Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Covid 19 Pandemi Krizi Ve Psikolojik İlk Yardımın HedefleriSAVİ ÇAKAR FİRDEVS, KILINÇ MUSTAFAIV International Health Science and Life Congress (IHSLC 2021)07.05.2021Tam metin bildiri, Elektronik,
2Covid 19 Pandemisi ve Çocuk Ruh Sağlığı Sorunları SAVİ ÇAKAR FİRDEVS, KILINÇ MUSTAFAIV International Health Science and Life Congress (IHSLC 2021)07.04.2021Tam metin bildiri, Elektronik,
3ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMDA ANLAM VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİÇİÇEKDEMİR HAKKI ALPEREN, SAVİ ÇAKAR FİRDEVS2nd International Young Researchers Student Congress 17-19 December 2020 Burdur/TURKEY11.01.2021Özet bildiri, Elektronik, Burdur
4TRAVMA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE DANIŞMAN YETERLİĞİGÖNÜLTAŞ OSMAN, SAVİ ÇAKAR FİRDEVS3. İnternatiınal Health Science and Life Congress10.06.2020Özet bildiri, Elektronik, Burdur
5Travmanın Çocuklar üzerindeki etkilerinin değerlen dirmlesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVSİNCES 201915.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
6Çocuklarda Oyun Bağımlılığının DeğerlendirilmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAUluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi01.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
7ERGENLERDE YILMAZLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİKILINÇ MUSTAFA,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSUluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi01.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
8Risk Altındaki Çocuklarla Okul Temelli Önleyici ÇalışmalarSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAINES 201930.11.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
9Psikolojik Danışman Eğitiminde Kayıp ve Yas DanışmanlığıSAVİ ÇAKAR FİRDEVSİNES30.11.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
10Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Deneyimlerine İlişkin Görüşleri.SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRUI. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST)01.11.2019Tam metin bildiri, ,
11Çocuklarda Ruh Sağlığı Problemlerini Önleme, Ruh Sağlığını Koruma ve Güçlendirme.SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRUI. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST)01.11.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
12KURUM BAKIMINDAKİ ÇOCUKLARIN OKUL UYUMUNA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAINCES29.10.2019Özet bildiri, Basılı,
13ERGENLERİN PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAİNCES29.10.2019Özet bildiri, Elektronik,
14Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımını ÖnlemeSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi11.07.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
15Çocuk İstismar ve İhmalinde İstismarcıyı Tanımlama SorunuSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA2nd International Health Sciences and Life Congress06.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
16Üniversite Öğrencilerinde Sigara Kullanma ile İlgili Değişkenlerin İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA2nd International Health Sciences and Life Congress06.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
17Gençlerde Alkol Kullanma ile İlgili Değişkenlerin İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi01.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
18Üniversite Yaşamına Uyum Sürecini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi03.11.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
19Psikolojik Danışmanların Önleyici Psikolojik Danışmaya Odaklanmasını SağlamaSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAINES 201803.11.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
20ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLARI ÖNLEMEDEOKUL TEMELLİ ÇALIŞMALARSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,ÖZDEMİR SERAPIV. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS03.11.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
21Çocuk İstismarı ve İhmalinin Çocuklar Üzerindeki Etkilerinin DeğerlendirilmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA1st International Health Sciences and Life Congress18.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
22Öğretmenler Öğretmenlik Mesleği Etik Ilkelerine Uygun Davranıyor Mu? Öğretmen Adaylarının Bakış AçısıKILINÇ MUSTAFA,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,BIÇAK BAYRAMEJER 201815.10.2018Tam metin bildiri, Basılı,
23Çocuk Ve Ergen Suçluluğunda Risk Faktörlerinin İncelenmesi. ̇SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAIII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi06.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
24ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK ÖRSELENME YAŞANTILARI İLE ÖZ KONTROL VE ÖZ YÖNETİM ARASINDAKİ İLİŞKİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,ÖZDEMİR SERAPIII. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS01.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
25Psikolojik Danışmanların Meslek Etiği İhlallerine İlişkin Psikolojik Danışman Adaylarının Görüşleri.SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRUIII. INES Uluslararası Eğitim Ve Sosyal Bilimler Kongresi15.06.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
26INVESTIGATION OF THE COPING STRATEGIES OF THE COUNSELOR CANDIDATES’ WITH GRIEFSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDEGLOBETS:An International Conference On Education, Technology and Science01.06.2018Özet bildiri, Basılı,
27Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme ve Müdahale Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının RolüSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi05.05.2018Tam metin bildiri, Basılı,
28Ortaokul Öğrencilerinin Duygusal Ve Davranış Sorunlarının Psikolojik Sağlamlık Ve Okula Bağlanma Açısından İncelenmesi.SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,ŞAHBAZ MUHAMMET,AKYÜZ GÖKÇE,YAVUZ ESRA,TAŞKIN ŞÜKRANI. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi. 22-23Aralık, 2017. İstanbul.26.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
29Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtileri İle Olumsuz Otomatik Düşünceleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.SAVİ ÇAKAR FİRDEVSI. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi. 22-23Aralık, 2017. İstanbul.26.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
30Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Karşılaştırma Düzeyi ve Otomatik Düşünceler ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA,ACAR HAKANUluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi25.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
31Yetişkinlik Döneminde Travmatik Yaşantılarla Başa Çıkma ve Uyum SüreciSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA,ACAR HAKANUluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi25.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
32ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN BAŞA ÇIKMA BECERİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİGÜMÜŞÇAĞLAYAN GÖZDE,ARSLAN ÜMÜT,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS1.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ23.12.2017Özet bildiri, Elektronik, İstanbul
33Role of Child Abuse and Neglect in Children’s Language and Speech Problems.SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,SAVİ SEVİL6th International Conference on Literature, Languages, Humanities and Social Sciences (L2HSS-2017-PARIS) Dec. 7-8, Paris (France).08.12.2017Tam metin bildiri, Elektronik,
34Understanding Children’s Mental Traumas: Causes and Prevention Strategies.SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,SAVİ SEVİL6th International Conference on Literature, Languages, Humanities and Social Sciences (L2HSS-2017-PARIS) Dec. 7-8, Paris (France).08.12.2017Tam metin bildiri, Elektronik,
35Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Kaygısını Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıları, Akılcı Olmayan İnançlar Ve Yaşam Doyumunun Yordama DüzeyiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS6th World Congress on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2017). 26-28 Ekim, Antalya.26.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
36Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşunun Yordayıcıları Olarak Yalnızlık Ve Yaşamda AnlamSAVİ ÇAKAR FİRDEVS6th World Congress on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2017). 26-28 Ekim, Antalya.26.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
37Ergenlerin Anne-Babadan Algıladıkları Psikolojik İstismar Ve Akran İlişkileri İle Risk Alma Davranışları Arasındaki İlişki.SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KABASAKAL AYSUNII. Internatinal Academıc Research Congress (INES). 18-21 Ekim. Antalya. 2017.18.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
38Yetişkinlerde Çocukluk Travmatik Yaşantıları ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Aracı RolüSAVİ ÇAKAR FİRDEVSII. Internatinal Academıc Research Congress (INES). 18-21 Ekim. Antalya. 2017.18.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
39Yılmazlığın Psikolojik Belirtileri Yordama Düzeyi.SAVİ ÇAKAR FİRDEVSII. Internatinal Academıc Research Congress (INES). 18-21 Ekim. Antalya. 2017.18.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
40Çocuklarda Empatik Eğilim, Umut ve Öz Yeterliğin Okula Bağlanmayı Yordama Düzeylerinin İncelenmesi.SAVİ ÇAKAR FİRDEVS26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya.21-23 Nisan.23.04.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
41Duygusal İstismar Ve İhmal Çocuk İstismarı Ve İhmalinin Gizli BoyutuSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,SAVİ SEVİLWorld Congress on Lifelong Education. 16-17 Aralık, Antalya,26.12.2016Tam metin bildiri, Basılı,
42Child Abuse And Neglect Can They Be PreventedSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,SAVİ SEVİLInternational Conference on Education and E-Learning (ICEEL) Vienna, Austria, 26th-27th November.20.12.2016Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
43Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismarı Ve İhmaline İlişkin Görüşlerinin İncelenmesiYAZICI OKUYAN HÜLYA,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS1. International Academic Research Congress (INES). 3-5 Kasım. Antalya.17.12.2016Özet bildiri, Basılı,
44Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkiSARPDAĞ MUSTAFA,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS1. Internatinal Academıc Research Congress (INES). 3-5 Kasım. Antalya.17.12.2016Tam metin bildiri, Elektronik,
45Başaçıkma Stilleri İle Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,SAVİ SEVİLWorld Congress on Lifelong Education. 16-17 Aralık, Antalya,17.12.2016Özet bildiri, Basılı,
46Çocuk Kitaplarının Duygusal Farkındalık Ve Duygularını İfade Etme Bağlamında İncelenmesiYAZICI OKUYAN HÜLYA,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS9. Uluslararası Türkçe’nin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Ekim, 6-8 Ekim, Burdur.08.10.2016Özet bildiri, Basılı,
47Psikolojik Danışman Adaylarının Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıları Ve Umutsuzluk Düzeyleri İle Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRU,ASICI ESRA1. International Academıc Research Congress Congress (INES). 3-5 Kasım. Antalya.05.10.2016Özet bildiri, Basılı,
48Okullarda Yürütülen Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Okul Psikolojik Danışmanlarının GörüşleriTAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmalar Kongresi, 31 Mayıs- 3 Haziran 2016. Muğla.03.06.2016Özet bildiri, Basılı,
49Ergenlerin Okula Bağlanma Düzeyleri Ve Riskli Davranışları Arasındaki İlişkiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEMThe International Congress on New Trends in Education (ICONTE 2016), Antalya /Turkey May 13-15, 2016.15.05.2016Özet bildiri, Basılı,
50Üniversite Öğrencilerinin Temas Engelleri İlePsikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkiTAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,ÜNÜVAR PERİHANThe International Congress on New Trends in Education (ICONTE 2016), May 13-15, Antalya/Turkey.15.05.2016Özet bildiri, Basılı,
51Effect Of Psychologıcal Counselor Candıates Level Of Psychologıcal Well Beıng Psychologıcal Help Seekıng Attıtudes And Self Esteem On Theır Psychologıcal Symptom LevelsSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRU7th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2016)20.04.2016Özet bildiri, Elektronik,
52Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Başa Çıkma Stilleri Depresyon ve Yaşmda Anlam Açısından İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi07.10.2015Sözlü Bildiri, Basılı, Mersin
53The Impact of Physical Appearance and Self Esteem on Turkish Adolescents Subjective Well BeingSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,SEVİL SAVİ KARAYOLThe Third European Conference on the Social Sciences 2015.Thistle Brighton, United Kingdom,09.07.2015Sözlü Bildiri, Basılı, BRİGHTON
54School Attachment and Peer Bullying as the Predictors ofEarly Adolescents ResilienceKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS4th INTERNATIONAL CONFERENCE onEDUCATION(ICED-2015)Christian University, St. Petersburg, Russia26-28 June, 201526.06.2015Sözlü Bildiri, Basılı, petersburg
55Resilience and Life Satisfaction as the Predictors of GeneralSelf EfficacyTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,OZNUR BAYAR,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS4th INTERNATIONAL CONFERENCE onEDUCATION(ICED-2015)Christian University, St. Petersburg, Russia26-28 June, 201526.06.2015Sözlü Bildiri, Basılı, petersburg
56Perceived social support and self esteem in adolescence Proceeding SSCIİKİZ FATMA EBRU,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSWorld Conference On Psychology, Counselling And Guidance-WCPCG-201025.03.2010Tam metin bildiri, Basılı,
57An Investigation of Risky Behaviors andPsychological Symptoms in Turkish AdolescentsSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM6th World Conference on Psychology,Counseling and Guidance, WCPCG-2015, 14-16May 2015, Antalya, Turkey.Sözlü Bildiri, , Antalya
58Alternative Approaches For Disabled İndividuals With Communication Difficulties The Makaton ProgramSEVİL SAVİ,SEYHAN HASIRCI,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,GÖDE OSMANUluslararası Özel Eğitim KongresiSözlü Bildiri, Basılı,
59The Relatıon Between Multıple İntelligences And Academic Achievement Levels Of Second Grade StudentsİKİZ FATMA EBRU,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSThe 1. İnternational Conference Of Living Theorists “Howard Gardner”Poster, Basılı,
60Short Break Service NCH Warren Park Children Centre EnglandSEVİL SAVİ,HASIRCI SEYHAN,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,GÖDE OSMANUluslararası Özel Eğitim KongresiSözlü Bildiri, Basılı,
61Ebeveynlerin Kişilik Özellikleri ile Ergenlerde Algıladıkları Davranış Sorunları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,RENGİN AKBOY18. Eğitim Bilimleri Kurultayı.Sözlü Bildiri, Basılı,
62Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Örüntülerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRUX. Ulusal PDR KongresiSözlü Bildiri, ,
63Ergenlerde Algılanan Sosyal Desteğin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVSX. Ulusal PDR KongresiSözlü Bildiri, Basılı,
64Ergenlerde Davranış Sorunlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVSUluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi KongresiSözlü Bildiri, Basılı, Ankara
65Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının psikolojik yardım arama tutumu ve umutsuzluk açısından incelenmesiKARATAŞ ZEYNEP,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSİstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik KongresiSözlü Bildiri, Basılı,
66Empathy and self efficacy and resiliency An exploratory study of counseling students in Turkey Proceeding SSCISİYEZ DİĞDEM MÜGE,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSWorld Conference On Psychology, Counselling And Guidance-WCPCG-2010Tam metin bildiri, Basılı,
67An Exploratory Study of Adolescent s Help Seeking Sources Proceeding SSCISAVİ ÇAKAR FİRDEVS,SAVİ SEVİLWorld Conference On Psychology, Counselling And Guidance- WCPCG 2014Tam metin bildiri, Basılı,
68Ergenlerin Okula Bağlanmalarının Yordayıcıları Olarak Yaşam Doyumu Benlik Saygısı Ve Okul ÖfkesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEP5th International Conference on New Trends in Education and Their ImplicationsSözlü Bildiri, Basılı,
69Adolescents Life Satısfactıon Risky Behaviors And HopelessnessSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPThe 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2014Sözlü Bildiri, Basılı,
70Algılanan Sosyal Destek ile Davranış Sorunları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS18. Eğitim Bilimleri KurultayıSözlü Bildiri, ,
71Okul Ruh Sağlığı Yeterliklerini Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı Geçerlik ve GüvenirliğiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,AYSAN FERDA20. Eğitim Bilimleri KurultayıSözlü Bildiri, Basılı, Burdur
72Lise Öğrencileri Ve Öğretmenlerin Ergenlerin Riskli Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Ve Rehber Öğretmenler İçin Riskli Davranışları Önleme Programı GeliştirilmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama KongresiSözlü Bildiri, ,
73Examination Of Relationship Between Puberty Period Behavioral Problems And Familiy Functions Doktora teziSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,Rengin AkboyThe First İnternational Congress Of Educational Research.Sözlü Bildiri, Basılı,
74School attachment and quality of life in children and adolescentsSAVİ ÇAKAR FİRDEVSInternational Conference on Education and Educational Psychology.Sözlü Bildiri, ,
75The Life Satisfaction And Self Efficiency Of Young AdultSAVİ ÇAKAR FİRDEVSThe International Journal of Arts & Sciences International Conference (IJAS)Sözlü Bildiri, , BOSTON
76Ergenlerde Psikolojik Yardım Aramanın Sosyal Destek Öznel İyi Oluş Ve Cinsiyet Açısından İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVSThe 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2014Sözlü Bildiri, Basılı,
77Psikolojik Danışman Adaylarının Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ile Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlığı Arasındaki İlişkiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,ARSLAN ÜMÜT,GÜMÜŞÇAĞLAYAN KAYA GÖZDEEJERCongress 2018Özet bildiri, , ANTALYA
78Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Riskli Davranışları Yordama Düzeylerinin İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KAYA ZÖHREV th International Eurasian EducationalResearch CongressÖzet bildiri, , Antalya