Dersler

Ders Adı Seviye Ders Saati Akademik Yıl Açıklama
1Kayıp ve Yas Psikolojik DanışmanlığıDoktora32020-2021
2Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıYüksek Lisans42020-2021
3Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıLisans52020-2021
4Uzmanlık Alan DersiDoktora82020-2021
5Uzmanlık Alan DersiYüksek Lisans82020-2021
6DanışmanlıkYüksek Lisans62020-2021
7Görsel AlgıLisans22020-2021
8Teknoloji BağımlılığıLisans22020-2021
9Önleyici Psikolojik Danışma Kuram Ve UygulamalarıLisans22020-2021
10Yaşam Dönemleri ve Uyum SorunlarıLisans22020-2021
11Kriz Danışmanlığı Kuram ve UygulamalarıDoktora32020-2021
12Krize Müdahale ve Kriz DanışmanlığıYüksek Lisans32020-2021
13Öğrenme Kuram ve YaklaşımlarıDoktora32020-2021
14Çocuk ve Ergenlerle Yas DanışmanlığıYüksek Lisans32020-2021
15Krize Müdahale ve Kriz DanışmanlığıYüksek Lisans32019-2020
16Çocuk ve Ergenlerle Yas DanışmanlığıYüksek Lisans32019-2020
17Öğrenme Kuram ve YaklaşımlarıDoktora32019-2020
18Çocuk PsikolojisiLisans22019-2020
19Alan ÇalışmasıLisans12019-2020
20Kurum DeneyimiLisans52019-2020
21Davranış BozukluklarıLisans32019-2020
22Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiLisans22019-2020
23Yaşam Dönemleri ve Uyum SorunlarıLisans32019-2020
24Meslek Etiği ve Yasal SorunlarLisans22019-2020
25Uzmanlık Alan DersiYüksek Lisans82019-2020
26Uzmanlık Alan DersiDoktora82019-2020
27DanışmanlıkDoktora12019-2020
28Uzmanlık Alan DersiDoktora82019-2020
29Travma Sonrası Psikolojik Danışma Kuram Ve UygulamalarıDoktora32019-2020
30Kriz Danışmanlığı Kuram ve UygulamalarıDoktora32019-2020
31KURUM DENEYİMİLisans52018-2019
32PD ALAN ÇALIŞMASILisans52018-2019
33DAVRANIŞ BOZUKLUKLARILisans32018-2019
34MESLEK ETİĞİ VE YASAL SORUNLARLisans22018-2019
35BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİLisans22018-2019
36UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans82018-2019
37KRİZE MÜDAHALE VE KRİZ DANIŞMANLIĞIYüksek Lisans32018-2019
38BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASIYüksek Lisans42018-2019
39YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARILisans32018-2019
40ÖNLEYİCİ PDRLisans32018-2019
41REHBERLİKLisans22018-2019
42BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASILisans42018-2019
43DanışmanlıkYüksek Lisans62018-2019
44Uzmanlık Alan DersiYüksek Lisans82018-2019
45Çocuk ve Ergenlerle Yas DanışmanlığıYüksek Lisans32018-2019
46Krize Müdahale ve Kriz DanışmanlığıYüksek Lisans32017-2018
47Çocuk ve Ergenlerle Yas DanışmanlığıYüksek Lisans32017-2018
48Uzmanlık Alan DersiYüksek Lisans82017-2018
49ÖNLEYİCİ PDRLisans32017-2018
50KRİZE MÜDAHALE ve KRİZ DANIŞMANLIĞIYüksek Lisans32017-2018
51YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARILisans32017-2018
52BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASIYüksek Lisans52017-2018
53UZMANLIK ALANIYüksek Lisans82017-2018
54REHBERLİKLisans32017-2018
55PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ AKIMLARLisans32017-2018
56EĞİTİM PSİKOLOJİSİLisans32017-2018
57BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASILisans42017-2018
58GELİŞİM VE ÖĞRENMEDoktora32016-2017
59OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAYüksek Lisans32016-2017
60PSİKOPATOLOJİYüksek Lisans32016-2017
61EĞİTİM PSİKOLOJİSİLisans32016-2017
62DAVRANIŞ BOZUKLUKLARILisans32016-2017
63REHBERLİKLisans32016-2017
64PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ AKIMLARLisans32016-2017
65MESLEK ETİĞİ VE YASAL SORUNLARLisans22016-2017
66KURUM DENEYİMİLisans52016-2017
67ETKİLİ İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİLisans42016-2017
68DanışmanlıkYüksek Lisans22016-2017
69BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASILisans52016-2017
70PSİKOLOJİYE GİRİŞLisans32016-2017
71DAVRANIŞ BOZUKLUKLARILisans32015-2016
72Kurum deneyimiLisans52014-2015
73DanışmanlıkYüksek Lisans12014-2015
74Uzmanlık AlanıYüksek Lisans82014-2015
75Okullarda Rehberlik ve Psikolojik DanışmaYüksek Lisans32014-2015
76Öğrenme ve Öğretme Kuram ve YaklaşımlarıDoktora32014-2015
77Gelişim ve ÖğrenmeDoktora32014-2015
78PsikopatolojiYüksek Lisans32014-2015
79Bireysel Psikolojik Danışma UygulamasıLisans52014-2015
80Yaşam Dönemleri ve Uyum SorunlarıLisans32014-2015
81Psikolojiye GirişLisans32014-2015
82Eğitim PsikolojisiLisans32014-2015
83RehberlikLisans32013-2014
84Psikolojik Danışmada Çağdaş AkımlarLisans32013-2014
85Etkili İletişim ve İnsan İlişkileriLisans42013-2014
86Meslek Etiği ve Yasal SorunlarLisans22013-2014
87Davranış BozukluklarıLisans32013-2014
88Kurum deneyimiLisans52013-2014