Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1975
 • Kan Gurubu : A Rh-
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Fen Bilgisi Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Orta Okul : Burdur
 • Lise : Burdur (1992)
 • Lisans : ODTÜ-Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Fizik Öğretmenliği Programı (Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü) (1997)
 • Y.Lisans : ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi/Fizik Eğt. (2001-09-04 10:32:57)
 • Doktora : ODTÜ Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi/Fizik Eğt.
 • (2008-06-26 10:32:57)
 • Doçenlik Dal : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (Fizik Eğitimi) (27.02.2017)
ÖZGEÇMİŞ

26.06.1975 tarih doğumlu olup, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği lisans mezunudur. 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı - Fizik Eğitimi alanında “Öğretmen Niteliklerinin Lise Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Başarısına, Motivasyonuna ve Tutumlarına Etkileri” adlı tezini tamamlayarak Yüksek Lisans; 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı - Fizik Eğitimi alanında “Fizik Öğretmenlerinin Niteliklerinin Öğrencilerin Fizikteki Motivasyonlarını Nasıl Etkilediği Üzerine Çoklu Durum Çalışması” adlı tezini tamamlayarak doktora derecelerini almıştır.

1997-2009 yılları arasında Ankara Özel Yüce Okullarının Fen Lisesi ve Kolej kısımlarında fen bilgisi öğretmeni, fizik Öğretmeni, idareci, uluslararası bakalorya grup koordinatörü ve bölüm başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2005 yılında bu okulların bünyesinde uluslararası bakalorya diploma programının başlatılmasında aktif görev almış ve yurt dışı eğitimine katılarak uluslararası bakalorya fizik öğretmeni sertifikası almıştır. 2009 yılı Temmuz ayından 2017 Ağustos ayına kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Eğitim Fakültesi - İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. 27 Şubat 2018 tarihinde "Doçent" Ünvanı almıştır. Halen; 17 Ağustos 2018'de Doçent olarak atandığı  MAKÜ Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Ana Bilim Dalında  akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 

İLGİ ALANLARI

Akademik

Çevrim içi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyali (ÇİDKOM); Fizikte efektif çalışma yaprakları hazırlama; fizikte proje tabanlı öğrenme etkinlikleri, nitelikli öğretmen yetiştirme, etkili öğretmen nitelikleri; etkinliğe dayalı fizik öğretimi - kavramsal fizik öğretimi

Genel

Bilgisayar, Basketbol, Astronomi, Şiir, Blog.

Web Sayfası - Tasarım & Yönetim & Güncelleme

www.guncelfizik.com

Web Sayfası - Tasarım & Yönetim & Güncelleme

fikretkorur.guncelfizik.com

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Korur, F. (2017). Proje Tabanlı Fizik Öğretimi. A. İ. Şen, A. R. Akdeniz (Eds.), Fizik Öğretimi (s. 283-324). Ankara:Pegem Akademi. doi: 10.14527/9786052410646.11 (2017)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Korur, F., Taşkın, G., İldemir, G., Acar, B., Üstündağ, T., Tıraş, O. ve Yıldırım, M.Z. (2014). Fen Becerilerim Ölçeğinin Uyarlanarak Pratik Etkinlikler Sonrası Öğrencilerin Becerilerine Yönelik Algılarının Tespit Edilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(30), 95-117. (2014)
2- Taşlıdere, E., ve Korur, F. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 295- 318 (2012)
3- Korur, F., ve Eryılmaz, A. (2009). Lise Öğrencilerinin Fizik Başarılarına Etki Eden Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (3), 733-761. (2009)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Korur, F. (Eylül, 2016). ÇİDKOM: Kavram Öğretimine Yenilikçi Bir Yaklaşım. Bilim ve Teknik Dergisi, 49 (586), 80-83. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karaçalli, S. and Korur, F. (2014), The Effects of Project-Based Learning on Students' Academic Achievement, Attitude, and Retention of Knowledge: The Subject of “Electricity in Our Lives”. School Science and Mathematics, 114(5), 224–235. doi: 10.1111/ssm.12071. (2014)
2- Korur, F. ve Eryılmaz, A. (2015). Öğretmen Nitelikleri Çevrimiçi Anketi Sonuçlarının Analizi. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1813-1830. (2015)
3- Korur F., Sevli O., Yılmaz E., ve Bedur, S. (2016). Çevrimiçi ileri düzenleyici kavram öğretim materyali için kullanıcı görüşlerinin analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 1-15. doi: 10.9779/PUJE741. (2015)
4- Gülteke M.,Tomul, E. ve Korur F. (2013). Mathematics Special Content Competencies of Elementary School Teachers. Creative Education, 4(12B), 1-10. doi: 10.4236/ce.2013.412A2001 (2013)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Korur, F., & Eryılmaz, A. (2012). Teachers' and students' perceptions of effective physics teacher characteristics. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 46, 101-120. (2012)
2- Korur, F., Enil, G., & Göçer, G. (2016). Effects of Two Combined Methods on the Teaching of Basic Astronomy Concepts, The Journal of Educational Research, 109 (2), 205-217. doi: 10.1080/00220671.2014.946121 (Kabul: 2015) (0)
3- Korur, F. (2015). Exploring Seventh-Grade Students’ and Pre-Service Science Teachers’ Misconceptions in Astronomical Concepts. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 11(5), 1041-1060. doi: 10.12973/eurasia.2015.1373a (2015)
4- Korur, F., Efe, G., Erdogan, F. & Tunç, B. (2017). Effects of toy crane design-based learning on simple machines. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(2), 251-271. doi: 10.1007/s10763-015-9688-4. (2017)
5- Korur, F., Vargas, R. V., & Serrano, N. T. (2016). Attitude toward Science Teaching of Spanish and Turkish In-service Elementary Teachers: Multi-group Confirmatory Factor Analysis. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12 (2), 303-320. doi: 10.12973/eurasia.2016.1215a (2015)
6- Korur, F., Toker, S., & Eryılmaz, A. (2016). Effects of the integrated online advance organizer teaching materials on students’ science achievement and attitude. Journal of Science Education and Technology, 25(4), 628-640. doi: 10.1007/s10956-016-9618-4. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karaçallı, S.,ve Korur F. (2012). Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Etkisi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi-Tam Metin, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye. (2012)
2- Taşlıdere E., Korur F., ve Eryılmaz A. (2012). Kavram Yanılgılarının Üç-Aşamalı Sorularla Farklı Bir Şekilde Değerlendirilmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi-Tam Metin, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye. (2012)
3- Göncü, Ö.,ve Korur F. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Astronomi Temelli Ünitelerdeki Kavram Yanılgılarının Üç Aşamalı Test ile Tespit Edilmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi-Tam Metin, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye. (2012)
4- Korur, F., ve Eryılmaz, A. (2002). Öğretmen Niteliklerinin Lise Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Başarı, Tutum ve Motivasyonuna Etkileri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, pp 125-129, ODTÜ, Ankara, Türkiye. (2002)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Korur, F., ve Taşlıdere, E. (2013). Fizikte Iraksak Düşünme ile İlgili Değişkenlerin Araştırılması, 1. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi - Sözlü Bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, s. 54. (2013)
2- Korur, F., ve Eryılmaz, A. (2004). Fizik Öğretmenlerinin Niteliklerinin Lise Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Başarısına Etkileri Üzerine Bir Araştırma, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi-Özetler, p.149, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. (2004)
3- Yılmaz E. ve Korur, F. (2015). Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyaliyle (ÇİDKOM) desteklenen yöntemlerin kuvvet ve hareket ünitesinde akademik başarı ve kalıcılığa etkileri. 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi-Sözlü Bildiri, 10-12 Eylül 2015, ODTÜ, Türkiye, s. 135-136. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gürel, R., Korur, F., & Gürel, N. (2013). Pre-service Elementary Science and Math Teachers’ Perceptions about Effects of Teachers’ Characteristics on Elementary Students’ Science and Math Achievement, Attitudes and Motivation. V. International Congress of Educational Research, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye. (06-09.06.2013) (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Korur, F., Toker, S., Eryılmaz, A. (2014). Effectiveness of the Online Advance Organizer Concept Teaching Material. İSER-2014 World Conference, 29 October - 02 November 2014, Nevşehir, Turkey. CS.07.01.D, pp. 53-54. (2014)
2- Korur, F., Sevli, O., Yılmaz, E. Bedur, S. (2014). Presenting the Online Advance Organizer Concept Teaching Material and the Users' Views. İSER-2014 World Conference, 29 October - 02 November 2014, Nevşehir, Turkey. CS.06.04.A, p.46. (2014)
3- Gülteke, M., Tomul, E. & Korur, F. (2013). Mathematics Special Content Competencies of Elementary School Teachers. III. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), 06-08 February 2014, Spainzea University, Rome-Italy. (2013)
4- Korur, F. ve Sancar, M. (1997). A term Project on Use of Internet in Pre-service Education of Physics Teachers. FMVCE'97: International Conference on New Trends in Science Education, Işık University, pp. 35-36, İstanbul, Turkey. (1997)
5- Korur, F., Efe.G., Erdogan, F., & Tunc, B. (2015). Oyuncak vinç ile kurgulanan yöntemlerin öğrencilerin basit makineler konusundaki başarılarına etkisi, 6th International Congress on New Trends in Education (iconte), 24-26 April 2015, Antalya, Turkey. 105-106. (2015)
6- Korur, F., Toker, S., & Eryılmaz, A. (2015). Effects of the Online Advance Organizer Concept Teaching Material on Students’ Achievement Levels and Attitudes. İSER-2015 World Conference on Education, 10-12 June 2015, Yeditepe University, Istanbul, Turkey, CS.05.02.C, p. 22. (2015)
7- Korur, F., & Sancar, M. (1997). The Application of Computer Aided Instructional Model-Teaching Simple Harmonic Motion. FMVCE'97: International Conference on New Trends in Science Education, p. 42, Işık University, İstanbul, Turkey. (1997)
8- Gürel, N. & Korur, F. (2017). Sınıf Öğretmeni Adayının Fen ve Matematik Derslerindeki Problem Çözme Süreçlerine Yönelik Durum Çalışması. 2nd International Contemporary Education Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye. (28.09-01.10.2017) (2017)
9- Göl, M. ve Korur, F. (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocukların Başarılarını Etkileyen Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları: MAKÜ Örneği, International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, 28 June -01 July 2018, Berlin-Germany. (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Korur, F. (2001). The Effects of Teachers’ Characteristics on High School Physics Achievement, Motivation and Attitudes, Unpublished Master Thesis, METU, Ankara, Turkey. (2001)
Doktora Tezi
1- Korur, F. (2008). Multiple Case Study on How Physics Teachers’ Characteristics Affect Students’ Motivation in Physics, Unpublished Doctoral Dissertation, METU, Ankara, Turkey. (2008)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- FEAD-Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (2011)
2- School Science and Mathematics Association (2013)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Dergi Ayrıntı (Süre : 2017 Yıl)
2- Dergi Ayrıntı (Süre : 2016 Yıl)
3- Dergi Ayrıntı (Süre : 2015 Yıl)
4- Dergi Ayrıntı (Süre : 2014 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi - 28/2 (2014 Yıl)
2- Eğitim ve Bilim -TED (2014 Yıl)
3- Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education (2016 Yıl)
4- Teaching and Teacher Education / 1 (2017 Yıl)
5- Teaching and Teacher Education / 2 (2017 Yıl)
6- Teaching and Teacher Education / 3 (2017 Yıl)
7- International Journal of Science and Mathematics Education (2018 Yıl)
8- Teaching and Teacher Education / 4 (2018 Yıl)
9- Eğitim ve Bilim -TED (2018 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- School Science and Mathematics (2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi - FEAD / 1 (2013 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 2 (2014 Yıl)
4- Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - MAKÜ (2010 Yıl)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 1 (2014 Yıl)
6- Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi - FEAD / 2 (2013 Yıl)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
8- Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
9- Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2017 Yıl)
10- Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (JRES) (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Enformatik Bölüm Başkanı (Yıl:2010)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yıl:2012)
2- Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yıl:2013)
3- Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yıl:2014)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu (Yıl:2016)
2- Eğitim Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Alt Kurulu Üyesi (Yıl:2013)
3- Eğitim Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Alt Kurulu Üyesi (Yıl:2014)
4- Eğitim Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Alt Kurulu Üyesi (Yıl:2015)
5- Eğitim Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Alt Kurulu Üyesi (Yıl:2016)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, IV. Uluslar arası Bilim Şenliği, Düzenleme Kurulu Üyesi (Yıl:2010)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, V. Uluslar arası Bilim Şenliği, Düzenleme Kurulu Üyesi (Yıl:2011)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, VI. Uluslar arası Bilim Şenliği, Düzenleme Kurulu Üyesi (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yayımlanmış Web tasarımı ve yönetimi
1- www.guncelfizik.com (EDİTÖR) (2010)
2- www.guncelfizik.com (EDİTÖR) (2011)
3- www.guncelfizik.com (EDİTÖR) (2012)
4- www.guncelfizik.com (EDİTÖR) (2013)
5- www.guncelfizik.com (EDİTÖR) (2014)
6- www.guncelfizik.com (EDİTÖR) (2015)
7- www.guncelfizik.com (EDİTÖR) (2016)
8- www.guncelfizik.com (EDİTÖR) (2017)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Karaçallı, S. (2011), “İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Akademik Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (2011)
2- Elmas, Z. T. (2013), “İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrencinin Başarısını, Tutumunu ve Motivasyonunu Etkileyen Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları”, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (2013)
3- Göncü, Ö. (2013), “İlköğretim Beşinci ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Astronomi Konularındaki Kavram Yanılgılarının Tespiti”, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (2013)
4- Yılmaz, E., (2015), “Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyaliyle Desteklenen Öğretim Yöntemlerinin Kuvvet-Hareket Ünitesinde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi”,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- BAP-0150-YL-12, “İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrencinin Başarısını, Tutumunu ve Motivasyonunu Etkileyen Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları”, 2012-2013. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (Proje Yürütücüsü) (3.000,00 TL). (2013)
2- BAP 0222-YL-14, “Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyaliyle Desteklenen Öğretim Yöntemlerinin Kuvvet-Hareket Ünitesinde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi”, 2014-2015. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (Proje Yürütücüsü) (1.700,00 TL) (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- ARAŞTIRMACI, AFP-2000-05-01-05, “Öğretmen Niteliklerinin Lise Öğrencilerin Fizik Başarılarına ve Tutumlarına Etkileri”, 1999-2001. ODTÜ, Ankara, Türkiye, (1.300,00 TL). (2001)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- TÜBİTAK-3501 (SOBAG-Kariyer Programı), “Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyalinin Etkisi”, 2013-2016, Proje Yürütücüsü, (177.282,00 TL). (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- DANIŞMAN, TÜBİTAK-2209/A, “Aydınlık Uzayın Gizemleri”, 2012-2013, Danışman, (2.500,00 TL). (2013)
2- DANIŞMAN, TÜBİTAK-2209/A, “Fen Öğreniyorum: Bilimsel Oyuncak Tasarımı”, 2014-2015, (2.500,00 TL). (2015)
3- EĞİTMEN, "Burası Burdur Doğada Dur!" Projesi, TÜBİTAK- (4004) Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ve Burdur-BİLSEM (2017)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Kaposvar University, Hungary. Teaching on science with project based learning in primary schools (ERASMUS + Teaching Mobility). (2016)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Korur F. ve Eryılmaz A. (2015). ÇALIŞTAY: Fizik dersinde dijital içeriklerin organize edilmesi: ÇİDKOM Uygulaması. 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015, ODTÜ, Türkiye, s. 140-142. (2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Gelişim Enstitüsü, TÜBİTAK ARDEB-Proje Yazma Eğitimi (Sosyal Bilimler Alanı) - 25 Mayıs 2016 (1 Gün). (2016)
3- Korur F, Eryılmaz A. ve Türksoy E. (2017). ÇALIŞTAY: Elektrik ve Manyetizma Konularındaki Kavramların Öğretiminde ÇİDKOM Uygulama Örnekleri. 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 14-16 Eylül 2017, Gazi Üniversitesi, Türkiye, s. 101. (2017)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Alan Uzmanı ve Eğitmen, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 11-15 Ağustos 2014, Fizik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri, Antalya/Türkiye. (2014)
2- Türk Fizik Derneği, İlk ve Orta Öğretimde Fen ve Fizik Eğitimi, 21.03.1997 (1997)
3- Bilim Kurulu Üyesi, 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015, ODTÜ, Türkiye. (2015)
4- Bilim Kurulu Üyesi, XI. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (XI. UFBMEK), 11-14 Eylül 2014, Adana, Türkiye. (2014)
5- Oturum Başkanı, 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015, ODTÜ, Türkiye. (2015)
6- EĞİTMEN, TÜBA Bilim Eğitimi Programı "III. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu - Fizik Eğitimi" (22-26 Şubat 2016), Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2016)
7- Eğitim Görevlisi, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "STEM-Temel Seviye Kursu" (31 Mart-8 Nisan 2018), Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, ISPARTA. (2018)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2012) (2012)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Performans Ödülü– 0158-KAYDEP-13 (2013)
3- TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2016-1) (2016)
4- TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2016-2) (2016)
5- TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2017) (2017)

Makaleler, Yazılar

GÜNCEL YAZILARIMA

28.06.2016

http://blog.guncelfizik.com/category/guncelyazilar/adresinden ulaşabilirsiniz....

Yorum : 0 Okunma : 21 Devamı Oku >>

Güncel Yazılarım

21.01.2015

Güncel yazılarım için aşağıdaki adresi kopyalayarak tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.                                          http://blog.guncelfizik.com/category/guncelyazilar/...

Yorum : 0 Okunma : 31 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4020
Email fikretkorur(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi fikretkorur.guncelfizik.com
Adres İstiklal Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi, B Blok, 4. Kat Oda No: B-416, 15030 BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
12 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.