Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1980
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Sosyoloji
 • Anabilim Dalı : Uygulamalı Sosyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • Lisans : BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans Fakülte : İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Lisans Bölüm : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 • Y.Lisans : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Y.Lisans Dal : SOSYOLOJİ
 • Doktora : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Doktora Dal : SOSYOLOJİ
 • (2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Gündelik Hayat Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Toplumsal Değişme, Kültürel Çalışmalar

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- MICHEL de CERTEAU'NUN GÜNDELİK HAYAT SOSYOLOJİSİYLE BİR ANALİZ : ALMANYA'DAKİ TÜRKLERİN GÜNDELİK HAYAT PRATİKLERİ VE TAKTİKLER, DETAY YAYINCILIK, ISBN: 9786052323953 (2018)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
1- "Considering Everyday Life Practices as Tactics for a New Perspective for German Turks", Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences, Cambridge Scholars Publishing, 2014, 315-324. (2014)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "Gündelik Hayat Sosyolojisinden Kente ve Kültüre Bakmak; Certeau’cu Bir Taktik Alanı Olarak Kent", Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları (ed.Cem Ergun, Süleyman Öğrekçi, Gece Kitaplığı, 2017) (2017)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Oktik, N., Gökalp Yılmaz, G., Özbek, Ç., Değer, F., "Demokratik Katılım ve Yerel Hizmetler: UNDP “Yerel Yönetim Reformu’na Destek Projesi” ve Yönetime Katılımın Yeni Biçimleri , Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2008, Sayı 21,(141-162) (2008)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "Tactics in Daily Life Practices and Different Forms of Resistance; German Turks as a Case Study", Procedia-Social and Behavioral Sciences 82 (2013) 66-73 (2013)
2- “The Voice of Invisibilities in Everyday Life: German Turks as a Case Study”, International Journal of Arts and Sciences, 07 (05):41-48, (2014)
3- REFLECTIONS OF TACTICS OF WOMEN IN EVERYDAY LIFE:rnANALYSIS OF THE MOVIE “MUSTANG” (2016)
4- "Avrupa’da Yaşayan Türkiyelilere Dair Gurbetçi ve Almancı Söylemlerinin Yeniden Düşünülmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017, C.22, Göç Özel Sayısı, s.1473-1490 (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Gündelik Hayatta Sıradan Bireyin Yaratıcı Taktikleri; İktidara Karşı Yeni Üretim Biçimleri ve Direniş”, VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 02-04 Ekim 2013, Muğla (2013)
2- “Koruma Bölgelerinde Halkın Sürdürülebilir Turizm Karar Alma Süreçlerine Katılımıyla İlgili Sosyolojik Bir Çalışma Örneği: Gökova SMAP III Projesi Örneği”, 1. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 27-30 Mayıs 2010, Kapadokya-Nevşehir (2010)
3- “Turist mi Göçmen mi? Yaşlı Yerleşikler ve Sorunları”, 1. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 27-30 Mayıs 2010, Kapadokya-Nevşehir (2010)
4- “Katılımcı Bir Sosyolojik Çalışma Örneği Olarak SMAP III Gökova Projesi”, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1-3 Ekim 2009,Didim/Aydın (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Integrated Coastal Zone Management Action Plan for the Inner Gökova Bay and Sedir Island within the Gökova Specially Protected Area: An Analysis of the Link Between Human Resources at the Specially Protected Areas and Methods for Sustainable Tourism Management”, International Conference on Sustainable Tourism Management, 27-29 Mart 2009- Chiang Mai- Thailand rnrnIntegrated Coastal Zone Management Action Plan for the Inner Gökova Bay and Sedir Island within the Gökova Specially Protected Area: An Analysis of the Link Between Human Resources at the Specially Protected Areas and Methods for Sustainable Tourism Management”, International Conference on Sustainable Tourism Management, 27-29 Mart 2009- Chiang Mai- Thailand (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- Dünya Sistemleri Yaklaşımı ile Türkiye’de 1980 sonrası Sosyo-Ekonomik Dönüşümlerin Çözümlenmesi (2008)
Doktora Tezi
1- Almanya’daki Türkiyelilerin Gündelik Hayat Pratikleri ve Taktikler: Almanya Aachen Örneği (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017 Yıl)
2- Researcher Social Science Studies (2017 Yıl) (2017 Yıl)
3- Çalışma ve Toplum (2017 Yıl)
4- Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Burdur Gelişim Merkezi Müdür Yardımcısı (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- YÖK DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU İLE ALMANYA JOHANNES GUTENBERG ÜNİVERSİTESİ- MAİNZ (2011)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans

SOSYOLOJİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Lisans

SOSYOLOJİ TARİHİ II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji - Uygulamalı Sosyoloji
Sosyoloji Tarihi I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji - Genel Sosyoloji Metodoloji
SOSYOLOJİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
SOSYOLOJİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sosyal Bilgiler Eğitimi
SİYASET BİLİMİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sosyal Bilgiler Eğitimi
Psikolojiye Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji - Genel Sosyoloji Metodoloji
SOSYOLOJİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248 213 3214
Email fgyilmaz(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi https://abs.mehmetakif.edu.tr/fgyilmaz
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.