindenSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,RENGİN AKBOYInternational Journal Of Education Research Teacher Education2010Uluslararası, Hakemli, Basılı, OAJI, ULRİCHS,ASOS,ARAŞTIRMAX, NEWSJOUR, CİTEFACTOR, ACADEMİCKEYS